Send a Message
to yilmazburo

Comments

3

Joined

Dec 26, 2011

yilmazburo Profile

Forums Owned

Recent Posts

Turkey Imposes Economic Sanctions on Syria

Türkiye'nin en eski sanayisi olarak da bilinen 1960lı yıllarda temellerinin atıld ı&#28 7;ı Siteler bölgesinde bulunan şirketimi z ,Ankara başta olmak üzere tüm yurt sathına hizmet vermektedir.Geçen 35 yıldan sonra yeni yapılanma sına başlam ı&#35 1; ve halkın arzusu doğrultus unda modern ve kaliteli modelleri ürün yelpazesinin içine katmı ş ve en iyiyi en makul fiyata tüketiciye sunmak temelinde yatan satı& #351; politikas&#305 ;na dayandırm ayı bir ahlak olarak benimsemi&#351 ;tir. Ofis mobilyalar&#30 5;nda çağ&# 305; yakalamak ve müşterile rin arzuların a hitap edebilmek için, kaliteyi ve en yeni modellerdeki ofis çizgilerini ucuza bulabilmek için firmamıza bekliyoruz çünkü ,mobilya katalogumuzda bulunan ve % 100 kendi üretimimiz olan oturma grupları & masa takımlar ın&#3 05; bulabilece&#28 7;iniz gibi, yerli büro üreticilerinden olan Bürosit ve Goldsit koltuk üretim şirketler inin koltuk modellerini ve tamirat servis hizmetlerini garantili olarak bulabilirsiniz. Ana dal olarak büro malzemeleri üretimi yapan müessesemiz ,daha ağ&#3 05;rlıkl ı olarak büro ihtiyaçlar&#30 5; olarak ahşap grupların da ve oturma grupların a yönelik çalı& #351;makta olup her türlü ofis mobilya ihtiyaçlar&#30 5;na yönelik deği& #351;ik modeller geliştire rek müşterile rin büroların a uygun modeller tasarlamak üzere ihtiyaçlara en uygun düşecek yapın ın bulunması na çalı& #351;maktad&#3 05;r. Ürünleri : http://www.yilmazb uro.com/ofis_mobil yalari.htm http://www.yilmazb uro.com/ofis_koltu klari.htm http://www.yilmazb uro.com/oturma_gru plari.htm http://www.yilmazb uro.com/aksesuarla r.htm http://www.yilmazb uro.com/ofis_masal ari.htm http://www.yilmazb uro.com/makam_masa lari.htm http://www.yilmazb uro.com/mudur_masa lari.htm http://www.yilmazb uro.com/calisma_ma salari.htm http://www.yilmazb uro.com/personel_m asalari.htm http://www.yilmazb uro.com/toplanti_m asalari.htm http://www.yilmazb uro.com/bolme_pane l.htm http://www.yilmazb uro.com/banko.htm http://www.yilmazb uro.com/bilgisayar _masalari.htm http://www.yilmazb uro.com/ofis_dolap lari.htm http://www.yilmazb uro.com/makam_kolt uklari.htm http://www.yilmazb uro.com/mudur_kolt uklari.htm http://www.yilmazb uro.com/personel_k oltuklari.htm http://www.yilmazb uro.com/calisma_ko ltuklari.htm http://www.yilmazb uro.com/bilgisayar _koltuklari.htm http://www.yilmazb uro.com/bekleme_ko ltuklari.htm http://www.yilmazb uro.com/lobi_koltu klari.htm http://www.yilmazb uro.com/lobi_koltu klari.htm http://www.yilmazb uro.com/konferans_ koltuklari.htm http://www.yilmazb uro.com/celik_dola p.htm http://www.yilmazb uro.com/okul_siral ari.htm http://www.yilmazb uro.com/sandalyele r.htm http://www.yilmazb uro.com/askilik.ht m  (Dec 26, 2011 | post #8)

Turkey, Azerbaijan ink deal on natural gas pipeline

Ofis kanepelerinde kalite http://www.yilmazb uro.com/oturma_gru plari.htm  (Dec 26, 2011 | post #1)

Turks fleeing chaos return home from Tunisia

Ofis Mobilyalar&#30 5; ve ofis koltuklar&#305 ;nda kalite http://www.yilmazb uro.com/  (Dec 26, 2011 | post #44)

Q & A with yilmazburo

Headline:

Yilmaz Ofis Mobilyalari

Hometown:

Ankara

Blog / Website / Homepage:

http://www.yilmazburo.com