Send a Message
to Qheku la Poho

Comments

671

Joined

Aug 20, 2010

Qheku la Poho's Favorites

Qheku la Poho Profile

Forums Owned

Recent Posts

Does God Answer All The PRAYERS?

Taba tse matla khaitseli ea motho. empa joale o reng ka se bitsoang mohau?  (Mar 12, 2014 | post #31)

Word of God

HObaneng o pheta ha ngata?  (Mar 12, 2014 | post #4006)

Lesotho Foramo ea ntsokolisa.

Ke qetelletse lemo se fetileng ho kena mona. joale ha ke tlameha ho kena ha kesa khona ke bona bo Heineken, bo travelers le ntho tseling tse ngata tseo ke tlamehang ho li ngola. ha ke sa bona linomoro tsana tsa pele tse ke li tloaetseng ha ke ngola. Ebe ke nna feela a sokolang tje?  (Mar 7, 2014 | post #1)

Bafaba Bafaba Problems: Coaching or Players??

jonna-nna oeeeeeeeeeeeeeee! Ka tla ka tseha. o tla bolaoa ke maafrika boroa uena Tlepere.  (Mar 7, 2014 | post #8)

Word of God

Hebrews 13:16 Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God.  (Mar 7, 2014 | post #3998)

Bafaba Bafaba Problems: Coaching or Players??

Ebile hape ke bashemane ba li milk shakes. Ka mora metsotso e 5 ba se ba khathetse, ntate.  (Mar 7, 2014 | post #4)

Bafaba Bafaba Problems: Coaching or Players??

Nna moholoane ka tsela eo ke e boning ka teng ke ena, bashayana bana ba afrika boroa ba tetesoa ha na tloaela ho tsoara ka thata. ke bana ba holelang ka lijareteng.  (Mar 7, 2014 | post #3)

Christians

Even in your argument about gays, they do understand the ideas will remain with them.  (Mar 7, 2014 | post #23)

What George W. Bush Thinks About Gay Marriage!

Ke ntse ke sa mmone matsatsing ana. Mohlomong o tsamaile le Ntate Abuti.  (Nov 29, 2013 | post #18)

Word of God

Na ebe batho re rata Molimo? Ebang ho le joatso, hobaneng lihlho tse buang ka bohlola li tsihetsoa haholo?  (Nov 29, 2013 | post #3839)

Christians

Careful of who you share debates with. Some people are not worth sharing ideas with. You will get more hurt that being of good help.  (Nov 28, 2013 | post #15)

sesotho terminology

Che e hlakile taba kannete.  (Nov 28, 2013 | post #930)

Word of God

A ko hlalose seo temana le khaolo eo e se bolelang he moholle.  (Nov 28, 2013 | post #3838)

same sex kissing

Potso ea bohlokoa ke hore na ebe lebaka la ho suna monna emong o ele monna ke le feng?  (Oct 13, 2013 | post #11)

Word of God

"The just shall live by faith." -Habakkuk 2:4  (Oct 12, 2013 | post #3819)

Q & A with Qheku la Poho

Headline:

Ha kea tsoalloa ho hlopheha!

Hometown:

My upstairs is Stable!!

Neighborhood:

Maseru

Local Favorites:

Mpharanyane

I Belong To:

Lesotho

When I'm Not on Topix:

Centre of the earth

Read My Forum Posts Because:

emotional

I'm Listening To:

nka nako ho mo tseba

Read This Book:

serontabole

Favorite Things:

curvy woman

On My Mind:

Thamahe

I Believe In:

honesty