Rev. Taniela Ha`unga adultery during service

Posted in the Tonga Forum

Comments (Page 9)

Showing posts 161 - 180 of345
|
Go to last page| Jump to page:
Ray

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#162
Nov 21, 2012
 
Ezy wrote:
Fefe kapau te tau lotu ma'a Taniela ke toki lea e 'Otua kiai! He 'ikai te tau lava 'o fulihi e tangata ko Sisu pe tene lava!! Fai pe 'e taua hota part koe lotu n let God do his job n deal with him at his own time..he 'oku ne 'afio'i kitautolu kimu'a pea ne fa'u 'o mamani.. pea kimu'a na'e ngaohi kitautolu he manava 'etau fa'ee!!
Taahine taaupo'ou Fuoloa e lea a Sisu kihe ngangau ko ena ko Nela ke fai mo fktomara ka oku hala ia moe ongo'i fktomara e taha he oku ifo ange pe kia Nela ia ene fkusoua 'ai mu'a kakai kemou fai mo mou ilo ae fuu foimea mahino koia koe toutou akonaki moe toutou kole fkmamate pea tangi toe tangi ae Palesiteni moe kau faifekau pule o Nela kiai(Nela) ke ofamai aa he pekia a Sesu o kii fktomara tu'o 25 peaa kae pehee pe Nela ke homou ta'ofi emoutolu e fuu me'aifo koia kehaa??? Pea Kai ke ngata kae toe pehee atu a Nela ia koe ai mai homou akonaki he oku iai hamou PHD hahahaha malie Nela ngaahi aileva aki ho Dr e kii valena
Koia taahine taaupo'ou koe lea koee moe akonaki ae kau taulaeiki pule o Nela pea mahino leva koe lea ia a Sesu okkkkk puke mai na'a lelele ehk
uiha

San Francisco, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#163
Nov 21, 2012
 
Ray wrote:
<quoted text>
Taahine taaupo'ou Fuoloa e lea a Sisu kihe ngangau ko ena ko Nela ke fai mo fktomara ka oku hala ia moe ongo'i fktomara e taha he oku ifo ange pe kia Nela ia ene fkusoua 'ai mu'a kakai kemou fai mo mou ilo ae fuu foimea mahino koia koe toutou akonaki moe toutou kole fkmamate pea tangi toe tangi ae Palesiteni moe kau faifekau pule o Nela kiai(Nela) ke ofamai aa he pekia a Sesu o kii fktomara tu'o 25 peaa kae pehee pe Nela ke homou ta'ofi emoutolu e fuu me'aifo koia kehaa??? Pea Kai ke ngata kae toe pehee atu a Nela ia koe ai mai homou akonaki he oku iai hamou PHD hahahaha malie Nela ngaahi aileva aki ho Dr e kii valena
Koia taahine taaupo'ou koe lea koee moe akonaki ae kau taulaeiki pule o Nela pea mahino leva koe lea ia a Sesu okkkkk puke mai na'a lelele ehk
poupou lahi au kiho'o vahevahe tama mei texas,eku sio mo lau ae vahevahe,moe fakamatala fekauaki pea moe te'ekuli ko eni,okune tui ae teunga fakafofonga ae otua,pea te manatu kihe lea"The devil in sheep's clothing"koe te'ekuli ko taniela oku alu holo pe moe fu'u penu'i sino ko setane oku ne pule'i ene moui.na'e vahe kiai kene tauhi mo fakamalohi'i ae tui ae kainga lotu,koe ha me'a na'e fai he te'ekuli koeni,oku ne hanga o veuki mo tamate'i ae fanga sipi,mooni ae lau ae tama mei texas,puke mai o ta'ai li ki tu'a,moloki e monga o li kihe afi he koe tevolo, ke fai mo a'u ia kia setane,ke hanga e setane o tautau he va'e pea fohi mamalie hono kili feauaki

Since: Nov 12

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#164
Nov 21, 2012
 
hoosi801 wrote:
totoatu koe Nela kapau pe na'e mo'oni mo ifo..ae loi eeee
Hahahaaaaa koe ta'e mita atu e me'a koe talanoa loi....
Mo'oni e hiva 'ae keu leka :-
Tokanga'i ho ngutu ho lea..........
Tokanga'i ho nima ho ala..........
Tokanga'i ho va'e hono hiki, uehh,'ene laka..........
Kapusi atu e tevolo 'oku hu he ongo matu'a fa'u talanoa pango ko 'eni, pe koe fk-hehema fk-kaukau pe hahaahaa

