VILAI Clan HONO TA'AKI E KUINI 'OSI LAKA TA'U 40 'ENAU ANGA FKTU'A!!!

Posted in the Tonga Forum

Comments

Showing posts 1 - 20 of54
< prev page
|
Go to last page| Jump to page:
Fefine Tonga

Dallas, TX

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#2
Sep 8, 2011
 

Judged:

4

3

2

Fo'ilole, na’e kau pe mo TU’IVAKANO he faitohi kihe Ta’ahine fo’I A ‘o Tonga Salote Pilolevu Tuku’aho ‘oku mou ‘alu hake ai he ngaahi ‘aho ni. Pea me’a e Ta’ahine ‘ikai lea atu ia he koe ‘eiki kamou anga fktu’a hono ta’aki he email, internet moe haa fua.‘Oku ne lotua ‘eia kimoutolu fanau ‘o Kaitaingi he koe me’a pee ia ‘oku mou anga moutolu ki ai koe tau ta’aki pee moutolu ‘amoutolu. Pea kuo mau fanongo e mate 'a Tuita he maa ho'omou ta'aki hono ta'ane mo'ene fehuhu 'tautefito kihe 'ene fanau,'ikai kene toe fiema'u ke 'iai hano konga kiamoutolu, palakuu.
Na’e ‘alu holo e fu’u tohi ngaahi ta’u kuohili atu ‘ihe internet ho’omou tau ta’aki pee ‘amoutolu fanga first cousins ‘o hake a heli. Fkpoo kapau ‘oku mou ta’aki pee moutolu moutolu koe toe haa hake ai ha taha pea kuo mou kakapa homou ngutu’I tu’a ‘o lea kihe Ta’ane homou tuonga’ane.
Piani Mafile’o,‘oua teke hela koe he kapekape he’e toe mole ai ho ngaahi poini. He ‘oku ‘osi mahino pee me’a ia ‘oku ke ‘ita ai kihe fu’u kakai tokolahi. Pea koe sasala ‘ae talanoa,‘oku hake pito e fu’u kakai ia Piani ‘oku nau fiefia kinautolu ho’o lea hangatonu he kuo taimi pee ke lea’I e ki’I fefine fie’eiki mo fie Pilinisesi koeni ko Me’e he kuo ‘osi a Tonga kotoa he’ene ta’aki ta’u eni ‘e fiha. Kuo ‘osi ‘anga’anga ‘a Nanasi ngaahi ta’u koee pea avaloa mo ‘Eme hono hoka ki luo. Ka ‘oku lahi ange ilifia ‘a Nanasi ‘ihe ‘ene manavaheee kae ngalo ai ‘oku mali moe tuonga’ane ‘oe Ta’ahine Pilinisesi. Kofee leva ‘ae anga fk’apa’apa ‘oku mou lau?‘Ikai fkongoongo kihe fehuhu hono ta’ane moe fahu tu’ukimu’a ‘ene fanau kae ‘ai ke tu’utu’utau mai, koha anga ia ‘oku sai ketau poupou’i? Komoutolu pee anga ma’ulalo anga fktu’a ‘oku mou hoka e kovi ‘o tuku atu ho’omou veve ‘ihe site ‘a Kaitangi kamou oo mai ‘o fkvevea’I eni he kohai ‘oku fie fanongo atu ki ho’omou fe post’aki pee ‘iamoutolu pea hangee koe lau ‘a Piani,‘ai e hingoa totonu kapau ‘oku ‘iai hamou kete. Koe me’a ia ‘oku mou ‘iloa ai he ta’u lahi koe faitohi kovi takai holo,‘ikai kemou ma mo hela’ia he kuo mou a’u eni ‘o 50, 60 even over 70 kei fai pee me’a tatau. Kuo mei hoko e ‘aho fkmui mou oo aa ‘o fkofi mo’oni ki falelotu na’a mou ‘osi kotoa ki heli.
Fakaoli 'ae ava homou ngutu kihe Ta'ahine ko Si'atukimoana na'e make 'auhea hene tamai he koe nopele ma'upa'anga taha ia 'o Tonga. Tofi'a ma'u pa'anga taha moe tofi'a 'i loto Nuku'alofa tu'u ai e matanga moe business lalahi 'o Nuku'alofa. Ke fktatau mai e fu'u tofi'a moe fu'u 'api ko kaitangi popo kihe fu'u tofi'a 'oe tamai 'a Si'atukimoana. Mou oo ki Houma kaikumaa tuku'uta mo Tongaleleka ki motu, ta'epa'anga kemou lea mai kia Si'atu he temou tatau? Koe tofi'a homou kau nopele he'ikai pea he'ikai fktatau mai ia kia Fakafanua. Koe Pilinisesi lucky taha ia 'i Tonga ko 'Ofeina pea 'ai kemou teke'i 'a Si'atu kamou poupou'i 'a 'Ofeina he me'a tatau? Manumanu he na'amou pakupaku kotoa homou fanga ki'i nopele.
Pea mou lea kia Mrs. Ha'angana na'e fa'ele pee ia ki hono mali. Komoutolu pe ne fkmali'i pea li'aki mai ke kai 'ehe..........tuku aa moe fklanga sipiki!!!!!!!!!!
wow

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#4
Sep 14, 2011
 

Judged:

