Send a Message
to Tau ya kgale

Comments

69

Joined

Mar 4, 2013

Tau ya kgale Profile

Forums Owned

Recent Posts

Lesotho

Mefuta ya Diphehla

nna hake qeta hoja ke nwa madobula. Jwale ke hlotse diphehla tse ngata  (Nov 3, 2014 | post #34)

Lesotho

Mefuta ya Diphehla

Hahahahahaha Kgeleke he eo monna o phatsehile. Nkgonwae hase ngwanana  (Nov 3, 2014 | post #33)

Lesotho

Mefuta ya Diphehla

Hake moloi empa ke motho wa dipono  (Nov 3, 2014 | post #32)

Lesotho

Mefuta ya Diphehla

Wena kgaale wana wa eja hoteng ke hore keofe meriana e peitang lee berekisang mala kebe keo khaphise. Baoqetile kelello matekatse ao a marashia  (Nov 3, 2014 | post #31)

Lesotho

Mefuta ya Diphehla

Nna hantlentle ke motho wa dipono ngwaneso ke bontshitswe  (Nov 3, 2014 | post #30)

Lesotho

Mefuta ya Diphehla

Phehla ke seo mosadi ase tshellang monna hofetola mokgwa wa hae. MOKOKOTWANA Ena ke tshila ya ha mosadi ale matsatsing,mme ajesa monna wa hae madi ao dijong,sena se morethebanya kelello abe a lebala le lebitso la hae ammitse:Madam,Baby ,Love,sweety le ATM carf ya hae edula ho yena YAM_YAM Ena keereng monna haaeje a boulele haholo abe ahloye le bahabo le metswalle,anne are haa bua:Hakena dichomi,chomi yaka ke vrou yaka PAPARINKI Ena emonate haholo hobane e tshelwa dijong tsa sontaha,ha monna aejele oba le borokwana,ke mane o thola majita atipa tarveneng,ho etsetsa hore base shebe basadi babang THUBA Ena empe haholo hoba monna o dula ka jareteng,etswa ditshileng tsa dirope tsa mosadi haatswa ho robala nyatsing,ke moo re bona ha monna aetsa take away kapa a reka jwala a nwella ka tlung BORELEDI Ena keya banna ba febang,mme mosadi oenka nnywaneng ya leswefe kapa keleding ya lona.Yonana e fetola sebopeho sa mosadi abe motle monna atlohele bofebe,mme haa tshelletswe haholo,oqetelletse ase aotla yena mosadi enwa hoba a boulela ka yena. Pasop majita,haleqeta hoja le nwe madobola akopantsweng le metsi hoe bolaya,hobane haotsebe ojele efeng! Ke dibontshitswe bosiu ke bonkgono,HLOKOMELA  (Oct 29, 2014 | post #1)

Lesotho

Ke Rapella batho baa fola bathole mosebetsi le lenyalo le...

Lea tshaba ho bitswa marashia empa lele ona?  (Oct 29, 2014 | post #39)