Ke sio kihe ngaahi laku mio'i koe konga pe 'oe hiki e fk-feta'i.....'Ai foki kuo ofi e FILI 'oe taki world, hahaa
HOOSI801 tuku ho fie'ilo me'a ! Toki taa'i atu e fo'i mo'oni 'oe lokini moe ongo matu'a faifekau 'oku na 'omai e fo'i palafu ko 'eni....
Neural

Fitzroy North, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#165
Nov 21, 2012
 
willymoe wrote:
ko'eku ki'i fie tokoni pe 'aku eni kia taniela koe 'uhi he kuo lahi e faahinga heni 'oku nau pehe ketau fai mu'a ha tokoni ma'a taniela kae 'oua si'i kapekape'i, pea ko 'eku tokoni 'aku ia ke 'ave pe 'a taniela kihe toketa mata kene hanga o ta'aki e ongo fo'i mata 'o taniela kae lava ke tuku 'ene fai angahala, manatu'i na'e pehe 'e Sisu kapau na'a tau kui he'ikai ke 'iai ha taha ia 'e 'iai ha'ane angahala, pea ka to'o e fu'u fo'i mata manako fefine 'o taniela mahalo na'a fksi'isi'i ai 'ene manako fefine, pea kou sio loto atu pe au kihe taimi na'e fa'a malanga ai e fu'u toketaani 'ene sio mai kihe fanga ki'i finematu'a 'oe ngaahi siasi 'oku fa'a 'alu holo ai, huanoa ha'ane fk'amu kene ngungu mai honau lalo pito ke 'auha ee, pea kapau 'oku pehe kihe fu'u finematu'a 'oe siasi huanoa 'ene sio kihe fanga ki'i fanau iiki, mahalo e mo'oni e lau 'ae motu'a uku mei kotu he'ene sio atu kihe situ'a atu 'ae fu'u 'ume, pea toki pehe atu e motu'a kotu 'alu pe hena he teu lama pe koe pea koe 'aho pe teu ma'u ai koe ko 'eku kai pe koe moe ta'e hahaha, koe fa'ahinga kakai fktu'utamaki 'aupito eni 'oku 'iai a taniela he koe kakai falala'anga 'ae kau faifekau, pea 'e lava pe ia kete 'alu atu mo hato 'ofefine 'o tuku atu ai 'aki 'ete falala koe taula'eiki ia, kou tui au koe tuha pe 'o taniela ke 'oua pe na'a toe fkngaue'i ia 'eha siasi kae fekau ke 'alu a mohono toketaa 'o hoka'i 'aki ha hoosi, si'i fk'ofa pe si'ono mali he taumaiaa na'ane 'ilo 'ae tokotaha 'oku mali mo ia 'oku fu'u 'umisi manu pehe fau ia,.......
Willymoe,'oku sai 'aupito ho'o fo'i fie tokoni kia Taniela - ka 'oku ou toe fie tokoni atu moau. Fefe ke tu'usi he'e toketaa ia moe 'elelo 'o Taniela he koena kuo talamai he'e tokolahi koe tangata 'oku manako ki he lick 'ene me'a tokoni.'Oua toe tokanga ki he me'a 'e taha he kuo mate ia.... hahahahaha. Tu'usi pe 'elelo ke 'oua toe 'emo animal.... hahahahaha. Fefe ia?'E sai nai e fo'i tokoni koia pe'e toe fiema'u moha tokoni kehe?? mhk
Neural

