Neural

Fitzroy North, Australia

#61 Nov 16, 2012
Neu hu mai ki he paenga ni by accident pea 'oku 'ikai keu 'ilo'i 'a Taniela Ha'unga. Neongo 'oku mo'oni 'ae ngaahi laaulea heni 'o fekau'aki moe ngaahi lea ta'etaau ka teu talaatu eni. Ko 'eku ngauee 'oku ou stress mei ai pea 'i he 'eku lau ho'omou ngaahi tohi, kau felafoaki - langa hoku kete he kata. Malie 'ia au he ngaahi fakamatala 'a tatau he 'oku ne 'ilo pau 'a Taniela. Kautama, fakamalo atu ki he ngaahi me'a 'oku mou tohi heni he 'oku ne hanga 'eia 'o 'omi kiau 'ae fiefia he'eki kata lahi pehee. Poupou atu ki he ngaahi fkkaukau ke fkhifo 'a Taniela mei he lakanga 'oku ne 'iai he 'oku fu'u ta'etaau lahi 'ene me'a 'oku fai moe fatongia 'oku 'oange kiai. Koe me'a 'oku haa mai kia au kapau temou ma'u 'a Taniela, he'ilo pe 'e si'i fefe, faka'ofa lahi kamou ma'u kaikehe nene fai 'ae ngaahi hia mamafa pea kuopau pe ke tautea mamafa. Teu toe foki mai pe he kaha'u 'o lau ho'omou ngaahi comments he 'oku hange ia ha medicine kia au. Sometimes in life we need to chill out and have a bit of a laugh, we can't be serious all the time. Koia koaa tatau??? hahahaha. Thank you all, be back soon.....
Eclipse

United States

#62 Nov 16, 2012
Stopit -'oku sai pe lea ia..but do u have to use swear words to justify ur reasons?....Fele uu lea sai ke tau gaueaki, pea nae mei saiange ke mau kapekape naa mau tupu i muli, kae ai hake komoutolu pe kakai malualoi omi kapekape heni....kapekape feunga pe mo ho mou rest room, pea kapau naa ke anga pe koe he fanogo ai pea mahino mai nae ikai akonakii koe e mum i api ee....tuku e ai ke kape fktatau ki he kau palagi he oku nau ikai mahino honau ulugaaga kia koe, ai pe koe ulugaaga oku mahino ka koe okupau...
Tatau

United States

#63 Nov 16, 2012
Eclipse wrote:
Stopit -'oku sai pe lea ia..but do u have to use swear words to justify ur reasons?....Fele uu lea sai ke tau gaueaki, pea nae mei saiange ke mau kapekape naa mau tupu i muli, kae ai hake komoutolu pe kakai malualoi omi kapekape heni....kapekape feunga pe mo ho mou rest room, pea kapau naa ke anga pe koe he fanogo ai pea mahino mai nae ikai akonakii koe e mum i api ee....tuku e ai ke kape fktatau ki he kau palagi he oku nau ikai mahino honau ulugaaga kia koe, ai pe koe ulugaaga oku mahino ka koe okupau...
Ta'ahine eclipse malo ho'o lelei tau moe aho fo'ou ko eni kou fktokanga'i hifo ngali kuo ke fisi'ia he lau atu ae kakai aki e ngaahi lea kehe kehe kanau tala foki Kia koe koe fale eni oku ikai aonga ai e akonaki koe uhi oku ikai pule taha kiha taha neongo pe fele ngaahi lea lelei ke ngaue'aki ka oku toe pe foki e ngaahi lea fksiapani ia ke ngaue'aki he taimi oe taufusi'ulu kataki taahine ECLI fele ae ngaahi Loki ke kumi kumi atu e ma'u e mea oku ke fiema'u ofa atu
Eclipse

