Lupepau'u,Freddie VS mehikitanga.

Posted in the Tonga Forum

Comments (Page 26)

Showing posts 501 - 520 of1,506
|
Go to last page| Jump to page:

Since: Dec 09

AKLD, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#521
Sep 7, 2011
 

Judged:

1

1

1

Princesss wrote:
hey guys, to the point pls, to the topic will be great.
HAHAHAHAHA...malo crowd control princess LOL
nonga

Christchurch, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#522
Sep 7, 2011
 

Judged:

2

1

mou kataki 'o 'ai ha me'a 'oku aonga he polokalama ni, kai keu 'ilo 'e au pe koe ha ku mole ai homou taimi he vahevahe he mea oku kai kemou kau ai, mou o 'o lotu maae IKALE TAHI kenau malohi he vainga ke ohake ai ha talanoa maa tonga 'oku sai kae tukua ave holo e veve
ok foi mei
FAUA_FOIFUA

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#523
Sep 7, 2011
 

Judged:

1

1

1

nonga wrote:
mou kataki 'o 'ai ha me'a 'oku aonga he polokalama ni, kai keu 'ilo 'e au pe koe ha ku mole ai homou taimi he vahevahe he mea oku kai kemou kau ai, mou o 'o lotu maae IKALE TAHI kenau malohi he vainga ke ohake ai ha talanoa maa tonga 'oku sai kae tukua ave holo e veve
ok foi mei
Malo mou hiki atu 'o hiva ki he 'etau timi IKT - kuo fe'unga e tavahe he 'aho ni ko e Fkmaaau ko e kai:
DR 'AMELIA HALA FATAFEHI = 5000 UIKE LEA FKTONGA LELEI
PIANNI = 000 TA'E 'UHINGA LELEI KAPEKAPE MA'U PE TA'E POINI..'IKAI 'UHINGA LELEI KO E KATA AI PE, KATA AI PE = NO MEANING

FOKI A KI HE INTERNET FB KEI SAI PE 'EMAU FORUM KO E INTERNET KO E TANAKI'ANGA VEVE
Pulusiti hehehehehe

Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#524
Sep 7, 2011
 

Judged:

3

1

so much hatred towards two indviduals who has never done anything to you. Plain and simple your jealous that you have never been part of sex video for the world to see. If you want to be in a sex video contact me and I can arrange Matai'ula to make one for you and he will be happy to be in it with you. No i aint connected in any way or for to the Royal family but all of you get a life, im pretty sure you all had sex before you got married, slept with somebody elses husband/wife we live in a world that is not perfect so stop trying to think that everybody that live in this world is perfect. If someone can vouch they they had seen this "supposed fight" between Lupepau'u/Freddie and their aunties please come in and show me the evidence cause it seems its all "fanongo talanoa". And if you have pictures of Freddie doing the deed please enlighten us all by showing us cause thats the only way I would believe any of this bullshit thats being said in this forum. Please say to yourself "Would I like my family's dirty laundry discussed on the internet" I know I wouldnt but then again if it was because I was jealous or just a spiteful person why not. Get over yourself pea mou o fai ha mea oku aonga. Koia pe malo
Pulusiti hehehehehe

Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#525
Sep 7, 2011
 

Judged:

1

1

koeveisiniaau wrote:
Lupepau'u usi kai potu mui pelipelia....freddie matai down syndrome usi vale kua. ko homo tuha pe ke alu atu pe kakai siana fkpuna honau hii homo mataiafi ka nau o kinautolu moenau kakai fefine. no man will want u 2, or love u too or even want have sexx wit u fat pigs. ivana alu mua koe ki he feingai homou fale ke ma'a ke mahino oku kehe e toileti/ falemalolo mei he peito. koe taukave e pisupisu fkpalangi moe lau takai holo kae hange mai api ha kasele. vakai na tau fetaulaki ha bar i tonga he vave mai koeku tu'u atu ia o mono ha hina ikale homou tungaiku heiilo na mou nonga ai...ngali pau ange e foi hina ikale i he kakai tangata koena oku ke mate lo'a kiai lupepauu coz ur too fat like a cow. now i knw wat to get u this christmass, a family size mirror so u can stand naked in front of that mirror and take a good look at yo ugly fat ass body. okay sa'asa'a
whats your sisters name so I can degrade on here.How do you like that bwahahahahaha
Pulusiti hehehehehe

Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#526
Sep 7, 2011
 
koeveisiniaau wrote:
Lupepau'u usi kai potu mui pelipelia....freddie matai down syndrome usi vale kua. ko homo tuha pe ke alu atu pe kakai siana fkpuna honau hii homo mataiafi ka nau o kinautolu moenau kakai fefine. no man will want u 2, or love u too or even want have sexx wit u fat pigs. ivana alu mua koe ki he feingai homou fale ke ma'a ke mahino oku kehe e toileti/ falemalolo mei he peito. koe taukave e pisupisu fkpalangi moe lau takai holo kae hange mai api ha kasele. vakai na tau fetaulaki ha bar i tonga he vave mai koeku tu'u atu ia o mono ha hina ikale homou tungaiku heiilo na mou nonga ai...ngali pau ange e foi hina ikale i he kakai tangata koena oku ke mate lo'a kiai lupepauu coz ur too fat like a cow. now i knw wat to get u this christmass, a family size mirror so u can stand naked in front of that mirror and take a good look at yo ugly fat ass body. okay sa'asa'a
whats your sisters name so I can degrade her on here, and your mum too. How do you like that bwhahahahahahaha
Pulusiti hehehehehe

Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#527
Sep 7, 2011
 

Judged:

1

1

koeveisiniaau wrote:
Lupepau'u mata'usi matamatakovi....kapau koe atunga e meiki ehene fanga fa'ee ta ku mahino aipe tukunga ia...fielau e hola e kakai tangata mei moutolu koe ikai poto maintain e ava ke emo ehe kakai tangata pea nau nofo kiai mo lalata. fanga usi mene.
blah blah blah jealous much. SOunds like it bwahahahahaha
Pulusiti hehehehehe

Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#528
Sep 7, 2011
 
im bored someone talk to me bwahahahahahaha
Sea Red

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#529
Sep 7, 2011
 

Judged:

2

1

Whats all this long as arguing about? I agree with the other poster, its all about the Ikale Tahi this week, no one wants to hear about whose ass is bigger, making fun of down syndrome people, sexual assaults with beer bottles at the club and over emphasized use of "mahae ua" like it its supposed to be a line in a movie...pshh.

You guys need to call Judge Judy with that drama.

GO IKALE TAHI!
bula

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#530
Sep 7, 2011
 

Judged:

1

1

1

haue mea ifo atu e kai ikai loloii eeee mani kai aki ha foi manioke eeee oua to'oatu
Kainga

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#531
Sep 7, 2011
 

Judged:

2

1

1

'E Bianni 'oku 'osi 'eku tumu 'ihe ngaahi lea ta'etaau kuo ke fai kihe 'Eiki Maama 'ae Fuifuilupe pea koe si'i kakai 'eni 'oku mau si'i fk'apa'apa'ia'i 'o a'u kihe Tu'i mo Loto Tatau, pea 'oku toe hoko tatau pe 'ihe siakale 'oe famili kotoa pe 'ae "Mehikitanga".'Oku 'iai 'etau lea 'oku taka 'i Fonua Malu koe "Koe si'isi'i 'a Mehikitanga" teu lava keu lea kihe famili 'eku fa'ee kae fu'u matu'aki tapu ha lea ki he'ete Mehikitanga...he 'oku 'iai hono nunu'a...kaikehe Bianni 'e anga fefe leva ha me'a mai 'ae Palemia 'o Tonga 'o sio kihe tohi hono niece 'oku fai heni,'e sai'ia nai ai, pe 'oku ne ongo'i koe Mehikitanga ee hono Daughter-in-Law 'oku fai hono kape'i...kaikehe kainga tau sio mu'a kihe laka 'ae kuonga moe toe kalasi kehe atu 'a Mamani...he'ikai te tau fakahala'ia'i 'ae lau 'ae Tohi Tapu..'e tu'u 'ae fale kihe fale...koe taha ia 'oe ngaahi fk'ilonga 'oe ofi 'ene ha'ele mai...ka 'oku talamai 'e Matiu mou lotu fakamalo atu kihe Lotu kuo ongona 'ihe fakapo'uli 'oe loto palepale ko'eni!
Maketi