Fitzroy North, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#166
Nov 21, 2012
 
stopit wrote:
<quoted text>
I don't get it???Koe ha e mo'onii??'Oku mentally disturbed 'a Lupi??'A ia koe ki'i me'a va'inga 'a lupi ia 'a e kau faifekau,he 'oku nau 'i lo'i 'oku si'i mahei o.t.a???'Io 'oku uesia e hoa moe fanau,koe me'a fkmamahi!!Ka na'e ngalo e mata 'oe uaifi moe fanau 'i he taimi na'e mulu mahi ai 'a Nela,pe koha taha pe 'oku fai pehee..fe'unga e to'onga ko ia mo ha taha 'oku te'eki fa'u famili? na'e 'osi 'ilo 'e nela there are consequences for his actions,but he thought he could get away with it!!Pea koe ola eni 'oku mole ai hono famili.smh.. the pain and disbelief of his wife that she was living a lie all these years,now their innocent kids has to grow up without a father..'io,uesia lahi 'aupito...thats one thing we can agree on!!!Ka koe kovii,kovi ia 'ae kau faifekau,ko ena kuke tala mai koe fksesele 'a lupi hili ko ia 'oku ma'u mata'i tohi e kau faifekau!!The moral of the story is... he's not worthy for his position... i believe in mistakes and 2nd chance,but for his role as a faifekau??Koe tu'o fiha eni,'ikai ngata ai toe kole takai holo.LMAO..
Poupou lahi atu ki ho'o laaulea stopit, mo'oni 'aupito pea kapau koena 'oku talamai 'enautolu ko Lupi koe fokuali ta ko'ene occupation pe ia 'a'ana and rightly so. Ko Taniela koe faifekau and he should know better to say "NO". Ha'u pe 'a Lupi 'o fai 'ene ngaue anga maheni kuo heke atu 'a Taniela 'o lick 'a Lupi... hooiiii. Me'a kovi mo'oni koe 'ai ke lau pehee kia Lupi lolotonga ia 'oku mind pe 'e Lupi ia 'ene business and does her job to the best of her ability. Ka ko Taniela, ko hono lakanga koe look after the sheep, tuku ia kae hanga atu ia 'o root mo lick 'ae fanga sipi. He should be doing his job according to the job description(JD) that he was given. Oh no, don't tell me that they gave him Lupi's job description, if that is the case then what a terrible "mixed-up". Goodness me, can someone give Taniela the correct JD... hahahaha
willymoe

Penrith, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#167
Nov 22, 2012
 
Neural wrote:
<quoted text>
Willymoe,'oku sai 'aupito ho'o fo'i fie tokoni kia Taniela - ka 'oku ou toe fie tokoni atu moau. Fefe ke tu'usi he'e toketaa ia moe 'elelo 'o Taniela he koena kuo talamai he'e tokolahi koe tangata 'oku manako ki he lick 'ene me'a tokoni.'Oua toe tokanga ki he me'a 'e taha he kuo mate ia.... hahahahaha. Tu'usi pe 'elelo ke 'oua toe 'emo animal.... hahahahaha. Fefe ia?'E sai nai e fo'i tokoni koia pe'e toe fiema'u moha tokoni kehe?? mhk
fola hae'i atu he kata ho'o pehe ke tu'usi moe 'elelo 'o taniela, koe me'a foki ia 'e hoko kihe fa'ahinga kakai kuo tuku atu 'e tau falala kia kinautolu 'o tau lau pe koe kau fkfofonga kinautolu ;oe 'eiki 'i mamani, pea ta koe fu'u kau kakaa 'oku nau tui mai e teunga 'ae 'eiki ke fai 'aki hono fktotoli'a honau kakano, pea 'oku sai pe ia kapau koha taha noa'ia pe ia ka koe fu'u faifekau tukukehe ange 'ene toketaa, pea 'ihe 'ene pehe 'oku 'ikai leva ke toe ma'u 'e willy ia ha toe lea fe'unga ke 'ange kihe tangata na'ane pulou mai e kolosi 'oe 'eiki, pea kapau 'e toe tu'usi mo hono 'elelo pea tu'usi fktaha aipe mo hono nima ke 'oua na'a toe fuleule mo fkkaukau kihe kau leka 'ae kakai 'oe siasi, he 'oku tau 'osi 'ilo'i kotoa pe na'ane 'emo fimatu'a kae fkkaukau kihe fanga ki'i tamaiki 'oku nau kei loto ma'a, masi'i Neural koe lea ena ia 'ae a'u he kuoke 'osi 'ilo aipe 'ekoe a Willymoe, na'e talu pe 'ene tupu ana mo ene fklielia pea kuou fiu au he fklielia he kuou motu'a peau tafoki au 'o lotu mo'oni hihihi, pea kapau koena ia kuo mate ki fe'i potu ia pea ta koe fuletoki ia moe kai manu (hufanga atu he fktapu) he'ikai pe toe 'osi ia ee kapau he'ikai ke tu'usi moe nima, Neural 'oku 'atu moe kole heni kihe kau siasi tonga 'o amelika mo hauwai'i kemou lea mai he 'oku ou fanongo 'oku 'iai moe fu'u faifekau e taha 'oku nofo hauwai'i 'oku kole kaimanu holo moia he ngaahi finematu'a 'oe siasi ko hono hingo ko Tonga Mitulu pea na'e 'ilo pe kiai a Feke kane hanga pe 'o fkmolemole'i, pea kuo taimi ke 'omi a kihe feitu'uni 'o tufaki ai honau fklielia hei'ilo na'a tuku he 'oku 'ikai ke fe'unga ia moe lotu..........
poti