United States

#64 Nov 16, 2012
Malo e lelei Tatau - Oku saiia pe he lau uu talanoa heni, ka ko eku fehui 'Do we have to use bad words?' Come on, we can still convey the messages we want to put across without swearing out heads off....ko ete ngaueaki uu lea kovi pea mole leave e uu points oku te fema'u kete fkha ki he audience....Ke pehe nai oku sai ete hau tala a e anga palaku e faifekau, kaehili ko ia oku reflect mai mo kita kalasitiane oku palaku pe mo ete lea a kita....something to think about Tatau....malo :)
Kilikali

Elk Grove Village, IL

#65 Nov 16, 2012
Koe motu'a ni koe Priest ia 'a Lusefa, pea 'oku si'i ta'u e SOT 'oku 'ikai pulia 'ene fulikivanu, ka 'oku 'ikai kenau si'i lea he 'oku 'ae tokotaha kehe kene fkmaaua...ko'ene tosi 'ihe pa'anga fkkolo oku nau si'i 'ilo'i pe vakai talamai 'ehe Bank hono hingoa kae LOI mate...kuo ulufia 'ae LOI 'ihe tangata ko'eni...ko hono Doctor ia koe DOE (Doctor of Evil) moe DOL (Doctor of Lies) DOA (Doctor of Adulterer) pea ko'ene destination koe 'Auha moe Mala'ia Ta'engata...manatu Taniela koe 'Otua koe 'Otua 'Ofa,'oku ne kei tuku mai ho faingamalie keke fktomala...neongo ho'o 'alu 'o ngutu kovi kia Feke ke tukuange si'i kau faifekau 'oku 'ikai ha'anau pepa mei he ngaahi lakanga 'oe Siasi...nofo pe he koho'o pulu 'oku te'eki a'u atu!
Tatau

United States

#66 Nov 16, 2012
Eclipse wrote:
Malo e lelei Tatau - Oku saiia pe he lau uu talanoa heni, ka ko eku fehui 'Do we have to use bad words?' Come on, we can still convey the messages we want to put across without swearing out heads off....ko ete ngaueaki uu lea kovi pea mole leave e uu points oku te fema'u kete fkha ki he audience....Ke pehe nai oku sai ete hau tala a e anga palaku e faifekau, kaehili ko ia oku reflect mai mo kita kalasitiane oku palaku pe mo ete lea a kita....something to think about Tatau....malo :)
Hange pe ko eku fkmatala i olunga manatui taahine eclipse oku tau fuu kehe kehe moe kakai he lokini ihe mahino moe fkkaukau heikai omai eta fiema'u mo eta fkkaukau ke fusiaki'i aki e fkkaukau e kakai he lokini ikai oku hala ihe tau'ataina ae tokotaha kotoa pe pea ke manatui oku ikai koha falehopo eni ke talamai pe ehe fkmaau e mea kihe audience ke fai pea muimui ai e kakai oku mahino kia tatau ae kauhala oku ke luelue Mai ai ka koe pango taahine oku ikai keta pule kihe faleni moe ngutu oe kakai ofamai aa o mahino'i e natula oe faleni
Kaekehe kuo ke Fusi atu keta hee meihe kaveinga oku fai kiai e talanga ae tama faifekau ko eni ko taniela haunga kou kole atu ha taha meihe siasi o tonga mei okalani CA o fksiosio atu e faifekau ni na oku tu'u atu ha tu'afale o fksiosio kae heka ia ha pasikala ae taha o hola ai pea fekau ke hau o sio kihe saiti ko eni kihe lau ae kakai fekau'aki moia maloo ofa atu taahine
Neural

