Send a Message
to Denny D

Comments

8

Joined

Mar 19, 2012

Denny D Profile

Forums Owned

Recent Posts

Pleiku, Vietnam

looking for phu nguyen

going to peiku in sept to see if I can find her or my child  (Jul 27, 2012 | post #6)

Pleiku, Vietnam

Global Spirit: Forgiveness And Healing In Vietnam

hope all works out for you. I will be there in sept. traveling with Preacher Harrell. Afraid but excited. Hope this brings a peace of comfort to you somewhere in your heart and mind. Dennie to GF(if I ever find her) George delano to most  (Jul 11, 2012 | post #1)

Pleiku, Vietnam

looking for phu nguyen

Please if you know of anyone that worked for the americans at camp holloway in 1971-1972. I'm looking for a vietnamese friend.  (Mar 23, 2012 | post #5)

Pleiku, Vietnam

GI plans return to Vietnam, participates in fundraiser

I was in pleiku mysecond tour. I want to go back and search out vietnamese friends that worked at camp holloway. I wish you Luck with your trek.  (Mar 22, 2012 | post #1)

Pleiku, Vietnam

looking for phu nguyen

xin vui lòng bất kỳ việt làm việc tại trại holloway năm 1971-1972.I là an ninh tại cửa khẩu. tìm kiếm những ngư&# 7901;i bạn cũ việt làm việc trong câu lạc bộ hoặc messhall. chỉ đ&#78 75; nói chuyện lầncó thể là 60 năm. làm việc tại hội trư&# 7901;ng lộn xộn trại holloway 1971-1972. bạn có nghĩ rằng ngư&# 7901;i phụ nữ này vẫn còn sống như thế nào tôi có thể tìm hiểu? Nick của tôi là Denny. Tôi sống với bà trong thị trấn. cũ.làm thế nào tôi có thể nhận đ&#43 2;ợc giúp đ&#79 05; đ&#78 75; tìm một ngư&# 7901;i nào đó trong khu vực Pleiku? cô sống trong thị trấn.xin vui lòng giúp đ&#79 05; và yêu cầu bạn bè của bạn mà bạn biết làm việc có trở lại trong những năm  (Mar 22, 2012 | post #4)

Pleiku, Vietnam

looking for phu nguyen

please any vietnamese that worked at camp holloway in 1971-1972.I was security at the gate. looking for old vietnamese friends worked in club or messhall. just to talk of old times.  (Mar 22, 2012 | post #3)

Pleiku, Vietnam

looking for phu nguyen

how can I get help finding someone in the pleiku area? she lived right in town  (Mar 20, 2012 | post #2)