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#168
Nov 22, 2012
 
Kapau na'e fakamalohi'i 'e Taniela ha taha nau tui 'oku kovi, ka ko 'ena na'a nau felotoi pe ,ko fe tetau tukuaki'i,....'ilonga ai e veiveiua ngaahi fa'ufamili 'e ni'ihi ,ko e te'eki pe ke ha'u 'a Nela ki'i fakakata atu kuo li'aki 'e ia hono mali 'i 'api kae 'alu ia mo Nela......pea totonu kete lau e tohi-Tapu ke mahino 'o 'uluaki fafanga'aki 'ete fanau pea toki tukuange atu ke nau'alu 'o 'eva,ka 'ikai ko e palopalema pe 'oku tau tuhu ki he tafa'aki 'e taha kae tuku e tafa'aki 'e taha......Na'a toki ma'u 'a Nela ia 'o taa'i kuo lahi e palopalema ia 'e hoko pea koe ha hano toe'aonga....malo
uiha

San Francisco, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#169
Nov 22, 2012
 
poti wrote:
Kapau na'e fakamalohi'i 'e Taniela ha taha nau tui 'oku kovi, ka ko 'ena na'a nau felotoi pe ,ko fe tetau tukuaki'i,....'ilonga ai e veiveiua ngaahi fa'ufamili 'e ni'ihi ,ko e te'eki pe ke ha'u 'a Nela ki'i fakakata atu kuo li'aki 'e ia hono mali 'i 'api kae 'alu ia mo Nela......pea totonu kete lau e tohi-Tapu ke mahino 'o 'uluaki fafanga'aki 'ete fanau pea toki tukuange atu ke nau'alu 'o 'eva,ka 'ikai ko e palopalema pe 'oku tau tuhu ki he tafa'aki 'e taha kae tuku e tafa'aki 'e taha......Na'a toki ma'u 'a Nela ia 'o taa'i kuo lahi e palopalema ia 'e hoko pea koe ha hano toe'aonga....malo
Koe taimi pe oku hua faklielia ai pe fakakata kole unoho ha faifekau oku osi fakanofo kihe fatongia koe tauhi sipi,pea hanga he ta'uhi sipi 'o emo'i ha ki'i sipi, ko hai oku halaia koe tauhi sipi pe koe ki'i sipi
Ray

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#170
Nov 23, 2012
 
poti wrote:
Kapau na'e fakamalohi'i 'e Taniela ha taha nau tui 'oku kovi, ka ko 'ena na'a nau felotoi pe ,ko fe tetau tukuaki'i,....'ilonga ai e veiveiua ngaahi fa'ufamili 'e ni'ihi ,ko e te'eki pe ke ha'u 'a Nela ki'i fakakata atu kuo li'aki 'e ia hono mali 'i 'api kae 'alu ia mo Nela......pea totonu kete lau e tohi-Tapu ke mahino 'o 'uluaki fafanga'aki 'ete fanau pea toki tukuange atu ke nau'alu 'o 'eva,ka 'ikai ko e palopalema pe 'oku tau tuhu ki he tafa'aki 'e taha kae tuku e tafa'aki 'e taha......Na'a toki ma'u 'a Nela ia 'o taa'i kuo lahi e palopalema ia 'e hoko pea koe ha hano toe'aonga....malo
Masi'i Poti mooni hoo lau kapau koe fkkata atu a koe mo auu kiha finemotu'a oku sai h oku ikai koha faifekau kitaua ka koe FkKata atu foki ae tauhisipi kihe ene sipi aia kapau ko ene FkKata o pehe Teu lele atu mo hoku hoa ke fai hatau Lotu pea kou pehee oku sai pea kapau ko ene FkKata atu ae taulaeiki kihe ene sipi fefine o pehe Teu Kai koe hahahahaha oku ta'engali ia malie see lol oku pehee lol
willymoe