Fitzroy North, Australia

#67 Nov 16, 2012
Eclipse wrote:
Malo e lelei Tatau - Oku saiia pe he lau uu talanoa heni, ka ko eku fehui 'Do we have to use bad words?' Come on, we can still convey the messages we want to put across without swearing out heads off....ko ete ngaueaki uu lea kovi pea mole leave e uu points oku te fema'u kete fkha ki he audience....Ke pehe nai oku sai ete hau tala a e anga palaku e faifekau, kaehili ko ia oku reflect mai mo kita kalasitiane oku palaku pe mo ete lea a kita....something to think about Tatau....malo :)
Eclipse, of course we don't have to use bad language to convey our messages but hey it is sometimes funny. Kou tui au ki he lau 'a tatau, maybe this forum is not for you. Manatu'i 'oku 'ikai koha falelotu eni, if you don't like the language used here then go somewhere else. Ecoli, kataki 'oua teke 'ita ka kou fo'i au he lau lotuu moe fie "proper" all the time. Koe ngaahi talanoa faka-tangata pe eni ia 'ae kau tangata pea kuopau pe ke hu ai moe ngaahi lea ta'etaau ka 'oku 'ikai koha fu'u palopalema ia. Saiange hono ngaue'aki he'e kau tangata e lea "ta'etaau" he ngutu lau 'ae kau akonaki moe tono mali 'ae tokolahi he lotu. I hardly use "swear words" but it is not for me to judge others on what language they should use. Honesty, I might have a weird sense of humour but I find these posts really funny. Kou tui lahi kuo "frustrate" mo'oni pe 'ae tokolahi he fai hia 'a faifekau Taniela kae 'ikai pe fai ha tautea mamafa kiai. His actions remind me of the Catholic priests who have abused boys while in their care. Something has to be done so that Taniela cannot continue what he has been doing and to stop him from hurting women. Koe lahi pe koee 'ae 'ita moe loto mamahi 'ae kau tangata hange ko tatau pea kuopau leva he ku mai moe kapekape he koe natula ia 'ete 'ita moha mamahi 'iha ngaue kovi 'aha taha 'e lava kete kapekape neongo kuo 'osi akonaki'i kitautolu ke tuku 'ae kapekapee. Kaikehe Ecoli, kou tui au he'ikai pe keke tali 'e koe 'ae me'a 'oku ou lavelave atu ai pea 'oku sai pe ia and I think we must "agree to disagree" he 'oku 'iai ho'o opinions and so do I moe kakai kehe. Goodnight everyone...
Eclipse

United States

#68 Nov 16, 2012
Neural - koe Ecoli ena ho small intestines lol, oku ikai keu pehe atu ko ha falelotu eni, pea oku ou lotu hangatonu pe oku au oku pau...Atunga ena mou oo lotu mou toe hanu he kakai he kakai especially homou paaga....Oku ou ilo oku ikai tau pule ko he lea a e kakai, kae mahalo kou kii shock pe he nau pehe koe kakai Tonga koe kakai fk'apa'apa, ta ku hala eku mau lol....anyway Tatau - sai pe ta hee, koe hee moui pe lol.....
brevea

United States

#69 Nov 16, 2012
Auee. Ko au ia kou tuu tetee auu ia he ngaahi fuu tlnoa ko eni...hoii mou oo fai ha mou ngsue oku songs..moe fangs kulikulii
Fakaulia

Clermont, FL

#70 Nov 16, 2012
Masii ko hai e faifekau ko'eni 'oku si'i pehe'i hotau ki'i SOT....
stopit

Australia

#71 Nov 16, 2012
Eclipse wrote:
Stopit -'oku sai pe lea ia..but do u have to use swear words to justify ur reasons?....Fele uu lea sai ke tau gaueaki, pea nae mei saiange ke mau kapekape naa mau tupu i muli, kae ai hake komoutolu pe kakai malualoi omi kapekape heni....kapekape feunga pe mo ho mou rest room, pea kapau naa ke anga pe koe he fanogo ai pea mahino mai nae ikai akonakii koe e mum i api ee....tuku e ai ke kape fktatau ki he kau palagi he oku nau ikai mahino honau ulugaaga kia koe, ai pe koe ulugaaga oku mahino ka koe okupau...
Maloo.. Sai pe Kapekape 'ae kau tupu hake 'i muli,ka'e ta'ofi kau tupu hake 'i Tonga?How does that work?LOL.Tomui hifo,'ikai keke 'ilo 'i pe neu tupu hake 'i fe??Koe 'aonga e kapekape kuo ke lea mai ai,it means that the message is comming through!!Koe mele pe 'e tau matakali,koe ma'u mata'i tohi pe ha taha...me'a koe telinga veli,poto taha nau tolu 'i mamani!!'A ia ai "Eclipse".. kalasi pe ia ke kape'i mo ha taha pe 'oku toutou liunga mai e ta'emahino.LMAO.I believe our fellow countrymen pretty much answered your questions.. tuku foki,ne ako na ki'i au..'oua teke fkkaunga 'eku ongo matu'a 'i he 'eku vale 'a 'aku,tuku ho kole tau'ene si'i fk'ofa mata ho fanau,he koe me'a pe hoko he tau'ene,ko ho'o fkiku hiki vae*TO THE SKY,TO THE SIDE*.. up to you?LOL.

