Taimi a o Tonga newspaper celebrates 20 years of pu...

Nov 28, 2009 Full story: Scoop 25

The 20thA birthday of the Taimi 'o Tonga newspaper - once the scourge of the Tongan establishment - was marked with a thanksgivingA prayer service at the Queen Salote College Hall with the publisher andA editor Kalafi Moala announcing changes.

Full Story
First Prev
of 2
Next Last
what the

Sydney, Australia

#1 Nov 29, 2009
a paper to satisfy my curiosity. my best wishes for the future.

Malo pe si'i kataki tu 'a Moeke mei heni. he he he

Faafetai lava and merry christmas
UILI FALAMOE

Laie, HI

#2 Nov 29, 2009
kau eni he nusipepa moluu ki he 'eku fa'elu taimi kou fa'a siko tata ai
felemea

Tonga

#3 Nov 29, 2009
UILI FALAMOE wrote:
kau eni he nusipepa moluu ki he 'eku fa'elu taimi kou fa'a siko tata ai
hahahaha interesting way of looking at it LOL no offense!!
pzzzzzzzzz

Tonga

#4 Nov 29, 2009
na ke hiki fakaku meihe la'i pulu ki he nusipepa? tokanga na'a pala ho mui..hehehehehehe
UILI FALAMOE wrote:
kau eni he nusipepa moluu ki he 'eku fa'elu taimi kou fa'a siko tata ai
Kaponu

North Sydney, Australia

#6 Nov 29, 2009
Nusipepa 'eni 'oku fa'a block hoku kasele tu'u toafa. nusipepa fe'unga pe mo e tata ta'e, lahi ange 'ene maumau mo fakatupukovi 'i he ta'u 'enau mo'ui. taimi ke puhi 'aki e owner mo e kau ngaue ha loli ta'e
UILI FALAMOE

Laie, HI

#7 Nov 30, 2009
Kaponu wrote:
Nusipepa 'eni 'oku fa'a block hoku kasele tu'u toafa. nusipepa fe'unga pe mo e tata ta'e, lahi ange 'ene maumau mo fakatupukovi 'i he ta'u 'enau mo'ui. taimi ke puhi 'aki e owner mo e kau ngaue ha loli ta'e
hahhahhahha teu tapatapali he kata koe nusipepa 'eni 'oku ou fiemimia mau pe hono lau
houmapolo

Tonga

#8 Nov 30, 2009
Na'e kamata mai na'e sai ... ka ko 'eni kuou aata mai ia koe pepa toilet!!!!, hahahahaha ...
felemea

Tonga

#9 Nov 30, 2009
i wish kalafi visits this forum hahahaha somebody needs to spell it out for him LOL
SUAYEE

Bangkok, Thailand

#10 Dec 1, 2009
hahaha..malie malie kautama!
tufasi

Tonga

#11 Dec 2, 2009
Kautama, Mou kataki pe he ngali fiepotoo kae 'oua temou si'i lau pehe ki he TAIMI 'O TONGA Ko e ta'u 'e 20 'enau faifatongiaa 'oku si'i ma'u ai e fo'i ma 'a e ni'ihi ko e kakai Tonga pe. Mou o kimoutolu 'o fa'elu mo mimi 'i ha ki'i pepa ho'omou fa'etangataa. Mate he kata.
houmapolo

Tonga

#12 Dec 3, 2009
...mate mo eni ia he kata!!!!, he 'oku tataitaha ke toe fai 'ae me'a koe tu'umama'o mo tu'uofi noa'ia kae 'oua kuo te sio ki ha falemalolo ... malie eee, pea toe lelesoni foki!
tangitangi

Wellington, New Zealand

#13 Mar 1, 2010
kataki kau tama ko 'eni 'oku fa'a tohi kovi ki he nusipepa Taimi 'o Tonga 'o mou 'alu 'o fai ha'amou ngaue 'oku 'aonga. Tukunoa'i pe nusipepa he 'oku 'ikai ha'o mou pisinisi 'e taha ke lea kovi kiai.'Oku tau'ataina pe kautaha ongoongo kotoa 'i mamani ki he 'enau ongoongo tatau ai pe pe 'oku ke sai'ia ai pe 'ikai. Ngaahi fu'u lea ta'e taau 'oku mou post he net 'oku mou pehe 'oku sai?'Ikai, ka 'oku 'ikai teke fiemalie ki he Nusipepa Taimi 'o Tonga fokotu'u ha'o pepa ke 'ave fa'iteliha ai ho'o fakakaukau mo me'a ke loto kiai.
tangitangi

