Send a Message
to KgaitsediaMolefi

Comments

3,551

Joined

Jul 1, 2010

KgaitsediaMolefi Profile

Forums Owned

Recent Posts

ke motaung ereng ha bona kgwedi ka metsing abare ke lefur...

O Motaung wa Raphiri Kgotso... Ha o ithoka o nne o re: Ke Motaung wa Raphiri, Motho motshoana, motho mosesane Motho mo-kena khorong a thlobotse! Ngoana Raphiri rema ka selepe ba lese, oa bona thota e tsekoa ha Rakole lehaheng. Ngwana mohlaloa o nehwa sebete se mmete se mmolae, nama di sale di jooa ke bana ba baratoe. Ke ntja ya Ramokolane Mokhadi Ke motho wa 'Mahouoane. E re a bona ngwedi ka metsing a re ke lefura! (feela ke a e kopa-kopanya ebile ho na le tseo ke di siileng)  (Feb 2, 2014 | post #12)

Hlokomelang Baruti ba Sa Nyalang!!

1Bakorinthe7:7-9,2 9,32-35 7Hobane nka rata ha batho bohle ba ka ba jwaloka nna; empa motho ka mong o na le neo ya hae e mo lokelang, e tswang ho Modimo, e mong ka mokgwa o itseng, e mong ka osele. 8Haele masoha le basadi ba bahlolohadi, ke re ho bona: Ho ka ba molemo ho bona ho dula jwaloka nna. 9Empa ekare ha ba sitwa ho itshwara, ba nyale; hobane haele ho nyala, e le ho tjha, ho molemo ke ho nyala. 29 eo ke se bolelang, banabeso, ke hoba, jwale, nako e kgutshwanyane; e le hore ba nang le basadi ba be jwaloka hoja ba se na bona 32Nka rata hore le hloke pelaelo. Ya sa nyalang o hlokomela tseo e leng tsa Morena, le kamoo a ka kgahlisang Morena kateng. 33Empa ya nyetseng o hlokomela tsa lefatshe lena, le kamoo a ka kgahlisang mosadi wa hae kateng. 34Mosadi ya nyetsweng le morwetsana ha ba tshwane. Ya sa nyalwang o hlokomela tsa Morena, a tle a halalele mmeleng le moyeng; empa ya nyetsweng o hlokomela tsa lefatshe lena, le kamoo a ka kgahlisang monna wa hae kateng. 35Ke rialo ka ho lekanya se ka bang molemo ho lona, e seng ho le tjheha ka leraba; e le hore le mpe le etse ka hlokomelo, mme le sebeletse Morena le sa horeletswe ke letho. (Ha ke re jwalo ke re lenyalo ha se la rona bohle, empa hoo ha se tshitiso ya ho ruta lentswe la Morena ha motho a na le tjheseho ya seo, ebile a se na tjheseho ya ho nyala, a phela bodumeding ba nnete.)  (May 31, 2013 | post #69)

Word of God

Ke lelaletsa mahlo a ka dithabeng; thuso ya ka e tla tswa kae? Thuso ya ka e tswa ho Jehova, ya entseng mahodimo le lefatshe.  (May 31, 2013 | post #3728)

The "NEW ONES" Only!!!!!!!!!!!!!!!!

Honeng ke ile. Dumelang hleng. Lovies bodarling-k!  (May 31, 2013 | post #22723)

most memorable qoutes ever!!

Jwale ke eng hoo?  (Apr 17, 2013 | post #2087)

Word of God

Luka 22:31-32 “Simone, Simone, bona, Satane o le kopile hore a le hlokole jwaloka koro, empa ke o rapeletse hore o se ke wa fellwa ke tumelo. Jwale wena, ha o se o bakile, o matlafatse bana beno.” "Simon, Simon, Satan has asked to sift you like wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers"  (Apr 17, 2013 | post #3589)

The "NEW ONES" Only!!!!!!!!!!!!!!!!

Dumelang hleng. Lady Bird, Likenkeng, Bla wa Lesele, Golet, Sylender Gal le Chitja wa Botha Bothe.  (Apr 17, 2013 | post #22703)

The "NEW ONES" Only!!!!!!!!!!!!!!!!

Choms - ho thotse mona mannnnnn.... lebala ha le a fielwa, ho etsahalang?  (Feb 5, 2013 | post #22676)

Word of God

abuti ke a bona o sa tshwere evangeli John 18:4-8 Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, “Who is it you want?” “Jesus of Nazareth,” they replied. “I am he,” Jesus said. (And Judas the traitor was standing there with them.) When Jesus said, “I am he,” they drew back and fell to the ground. Again he asked them, “Who is it you want?” “Jesus of Nazareth,” they said. Jesus answered, “I told you that I am he. If you are looking for me, then let these men go.”  (Feb 5, 2013 | post #3549)

The "NEW ONES" Only!!!!!!!!!!!!!!!!

deLaFa.  (Feb 5, 2013 | post #22674)

Word of God

Matthew 6:33 But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well  (Jan 14, 2013 | post #3484)

Word of God

Esale ke lahlwa ke sepoko kgaitsedi.  (Jan 14, 2013 | post #3483)

Sontaha (Sunday),Moqebelo (Saturday) le Paseka (Easter)

KatakataEmaotoAditshepe, ke o botsitse hore o batla ho reng ha e le mona o tseba karabo tsa potso ya hao.  (Jan 14, 2013 | post #53)

The "NEW ONES" Only!!!!!!!!!!!!!!!!

Likenkeng Marapo- red roses fraulein. Modiehi nnake, 2012 ebile boima, ha e ye! Sylender o idafa nna. Dumela Tsoani mannyeo. Golet, nice to see you Chitja o se o le ka moo.  (Jan 14, 2013 | post #22663)

Sontaha (Sunday),Moqebelo (Saturday) le Paseka (Easter)

And your point is...?  (Jan 3, 2013 | post #42)

Q & A with KgaitsediaMolefi

Headline:

Spread the love

When I'm Not on Topix:

I am still me

Read This Book:

The Bible

Favorite Things:

Nature, art, books, music

I Believe In:

God's divine power, love and light