Send a Message
to kwikkwik

Comments

1,020

Joined

Nov 29, 2012

kwikkwik's Favorites

kwikkwik Profile

Forums Owned

Recent Posts

Mubobobo

MMe ke itse o botse mang kapa mang ya hlang Zim kapa o e goggole. Le nna ke bona ekare ke tla ya Zim ba ilo nrwesa ke tsebe ho ja fela mahala hey, ke tenwe ke ho betjha bathong JAAH!!  (Feb 24, 2015 | post #15)

Mubobobo

Ke nahan hore o imameyse hantle ha o bua. O tla njwetsa hore batho bohle bao e kileng ya etssahala ho bona ka kerekeng ke ba ikaketsi hona moo Zim? Ke kopa le se iketseng Modimo hoba ke yena ya tsebang moikaketsi mme ke yena ya tla ahlolang motho Ntho ha e soka e etsahala ho wena, o enka simple.  (Feb 24, 2015 | post #14)

Mubobobo

Hey mme Sekotwa, it doesnt choose any color as long o ena le kuku mme motho oo a o kgalletse , o eme o sa tsamaye, o ilo ho kota o ratang kapa o sa rate  (Feb 24, 2015 | post #13)

Mubobobo

Hey, Ratu wee! never say never. ntho ena ke fatollotse ka johle hole ka ba ka thola le hore, e sebediswa le ka hona ka kerekeng moo phutheho e leng teng. Batho ba sebefisang seo na natla hona moo ho kgobokanweng batho ba bo mme teng. Ke re ho wena seka ha ona le ma Zim lefatsheng le la rona botsa ba mmalwa ka seo mme o ba botse hore ana e ka sebetsa ha o le Mzalwana ma!  (Feb 23, 2015 | post #8)

Mubobobo

MMe ye be butle hle! Oya tseba ka mmo ke sa e kgolwang ntho ena ke tsamaile ke botsa le ba bang basadi ba hlang Zimbabwe hore na ke nnete ntho eo. Leha fela ba bang ba bona ba ile ba swaba ho bua ka yona empa ba mmalwa ba e dumetse hore e teng . Ho thwee motho ha a kgolwe ntho pele e etsahala ho yena. Ha eso tlale ka mona ntho eo empa e tseleng. .  (Feb 23, 2015 | post #5)

Ke a jelwa

Tshwarelo Sekotwa, are you talking from experience or is just a hearsay?  (Feb 22, 2015 | post #41)

Mubobobo

Ngwana mme, ke ne ke sa ekgolwe ho hang ka mosa hore ke qoqelwe ke le Zimbabwean. ke e kgodisitswe ka hore ke e goggole ke hja ke e qala ho kgolwa  (Feb 22, 2015 | post #3)