Send a Message
to MODIEHI

Comments

8,763

Joined

May 17, 2010

MODIEHI's Favorites

MODIEHI Profile

Forums Owned

Recent Posts

hahone hothwe re ferehane onoka fereha mang?????

o ngalla eng rentse re dutse ha monate so/?????  (Dec 5, 2014 | post #135)

hahone hothwe re ferehane onoka fereha mang?????

nna ha ho hlokahale hore ke ferehe ho bane kese keile ka ferehwa....... monna o teng mona a fetang bannna ka o fela bateng lefatsheng batho mokudubete hleng hee ke ya shwa ke ya ikepela ke monna eo lerato la hae honna lefeta diperela hole..... o motle kudus wa ratwa ke didi papa.  (Dec 5, 2014 | post #133)

Letter to Modiehi (I'm on bended knees)

ha ke batle ho qabana le my one and only kudus waka.  (Nov 28, 2014 | post #52)

Letter to Modiehi (I'm on bended knees)

hohang ha ke batle hoiqhalla masheleshele aka asseblief,kudus ke waka forget papa try next door tsoha hangata ke oo mthathe baba.  (Nov 28, 2014 | post #43)

Letter to Modiehi (I'm on bended knees)

hahahahahahah ke nahana hore ke oise ZCC ke moo o tla thola thuso teng, now i have someone kudus.*wink*  (Nov 27, 2014 | post #40)

koma tsa banna dereng

dire hoha haaaa..........ke tsona dikoma tsa banna hee tseo.  (Nov 27, 2014 | post #5)

Letter to Modiehi (I'm on bended knees)

ja jys a moet never ka motshwarela....... kudus aka nkgaola molalala ka menwana.  (Nov 27, 2014 | post #13)

Letter to Modiehi (I'm on bended knees)

maar agre wa tseba hore itse ha o bona didi a tsamaya ka taxi wa ntahla so today mokudubete o ntheketse nami ngiyasebeza (polo vivo) o batla ho kgutlela honna sooorie *sothing letheka*  (Nov 27, 2014 | post #12)