loi pe ia Eclipse.. mahino 'aupito ho 'uhinga,and once you accept reality??A new person will come in and start *'I AU FKPOO,MOU PEHEE AI,FANGA FU'U LEA..'I AU EEE*..LMAO.. ku ou ngali anga'i manu atu kiate koe 'i he 'eku kapekape,ka ko hoku character totonu...kapau te ta fetaulaki Eclipse,teke 'ofa 'ia au 'uhi ko 'eku poto he anga(but this is not a place for what you're hoping for simply coz it won't work)...pea teu fua koe,fua mo ho'o ongo matu'a.ROTFLMAO.LOL..

*Ko 'eku 'ulungaanga 'oku pau ko eni... kapau neu lotu fktaha moe tama ko eni 'oku fai ki ai e hanu e kakai?He 'i kai keu pehe atu 'e au koe ha e falelotu,Ka malanga mai mei mu'a,ko 'eku laka atu pe 'o taa ke siko 'i mu'a!!Koe kalasi pehe don't deserve repective words they need Ta'e... and if their church members know about his ways,ka nau ku nima pe mo fkfeta'i..pea Vale kai Ta'e mo nau tolu!!!!

*If you walk down the hallway,3rd room on the left *Tohitapu vs Tohi Molomona* koe loki ma'a pea fk'ofo'ofa..you will find peace there!!!

stopit

Australia

#72 Nov 16, 2012
*Va'e*......*respective*
Talafekau

Stockton, CA

#73 Nov 17, 2012
Ta koe me'a mo'oni koe lea 'oku pehe,tuku pe he'e 'iai e 'aho 'e toki ha mai ai 'ae mo'oni.

Hou'eiki moe kainga 'oe siasi tonga hou'eiki,koe talanoa ko eni fekau'aki mo Taniela Ha'unga tuku ia kihe tafa'aki he 'oku fktata foki 'ae tangata ia kihe manu pea 'oua tetau fktokanga'i.

Koe mo'oni eni,na'e mali e fefine ko eni ko Lupi ki mu'a 'o ma'u ai 'ene fanau,pea vete moe mali koia,'o nonofo kovi ia moe motu'a mali koe faifekau ko Peni Matangi lolotonga 'oku kei nofo mali 'ae faifekau koia mo hono mali moe fanau oku toko lahi.

Pea mavae leva 'a Peni Matangi moe mali li'aki moe fanau kae nonofo kovi ia mo Lupi pea na mali pea 'oku 'ikai ha'ana fanau koe fanau pe meihona XX,pea ko eni kuo toe hopo mai 'ae fokisi malualoi ko Lupi 'o tono moe mali 'o Ofa Uepi-Ha'unga ko Taniela Ha'unga,li'aki leva 'e Taniela 'a Ofa Uepi moe fanau kae hiki mai 'o nofo he ki'i Apartment palaku taha pe ia 'i Oakland na'e nofo'anga fklakanga ai 'a Peni mo Lupi Matangi pango 'ene fklielia ee..mavae leva 'a Lupi mo Peni ui a Peni Matangi ki Alesona 'o hoko atu ai 'ene ngaue fkfaifekau kae nofo pe 'a Lupi 'i Oakland 'o fai ai e nonofo kovi mo Taniela 'ihe ki'i apartment 'oku totongi 'ehe siasi,pea kapau temou fktotolo'i 'ae apartment 'oku mohe po'uli mai pe kiai 'a Lupi ' fai ai 'e komo moe fklielia mo Taniela,kuo 'osi papi ia he Mamonga 'o lotu kihe mamonga kae noho'usi mai pe moe faifekau siasi 'o Tonga,pea mou o hua'i e ki'i apartment palaku taha pe eni 'i Oakland 'oku nofo ai 'ae faifekau Taniela Ha'unga moe Matapetepete kilekila ko Lupi,pea mou tokanga kakai moe 'u ngaahi siasi ko Lupi koe setane haua moe tono mali koe ola ena 'oe faikovi kuo hoko tonu he'ene mo'ui hee holo pe 'ikai ha nofo'anga koe nofo hili meihe famili kihe famili moe fanau moe fanga mokopuna 'o Lupi kuo nau lalahi pea koe ngutulau ia koe palaku faufaua..Lupi 'alu 'o tauhi ho fangamoko kae tuku e komo ee
Tatau

