Send a Message
to sperm

Comments

930

Joined

Apr 6, 2012

sperm Profile

Forums Owned

Recent Posts

Sash o kae ka bodulo?

Hope ur not talking abt RDP houses .  (Sep 15, 2013 | post #16)

Sash o wa ratana nna?

Wabona Sash ha o mpitsa satan o etsa ke lahle nako.Pashasha ke tlao kota o nyela.  (Sep 15, 2013 | post #41)

Sash o wa ratana nna?

Pashasha tlwela glue eo ontseng o e tsuba,cos o buwa masepa jwale.  (Sep 15, 2013 | post #36)

Monyolla kooma

Kwa kwa kwa kwa thipa e hana ho seya .Tliya mosadi wa kwano ke tlo mofa 3 rounds a ke a utlwe monate .  (Sep 15, 2013 | post #5)

Sash o wa ratana nna?

Setsibi ka mantswe a mang o re Sash o bapala 5 ke mgababa.Pashasha ha re buwa puo phara o re Sash o wa seba o e kentse mosadi kwa kwa kwa kwa.Pindeni the only capable person who will tell us the truth is Sash himself.And it is not banana who sorround Sash but it is Sash who sorround them.  (Sep 15, 2013 | post #31)

jowe mosadi a botswa jowlo betheng

Keng eo a sa kgoneng ho e etsa ? .  (Sep 15, 2013 | post #2)

Sash o wa ratana nna?

Ausi mojo banana bao a tsamyang le bona ke bona bachong jwalo,Moruti rakoma e be sebono sena o se batla ho mang?Sash nkarabe heh wa jola kapa chee ?  (Sep 14, 2013 | post #19)

Shame! Ke tseba go kotisa tlhe

Mbali a ko thole ha nyane ke ya tla ke sa ilo skomola.  (Sep 14, 2013 | post #8)

Sash o wa ratana nna?

Maar Sash tsatsing lena ake lwane ke mpa ke botsa hantle ,ka hlompho le boikokobetso  (Sep 14, 2013 | post #12)

Motsoalle ke motho ea joang khanthe?

Itjooo weee a se wena o le mong ya naleng bothata ka mokgotsi.Taba yaka ke ena ,Nna ke e thatela bojwala,He kele tarveneng ke tarveneng ke tla tsamaya ha e kwalwa.Jwale mokgotsi waka o tla nthekele bojwala bo bongata ,Ha kentse ke natefetswe ke honwa e be yena o kukunela nyatsi yaka.ke eleletswe e se ele kgale hore ho o tona wa njella,,nxxxxx dooie bliksem  (Sep 14, 2013 | post #7)

Sash o wa ratana nna?

Chee mshana ditlhopiso tsa macufe di tsamaya hantle,Hore o skae pona o le ka mosing ke nahana hore o deposit chelete ke o rekele ticket .  (Sep 14, 2013 | post #7)

Ho rotela nnyo ho monate

Ke rata sehlooho sa hao, ebile ke dumelana le wena,  (Sep 14, 2013 | post #2)

Sash o wa ratana nna?

Ha re tshepe o tla nkaraba,Hobane ha taba di mo tobile o nyametsa hlooho tje ka skolopata.Le wena mshana o ne le wikend e monate .Ke wikend ya di 15 o skabe o se o tawa chelete kaofela o bo tlo re hlopha moo hara kgwedi o re batla chelete ya phofo.  (Sep 13, 2013 | post #5)