Wellington, New Zealand

#14 Mar 1, 2010
kataki kau tama ko 'eni 'oku fa'a tohi kovi ki he Nusipepa Taimi 'o Tonga 'o mou 'alu 'o fai ha'amou gnaue 'oku 'aonga. Tukunoa'i pe nusipepa he 'oku 'ikai ha'o mou pisinisi 'e taha ke lea kovi kiai.'Oku ta'u'ataina pe kautaha ongoongo kotoa 'i mamani ki he 'enau ongoongo tatau ai pe pe 'oku ke sai'ia ai pe 'ikai. Ngaahi fu'u lea ta'etaau 'oku mou post he net 'oku mou pehe 'oku sai?'ika, ka 'oku 'ikai teke fiemalie ki he Nusipepa Taimi 'o Tonga fokotu'u ha'o pepa ke 'ave fa'iteliha ai ho'o fakakaukau mo e me'a ke loto kiai.
Simi

Timaru, New Zealand

#15 Mar 1, 2010
tangitangi wrote:
kataki kau tama ko 'eni 'oku fa'a tohi kovi ki he Nusipepa Taimi 'o Tonga 'o mou 'alu 'o fai ha'amou gnaue 'oku 'aonga. Tukunoa'i pe nusipepa he 'oku 'ikai ha'o mou pisinisi 'e taha ke lea kovi kiai.'Oku ta'u'ataina pe kautaha ongoongo kotoa 'i mamani ki he 'enau ongoongo tatau ai pe pe 'oku ke sai'ia ai pe 'ikai. Ngaahi fu'u lea ta'etaau 'oku mou post he net 'oku mou pehe 'oku sai?'ika, ka 'oku 'ikai teke fiemalie ki he Nusipepa Taimi 'o Tonga fokotu'u ha'o pepa ke 'ave fa'iteliha ai ho'o fakakaukau mo e me'a ke loto kiai.
Tokoni atu Tangitangi ke fakapapau'i 'oku ma'u ho leta 'oku leta'i 'aki 'e ta sese na'a homo 'i ho'o fu'u tafulu pehee. Pea 'oua te ke fu'u 'ita fakamolokau pehee 'i he talanoa tau'ataina 'a e kau lau pepa, he 'oku nau mo'oni 'aupito kinautolu. He ko e me'a pe ia na'e fakaafe'i 'e Lafi,'a e kakai 'atamai lelei 'o e fonua ke nau lea ange, hei'ilo na'a 'a ai hono 'atamai manako ki he heke holo 'o 'ilo 'oku fakalili'a 'a e kakai 'oku maama 'i he ngutungutu-ua,'aho 'aneafi na'a ne ta'aki 'a e fale 'o e tu'i 'o li ki kasele. Ko e 'aho ni, hanga 'e Lafi 'o hiki 'a e fale tatau 'o 'ave ki he langilau. Ko e ha 'e ne 'uhinga ia kiate koe Tangitangi??? Mo u 'ofa mai foki kautama 'o tukuaa 'a e vaihaka mo e faasi'a. Ko e fai aipe 'a e te'epato ke a'u ki fe.

'Oua te ke hoha'a ki he ngaahi lea 'oku lea'aki 'e kinautolu 'i he forum ni, he 'oku 'ikai to e kehekehe ia mo e mamahi'ia 'a e kakai 'o e fonua 'i he loi mo e mio'i 'oku tohi 'e he siana ni.