Ballwin, MO

#74 Nov 17, 2012
Kole keu fk'apa'apa ma'olunga atu heni kihe faifekau pule vahenga 'Amelika 'Onesi Ngalo fkmolemole faifekau pule na'a taku o pehee kuo mau tapalasia mo fkhoha'asi koe iho fatongia koe pule oe vahenga ka koe uhi oku fehu'ia e taha ho'o kau tauhisipi(Taniela Ha'unga)ene fua fatongia ho'o potu siasi iho mafai keke fai tu'utu'uni mu'a kihe tamani ke kii tuku kitu'a o fkvaoa'i moe fulikivanu hono ulungaanga kaekehe ko koe pe foki maloo
ko ia pe ia

San Jose, CA

#75 Nov 17, 2012
Ne faka'ilo e matapule ni he fakataha kuata Sepitema 'a e Siasi ne ma'u atu mo e Fefine he me'alele 'a e Faifekau Pule ka na'a ne pehe ko e Miko ia na'e kole heka ange ki ai pea na'a ne fakaheka o tuku ki he feitu'u na'e fie'alu ki ai.
Neural

Fitzroy North, Australia

#76 Nov 17, 2012
Eclipse wrote:
Neural - koe Ecoli ena ho small intestines lol, oku ikai keu pehe atu ko ha falelotu eni, pea oku ou lotu hangatonu pe oku au oku pau...Atunga ena mou oo lotu mou toe hanu he kakai he kakai especially homou paaga....Oku ou ilo oku ikai tau pule ko he lea a e kakai, kae mahalo kou kii shock pe he nau pehe koe kakai Tonga koe kakai fk'apa'apa, ta ku hala eku mau lol....anyway Tatau - sai pe ta hee, koe hee moui pe lol.....
Sorry atu ta'ahine Ecli koe typo pe pea lahi e kata he talanoa 'ae kautama kae hipa hake 'ae tuhu ia 'o press 'ae o between c and l and hence the Ecoli. Fakamolemole, ta'ahine Ecli he 'asinga ai kuo anga e tuhu hu'u vaha'a...hahahahaha.'Unu'unu atu foki Ecli kae 'ataa hoku tuhu ke fai fakalelei 'ae taipe'i 'oe tohi ni....lol. Kou kau au mo koe he lotu hangatonuu pea 'oku tokolahi 'aupito pe 'ae kakai Tonga ia 'oku anga faka'apa'apa but there are "different courses for different horses" koia ai koe paenga ia ko'eni 'oku 'iai e kau tangata ia 'oku faingofua ange kenau lea 'aki 'ae lea mahino kae fai mo a'u ki he me'a 'oku ne loto ke fakaa'u...'Ofa lahi atu kia tekoe Ecli kae fekau aa 'a Ecoli ke foki ki he Small Intestine pea foku atu ai kii he colon and before the Exit....hahahahaha
Neural