Penrith, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#171
Nov 24, 2012
 
poti wrote:
Kapau na'e fakamalohi'i 'e Taniela ha taha nau tui 'oku kovi, ka ko 'ena na'a nau felotoi pe ,ko fe tetau tukuaki'i,....'ilonga ai e veiveiua ngaahi fa'ufamili 'e ni'ihi ,ko e te'eki pe ke ha'u 'a Nela ki'i fakakata atu kuo li'aki 'e ia hono mali 'i 'api kae 'alu ia mo Nela......pea totonu kete lau e tohi-Tapu ke mahino 'o 'uluaki fafanga'aki 'ete fanau pea toki tukuange atu ke nau'alu 'o 'eva,ka 'ikai ko e palopalema pe 'oku tau tuhu ki he tafa'aki 'e taha kae tuku e tafa'aki 'e taha......Na'a toki ma'u 'a Nela ia 'o taa'i kuo lahi e palopalema ia 'e hoko pea koe ha hano toe'aonga....malo
Poti kou tui au 'oku ki'i kehekehe 'aupito e kau faifekau ia meihe kakai hange ko koe mo au,'oku tau sino tatau pe ka ko hono kehekehe pe he koe kakai ia 'oku tala 'ehe tokolahi koe kakai kuo 'osi pani 'ehe 'Eiki, pea koe 'uhi koe 'uhinga koia 'oku tuku kotoa atu leva 'etau falala kia kinautolu 'o makatu'unga ia 'ihe kakai kuo 'osi pani pe koe kakai 'oku ui koe kau tauhi sipi, pea na'e folofola a Sisu kia Pita ke 'alu 'o fafanga 'ae fanga sipi, pea na'e tonu ke ha'u leva a nela 'o fafanga fklaumalie 'ae fanga sipi, ka ko'eni ia 'oku 'ikai ke toe ha sipi ia he kole ange 'e nela kene kii kai ia, koe me'a e taha 'oku ou tokanga kiai poti pe koeha kuo fu'u tokolahi pehe aipe kau faifekau ia he siasi koeni 'oku nau fai e me'a koia koe fie'uli takai holo he finematu'a 'oe siasi, pea 'oku 'ikai ko nela pe ka koe tokolahi atu he 'oku 'iai hoku cousin 'oku siasi ai, pea 'oku nofo hauwai'i ia peane talamai na'e kole kai manu hono mali ona e faifekau ko Tonga Mitulu ka koe fuu faifekau moia kuo osi hilifakinima me'a fk'ulia mooni ia,'oku toe talamai kuo toki fkmaloloo'i atu moe faifekau e taha mei tonga na'e faifekau 'evangelio ko hono hingoa 'ona ko Vai Fangupo koe tohotoho, koe ha e me'a kuo hoko he ngaahi 'ahoni kihe kau faifekau ?.......
Ray

Bixby, OK

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#172
Nov 24, 2012
 
Masi'i willy me'a fktemenioo mo'oni koe kole ae fa'ahinga kakai oku tau pehee koe kau pani koaa pe koe kau talafekau oku ikai kenau ngaue aki e uluaki kole uma hoko kiai a kia alu hifo Kia huhuu o faifai hifo ai ki lalo pe koe fuu matu'aki punakaki fklaka hifo pe a faifekau Taniela Ha'unga meihe lalo pito moe fungafulu kihe avamimi hahahaha malie mu'a Nela taa ke ciko na'a toe kaka atu kiha toe potu siasi fai mo fkngata ae valena
papa

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#173
Nov 24, 2012
 
Koe lau ae tohi matolu oku alu holo a setane hange ha fuu laione! Ngungulu o fksio ha taha kene faapuku.Koe akonga ena a setane oku alu mei he siasi kihe siasi o fksio ha taha kene faapuku.oku ne lolotonga faapuku ekii fefine meihe foi oneone kai moene kii vahe kae sii munoa pe hono mali he naa na maheni kinaua ki mua.malie haapai faimoke tala kiho mali hoo fetuku $ akonga a setane ko Taniela Haunga.
Sikota

