Send a Message
to MCHACHO

Comments

600

Joined

Oct 28, 2011

MCHACHO Profile

Recent Posts

Lesotho

The Devil Is CONFUSED!!!

Ngwaneso ere keo hlakisetse taba ya grandson - le nno botsa pele le lona , Well lebitso la Gobela la tswalo ke gift ,mme eitse ha Gift a twasa a bitswa Gobela eleng lebitso la ntatae moholo -jwale ka tumelo ya se-Afrika Gift haesale ngwana ese ele ntate moholo -mme hane a leboha o lebohile boemong ba ntatae moholo le boemong ba Gift -kea kgolwa kea utlwahala - bothata mona ke hore you never seeked to understand you just found an opportunity to lambast ... Taba ya snake well, ha moya wa badimo etela motho onka sebopeho sefe kapa sefe ekaba sa Noha ,kgomo,Motho ,etc ...  (Wednesday Apr 2 | post #102)

Lesotho

The Devil Is CONFUSED!!!

Tumelong ya se-Afrika hahona ntho e bitswang satane - and tlohela ho rohaka batho - etsa tjena[advise] etsa bonnete ba hore wena leba lapa la hao le latela hoo wena o bonang ele nnete[joshua onnile a etsa jwalo] - o tlohele batho ba bang  (Monday Mar 31 | post #50)

Lesotho

What Are The Requirements For Being a Witch Doctor?

Bothata ba hao ke hore o batla ho hlalosa ntho tsa se-Afrika ka mindset wa sekgooa - Ntho tse ding ebang osale monyane o keke wa di utlwisisa [no disrepect mona] - And ho impossible ho leka ho hlalosa ntho eo osa e kgolweng..... hobane otlo qetella o bua for the sake yaho bua  (Monday Mar 31 | post #30)

Lesotho

Who Will Be My Valentine?

Tloo kwano  (Feb 10, 2014 | post #151)

Lesotho

shapa pirates shapa!!!!

mona teng keo fa letsoho o tseba bolo weso straight; & two beers - kaba ka hopola Setla , Setla! e tlao sotla (vaal pros) bolo esale monate nate - mare Bo Pubs le Vaal Pros di felletse kae banna.  (Feb 4, 2014 | post #1664)

Lesotho

Music: 80's Greatest Hits of all times!

Mahlathin and Mahotela Queen -o leshako .....kentse ke rata ho fihlela kajeono.  (Feb 4, 2014 | post #45)

Lesotho

Ke tla tseba jwang haele Mr. Right?

Feta pele ka mona .  (Jan 17, 2014 | post #123)

Lesotho

Have you noticed that many pastors are deceiving people i...

Jwale le senya Topic ee net soo -nee man ake le butleng  (Jan 16, 2014 | post #41)

Lesotho

O Na Mphereha. Ka Mo Hana!!

Jwale ako cho hee weso - kamora ho isana hodimo le fatshe le Lerato - o ikutlwa jwang - o kgotsofetse ,o fihlelletse phomolo moyeng ,o hlotse,jj ???? - in a nutshell did you achieve anything naaa?  (Jan 6, 2014 | post #337)

Lesotho

Dont give up

Amen!!! - ke kopa le nthapedise bana beso just to have the wisdom to see - blessings hadi fihla.  (Dec 24, 2013 | post #5)

Lesotho

stop pretending to be who you are not!!!!!!!!!!!!!

Na ebe di teng di -character witnesses......lol  (Nov 28, 2013 | post #330)

Lesotho

stop pretending to be who you are not!!!!!!!!!!!!!

You sound really abused -are you fine?? , Okae Sash_ atlo ikarabella hodi allegations tsee.  (Nov 27, 2013 | post #20)

Lesotho

Zuma denies any involvement with the Guptagate

As a matter of fact Nkandla doesn't belong to him.  (Nov 15, 2013 | post #51)

Lesotho

Thuli Madonsela

Surely they're going to get rid of her - I hope she has no hidden skeletons in her closet....  (Nov 15, 2013 | post #23)

Lesotho

Ke movie efeng eo oe ratang?

Pulp Fiction GodFather (my all time favourite) American Gangster Jerusalema SwordFish  (Nov 14, 2013 | post #18)

Q & A with MCHACHO

Hometown:

net hier

Neighborhood:

NET HIER