Send a Message
to monga foramo

Comments

1,948

Joined

Aug 4, 2012

monga foramo Profile

Recent Posts

Lesotho

Monga Foramo (Aka Ounara Taniel).

somebody nudged me hore i'm busy spoken about in here. anyway kakapa ha ke tsebe hore o bua ka eng le hore na taniele ke mang. ke na le nako ke sa kene foramong, mme ha se ka phoso. ehlile i have taken a conscious decision ya hore i am quitting the forum. i woke up and realized hore i don't belong here. this is my last comment kakapa e kgolo. officially retired, don't call me, i'll call you.  (Sunday Apr 20 | post #90)

Lesotho

satanism

hee banna, hobaneng ha o tshaba? do cry for me Argentina.  (Friday Mar 28 | post #127)

Lesotho

Are They Realy Speaking in TONGUES??

this thing of speaking in tongues, people (pastors) claim that they derive it's precedence from the first century pentecost where 120 people were gathered. but there are no paralles that can be drawn between the two. in the first century, people were enabled to speak in the languages that they never spoke before by the holy spirit. it was not some mysterious utterances. they were able to speak in known lanread and discussguages that other people could hear. the whole idea was to enable them to propagate the gospel to people of all languages. not this what people are doing today, speaking in languages ka tsela e seng morero.  (Friday Mar 28 | post #11)

Lesotho

satanism

le nna e hlile ke ipotsa motive wa hae. o qadile eka o kopa thuso, empa hamorao a chencha mawa ese eka o promota nthwena ya hae. nna ke nkile qeto ya hore ke ska nna ka mo entertaina any further, ha ke no tlo tlodiswa kgathi ka masawana, ho a bonahala hore bosatane bona bo mo tletse hlooho.  (Friday Mar 28 | post #122)

Lesotho

Where Do BLACKS Come From??

ntho tse ding ehlile ho thata ho di pruva ho latela mokgwa o amohelehileng wa motho wa ho kgolwa, di hloka fela o di dumele di le jwalo fela. kahona, ke dumela sohle seo Bibele e se buang le hoja ke sa tlo kgona ho buella ntho e nngwe le e nngwe. this is called faith. Hebrews 11:1  (Friday Mar 28 | post #14)

Lesotho

satanism

ne ke re o ntlhalosetse, jwale wena o bua ka malata. latana le bakgotsi ba hao kwana.  (Friday Mar 28 | post #94)

Lesotho

satanism

mhh, ekare di tla tswa jwale. bua le yena hona mona re mametse.  (Friday Mar 28 | post #90)

Lesotho

Mona foramong ho monate e le nnete

monna ke badile profile ya hao ke re ke bone foto ena ya hao hantle. kea bona hore o re kgothalletsa ho bala "kabelwa manong", ka nnete o tshwana le yena mpondolo wa hona bukeng eo.  (Friday Mar 28 | post #27)

Lesotho

satanism

o shebahala jwang satane?  (Friday Mar 28 | post #86)

Lesotho

Nthuseng ke phele Normal,jwaloka batho

kakapa, i really don't mean to rub it in or pepper you wound, but it's to be expected. khana motho o entswe ka sestshwanstho sa Modimo. wa hopola hore Modimo o ile a reng ho Kaine ha a qeta ho bolaya ngwanabo? 'madi a ngwaneno a ntsa hweletsa ho nna ho tswa mobung'. eleng se bontshang hore bophelo bo bong le bo bong bo nkuwang bo a rekota ho Modimo, and God cannot a dumella hore taba ya teng e felle fela. le ha motho a ka tseba a le mong hore o bolalile, he still has to pay somehow. i'm sorry my man, i wish i could make it easier for you, but this guilty feeling is gonna remain your friend until your last day on earth. nka o kgothalletsa hore o e tobe, kopa tshwarelo ho ba habo le ho Modimo. and from now on try to live your life pleasing God. this may ease the conscience.  (Thursday Mar 27 | post #12)

Lesotho

Nthuseng ke phele Normal,jwaloka batho

hahahaha, kgelek! classic!!  (Thursday Mar 27 | post #11)

Lesotho

satanism

James 4:7. There are two opposing forces (God's and satan's), the only way not to be with one, is to be with the other.  (Thursday Mar 27 | post #56)

Lesotho

satanism

hi tlepza ngwana. nna ha ke na bonnete ba hore nthwena ya satanism ehlile e teng kapa jwang. empa jwale tlepza wa tseba ntho e hlolang ke hore batho bana ka bobona baa itlhahisa re sa ba kopa hore ba itlhahise. letona la thuto (mme angie), o qeta ho bua ka yona hore it can't be tolerated in schools. taba ya hore ese e addressuwa on that level, to me it shows hore e se e le serious haholo ebile e iponahatsa kgafetsa. hape ha o nahana ka tsela eo batho bana ba bolayang batho ba bang ka sehlooho kateng, ebile e le ka mokgwa o sa tlwaelehang, i think it has reached levels that it can't be pushed aside as just a fallacy. there has to be some truth to this.  (Thursday Mar 27 | post #39)

Lesotho

The Secret life of a handbag

nna ha ke bone eka nka ba le bothata le bo bonyane fela, nke ke ka lebella hore a bue le basadi fela. motho ha a monitaruwe, ha a batla ho o tabola le ha o ka mo monitara jwang kapa jwang, o tla nne a o tabole. ho feta-feta moo ha o ka nna wa mo phenya-phenya, o tlo mo tena. wena buhle o ka etsang ha o fumana dinomoro tsa mosadi ka borikgweng ba hae?  (Thursday Mar 27 | post #36)

Lesotho

The Secret life of a handbag

nna ke besakgana le ntho tsa ka fela, di handbag le difounu tsa batho ba bang ke tsa bona. ha ke bone lebaka la ho phenyokolla ntho tsa batho ba bang.  (Thursday Mar 27 | post #35)

Q & A with monga foramo

Headline:

music must be a lady

Hometown:

G-chord

Read My Forum Posts Because:

it doesn't matter.

I'm Listening To:

good music

Read This Book:

Bibele

Favorite Things:

undisclosed

On My Mind:

so many things

Blog / Website / Homepage:

don't have

I Believe In:

being responsible, taking ownership, believing in oneself.