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#174
Nov 24, 2012
 
Koe fkilifia e fanongo at, na`e fai e ki`i koniseti misinale`a e faifekau Taniela he sot `anepo, pea fai koloa ai e fefine n`e nonofo pea mo Taniela `i Ha`apai, ko hono hingoa ko Kalatiola Fehoko San Bruno. Koe taha foki `eni e fanga moa `a Taniela. Kei ifo pe fo`i hoka`i `e Taniela `a Tiola kei ninimo ai pe. Ha`apai lau mai ho`o mou poto, kuo pule a Nela ia he pangike ho mali...siiuuuuhhhuuuuu. Fanongo mai e fanau a Nela kuo omai e fanga fksuva ia fai fatongia. Koe fuu finotu`a ko`ena ko Tiola, nofo ki ho mali he koe vave ni mai pe h to hoka e Taniela hi fu`u mui hipa. Hihihihi ofa mai o poto, na`a hae koe he fanau e motu`a...heeeeeeee
Sikota

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#175
Nov 25, 2012
 
ko ia pe ia wrote:
Ne faka'ilo e matapule ni he fakataha kuata Sepitema 'a e Siasi ne ma'u atu mo e Fefine he me'alele 'a e Faifekau Pule ka na'a ne pehe ko e Miko ia na'e kole heka ange ki ai pea na'a ne fakaheka o tuku ki he feitu'u na'e fie'alu ki ai.
Koia pe ia hojo kotoa, koe poto `q e sianq hono set up `ene tali,(koe miko) ikai kene tali totonu, koe fefine miko pe koe fefine tonga, koe miko foki hange pe ha pick up miko ki he `iate pe koe ngaue. KOE FU`U FEFINE TONGA HANGE HA K`I SPENISI koe fkpuli pe `ene loi. Nela, kuo talanoa pe hoku ki`i niece hoomo motele `i Redwood. Teke loi pe foki koe, lea pe kia Seta he ko ho`o pick pe. Kuo fai ange kumi ki honau `api ke `eke ho`omo motele, pea ke kole kia Seta ke `oua lea....hahaha ka na`e ifo ho ki`i kai manu`i `o Seta...lol manu
poti

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#176
Nov 25, 2012
 
He ko hai 'oku toe tauhi sipi heni ,ko Sisu pe he folofola....To'o ho'o folofola ki 'olunga pea ke pehe ko Nela ko e tokotaha ngaue he Siasi,pea ke toe pehe ko Sisu ko e tauhi sipi ia....

Ko Nela ko e tangata,,,, pani he tangata pea'e kei anga fakaetangata....

Ka kole fakalielia atu e tauhi sipi tauhi Siasi kia koe ,kapau 'oku ke 'osi mali ,,talaange 'e 'ita ho mali pe 'oku ke 'ofa pe koe ho mali pea kapau 'oku te'eki keke mali ,'alu tala kia teti ko Nela 'eni kole 'ia au.....sio ki he nounou ,ka ko homou lama ko 'ena 'a Nela,fe'unga pe hano ma'u lelei kuo pahia ia he faikovi....

Since: Aug 12

Location hidden

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#177
Nov 25, 2012
 
velia tama 'eku fo'i tenga! kataki, na'e 'iai ha mou kilimi vaku tenga? tokoni mai... malo!
poti