Los Angeles, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#532
Sep 7, 2011
 
hahhaaaa! Ko Fulukona 'eni na'e faitaai si'ono 'imisi lolotonga fai 'ene hiva maika? Ko e me'a ia Fulukona 'oku talaatu keke tangutu fklongolongo 'oua 'e lea noa'ia he 'oku 'ikai ko Tauki'onetuku koe keke fkngofua e ngaue'aki e Lolopaongo. Nofo 'ata'ata pe koe ki he faita ka 'ikai pea ke ngaue 'o 'ave ki NZ ki he fanga ki'i mata koia.
KOLOMOTUA wrote:
<quoted text>
'E Fulu Kona, nofo 'ata'ata pe koe ki he faita e.'E 'atu ho la'i ta? Teu puna he kata.
kaati

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#533
Sep 7, 2011
 

Judged:

2

1

1

Kaekehe, ko e anga 'o e ki'i fefine ko 'eni Lupe Mo Fuleti 'oku fu'u angakovi. Ko Lupe ia 'oku 'ikai pe PEKO ia...Te'eki ai ha ROYAL 'e faitaa'i pehe pe ha taha teu 'ilo 'o 'ai hono vitio 'oku ikai pe ke ma ia...Kei FEINGA pe ia ke 'ai 'ene poini ko Lupepau'u. Ko Fuleiti ia 'oku ikai ke fiema'u ia ke faitaa'i ene to'onga fakalusa he 'u bar he 'oku fai pe ia kamau sio atu kiai. Kaekehe, ko Lupe mo 'ene Fa'e ko e tokoua pe ia he fu'u famili 'Eiki/Royal 'a Tonga ni kuo tuku ange mai hona 'u ta mo e filimi mei he kakai siaina.'ofa mai a` ko e ha kuo mou pehe ai?'oku 'iai e me'a lahi 'oku talamai ke fakatonutonu 'i ho'omou mo'ui. TUKU 'A E 'OTUA 'AKI PE KIMOUTOLU KA MOU 'OFA MAI HANGA 'O LOTU MO'ONI KI HE 'OTUA...HE'IKAI KE HOKO NOA'IA 'ENI KI HA TAHA..,.OKU 'IAI 'A E 'UHINGA 'OKU TAUTEA AI 'A E FAMILI? FAKA'OFA LAHI PEA 'OFA MAI 'O LOTU PEA 'AI KE MO'ONI!
tika

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#534
Sep 7, 2011
 

Judged:

