Since: Aug 11

Location hidden

#169 Aug 29, 2011
sita wrote:
Tapuni ho'omou Ava ki he Lupepau'u mo e tamaiki 'a Pilolevu e...ko e fahu kinautolu 'a Tonga pea 'oua temou mahae mai ki heni o ava noa'ia...tuku ai pe ke nau lea he kohau fai'anga. fahu 'o e ha'a tu'i,sa'a!
Mo'oni ho'o lau SITA koe fahu e ha'a tu'i, but at the end of the day, pea si'i malolo hifo e fahu e ha'a tu'i kae hili atu e VA'E 'o e ongo mehekitanga honau LA'E. He he he! Ko 'ete hao pe kapau 'oku 'ikai hato fahu. As long as you have one, you can't escape 'a e hili'anga va'e. MHK!
Fanifo

Tonga

#170 Aug 29, 2011
'E Kau fie fahu ha'a tu'i...oku mou mahino'i kuo mou hifo? Tuku e fie tu'i mo e fanga 'usi muitau..Pilo mo Liva'a/Saia Moehau...Lupepau'u mo Saia Taumoepeau moe 'u kakai mali ko e one night stand holo ko freddie ko e fai mo sione filipe...pea ko e fu'u Kuini malualoi. Ko e koko` homou fanga mui tau ki mamani ko e ha? Feinga fakamo'opo'opo e tungaiku...tuku e omai 'o tu'u aki mai 'a e tungaiku homohomo heni - Pilo mo ene fanga fa'e oku nau tatau kotoa pe he LOTO"ELO>>>heheh eeeeeeee!
Mateki

Tonga

#171 Aug 29, 2011
KO e tala to foki 'oku ikai lava ai ke nau ha'u ka koeni 'e fakalau heni 'a e ngaahi kakai tangata 'a e fale'o pilo...elo he kata...ko e fanga mui tau io sai'ia he fai'i 'usi na'u sio he fo'i faiva pea ko pilo ia 'ai 'ene kai fu'u 'akau 'o tu'iono na' e'asi he taaa...te'eki kete sio he famili 'aongo ke 'omai ha hoosi...elo he kata ..he ngaahi me'a kai faka'aho ko e ngaahi me'a ia 'a e kakai kehe...sai kuo u lau pea u 'elo he kata..Hala keu 'ilo ha me'a ki he ongo fale ni ka ko 'eku 'ilo ni pe koe 'alu ange 'a e list 'a e kakai siana 'a e fale 'o Pilolevu ki olunga...toatu, mau faikava 'anepo na'e lele atu 'a e fo''i faiva 'o Lupe..oouuaaa! fu'u pelipelia hono lemu..kuo lua e kau faikava ia

Since: Aug 11

Tonga

#172 Aug 29, 2011
Mateki wrote:
Koeni ko 'ete sio kapau na'e fiema'u he'e Tu'i 'e kaifono 'a Lupe ka koena ia na'e ha'u e siapani ia pea ko 'ete lau e tohi Zcoh 'oku mahino mai ai na'e ikai pe fiema'u pea ko e fu'u tu'i ia oku ikai toe laka ha taha ia ai pea oku lahi ia 'ia Pilolevu e. Malo mu'a Zcoh e fakama'ama'a e me'a koia.
Mania takoeni kuo 'osi fai e fakalelei ia...fakamafana...Mateaki kataki 'o sipa'i aa ho ngutu koeni kuo 'osi fai e fakamelino ia..mhk

Since: Aug 11

Tonga

#173 Aug 29, 2011
poti wrote:
masi'i ko au ia kuo lele mai fie tau hoka ia..hahahhahaha
Poti 'oleva fie hoka.. ta ki'i tu'u ma'u 'o sio he tau huke vala koeni 'oku fai he kau hou'eiki ko'eni...motu mo'oni pe honau tapili ia 'onautolu ehh...toe kovi ange fakavahavaha'a ia hono fai 'e hou'eiki ehhh..mahaki he kata

