Send a Message
to Laifau

Comments

88

Joined

Apr 11, 2012

Laifau Profile

Forums Owned

Recent Posts

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Koe loli 'aisikilimi 'a OB mei falemahaki.  (Apr 16, 2012 | post #521)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Koe me'a ia 'oku ui koe laho fie mafahi.  (Apr 16, 2012 | post #515)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Tuku e tangata taha ia moe ta'epau. Fekau atu kene folo ha tree 'e 100 ke ma'u ai 'ene fiefia. Ko 'ene tangutu ma'u 'ena 'oku toe hire ai he'e tama e kau lalekini mahalo ko 'enau namu kalonikakala. Tuetuetuetueeeeeeeee kau hako'i ava mei manava.  (Apr 16, 2012 | post #514)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Ke toe mamulu tu'o fiha Maa Lahi? Ko 'ena tangutu ko'ena kuo patu e manu he heke holo.  (Apr 16, 2012 | post #513)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Ke tuki lalahi ia 'ife'ia? Koe'ni 'oku ne pohu tavale pe hoku lalo.  (Apr 16, 2012 | post #512)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Mole ho faavai 'eiki 'ou Judge. Tuku pe ia kenau jikojiko holo heni.  (Apr 16, 2012 | post #511)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Ouaa, tanaki ho mimi ke inu 'e Kalonikakala moe maumau. Te'eki keke 'ilo ne ava pe ia mei manava? 'Ai leva keke 'ilo ia mei he 'ahoni 'o fai atu. Kou hapo pe foki 'eau hono la'ingutu ke falati hange ha la'i keke.  (Apr 16, 2012 | post #510)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Talaatu pe ke tuku ho'o fa'a kai tungaiku kake fai pe. Lele mai koe 'o 'emo hoku poku ke ma'a na'a sai ia kiho 'elelo. Ka 'ikai mai ho 'elelo keu ki'i hire uike 'e taha ke fa'ofa'o pe hoku between kae toki fkfoki atu he mahina kaha'u.  (Apr 16, 2012 | post #501)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Tokanga ka koe Kalonitukufule'i he kata fetaulakai kau hae mamaalie ho ngutu 'o ai ho me'a tangutu pea to'o leva ho me'a tangutu 'o fkmomoa 'i hala ke taufehalu ai e fanga manu.haahaaa heeeheee koe 'ahoni teu laione ai. Teu io 'aki koe ha toki peku. Uehe, pehee hake moho fu'u me'a'i hoosi ke fkpuku ai leva ho'o tamai ko'ena 'oku fo'ohake hake pe kia koe.  (Apr 16, 2012 | post #500)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Laka hake koe 'o komo 'a Kalonikakala ke ma'u ai ha'o ifo. Ka 'ikai pea ke fakamanga mai koe kau ki'i mimi ho afi.  (Apr 16, 2012 | post #499)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Mo'oni koe Judge fielau ko Judge Judy koe.haahaahaaa Ifo 'ia au he sio he fo'i video fai 'a 'Ulua mo Pau'u.  (Apr 16, 2012 | post #497)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Kohai ia ne tu'u he fo'i tangata pe 'e taha koia? Ta na'e ikai ke fiema'ua e pali ia ne taha ai. 'Ai ke 100 kenau hange pe ko 'enau fanga kui na'a nau taki 100 e tangata. Malo ia moe kuonga lotu ke taha. 'Ikai keu care atu au kihe 'alu 'ae Pilinisesi tahaa 'oku ne fafanga mai 'eia au. Keu mamahi'ia noa'ia atu ai au he ma'u 'ene ifo ke haa? Laka mai koe keta taufetongi he fu'u fo'i maika 'o Pou6 ke ma'u ai ha'ata ma'ene'ene he koho mou tavi ia e mata'i 'uakai kihe fale e Tu'i. Na'e toki fakaava pe foki 'e Ma'ulupekotofa ia e Pilinisesi pea na'e taa fafangu'i pea lea moe ngaahi me'a lea pea 'ai mo hono 'umu tuuvai. Pea pehee he Pilinisesi kai 'ufi kai 'ufi pea ki'i heke hake 'o kai ha fo'i manioke. Fefe lave 'a Tu'ilokamana ia 'ene ava pe 'ana mei manava. Ta ko'ee kuo 'osi hoka 'e Venusi e fu'u manu 'o ava ngongo kae fai atu e fievaleloi ia kihe Tu'ipelehake. Koe toitoi leva ia he tu'a 'o hai? Toitoi he tu'a 'o 'ene fa'ee fievaleloi.  (Apr 16, 2012 | post #495)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

E vale kaitree to'o mu'a ho 'elelo mei he ngaiku 'o Lupepa'uu kae lava ke ki'i tapalii e ta'ahine. Ko ho'o fa'afa'alolo 'e koe hono me'a siko kae 'ikai lava ia ke 'alu ki falemalolo. Ko'ena kai ai leva 'e koe ke 'aho he 'oku 'ikai keke toe loto koe keke homo mei ai.  (Apr 16, 2012 | post #494)

bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Kohai koe Kaloni'eho keke talamai keu longo. Tuku e hoosi USA he teu kaka vakavaka'ahina hanga ki mui au ho ngutu. 'ikai keu fie hiva maika au au 'ia Tupou VI he kuou nonga pe au he'eku fu'u fo'i saamena ko'eni. Fulepali hake 'eke kia Pou6 pe koe haa e me'a na'e toe kei hoha'a holo ai hono loto kae 'ikai ke manonga pe 'ia Kuini Nanasi. Kaloniavaavamuiava ko ho'o kui na'e tingi mo 'eku kui 'o ma'u ai koe mo au. Pea teta toe fehangaaki pe 'eni 'o fetingitingi'i. Ha'o mu'a kuou fie lule au ho ngutu.  (Apr 16, 2012 | post #493)

Lupepau'u,Freddie VS mehikitanga.

Amen  (Apr 16, 2012 | post #1362)

Q & A with Laifau

Hometown:

Australia