VILAI Clan HONO TA'AKI E KUINI 'OSI LAKA TA'U 40 'ENAU ANGA FKTU'A!!!

Posted in the Tonga Forum

Comments (Page 3)

Showing posts 41 - 54 of54
|
next page >
Go to last page| Jump to page:
girl

Hamilton, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#45
Sep 23, 2011
 

Judged:

1

1

1

Makamaile wrote:
Malo mu'a Melata e fakalanga talanoa pea ko e me'a lelei e laku lea ki he talangaa ke fakatautau'aki hotau huaa.
Ko e anga 'o 'etau nofo fakasosaieti 'i Tongaa 'oku 'i he tapatolu ia 'o e fakatu'utu'ungaa (hireachial pyramid)pea kuo tau lave'i kotoa ko e Tu'i, Hou'eiki mo hono Kakai.'Oku kehekehe leva 'a e ngaahi lea 'oku faka'aonga'i ki he kulupu 'e tolu ko enii pea 'oku to e kehekehe pe foki mo e ngaahi ouau tukufakaholo 'oku fakahoko aii.
Ko e siakale 'o e hou'eikii kuo nau 'osi femahino'aki pe kinautolu 'i he'enau angafai. Kuo nau 'osi pate'i pe kinautolu he me'a kotoa 'i honau fatongia mo e fakafotunga ki Fale Lahi. Ko e taimi 'oku ta'ane ai ha sino 'eiki ki Ha'a Ma'afu (Tu'i Kanokupolu mo hono hako)'oku melemo leva 'a e tu'unga 'o e mehikitangaa ka e hiki honau fakafotuu ki he 'ataa ke hoa mo e 'eiki honau ta'ata'aa. Ko e fakahikihiki tama na'e fai mei ono'aho ki onopooni 'e kinautolu pe ia 'oku nau sino 'eikii.
Fekumi ange ki he tohi hisitolia 'o Tongaa fekau'aki mo e ngaahi mo'oni'i me'a ni:-
i) Na'e 'iai ha fahu 'o Siaosi Tupou I, Tupou II mo Salote Tupou III?'Ikai
ii) Na'e fahu nai 'a e makapuna 'o Tupou'ahau 'i he hala 'a Taufa'ahau Tupou IV?'Ikai
iii) Na'e fahu nai 'a Atiu mo Lavinia ki he fale'alo 'o Siu'ilikutapu?'Ikai
iv) Na'e fahu nai 'a Afu Ha'apai ki he fale'alo 'o Fusipala?'Ikai
v) Na'e fahu nai 'a Si'atukimoana ki he fale'alo 'o 'Ofeina?'Ikai
vi) Na'e fahu nai 'a Tuputupu ki he fale'alo 'o Taone?'Ikai
vii) Na'e fahu nai 'a Tu'ilokamana 'i he fale'alo 'o Pilolevu?'Io, na'a ne taa'i e fono 'i he ta'ane 'a Lupepau'u. Tangane Melina he ko e ako me'a lelei ia 'a fa'ee.
Ko e 'uhinga 'oku 'ikai fahu ai ha mehikitanga ki he fale'alo 'o Ha'a Ma'afuu ko e ma'olunga fau honau ta'ata'a 'eikii 'o fakahoa ki honau ngaahi mehikitangaa. Ko e 'eiki 'o e nofo 'a e Tongaa 'oku tukufakaholo ia he kete 'o e kakai fefine 'eiki (female aristocrat). Pea ko e fakahifotama 'a e kau ta'ahine 'o Fatai mo Palasi he'ikai fahu atu ha mehikitanga ia kiai 'o hangee ko e ngaahi fakatata neu 'oatu 'i 'olungaa. Ko e fu'u me'a mahino pe ena ia ki he siakale 'o e hou'eikii ka 'oku ha ngali fo'ou kia kitautolu tu'aa he ko 'ene toki fai eni ha laulea tau'ataina kiai 'i he forum ni.
Koia Melata 'oku 'ikai keu tui tatau mo ho'o taukapa 'oku fai ki he Ta'ahine Kuini Fehuhuu he ko Pilolevu pe 'e taha kuo hifo ki lalo 'o fahu hono 'alo kia Tu'ilokamana.
I therefore make a plea to please allow time to heal their differences, hurt, anger and frustration. Family is a fundamental unit of society and should be protected by State(everyone). Ko e familii ko e vahevahe ia 'a e 'Otua pea he'ikai ha hele tu'usi toto ia kene fakamavae'i 'a e ta'ata'a kuo lalanga mei loto langi pea ha'amo fatongia 'i he fononga fakapilikimi 'oku tau faii.
Tau fakafeta'i pe 'oku kei tu'u e La'a 'o Tonga
'Oku kei hoholo e 'Otu Kaveinga
Pea kei no'o 'a e Hifofua
He kei ngaholo 'a e taumu'a
Pea tau ai hotau hua Melata
'Ofa atu.
Ono
girl