MALIE HOU'EIKI..hapohapo tangai vai ai ke 'aho...fola he kata

Since: Aug 11

Tonga

#174 Aug 29, 2011
Mateki wrote:
KO e tala to foki 'oku ikai lava ai ke nau ha'u ka koeni 'e fakalau heni 'a e ngaahi kakai tangata 'a e fale'o pilo...elo he kata...ko e fanga mui tau io sai'ia he fai'i 'usi na'u sio he fo'i faiva pea ko pilo ia 'ai 'ene kai fu'u 'akau 'o tu'iono na' e'asi he taaa...te'eki kete sio he famili 'aongo ke 'omai ha hoosi...elo he kata ..he ngaahi me'a kai faka'aho ko e ngaahi me'a ia 'a e kakai kehe...sai kuo u lau pea u 'elo he kata..Hala keu 'ilo ha me'a ki he ongo fale ni ka ko 'eku 'ilo ni pe koe 'alu ange 'a e list 'a e kakai siana 'a e fale 'o Pilolevu ki olunga...toatu, mau faikava 'anepo na'e lele atu 'a e fo''i faiva 'o Lupe..oouuaaa! fu'u pelipelia hono lemu..kuo lua e kau faikava ia
eeewwwww...'a e me'a 'oku nau ta'aki..'ouaaa!!!!....koia ko e sipinga pe 'ena ku 'omai 'e Pau'u..'aia 'oku mou pehee kotoa pe...periperia katoa pe...ahahaha...sai ange tu'a ia homou tau ta'aki koena ku fai...fola ha'aki he kata

mou nofonofo pea mou fokotu'u topic kemou ngalivale ai ke haa?? kakoe mui aa 'o Mateaki ehhh..hahahhaha...ha polisi moha sotia..fola he kata
Masi

Tonga

#175 Aug 29, 2011
Malie malie tapula ia ka Mateki...Koia foki sio he faiva...'ei, na'a pehe atu mo au he hati 'a e tamaiki tangata 'anenai ni masi'i kuo u pehe atu ko e ha kuo mou 'elo pehe ai? Tali mai he masi'i ha'u ki heni ko e fu'u ofefine oe pilinisesi ko LUpe sio hene fo'i faiva...mani e, kuo fulifuli'i 'e lupe 'a e kai kehekehe pea toki fakamatoato atu e fu'u poko hono hokali e matamui...toatu mo'oni talamai he kautama na'e lolotonga emau sio he fo'i puluuu tu'u homau me'a ko e hulu hake 'eni kuo 'elo ia he fu'u sino 'ene fetefete'ene...ouaaa! Feingamai tuku ange kimautolu kake ki'i 'alu ange sio he faiva 'o Lupe e...ta ko ene sio meia koe 'a e kai fulifulihi?

Since: Aug 11

Tonga

#176 Aug 29, 2011
Masi wrote:
Malie malie tapula ia ka Mateki...Koia foki sio he faiva...'ei, na'a pehe atu mo au he hati 'a e tamaiki tangata 'anenai ni masi'i kuo u pehe atu ko e ha kuo mou 'elo pehe ai? Tali mai he masi'i ha'u ki heni ko e fu'u ofefine oe pilinisesi ko LUpe sio hene fo'i faiva...mani e, kuo fulifuli'i 'e lupe 'a e kai kehekehe pea toki fakamatoato atu e fu'u poko hono hokali e matamui...toatu mo'oni talamai he kautama na'e lolotonga emau sio he fo'i puluuu tu'u homau me'a ko e hulu hake 'eni kuo 'elo ia he fu'u sino 'ene fetefete'ene...ouaaa! Feingamai tuku ange kimautolu kake ki'i 'alu ange sio he faiva 'o Lupe e...ta ko ene sio meia koe 'a e kai fulifulihi?
hahaha..mate he kata..'ouaaa!!! pea haa pea haa?? please detail mai kemau 'ilo please...hahahaha...fola he kata..ta'aki mai ke 'osi kemau 'ilo'i please....kovi lahi koe toe uka 'akoe mo mateaki he sio he fe'i faiva ehh..mate he kata...namo uka Masi??? kataki masi ki'i kolosi hifo koe tali mai 'i sia kau pehee atu 'o hukauvao'i ho fu'u zuluvao ke faingofua ho vitovito...hahahaha..mate he kata