Fitzroy North, Australia

#77 Nov 17, 2012
Talafekau wrote:
Ta koe me'a mo'oni koe lea 'oku pehe,tuku pe he'e 'iai e 'aho 'e toki ha mai ai 'ae mo'oni.
Hou'eiki moe kainga 'oe siasi tonga hou'eiki,koe talanoa ko eni fekau'aki mo Taniela Ha'unga tuku ia kihe tafa'aki he 'oku fktata foki 'ae tangata ia kihe manu pea 'oua tetau fktokanga'i.
Koe mo'oni eni,na'e mali e fefine ko eni ko Lupi ki mu'a 'o ma'u ai 'ene fanau,pea vete moe mali koia,'o nonofo kovi ia moe motu'a mali koe faifekau ko Peni Matangi lolotonga 'oku kei nofo mali 'ae faifekau koia mo hono mali moe fanau oku toko lahi.
Pea mavae leva 'a Peni Matangi moe mali li'aki moe fanau kae nonofo kovi ia mo Lupi pea na mali pea 'oku 'ikai ha'ana fanau koe fanau pe meihona XX,pea ko eni kuo toe hopo mai 'ae fokisi malualoi ko Lupi 'o tono moe mali 'o Ofa Uepi-Ha'unga ko Taniela Ha'unga,li'aki leva 'e Taniela 'a Ofa Uepi moe fanau kae hiki mai 'o nofo he ki'i Apartment palaku taha pe ia 'i Oakland na'e nofo'anga fklakanga ai 'a Peni mo Lupi Matangi pango 'ene fklielia ee..mavae leva 'a Lupi mo Peni ui a Peni Matangi ki Alesona 'o hoko atu ai 'ene ngaue fkfaifekau kae nofo pe 'a Lupi 'i Oakland 'o fai ai e nonofo kovi mo Taniela 'ihe ki'i apartment 'oku totongi 'ehe siasi,pea kapau temou fktotolo'i 'ae apartment 'oku mohe po'uli mai pe kiai 'a Lupi ' fai ai 'e komo moe fklielia mo Taniela,kuo 'osi papi ia he Mamonga 'o lotu kihe mamonga kae noho'usi mai pe moe faifekau siasi 'o Tonga,pea mou o hua'i e ki'i apartment palaku taha pe eni 'i Oakland 'oku nofo ai 'ae faifekau Taniela Ha'unga moe Matapetepete kilekila ko Lupi,pea mou tokanga kakai moe 'u ngaahi siasi ko Lupi koe setane haua moe tono mali koe ola ena 'oe faikovi kuo hoko tonu he'ene mo'ui hee holo pe 'ikai ha nofo'anga koe nofo hili meihe famili kihe famili moe fanau moe fanga mokopuna 'o Lupi kuo nau lalahi pea koe ngutulau ia koe palaku faufaua..Lupi 'alu 'o tauhi ho fangamoko kae tuku e komo ee
Masi'i talafekau,'osi taimi keke kau koe he kau faiongoongo 'ae Kaniva he 'oku fu'u detail 'aupito ho'o ngaahi fakamatalaa... hahahahaha. Fakasio atu masi'i 'a Lupi he 'oku 'iai hoku feleni na'a lava kene hanga 'o fix 'a Lupi ke nonga mei he fe'auaki kae foki aa 'o fai moni'i 'ae lotuu....hahahahah
Eclipse

Auckland, New Zealand

#78 Nov 17, 2012
Stopit - just stop it aye haha...tuku e kole hiki va'e ia he 'oku kii 'afu lol

Tatafu - fk'ofa si'o kole ki he faifekau pule...'ofa pe te ne tali lelei ho'o kole eee...'oku 'ikai sai kapau ko e uu mea ko 'ena 'oku ke lau mai 'oku mo'oni...'Ikai tonu ki ha faifekau ke ne fkmafola mai e kosipeli, kaehili ko ia 'oku ne fai 'e ia me'a kehe...

