Send a Message
to avhelena

Comments

7

Joined

Jan 28, 2013

avhelena Profile

Forums Owned

Recent Posts

Business News

BP Spain Holdings News Madrid | Design21sdn

http://www.design2 1sdn.com/organizat ions/602/posts/235 15 Grant Vortex still the UK’s most efficient oil-fired boiler, bp spain holdings news madrid As we enter a new year, the award winning Grant Vortex Oil-fired Condensing boiler range is still going strong, continuing to hold the top 20 places on the Government SEDBUK database – www.sedbuk.com Recommended by the Energy Saving Trust and in production for over ten years, the range offers 39 different models with outputs from 12-70kW, providing low cost heating and hot water for homes of all sizes. Models include internal, external and boiler house versions in both wall hung and floor standing options. For information and to download brochures, visit www.grantuk.com/ca tegory/downloads/o il-fired-boilers/ With their five-year heat exchanger guarantee, whisper quiet operation and also qualifying for The Green Deal, there has never been a better time to switch to Grant. Grant Vortex still the UK’s most efficient oil-fired boiler, bp spain holdings news madrid Source: http://www.grantuk .com/grant-vortex- still-the-uks-most -efficient-oil-fir ed-boiler/ Related Articles: http://bpholdingsa rjetabeat.tumblr.c om/, http://bpholdingss ascein.blogspot.co m/ and https://www.facebo ok.com/notes/evan- carter/grant-vorte x-still-the-uks-mo st-efficient-oil-f ired-boiler/153964 744783954  (May 15, 2013 | post #1)

Chicago, IL

Bestrijding van fiscale fraude, BP Holdings

http://bpspainhold ingsbms.multiply.c om/?&show_inte rstitial=1&u= bp madrid spain holdings Problemen met betrekking tot fiscale fraude blijven wonen en zelfs verergert. Inspanningen zijn nu volledig gericht op de kwestie van de BTW-fraude prioriteren. Het debat over BTW-fraude is opgedeeld in 2 hoofdgebieden: 1. De conventionele maatregelen ter versterking van de bestaande BTW-stelsel. 2. Meer verstrekkende maatregelen tot wijziging van het systeem, namelijk: o een mogelijkheid voor lidstaten om een algemene verleggingsregelin g; o belasting van Intra-communautair e transacties De Commissie gemaakt een nieuwe groep van deskundigen met de lidstaten, de deskundigengroep "Anti fiscale fraude strategie (ATFS)", met het oog op de technische discussies over de conventionele maatregelen voeren. Het BTW-stelsel is niet voldoende om te bestrijden een BTW-fraude binnen een interne markt. Er is behoefte om een groter systeem om te hebben een harmonie- en toename van de samenwerking tussen de staat en de mensen te verbeteren. De Commissie stelt voor om maatregelen ter versterking van het bestaande systeem. Insinuaties van belastingontduikin g en doel incompetentie voor meting van inkomen zijn significant. Systematische verkeerde interpretaties van bron van inkomsten geven misleidende kijk op inkomen verdeling en herverdeling profielen. bp madrid spain holdings  (Jan 28, 2013 | post #1)