ka koe fo'i faiva ehhhh...malie hou'aiki...hahahahaha

Since: Aug 11

Location hidden

#177 Aug 29, 2011
LOLEKONA,'alu pe koe 'o 'ai koe,'oku 'ikai fie lea atu ha taha ia ki ho AFI. Koe topiki' oku tau laulea ki ai 'oku 'ikai fkkau atu au mo koe ai. Ko 'eku toki 'ilo eni kuo ke toe kau koe hono pule'i e Facebook, keke ta'ofi 'e koe 'a e lea fa'iteliha 'a Tupou'ahome'e ha me'a pe 'oku fie lea ai 'i he facebook. Koe ha ka 'alu ai 'o lea kia Peali Tikatele?'Ae namu kulikuli ta'e kaukau koia, tupu tonu hake pe he 'api na'e ongoongoa pe 'i loto Nuku'alofa 'a e fkpuopuaka, namu ha'aha'a etc.(me'a hela hoku nima he taipe e ngaahi palaku koia),'ulu kutua a'u pe ki he kemo 'ene kutua, lele ali kei si'i, pea hange koe lau 'a Motu, ta koe BASTARD herself. vhk! Ko fe leva e konga 'e lea atu ai a Tupou'ahome'e ki ai?'Alu hake pe koe LOLEKONA ke mo alea he ko ho fe'unga pe ia.

Pea tuku e loi ia na'e loto e Kuini moe Tu'i ke 'oange tamaiki ki Palasi. Ke 'oatu ke natu fktaha pe moe fanga te'e. Kae tuku hono konohi tahataha mai kinautolu 'o hapo 'aki pe 'e Fatafehi e KIE hingoa kehekehe. Koe me'a ia 'oku ui koe MAKE. Ke 'oatu ki loto'a he na'e anga e Kuini hono MAKE. Na'e FAKE pe ia pea malo hono toki 'omai 'e Kuini Salote, ke ki'i 'alu 'o ako 'i NZ, ke ngali lelei 'a e teu ta'ane mo hono 'alo. Aaaauuuueee, kuo fkngalo'i e ngaahi me'a ia koia,'a e tupu fk'ofa, kae 'ikai ke fkmatala ki he 'enau fanau honau tupu'anga kae tuku hifo honau ngaahi 'ulu pupula.

Koe lau e fie'eiki 'a e ongo mehikitanga he ko ha loi hona 'eiki. Ko honau 'eiki ena 'oku mali ai ho na tuonga'ane moe 'alo e Tu'i. Pea ke MAHINO atu 'io koe hako ia 'o e BASTARD 'oku mali pe ia ki Falelahi. Koe kau PURE BLOOD famili 'o Peali Tikatele ko ho mou fatongia pe 'a e pelu fala moe teuteu vala moe ha fua 'o ngata pe he tu'afale.'Ikai kau ha alea ki he lotofale 'o e Tu'i. Pea mou fehu'i mai leva pe koe ha oku fie'eiki ai e ongo mehikitanga? HE 'OKU NA 'EIKI!!!!, pea tuku ho'o mou kokono he 'e faifai pea mou hemorroids EHK!!! because you can't change that FACT.

KOU HELA'IA, TEU MALOLO KAU TOKI HOKO ATU. TE'EKI OFI 'OSI!!!!
Masi

Tonga

#178 Aug 29, 2011
feinga mai ko e hingoa e fo'i faiva 'a Lupe ko e Doggy Princess...ouaaa! sio mu'a feingamai ko Lupe ia koe active ia he kai e fu'u me'aaaa...oiaue!
Peti

Tonga

#179 Aug 29, 2011
Ko fe koaa 'a Piani tikatele? Ko e ofefine BASTARD ka oku fu'u fie'eiki 'aupito...uluaki ko e ki'i me'a product 'a e lalo uafu pea ha'u ia ke patatoo longoa'a holo???me'a e...ta'e 'ilo'i ai, ka nane 'ilo na'e longo ke ngalipoto.