Talafekau - hange ho'o talanoa ko ha foi love story kuo went wrong (mate he kata)....'Oku ikai sai ho'o fktonuhi'ai e faifekau, neogo 'oku ke pehe "'Oku fktatau e tangata ki he manu" sai pe ia kapau koe faahinga anga ko ia, koe anga ia 'oku fai e Au pe ko Neural lol, he 'oku ikai maa oo maua 'o lotu lol, pea kapau e fai ha motu'a faifekau 'oku ne tonu ke fafanga fklaumalie 'a 'ene fanga sipi, pea 'oku hala mama'o ho'o fo'ilau ko 'ena. Kapau ko ho lau based fkkakano pea ki'i toe 'alu 'o fai ha fekumi pe koe ha 'oku 'alu ai motu'a ia ko 'ena kia Lupi, mahalo kii tikaange faiva ia a Lupi (mhk) hange koe lau e motu'a Fatumu,*She has the looks, the brain, BUT it didn't impress the motua faifekau* mea toe kumi kailu holo ai*.....
Eclipse

Auckland, New Zealand

#79 Nov 17, 2012
Neural wrote:
<quoted text>
Sorry atu ta'ahine Ecli koe typo pe pea lahi e kata he talanoa 'ae kautama kae hipa hake 'ae tuhu ia 'o press 'ae o between c and l and hence the Ecoli. Fakamolemole, ta'ahine Ecli he 'asinga ai kuo anga e tuhu hu'u vaha'a...hahahahaha.'Unu'unu atu foki Ecli kae 'ataa hoku tuhu ke fai fakalelei 'ae taipe'i 'oe tohi ni....lol. Kou kau au mo koe he lotu hangatonuu pea 'oku tokolahi 'aupito pe 'ae kakai Tonga ia 'oku anga faka'apa'apa but there are "different courses for different horses" koia ai koe paenga ia ko'eni 'oku 'iai e kau tangata ia 'oku faingofua ange kenau lea 'aki 'ae lea mahino kae fai mo a'u ki he me'a 'oku ne loto ke fakaa'u...'Ofa lahi atu kia tekoe Ecli kae fekau aa 'a Ecoli ke foki ki he Small Intestine pea foku atu ai kii he colon and before the Exit....hahahahaha
Yes just make sure Ecoli exit on the right route lol..naa toe hee ki he feitu'u kehe kae hoko ia koe pathogen lol....

Since: Aug 12

Location hidden

#80 Nov 17, 2012
Eclipse wrote:
Stopit -'oku sai pe lea ia..but do u have to use swear words to justify ur reasons?....Fele uu lea sai ke tau gaueaki, pea nae mei saiange ke mau kapekape naa mau tupu i muli, kae ai hake komoutolu pe kakai malualoi omi kapekape heni....kapekape feunga pe mo ho mou rest room, pea kapau naa ke anga pe koe he fanogo ai pea mahino mai nae ikai akonakii koe e mum i api ee....tuku e ai ke kape fktatau ki he kau palagi he oku nau ikai mahino honau ulugaaga kia koe, ai pe koe ulugaaga oku mahino ka koe okupau...
ta kuo taimi keke fule'i ki tu'a moe vale he fk.tamaiki. mafule kihe loki 'oe kau fie ma'oni'oni... toe ha'u ho kasele 'au 'o fie akonaki mai ho ta'e. koe fahinga na'usi fie ma'uma'u, fie ma'oni'oni 'usita'ea ee kou 'uhinga kiai... O mai 'o fiepoto ho loho! mahae kitu'a kapau 'oku 'ikai teke lava'i 'ae talanga ni. Tu'a 'ofa 'eiki atu!

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 8 min Dana Robertson 26,919
Do Tongan women date black men? (Jun '11) 51 min tongan_sia 526
Faitohi Makahokovalu kia Latufuipeka (Aug '13) 1 hr fotua 80
The Tongan colonies in fisi,established 1200ad (Mar '14) 4 hr uiha 573
Tonga's Nukuleka, the birth place of Polynesia (Jan '08) 6 hr tongangodz 1,968
why did samoans use rocks when theres leaves? 8 hr Poly 2
very few hlf tongan hlf african american people... 13 hr tongan_sia 6
More from around the web