Masi'i, ka kei poupoua 'e ha Tonga ha fa'ahinga kakai kuo pea 'oku nau kei lau 'a e ngaahi mo'oni'i me'a kuo ta'aki mai 'e he loea 'a e Komisoni Ashika, ka nau kei pehee pe 'e kinautolu 'oku sai pe 'a e me'a kotoa 'a e fonua, pea 'oku ou pehee ki he ni'ihi ko'eni ke mou kataki kia Mapa Puloka ke sivi na'a 'oku 'i ai ha ki'i me'i vai 'i he konga ki 'olunga!!!!
Milsa

Hamilton, New Zealand

#16 Mar 1, 2010
tangitangi wrote:
kataki kau tama ko 'eni 'oku fa'a tohi kovi ki he Nusipepa Taimi 'o Tonga 'o mou 'alu 'o fai ha'amou gnaue 'oku 'aonga. Tukunoa'i pe nusipepa he 'oku 'ikai ha'o mou pisinisi 'e taha ke lea kovi kiai.'Oku ta'u'ataina pe kautaha ongoongo kotoa 'i mamani ki he 'enau ongoongo tatau ai pe pe 'oku ke sai'ia ai pe 'ikai. Ngaahi fu'u lea ta'etaau 'oku mou post he net 'oku mou pehe 'oku sai?'ika, ka 'oku 'ikai teke fiemalie ki he Nusipepa Taimi 'o Tonga fokotu'u ha'o pepa ke 'ave fa'iteliha ai ho'o fakakaukau mo e me'a ke loto kiai.
He he, look at the good side tangitangi, we spent our money buying the paper. Isn't that the purpose of this paper, to make money?
Anonymous

Rotorua, New Zealand

#17 May 6, 2010
Sii hange koe lau!! kei namu pipi pe ia moe ahi kia Lafi, hau pe fuu teepilo faaki he mata kei lau pe'eia oku namu kaloni:):):)
sosisi

Seattle, WA

#18 Jan 13, 2011
tonu ke 'omai e ki'i nusipepa ia koeni keu 'ai haku fu'u siko ai 'osi pea kofukofu'i lelei 'o meili'i kihe ouna 'ae kau taha
Ulungaanga Fakafonua

United States

#19 Feb 25, 2011
UILI FALAMOE wrote:
kau eni he nusipepa moluu ki he 'eku fa'elu taimi kou fa'a siko tata ai
'Oku kau mo ho'o fa'e, tangata'eiki, mo homou 'api. Pea koe fielau ho'o vale tohotoho koe 'ikai teke fie lau ke hu atu ha me'a ki ho 'ulu'i fakasesele
sam11

Salt Lake City, UT

#20 Feb 25, 2011
Na'e kau ki'i pepa ko eni he'eku manako ki hono lau pea koe talu pe hiki masi'i ko Kalafi ia ki he Pule'aga pea koe emeni aipe ia 'eku lau ki'i pepa ko eni. Na'e a'u ki he taimi na'u 'i Fisi ai moe li age ma'u pe ho mau 'api 'eku Taimi he uike kotoa.
'Ahoni kuo 'alu hake Kele'a ia manakoa 'one fetoogi 'e ia Taimi. Kpau na'e tu'u ma'u pe Kalafi ia 'e kei manakoa pe Taimi ia....kuo holo 'aupito ia taimini hage ka mate. Koe ola pe ia kakai heke holo...'ikai pe ha'anau tofi'a nau3 he manako 'o e kakai tatau mo au. pea mhalo kuo toki fktomala ia taimini ka kuo tomui eeee.
ileini

Arcadia, CA

#21 Aug 12, 2011
Malo e faifatongia e Taimi o Tonga...many more yrs to come..pea tuku e lotokovi...pea moe laupipisi he koe malo moe taimi tonga hono paaki mei e ngaahi faikovi ho'o mou ngaahi kui hehehe...koe nanunga pe ia e faiongoongo e 2011 .....osi taimi ke nau paaki photos pe lol ouaa toe omit news...just pictures only! Hmmm osi taimi ke fklele playboy ia! Hehehe

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 2
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
TU'I MANU'A (A False History of Polynesia) - by... (Jun '11) 4 min Pleasing hamos si... 8,916
Fiji's Bainimarama remains a dictator? 1 hr Roko 19
Worse youth in Tongatapu? 2 hr Pleasing hamos si... 1
Lupepau'u sex video (Jul '12) 2 hr Pleasing hamos si... 314
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 2 hr piratefighting 15,315
Dont let Satan take your kids 3 hr Pleasing hamos si... 10
sisifa fataua namu elo mata elo 3 hr Pleasing hamos si... 25

Tonga People Search

Addresses and phone numbers for FREE