2

1

Kaekehe ko e tu'u foki 'a TONGA he taimi kakai 'oku pehe ni. Kou tau liliu 'o Pule'anga fakatemokalati. Pea kuo kamata ke feinga 'a Tonga ni ke to'o 'a e ngaahi kakai ma'olunga koia 'i he sea 'o e taki hotau ki'i fonua mo e pule'anga ki lalo kapau 'oku ikai kene hoko ko ha taki lelei ke fakanofo ia mei he sea 'o e minisia pe fakafofonga falealea.Kaekehe 'oku tau 'alu atu ke hange pe ko Muli. If you're a PUBLIC FIGURE, YOU ARE TO BEHAVE YOUR BEST. Kaekehe, kuo kamata ke to'o tahataha hifo 'a e kakai 'oku nau fakahoko fatongia ma'a pule'anga tonga kae 'ikai fai honau fatongia faka'api 'a e nofo ki he mali 'aia 'oku mali ia kae toe nonofo holo pea toe tila faito'o konatapu,me'atau mo e ala me'a pehe. Kaekehe, oku 'alu atu 'eni ka to'o ia ka 'ohake 'a e kakai koee 'oku nau ofi kia Sihova pea nau nofo taha mo ma'a pea maau. Kaekehe 'oku hange pe 'eni ko 'etau kau hou'eiki 'o e fonua. 'Oku tau fie fakahikihiki pe ka 'oku faka'ofo'ofa honau ANGA. Pea ka 'ikai, pea tukuatu pe ia ke pehepehe ka tau kataki 'alu tautolu ki he kakai ofa,lelei. KO fu'u ulungaanga ko eni oku fu'u fulikivanu kiate au. Kaekehe, tau lotua mu'a e fa'ahinga koeni.
tika

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#535
Sep 7, 2011
 
Kaekehe 'oku mau kei nofo pe 'o fiema'u ke pukepuke 'a 'etau anga fakatonga 'o lauikounga he ko e me'a ia 'oku tau 'ilonga aki pea makehe mei he 'u fonua kehe. Kuo u 'ofa lahi au ki he ta'ane 'oku teu ki Me 'o e ta'u fo'ou. Fakalata pea faka'ofo'ofa!
ninimo lahi

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#536
Sep 7, 2011
 

Judged:

2

2

1

Kataki mou sio hake ki heni: Fu'u fakalilifu 'aupito;

fakalielia
Sydney, Australia
Reply
|Report Abuse |Judge it!|#3736 14 hrs ago
koe video 'o lupepau'u 'oku 'asi lelei 'ene tokoto teunga vala kaukau pea lue atu 'a matai 'o vete hono vala pea kai huhu. na'e hanga 'e matai 'o fakamangmanga'i hake 'a pau'u kane kai pali. na'e 'osi pea hanga leva 'e pau'u 'o kai 'a matai.'oku 'asi lelei 'ae kai 'usi 'a pau'u. pea toe 'asi lelei mo 'ene fakamangamanga mai ki he camera. na'e fulihi mai 'e matai kae hoka doggy style mei mui.'oku 'ikai ke 'asi ha heka hoosi 'a pau'u. koe taimi na'e puna mai e hi 'o matai pea na'ane fakatangutu hake 'a pau'u 'o fakapuna hono hi he ngutu 'o pau'u.'oku nounou pe fo'i filimi ia, around 20 to 25 minutes long. koe me'a koee 'oku fakaoli koe fo'i kai 'usi 'a pau'u.'emo 'e pau'u e ava siko 'o matai pea na'e toe 'emo moe fo'i pi 'o matai. na'e to'eto'e atu 'a pau'u he taimi na'e kai pali'i ia 'e matai pea 'oku te fanongo lelei pe ki he 'ene to'eto'e. me'a koe fakaoli.malie lupepau'u vale kai 'usi. koe fie ma'oni'oni holo 'a lupepau'u ka na'a ne 'emo e ava siko 'o matai.'oku 'asi lelei he video.'ohovale lahi 'emau kau sio video he anga pehe 'a lupepau'u 'one kai e 'usi 'o matai. mau kei mo'u tafu'ua hene kai e me'a 'oku ha'u mei ai e ta'e. pea fielau he koe ta'ahine valekaita'e.'alu aa pau'u 'o kumi ha taha 'oku 'ofa mo'oni 'iate koe hei'ilo nake ki'i olioli mai ki mamani. people use pau'u all the time for their own gain and advantage but pau'u is way too dumb and too stupid to see. ke tukuange 'e matai e video ke sio e taha kotoa ai pea kei dinner pe 'a pau'u mo ia he during the king birthday. mo'oni e lau 'oku pehe, ta 'oku kei si'isi'i hono ngaahi kovi'i 'o lupepau'u.'oku vale 'a pau'u pea kuo ta tatau pea 'e iku pe ki he fehi'a e kakai tonga ai ko 'ene vale.'ofa mai aa 'o poto kae tuku aa ho ki'i poto he ko ena nake iku pe ki he vete moe ngaahi kovi'i 'e matai. kaekehe, tau ngata ai he 'oku fakatupu 'ita mo loto mamahi 'ete sio atu ki he vale pehe fau e ta'ahine ko lupepau'u. koe lea atu kia koe pau'u keke fakakaukau ka 'oku 'ikai koe fehi'a.'ofa atu ki he kau forum kotoa.
zzzzingzang