Hamilton, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#46
Sep 23, 2011
 
girl wrote:
<quoted text>Ono
Sorry been a while away from here come back to so many new happenings lol! Very interesting reading...
Vaihele

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#47
Sep 23, 2011
 
girl wrote:
<quoted text>
Sorry been a while away from here come back to so many new happenings lol! Very interesting reading...
'Oiauee na'a ke puli ai pe ki fe?ngalingali na'e fai ha katoanga he puli fuoloa hahahaha.good to see girl.

Since: Mar 11

Location hidden

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#48
Sep 23, 2011
 
Vai kei mo'ui pe? LOL! Long time too been here like girl... Alu pe taimi moe fklakalaka aipe ng. topiki VHK!

Since: Mar 11

Location hidden

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#49
Sep 23, 2011
 
Vai, kei makalo pe? hehehe. Long time been here but it's getting more n more interesting, girl is right hahaha. Take care toko n how's Sam?
Vaihele

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#50
Sep 24, 2011
 
ikinoleni wrote:
Vai, kei makalo pe? hehehe. Long time been here but it's getting more n more interesting, girl is right hahaha. Take care toko n how's Sam?
hahaha Ikinoleni fefe hake ?mahalo 'oku ke tatau koe mo Girl ee,fuoloa homo puli ngali na'e fai ha katoanga hahahaha.Ko Sam11 'ena 'oku kei fai atu pe hono fakamanamana'i e tamaiki ka e faka'ofa e hoa mo e fu'u fatunga fanau mhk.kai kehe good to see you and Girl.
LOT

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#52
Sep 25, 2011
 

Judged:

1

JUICY INFORMATION IS SO DIFFIULT TO CONTAIN.
HOW EASY TO SPREAD STRIFE AMONG OUR BROTHERS AND SISTERS...HOW HARD TO BE A PEAEMAKER.
tilitilingi

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#53
Sep 25, 2011
 
maama wrote:
me'a mole mo'oni ko homou taimi he puhi holo e veve...fanga mata'i puaka
hehehehe very true! stress atu e hou'eiki he fakaukaui enau pila ke totongi mo ha mea ke fafanga e kau te'e, kae puhi veve holo e kau EX-te'e ia he neti!!bwahahahaha
Pumas

Dunedin, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#54
Sep 26, 2011
 

Judged:

1

Kainga Tonga 'ofa mai, tuku ai pe kinautolu ko hai kitaua keta fkmaau'i kinautolu sio koe kiha'o folofola lotu mo huafia pea ke tui mo fai totonu.. 'ofa atu kihe tonga kotoa tauhi ma'u pe lelei pukepuke moe melino koia pe malo...
pepelo

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#55
Sep 27, 2011
 
Kulukona wrote:
Kaikehe koe me'a eni na'a tau lau kiai, koe tau kape eni kuo kamata. Ko 'eku fehu'i ia 'a'aku,'oku interesting 'ae ngaahi me'a 'oku mou felafoaki ai heni, ka koe me'a 'oku ta'e mahino,'ae ngaahi loto 'ita, pea moe ngaahi kapekape 'oku unnecessary hono fai, he koena 'oku lava lelei pe 'o 'omai ho'o mou poini, ka koe ha 'oku toe 'ai Mai ai 'ae ngaahi Lea ta'efe'unga 'o toe mole ai ho'o mou poini. Na'a mau mei tui atu ka 'oku hange koe fu'u kapekape pehe 'oku ne fkha Mai ha ngaahi loto 'ita tuku fuoloa.
Ka koe toe ha Kulukona koe me'a koena oku hu mai he ngutu e feine koena koe me'a pe ia ne fanongo ai honau 'api he koe ha'u ta'e malolo e ngaahi fuu foi lea 'ai mo 'ai ha me'a he 'ulu kae tuku e omi lea maha holo he forum koeni pea kapau kuo honge lea peake foki ki tonga keke toe foki kihe lautohi keke ako lea ai 'ulu kovi.
Heleta Fakatoumata