Since: Aug 11

Tonga

#180 Aug 29, 2011
Fanga fo'i naonao sangamii...tuku discuss me'a maumautaimi kamou hanga mai ketau poupou'i 'etau 'Ikaletahi 'oku 'aonga....hahahahahaha

'OSI FAKALELEI FU'U ME'A IA KOENA MOU KEI KONENI MAI AI EHHHHH...na'u sio auia kia Tupou 'Ahome'e mo Freddie 'i Reload he poo falaite...

KA KO E TIMI 'A E 'IKALE TAHI EHHH..'OUAAAA!!!!

haa ha'o lau kihe 'Ikaletahi lolekona?? feefee koe loleifo?? peti mo masi?? ku fefee mo sio kihe Timi 'ikaletahi???...POTI?? KO FE'IA KOE??...lolz

WOOOOHOOOO!!! KUO FAI E FEMELENI 'AKI...hahaha...kuikui kau fai hatau lotu..lolz
Peti

Tonga

#181 Aug 29, 2011
Feingamai - SAi pe ho'o ha'u ui mai ketau fepotalanoa'aki kae 'oua teke ha'u fai mai 'a e loi heni e.faka'ofo'ofa e me'a kotoa 'oua teke ha'u 'o loi mata'a'a Na'a tuku e ikale kae upload e fo'i faiva kai a lupe e...

Since: Aug 11

Tonga

#182 Aug 29, 2011
Peti wrote:
Feingamai - SAi pe ho'o ha'u ui mai ketau fepotalanoa'aki kae 'oua teke ha'u fai mai 'a e loi heni e.faka'ofo'ofa e me'a kotoa 'oua teke ha'u 'o loi mata'a'a Na'a tuku e ikale kae upload e fo'i faiva kai a lupe e...
hahaha...mate he kata...kataki koe konga pe 'ena ia e faiva kuke ma'u ehhh..mhk..te'eki keke sio koe he faiva kakato...lolz...

fefine?? keu peheeatu 'eau kohoku mata 'eni na'u sio 'aki kake peheemai ia 'ekoe kou loi..

na'a mau 'ela mautolu mo e kakai koena kumou ta'aki 'i Reload...'osi valelei ia...tukunoa'i ia...me'a peia 'anautolu 'osi femeleni 'aki nautolu ia...Peti?? hanga mai koe tau 'Ikale Tahi tautolu ia pe koho konone atu ai hekuke kau henau me'a..mate he kata...ha'u koe Peti...lolz
Anonymous

Tonga

#184 Aug 29, 2011
kataki fkmolemole koe mea ko eni oku fai ki ai e talanga koe mea ia oku hoko pea koe mea ia oku fai he taha kotoa pea kapau oku fai pehe ae ongotamaiki ni ta oku fuu kovi mo palaku ko enau fuu kau alu mo enau kau muimui oku nau tatau kotoa pe pea kataki kau mui mui kamata pe pea meia LITIA FEFINE TOOKATO A PILOLEVU oku ke taki mua he fai e mea ko ena oku hoko he oku ke nonofo kovi mo koe ia mo ULAKAI KOE FUU SOTIA ai ha mea homou uto pea ai ha mea oku lelei o fafanga aki e fanga kii falealo oku sai koe mea pe oku mou fai koe palaku fklielia pea mou ofa mai oku fuu totua e palaku he oku mou fai e mea kotoa ko au kou nofo pe o fanongo atu mo sio tonu hoo mou ngaaahi talanga oku ikai ke sai ki he anga emau sio oku fuu fulikivanu hoo mou fai e mea tae taau ke sio ki ai e fonua oku ikai ke mou ongoi ngalivale ia mo fkmaia kapau nae fai mai e lau ko eni kia au osi alu au o hopo he mato ke oua teu toe fanongo ki ha talanoa palaku pehe ofa mai a o fai ha mea ke fkngata pea tuku a e taukapoi e kovi he oku ou tuutuukina ia au he fuu talanoa kovi pehe mou o o lotu ke mooni kae tuku e o o fkkaunga o ki he fale lotu he koe mea ia oku ui koe ngaueaki e meamasila malie tonga koe kii foi piliote ofa atu
Fkpiko_huanoa1