Sydney, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#538
Sep 7, 2011
 

Judged:

2

1

1

nonga wrote:
mou kataki 'o 'ai ha me'a 'oku aonga he polokalama ni, kai keu 'ilo 'e au pe koe ha ku mole ai homou taimi he vahevahe he mea oku kai kemou kau ai, mou o 'o lotu maae IKALE TAHI kenau malohi he vainga ke ohake ai ha talanoa maa tonga 'oku sai kae tukua ave holo e veve
ok foi mei
Poupou atu Nonga pea fakamalo 'oku kei 'iai ha kakai lelei koe kakai Tonga...kuo te mate kita he maa,'osi atu moe kaati homo atu e kape pea toe lele 'o fai ha ki'i kofesio....kakai ni ia 'oku fakailifia atu, kovi ange he lango he fetuku holo e siemu. Go Ikale Tahi, yes, WIN!!!!
zzzzingzang

Sydney, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#539
Sep 7, 2011
 

Judged:

1

1

kaati wrote:
Kaekehe, ko e anga 'o e ki'i fefine ko 'eni Lupe Mo Fuleti 'oku fu'u angakovi. Ko Lupe ia 'oku 'ikai pe PEKO ia...Te'eki ai ha ROYAL 'e faitaa'i pehe pe ha taha teu 'ilo 'o 'ai hono vitio 'oku ikai pe ke ma ia...Kei FEINGA pe ia ke 'ai 'ene poini ko Lupepau'u. Ko Fuleiti ia 'oku ikai ke fiema'u ia ke faitaa'i ene to'onga fakalusa he 'u bar he 'oku fai pe ia kamau sio atu kiai. Kaekehe, ko Lupe mo 'ene Fa'e ko e tokoua pe ia he fu'u famili 'Eiki/Royal 'a Tonga ni kuo tuku ange mai hona 'u ta mo e filimi mei he kakai siaina.'ofa mai a` ko e ha kuo mou pehe ai?'oku 'iai e me'a lahi 'oku talamai ke fakatonutonu 'i ho'omou mo'ui. TUKU 'A E 'OTUA 'AKI PE KIMOUTOLU KA MOU 'OFA MAI HANGA 'O LOTU MO'ONI KI HE 'OTUA...HE'IKAI KE HOKO NOA'IA 'ENI KI HA TAHA..,.OKU 'IAI 'A E 'UHINGA 'OKU TAUTEA AI 'A E FAMILI? FAKA'OFA LAHI PEA 'OFA MAI 'O LOTU PEA 'AI KE MO'ONI!
'Oku ke lava fefe 'o lea kau ki he lotu hili ho'o fai e ngaahi fu'u lea palaku ko 'ena 'i 'olunga? Tuku e video ia moe talanoa loi, pea 'oku 'ikai ke mou maa moutolu he lea kovi ki he kakai ka mou toitoi he hingoa loi, pea mou talamai ke o e kakai 'o lotu? Man, check yourself out sista. You are a saaaddd case. Typical kokonut. Fielau e sio lalo mai 'ae kau muli kia tautolu, fotu atu 'aki pe ta'e 'uto he taimi kotoa.
zzzzingzang