Lower Hutt, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#56
Nov 27, 2011
 
Melata wrote:
Ko e fe a' e Kuini ke lea ki he'ene fanau? KO e mavaeua 'a 'olunga 'e pehe ai pe 'a e kau muimui. Kaekehe Kuini 'ofa mai a lea ki ho'o tama Pilolevu akonaki'i ke mahino kiai kuo mali ki he famili Tuita tukuage 'a e Tuku'aho kuo hoko atu ia 'e Tupou V pea pehe kia Tupouto'a. Pea lea ki hono famili ke tuku e o fie fakafahufahu holo he 'u famili 'oku nau takaifala kiai. Mou 'alu atu lelei pe 'oku 'osi 'iai pe 'a e ngaahi fo'i A he 'api pea te tali lelei ia 'oua toe fusifusi 'a e konga fe mo fe he ko e 'uhinga kuo nau tokoto kinautolu 'i fa'itoka. To'u kai mo hono lohu. Ko hai 'oku kei mo'ui 'ai ia 'oku tau kei sio kiai he 'aho ni.'Ofa mai Kuini Fehuhu 'o Tonga, lea ki ho'o tama ke lea ki he fanau ke faka'ap'apa ki he mehikitanga pea tuku e fusi 'au'au ia he'ikai fai ha lelei ai. Ofa atu
Tau Lotua mo tekaki ki hotau 'Otua hotau faingata'a'ia ki he 'etau Tamai Fakahevani he 'oku 'ikai lahi ha faingata'a pe paopalema ki he 'Ene 'Afifio!!fakafeta'i!!ke ta'engata ai!!..Lotu fai ma'u pe he kuo pani Fale 'o TUPOU KE MOU TAKI..kataki ka tau lava ai 'o muimui mo manatua 'a e 'OFA TOMU'A 'A SIHOVA KI HOTAU KI'I FONUA ..TU'A 'OFA LAHI ATU moe fakaka'apa'apa FALELAHI 'O TONGA'EIKI..LOTU FAI MA'U PE!'OUA 'E TUKU HA SEKONI MA'A SETANE! FOFONGA KI HE LANGI TAUPOTU!
Heleta Fakatoumata

Lower Hutt, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#57
Nov 27, 2011
 
THE PROMISE OF GOD..

Love is patient...1Corinthian 13:4a...

Be patient with yourself and others. There are no shortcuts to spirituality..Growing fruit takes time..!
hoiaue

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#58
Nov 27, 2011
 
fkpiko 'aupito koe lau ia koeni o a siko hafua lau ki he keee 'a e kaume'a takitaha nofo olo hono kouhanga ke namurerei pea tafi homou 'api ke ma'a fufulu e po moe nanu hohongo moho loto pehe ki he mata gaahi ke ma'a ifo e lea holo kapau ku ma'a lotofale fkveve hafua lau na'a tupu ha lesi ha fu'u ngutu he lau manieeeeee....
kaute

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#59
Nov 30, 2011
 
Eiki ke afio hifo kihoo kakai enau felafoaki Ofa mai omai ha kelesi moha lelei kenau sii tofuhia ai...Fakafetai e ofa kI Tonga Eiki....lingi ha taataa kenau kaukau ai ke maa ae ngaahi palaku koeni.....Emeni.

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Showing posts 41 - 54 of54
|
next page >
Go to last page| Jump to page:
Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

23 Users are viewing the Tonga Forum right now

Search the Tonga Forum:
Topic Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga 21 min piratefighting 7,907
Lupepau'u sex video (Jul '12) 2 hr nhjuy 163
tau fai 4 hr crippl 21
Ma'afu the great conqueror of fiji 4 hr koko ngati 25
Crown Prince launches Tu'i Vava - u Festival 7 hr crippl 3
Faitohi Makahokovalu kia Latufuipeka (Aug '13) 7 hr maama 78
Maori King who is from my Fijian and Tongan bro... 8 hr Fijian_Warrior 17
•••
•••
Enter and win $5000
•••
•••