Send a Message
to Toptop123

Comments

209

Joined

Oct 2, 2013

Toptop123's Favorites

Toptop123 Profile

Forums Owned

Recent Posts

Lesotho

RSA, Joe Gqabi Life

batjha ha ba sa leyo ka mona ka RSA r batho ba baholo kaofela , bo ben10 ba robala le bomma boma , mabenxcane le ona a robala le bontata bona.........reo emela feela o be 18years old , o tla utlwa ha ba o amohela ka dikobong  (Oct 23, 2014 | post #2)

Lesotho

Ha o mobe, ekare bana ba tshoswa ka wena

o dula kae Qwaqwa ausi ?  (Oct 23, 2014 | post #2)

Lesotho

madume matopix

next year keya Dundee festival  (Oct 23, 2014 | post #20)

Lesotho

madume matopix

matekatsi a bloem a ejele  (Oct 23, 2014 | post #18)

Lesotho

which book to read next?????????

nna buka yaka ke , dstv channel 400,401,402,403, and the chest of my beautiful girlfriend from Bloem  (Oct 23, 2014 | post #27)

Lesotho

madume matopix

ke tlo ja december ha bo hloko my love ....Mamoratwa ako nkadim tjhelete hle  (Oct 23, 2014 | post #15)

Lesotho

madume matopix

ne le bapala ka taba ya menwana ...........azanka ka kgaoha monwana hleng.......mara tjhelete yona e felletse pereng e tshweu................  (Oct 23, 2014 | post #13)

Lesotho

madume matopix

hahahaah !!! hahahah he monna he baleha child support , o sa ntshositse a re o tlo nkisa haeba ha ke ba rekele ............ke ex-fiance  (Oct 23, 2014 | post #11)

Lesotho

madume matopix

ijoo o tsheha ka nna hao ka tseba dikoloto tseo ke leng ka hare o tsona .......ne ke le sharp ka tjhelte until keya Bloemfontein ....ke kgutlile ke fedile ............nou ke qala fatshe ke kopanya !!!  (Oct 23, 2014 | post #9)

Lesotho

madume matopix

atjhe ntja mme hao mo keyag desembeng tsena , ke tlo hosta batho ba tswang mahaeng kwana , bare ba batla ho jella keresemese Gauteng , jwale ba tlo fihla a bao di 17 Dec ba tsamaye after new year ...............ke budgetile di case tsa jwala tseka bang 8 , bana ke tla ba hirela jumping castle from macelwane , .................  (Oct 22, 2014 | post #7)

Lesotho

madume matopix

ke batla ho ketha hantle ke iketlile ke sa tata................december e tla be ele lepotlapotla  (Oct 22, 2014 | post #3)

Lesotho

Hobane mapolesa asena lekunutu?

nna ke le JMPD s ha ketsebe hore hobaneng , nna ke fana a di traffick fine papa !!! o tla kopana le nna N1 ke ipatile ka mora sefate  (Oct 22, 2014 | post #2)

Lesotho

madume matopix

helang beso dumelang hleng, le be le dumedise le balekane lapeng moo...............ke keresemese se le reketse bana diaparo ? .......nna ke ilo rek weekenteng ena , ha ke batle o ipona ke iswa child maintenenseng !!!  (Oct 22, 2014 | post #1)

Lesotho

coming to macufe on suday

i lost my cell phone at the airport , unfortunately i didn't meet anyone from topix , my regret is is one i wasted money on a Hotel i didn't even spent one night in that apartment i only got the keys when i arrived and that was it i galavanted the whole week with new people that i didnt know i call them DREAM TEAM , nou ke tseba dikoti tsa bloem kaofela no one can tell me anything ka Bloem  (Oct 13, 2014 | post #7)

Lesotho

coming to macufe on suday

WOw !!! thank you very much Macufe and Bloemfontein i am now stress free , just arrived at work now , feel lke a heavy load has been removed off my shoulders .........i love my life again ....OMG it was iyooo.............next i am coming again !!!  (Oct 13, 2014 | post #5)