Send a Message
to kwikkwik

Comments

850

Joined

Nov 29, 2012

kwikkwik's Favorites

kwikkwik Profile

Recent Posts

Lesotho

tshimo ya edene ekae?

E ho mosadi, bokatlase ba hae ke bona Tshimo yta Eden  (Jun 18, 2014 | post #2)

Lesotho

ya mpolaya tlala lenyalong

Nna ha ke bone bothata moo. Hoba koma le ha ele nyane e ntse e erecta ka mokgwa tshwanelo e etsa mosebetsi o motle haholo. Ba teng banna ba nang le koma tse kgolo empa ba kgathala kapelenyane moyho wa teng a kunyekunye seka seboko ho tloha moo aba felletswe empa a tshwere moropoulla. So as long monna hao a kgona ho ho nka mokoka, o right ha ale jwalo. sa hao ke hore o mo kgothatse le ho mo bontsha hore a etse jwang ho o kgotsofatsa. Those days are gone when a woman can keep quite even when she had not been satisfied by a man. Bua mme .ke monna hao eo  (Apr 10, 2014 | post #40)

Lesotho

Kekopa Kuku ya Pitoria

O qhanyelwa ntswembu my laaitie. Why o sa lo e baya? Thikini di baie tse irekisang, wena o batla ya mahala. se ka iketsa sthepa.  (Mar 17, 2014 | post #9)

Lesotho

sugar mamaz

Ha kena nako ya ho kotana lebo nkgono Bennie... Wena o kotana le ba o siyang ka lemo tse kae?  (Mar 17, 2014 | post #11)

Lesotho

Kekopa Kuku ya Pitoria

Ya Polokwane yona?  (Mar 14, 2014 | post #4)

Lesotho

sugar mamaz

Hey wena San. if you dont enjoy them, are you going to enjoy your so called suga mum? Nahana thaka mmao a se ao hlobolela o moshebile, a se maswabisa nthweo? Sies maan sies  (Mar 14, 2014 | post #6)

Lesotho

whats ur addiction?

To mqombothi  (Mar 14, 2014 | post #25)

Lesotho

Kekopa Kuku ya Pitoria

What about ya JHB?  (Mar 14, 2014 | post #2)

Lesotho

Kaizer chiefs

Well shana, re tla boka hadi potela. Empa ke satjho kere ho ya nyolosetsa hodimo kwana. Nna ke shebile domestic cups than Caf.  (Mar 13, 2014 | post #11)

Lesotho

Ele hore ke a beta kapa ke tlwaelo

Mohodisetse Zone 13. Nyaopeng. LOL  (Mar 10, 2014 | post #12)

Lesotho

a na ke nnete hore sepoko se ka lahla motho?

But o ya tjho hore o ne ohla tarveneng moes. So one o tauwe  (Mar 10, 2014 | post #9)

Lesotho

Basadi ba Sebokeng Vaal

Banana ba Lokshin ( Sebokeng ) a se di easy target seka ba moo o dulang teng. Ha ba kotuwe ka biri ya Black Lable.Entlik, waar bly jy ha otlo sogela bana ba kasi yaka? .  (Mar 6, 2014 | post #9)

Lesotho

Samba Vs Kwaito

There is no more space on drawing board again . Safa e kgantsa tjhelete, e ne etlamehile ho nka matla ka di country tse e hlolang tsa Africa before it takes big name countries like Brazil. E hlotswe ke bo Ethipia ya hula ka thata ho ja Lesotho, ho tloha moo ya bona hantle hore e se ele maemong a hodimo ka mora hore e shape Spain. Coach engwe le engwe ya squad e nale di excuse tsa yona ha e qeta ho hlolwa. Nkile ka tjho kare Gordon is good on club level but not on squad. Look we dumped out of World cup and out of AFC under him. What is next?  (Mar 6, 2014 | post #4)

Lesotho

666

Some of us believe in junks that are happening around the world we are living in, some dont. So we are different in seeing or hearing junks around us. Is like dufferent politicians in parliament. So , hoya ka ho utwisisa ha motho...... TIDOS  (Mar 5, 2014 | post #16)

Lesotho

ho kotwa ke njta

Mefuta e jewang ke di ntja ke basadi ba makgowa. H a ne ke ntse ke hola ke ne sebetsa di gardening ho itholla di sentjana. Ka tsatsi le leng ka utlwa mosadi wa lekgowa a bobola ka tlung pela fenstere eo ke neng ke sebetsa ho yona. Eitse ha ke ilo nyarela monyako wa lounge o neng o butse ke batla ho bona se etsahalang ka thola a tsotse a kgumame ntja ya lapeng leo e mopaleme e bile e lahisitse leleme yena akobile hlooho antse a bobola jwalo. ke ye ke utlwe ho thwe le marakana a teng a ba nyaka ka kukung more especially ha bale matsatsing lebaka hothwe e fela pele ho nako ya teng empa tjhe eo ha ke so ibone ka ana mahlo  (Mar 5, 2014 | post #8)