Auckland, New Zealand

#185 Aug 29, 2011
Pink Blood wrote:
<quoted text>
E Palisesi...uehe e Pilini-Incest....tuku ho'o fakalanga lea moe Number #2. Koe me'a ia e 'elo ai a Nanasi koe fie Queen...'e kei number #2 pe ki he mate...he koe hui kape loto 'e sio ki he 'alo 'o Ma'atu...pea koe 'ai mai ke ha 'ene Queen. Fanga 'usi hako'i vale...ko'ene ongo ua tangata ena oku na fakasesele 'usi vale.....teu mate he oli'ia he fakatete'e holo e hakoi vale. Koe toki Tu'i eni e fakahifo mei he taloni he koe FAHA....he he...
..ko Nanasi ko e Pilinisesi Kalauni, mali mo Tupouto'a Lavaka ko e Pilinisi Kalauni, ko hona 'alo mo e Pilinisesi mo'oni ko Latufuipeka,mo e ongo 'alo tangata tatau ai pe ko e 'alo 'o Nanasi ki he tama Pilinisi 'aia ko ho'o pehe 'oku na fksesele kia hai?..'oku 'ikai ha hako vale 'o Nanasi pe a pehe pe ki he Pilinisi ko ho'o #2 kia Nanasi koehaaaaaaa..'e kuini hoko pe a 'e tu'i hoko mo 'ene fanau...pe a koena kuo Tu'i fkle'o a Lavaka koehaaaaa..'oku 'ikai mou to e lea ai?..ki he tu'utu'uni 'a e tu'i...neonog si'i lahi 'a e Pilinisi kuo pekia ka kuo 'osi to'ooooooo e hingoa mo e tu'u'anga mou 'ofa mai a 'o o fai ha'a moungaue 'aonga he'e kuini mo tu'i a nanasi/vaea/ma'afu/tu'ipelehak e/pe a toki fkholoholo hifo ai pe..he'ikai kemou toe lava 'o ue'i ka ko e 'ita pe moe lotokovi mo e lau he meheka..

Since: Aug 11

Location hidden

#186 Aug 29, 2011
Lole Kona wrote:
...Koe talu eni mei fuoloa e ngutu pala o Me'e he lea kia Pilolevu koena tena kai pe TA'E o a'u ki he mate....he he. TA'E ai pe ki he mate....lol
LOLEKONA, Na'a ke fkfuofua koe ha e fuoloa e ngutu pala 'a Tupou'ahome'e he lea kia Pilolevu? Na'a ke pehe nai na'e kamata he taimi na'e ki'i SIDESTEP ai a Pilolevu? THK (that means te'epilo he kata). Ko hai leva ia 'e ta'e lea 'o ta'aki hono inlaw, koe nofo e mali ia 'o angalelei kae hopo atu 'e tau ki'i palinisesi ia 'a tautolu 'o fk'alu'alu. Me'a eeeeee, koe 'angelo pe 'e longo! hoooooiiiiiiiiiii. Ka mapuni pe 'e tau va'e he he he hehe he!
Kulukona

San Francisco, CA

#187 Aug 30, 2011
Haueeeee na'aku i fe au ia kae 'ikai keu hu mai 'o kau he ngaahi talanga koeni? Fakailifia mo'oni koe me'a 'oku hoko ho tau ki'i motu si'isi'i.'E 'Utungake, koe ha ho'o lau ki he fefine to'okato 'a Pilolevu?'Aia ko 'ena me'a pe ia 'a naua, koe taimi 'oku na mavahe ai mei he ongo hoa pea na toe o naua ia 'o tau hoa kehe? Masi'i me'a ta'e ngali mo'oni.