Sydney, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#540
Sep 7, 2011
 

Judged:

4

2

1

ninimo lahi wrote:
Kataki mou sio hake ki heni: Fu'u fakalilifu 'aupito;
fakalielia
Sydney, Australia
Reply
|Report Abuse |Judge it!|#3736 14 hrs ago
koe video 'o lupepau'u 'oku 'asi lelei 'ene tokoto teunga vala kaukau pea lue atu 'a matai 'o vete hono vala pea kai huhu. na'e hanga 'e matai 'o fakamangmanga'i hake 'a pau'u kane kai pali. na'e 'osi pea hanga leva 'e pau'u 'o kai 'a matai.'oku 'asi lelei 'ae kai 'usi 'a pau'u. pea toe 'asi lelei mo 'ene fakamangamanga mai ki he camera. na'e fulihi mai 'e matai kae hoka doggy style mei mui.'oku 'ikai ke 'asi ha heka hoosi 'a pau'u. koe taimi na'e puna mai e hi 'o matai pea na'ane fakatangutu hake 'a pau'u 'o fakapuna hono hi he ngutu 'o pau'u.'oku nounou pe fo'i filimi ia, around 20 to 25 minutes long. koe me'a koee 'oku fakaoli koe fo'i kai 'usi 'a pau'u.'emo 'e pau'u e ava siko 'o matai pea na'e toe 'emo moe fo'i pi 'o matai. na'e to'eto'e atu 'a pau'u he taimi na'e kai pali'i ia 'e matai pea 'oku te fanongo lelei pe ki he 'ene to'eto'e. me'a koe fakaoli.malie lupepau'u vale kai 'usi. koe fie ma'oni'oni holo 'a lupepau'u ka na'a ne 'emo e ava siko 'o matai.'oku 'asi lelei he video.'ohovale lahi 'emau kau sio video he anga pehe 'a lupepau'u 'one kai e 'usi 'o matai. mau kei mo'u tafu'ua hene kai e me'a 'oku ha'u mei ai e ta'e. pea fielau he koe ta'ahine valekaita'e.'alu aa pau'u 'o kumi ha taha 'oku 'ofa mo'oni 'iate koe hei'ilo nake ki'i olioli mai ki mamani. people use pau'u all the time for their own gain and advantage but pau'u is way too dumb and too stupid to see. ke tukuange 'e matai e video ke sio e taha kotoa ai pea kei dinner pe 'a pau'u mo ia he during the king birthday. mo'oni e lau 'oku pehe, ta 'oku kei si'isi'i hono ngaahi kovi'i 'o lupepau'u.'oku vale 'a pau'u pea kuo ta tatau pea 'e iku pe ki he fehi'a e kakai tonga ai ko 'ene vale.'ofa mai aa 'o poto kae tuku aa ho ki'i poto he ko ena nake iku pe ki he vete moe ngaahi kovi'i 'e matai. kaekehe, tau ngata ai he 'oku fakatupu 'ita mo loto mamahi 'ete sio atu ki he vale pehe fau e ta'ahine ko lupepau'u. koe lea atu kia koe pau'u keke fakakaukau ka 'oku 'ikai koe fehi'a.'ofa atu ki he kau forum kotoa.
Hehee...kakai, koe normal 'ena 'ae uaifi moe husepaniti, kapau ne te'eki pehe'i moutolu, you are very sad.'Io,'ai ke mahino koe me'a ia 'ae husepaniti moe uaifi 'oku fai, he 'oku mou pehe moutolu nau nofo nautolu 'o puke nima pe mo lotu....pehe pe moe kau faksuva . Are you saying te'eki ai keke kai ule koe? Mani e...laka 'o kai ule ka ke fiefia pea tuku e lea holo, he koe me'a ia 'a 'a'ana mo hono mali...fie 'uli atu ai koe...puna noa atu ho kovi he sio he mohe 'ae ongo matu'a mali. faka'ofa he 'oku mahino mai te'eki kai koe 'eha siana...me'a 'ena mau pahia mautolu ai koe ma'a homau pali ke 'oange ke nau kai ke nau fiemalie, ma'u ai mo 'emau nonga 'a mautolu. It's quite normal, kae tuku e fie maau ia moe ta'e fie afe atu ha kulii ho luo e. Tuku e talanoa video moe loi 'elo, hehehe. Video.....pea koe fe leva? Fo'i blue 'ena na'ake lele 'anepo 'o sio ai? Tuku e sio blue kae kole atu ki ha motu'a ta'e nifo kene kai koe keke fiemalie ai. Pea tuku e lea holo he me'a 'ae ngaahi husepaniti moe uaifi.'Io toki 'osi 'eni hono kai au hoku motu'a kou fonu kelesi'a, hehehehe.
zzzzingzang