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#178
Nov 25, 2012
 
masi'i Poly ko e toe 'ai kilimi kae ha la'i sima ia 'oku vave ,hahahahaha
Ezy

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#179
Nov 25, 2012
 
Kia te au 'oku mahu'inga ketau lava 'o fai kehekehe'i 'ae lea mai 'ae laumalie mei he tangata!!
Kapau tetau vakai kihe tohi tapu te tau lava 'o tala pe he fua!! Pea 'oku mahu'inga ketau lau 'ae folofola ke tau lava 'o tala 'ae fua e laumalie mei he fua noa'ia pe koe ta'e fua!!lol..koe taha kotoa 'oku nau lava 'o malanga'i e folofola mo lau e folofola 'o a'u ai pe kia Setane...manatu'i e a'ukai a Sisu 'aho 40 pea tesi 'e setane.. na'e quote ai 'e setane e folofola!!
However koe tohi tapu 'oku fonu ai 'ae u life experiences ke tau ako ai!! Pea 'oku 'ikai keu fktonuhia'i 'e au 'ae ngaahi fo'i pango 'a Taniela kapau 'oku mo'oni ka kou sio au he tafa'aki ketau ako ai 'etau mou'i ke 'oua tetau fou he hala ko 'eni 'oku fou ai 'a Nela!!
Talamai he folofola 'ae talanoa fekau'aki mo Tevita! Kou tui koe talanoa ni 'oku 'ikai ta'e'ilo 'eha kalisitiane!! Fktatau kihe folofola ko Tevita koe pani 'ae 'Otua pea na'e ngaue 'aki 'ehe 'Otua ke fakaha ai 'ahono mafimafi!!..na'a ne ta 'ai ai 'ae to'a ko Koliate!! Ka na'e a'u kiha taimi na'e to lalo ai 'ae mou'i fklaumalie 'a Tevita 'o tono mali 'ia Pasepa koe mali 'eni 'a 'ene 'eiki tau ko 'Ulaia!!'Ihe 'ene 'ilo kuo feitama 'a Pasepa na'a ne feinga leva ke cover up 'a 'ene fo'i pango 'o a'u pe kihe 'ene fai e tohi ke set up ke mate si'i Ulaia he tau pea mole ai 'ene mou'i!!..ka 'ihe fktokanga'i hake 'e Tevita 'ene fu'u pango mo mala'ia na'a ne to ki lalo 'ihe fktomala moe loto'apasia mo'oni pea na'e tali 'ehe 'Otua 'a 'ene kole!!...the moral of the story ke tau ako mei ai!! Kapau 'oku ke to.. pea ke tu'u hake!!..toe feinga pe!!.. ka koe tokolahi ia 'ia teki taulotu ko 'etau pango pe mo to pea tau pehe 'e tautolu koe ngata 'anga pe ia pea tau nofo ai pe he fo'i angahala koia...lahilahinga ko 'etau ma kihe sio 'ae kakai...but its not the end of the world!!..u must get up dust off the dirt n keep going!!
Tau tokanga tautolu na'a 'oku tau siofi tautolu 'a Nela ka kuo 'osi fktomala ia pea hoko mai 'ae pule 'aho tau 'Eiki pea hao 'a Nela ia ka tau fihia tautolu 'o fkholo atu ki heli koe fai fkmaau mo kovi hotau loto!!
'Oku tonu pea ma'a ange pe 'ae fkmaau ia 'aho tau 'Otua 'ihe 'ene founga mo 'ene taumu'a mo 'ene taimi!!
Pea kapau koau koe Nela pea ke kataki 'o fktomala pea vete ho'o hia mo to'o ho lakanga he koe me'a ko 'ena 'oku ke fai 'oku fktupu mala pea 'e kai ho hako kihe hako....kapau koe mo'oni!!
Koe ki'i tanaki atu pe!!..tapu tolo e!!lol
uiha

San Francisco, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#180
Nov 25, 2012
 
Io ka koe taimi e tatau ai e setane ae va'e oe vale kai ta'e ko taniela pea ne fohi mamalie hono kili feauaki,fohi moui pe,e hoko me'a tatau kia teki moutolu,oku faklielia, mo fe'auaki he ao oe Tamai oku afio i hevani,osi mahino ae tautea e hoko kia Taniela te'ekuli,oku ngalo ia Taniela te'ekuli e iai ae aho e mate ai,e alu ta'e fie alu ae te'ekuli,he sio atu ia he taimi koe e mate ai,oku kamo kamo mo fakakuitaha mai a setane ki ai hange pe koene fa'a kuitaha kihe kakai fefine,tali pe taniela e vaveni pe ho'o sio kiho'o totongi,e oatu e setane ae me'a oku ikai keke loto kiai
anonymous please

Pearl City, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#181
Nov 26, 2012
 
sai pe a taumaiaae mou mala'a ai seuke

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Showing posts 161 - 180 of345
|
Go to last page| Jump to page:
Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

•••
•••
•••
•••