ke batla monna ya rekisang dinku tsa leruo 20 ho ya hodimo.