Sydney, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#541
Sep 7, 2011
 

Judged:

3

2

1

Pulusiti hehehehehe wrote:
<quoted text>
whats your sisters name so I can degrade her on here, and your mum too. How do you like that bwhahahahahahaha
Heeeyyy, mou o 'o 'omai homou hingoa totonu kapau koe fo'i tika koe he taulau. Tuku e lea holo he kakai moe fakalanga lea. Fo'i hoihoifua homau fale'alo tapu 'aupito ke mou lea hake he 'oku 'ikai ke mou vaofia. Na'e talu hono mili tuitui nautolu mei he homo mai ki mamani, mou o moutolu feinga'i ke fufulu homou ngau'aafi hei'ilo fie afe atu ha siana ai. Tuku pe 'emau fanga ki'i fo'i fuifuilupe faka'ofo'ofa 'amautolu he kuo mau hela hono ngaahi pea 'ikai ke mau fiu hono siofi honau talavou. Koe pokua 'ena ia moe mata'i sesele 'ia moutolu koe me'a ia mou omai ai 'o faitohi pehe heni. Sai e down syndrome ia 'oku 'alu ia fai 'ene ngaue 'aonga, ka ke ha'u koe 'atamai lelei 'o kohi palaku heni...who is the down sydrome ass then? Heee, malie kakai Tonga, fie pau'u kae toi ho 'usi he hingoa loi. Hopo mai ki tu'a kae ha'u 'a Bianni 'o ta'aki ho ngakau ki tu'a, hehehehe. Mou lava'i 'a Bianni?'Io Bianni tokotaha kia moutolu toko taha mano pea mou toi homou mahi avaava na'a ma'u moutolu 'e Bianni 'o ta'aki homou ngakau ki he la'a ke pakupaku ai. I dare you, kapau koe haohaoa koe moe fo'i tika, hopo mai ki loto he ko Bianni 'eni tali atu. Fielau koe KOLOTAU IA KO HULE, mou o fu iku toioti hange ha fanga veka, hehehehe. Hange koe lau, HALA E KOLO NI, Tuku e fie hia he 'oku 'ikai ke mou lava'i 'a Bianni!!! Hehehehehe.

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Showing posts 501 - 520 of1,506
|
Go to last page| Jump to page:
Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

42 Users are viewing the Tonga Forum right now

Search the Tonga Forum:
Topic Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga 19 min No Surprise 1,116
Tonga was conquered and FIJIANIZED!! 1 hr Playfair Mai 895
kau faifekau hinga (May '12) 1 hr Playfair Mai 224
Goodluck to Alex Leapai! 2 hr jestr 2
how tongans tell kvt papa they love me 3 hr Toa 3
why Tongans and Samoans shouldnt fight. 4 hr billy the kid 8
Do you think Isileli Folau is a good guy? (Nov '11) 4 hr jestr 75
•••
•••
•••
•••