Pea 'oku toe anga pehe pe 'a e ongo tamaiki ia koe? Koe ha e video koena 'oku lau ki ai a MASI?'Ai mai mua ke tau sio.'Oku lava ke fakatau ha feitu'u ke mau sio ai MASI? Miss out tama 'e au e fo'i sio faiva malie koia. Hoi, kou late ma'u pe au ia he ngaahi me'a malie.
Pink Blood

Palo Alto, CA

#188 Aug 30, 2011
Fkpiko_huanoa1 wrote:
<quoted text>
..ko Nanasi ko e Pilinisesi Kalauni, mali mo Tupouto'a Lavaka ko e Pilinisi Kalauni, ko hona 'alo mo e Pilinisesi mo'oni ko Latufuipeka,mo e ongo 'alo tangata tatau ai pe ko e 'alo 'o Nanasi ki he tama Pilinisi 'aia ko ho'o pehe 'oku na fksesele kia hai?..'oku 'ikai ha hako vale 'o Nanasi pe a pehe pe ki he Pilinisi ko ho'o #2 kia Nanasi koehaaaaaaa..'e kuini hoko pe a 'e tu'i hoko mo 'ene fanau...pe a koena kuo Tu'i fkle'o a Lavaka koehaaaaa..'oku 'ikai mou to e lea ai?..ki he tu'utu'uni 'a e tu'i...neonog si'i lahi 'a e Pilinisi kuo pekia ka kuo 'osi to'ooooooo e hingoa mo e tu'u'anga mou 'ofa mai a 'o o fai ha'a moungaue 'aonga he'e kuini mo tu'i a nanasi/vaea/ma'afu/tu'ipelehak e/pe a toki fkholoholo hifo ai pe..he'ikai kemou toe lava 'o ue'i ka ko e 'ita pe moe lotokovi mo e lau he meheka..
Alu ai ha tae o oposi aki ho ngutu....Koe ha ka koe toe na'e vale e tuonga'ane o Nanasi...teke toe ui koe koe poto na'e fakasesele. koe vale ena oku nau mata'i mongol ai e. Koe ha ho'o me'a au oku fakasio....Pea tukue fie Kuini ia....he kuo masiva a Tonga ia ikai ke toe iai ha pa'anga ke 'ai he kuo 'osi he'enau kai mei he ofisi i Canberra...lol. hala ha meheka mau moua pe he ngaue ka koe ofa ki Tonga hono laiki e kainga he Pilinisesi Kolovai he kumi langilangi. Tuku e lau Kuini he oku teeki iai vavea...koe kakai kuo nau poto mo akoi enau fanau....fakaongoongo pe ki he finamgalo e Otua he koia oku ne tuha mai tautolu e..ai pe ho loto ke ma'a hange tangai mataka...

Since: Aug 11

Location hidden

#190 Aug 30, 2011
Kainga fakamolemole atu kau ki'i hao hake he, Poti 'oku ke si'i fefe hake, mou kataki mu'a 'o tuku 'ae si'i lau ki he tuonga'ane 'o Nanasi, he kuo si'i 'osi mate ia, tau lea mo'oni, pe heni, kataki 'oku 'ikai ke tau ofo ai he koe 'ela ko'ena 'ae kuini na'e fai 'ene mali moe Tu'i 'eke kiai pe na'e fefe hono 'api, aeee na'e fakamahino he tama tu'i ae ene li'aki ia he katoanga kae muimui ia he ki'i fefine tuofefine 'ae kau helohelo mei fasi, talaange ke tuku na'a faifai peau lea, ko fe 'ae tupenu 'e 'api, sssiiuuuuhhh ae lolo, pehe pe 'ae lolo ia, 'oku nau taaki pea tangutu fakalongolongo ai, pea kapau ko honau anga 'ena ta 'oku fu'u fakaoli,, toki hoko atu 'ae news a cnn

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
ISIS in Iraq and Russia in Ukraine, what should... 24 min Portiaa 252
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 28 min uiha 15,250
Why are Tongan women so beautiful (Feb '12) 3 hr Portiaa 560
Do Tongan men prefer white or black women? (Jul '11) 4 hr Portiaa 412
Haa tui koe haa pasitati 4 hr Portiaa 2
TU'I MANU'A (A False History of Polynesia) - by... (Jun '11) 8 hr Jamoa1234567890 8,891
Fiji's Bainimarama remains a dictator? 11 hr FCUK BAINMARAMA n... 8

Tonga People Search

Addresses and phone numbers for FREE