5

4

3

'E fefine tonga koe ha e me'a oku ke mafahifahi mai kiai koe ha oku 'ai ai keke lea kihe fanau moe fnga mokopuna oe api ko kaitangi kaikehe kuo pau pe keke oma ke fkmaau'i ka koe hili koia koe tupu'i 'elo kimoutolu koena meihe tafa'aki e Pilinisesi Pilolevu ko moutolu pe oku omi ta'aki mai e fale e ta'ahine pea kou pehe 'e au kapau teke mahae hake koe o tautu pe o tapilipili 'ata'ataa pea tuku aipe e koe e me'a e ongo fale ke nau sort out pe 'e nautolu kinautolu he oku nau fuu malualoi aupito koe tupunga pe lea atu e fanau mei kaitangi koe fie me'a koena 'ae fanau 'a Pilolevu he kapau ne nau nofo maau pe nautolu ke fai pe hono fkhikihiki'i kinautolu ka koenau holi ke ava kihe 'api o kaitangi kaikehe he kapau ne afi'i pe 'a Si'atu ia o nofo i ma'ufanga 'e ikai fai ha longoa'a ka koe ha'u ia mo hono anga'elo mei honau famili ke fie pule i Kaitangi koe talu e tuu e fuu api mei anefe hala ha vakovi toki hiki mai pe ia kiai pea toki fai ai e longoa'a kaikehe ko hoo toe hau ke tuli tonuhia mo fkmatala loi 'e'elo holo heni ke mau vevea 'ia ai oku ikai ke mau kui he sio kihe anga'i manu e fanau 'a Pilolevu pea oku ke pehe temau tui atu kihoo foi siko ta'e fa'elu koeni kaiekehe kuoke hau pe o fkhaa mai homou fkoli he peesi ni ke lau he kakai hili koia kuo sio mata pe kakai ia he ngaahi me'a kuo mou fai pe tuku hoo ava koe kia Pilinisesi 'Ofeina he na'e 'alo'i mai ia he Pilinisi moe Pilinisesi pea kapau oku fieme'a koia pe he na'e ta'ane kihe foha lahi 'o Fakafanua pea oku 'ea kihe me'a kotoa 'oe 'api teke toe hau koe ke teke'i 'a lei mei hono fu'u mei pleaseeeeee e aho e pooni 'etau tlanga he me'a ni koeuhi pe ko hoo hau ke make hoo point pea taha ko hoo 'ai pehe ne lea atu ha taha kia Mrs Ha'angana oku 'ikai fie lea ha taha ia kiai he malo pe mu'a....pea tuku e tu'uaki mai e fu'u Si'atu he 'e pa hono fu'u kete he 'ita moe loto kovi he fanau ki mu'a 'a Vou koe me'a ia oku lele pehe ai hono fu'u sino koe lahi e 'ita keu ofi mai au ai kau fkmeleuku'i he vai salisali hei'ilo na'a ma'anu hake kuo ki'i holo ai mou ofa aa kuo taimi ke lele ha fkmalohi sino fkholo 'i tonga ke mou kau atu kiai he kuo mau fo'i he kape 'ae kau palangi he ngaahi fu'u Princess sino palupalua .oi lei foi mei!!!!...teu ngata he kau toki hoko atu ha aho...
lahiange

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#5
Sep 14, 2011
 

Judged:

2

1

1

ofa atu ki he kuini o tonga.she is a mother too please respct her for that. we would not want anyone to disrespect our mum.
Kulukona

Waterford, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#6
Sep 16, 2011
 

Judged:

3

lahiange wrote:
ofa atu ki he kuini o tonga.she is a mother too please respct her for that. we would not want anyone to disrespect our mum.
Then maybe you should ask the person who started this topic to take it out he koe me'a pe 'e hoko koe tau'aki ta'aki, pea lavea noa leva 'ae kau innocent ia na'e 'ikai ke nau loto ke nau kau ai.
toti

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#7
Sep 16, 2011
 

Judged:

3

3

2

Fefine Tonga fkoli si'o hu hake 'ai e fu'u fo'i topiki ke kape ai pe kimoutolu ai kaikehe oku mau lolotonga 'ilo'i oku mou kei 'i amelika moe Queen pea ko kimoutolu pe 'ena kau te'e pato oku lea koeni ke mou omi fkhikihiki'i mai e vale kaita'e ke mau piko'ia ai pea koe 'ai ke ha 'a Si'atu ko hai ia ke mau ta'e lea kiai ko'emau lea pe kiai koe 'ikai ke mafahi atu pe o ta'utu 'i Kaitangi kae toe hu holo ke mau fkpiko'ia homou fkhikihiki mahino kia koe fefine tonga oku mau tautu atu koeni kuo mau 'ilo kanokato e ngaahi me'a kotoa pea oku malu pe tafa'aki ia 'o kaitangi koe toki 'elo pe 'ena he 'alu hifo 'a Si'atu o fa'utu hake kiai kaikehe what goes around comes around teau tautu pe o sio atu mei mala'ekula kihoomou ngaahi me'a koena oku li mai hoiiiiiiii takitaha tu'u he me'a oku kau ai hoiaueeeeeeee pea tuku e omi o malanga loloa he peesi ni koe lahi ange hoo fkmatala koe lahi ange aipe 'emau 'ilo'i hoomou loto kovi kihe fanau moe ngaahi makapuna e 'api ko Kaitangi sa'aaaaaaaa.
Fakaoli

Sydney, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#8
Sep 16, 2011
 

Judged:

3

3

3

'Oku fakoli tama 'a e anga 'o e mamenemene 'a e kau Kaitangi 'usi tu'a ni. Ko e hafua hono fakatete'e homou Kaitangii (Ui ko Kaita'e he ko e po ta'e pe na'e 'iloa he 'api na). Kuo pekia 'a Vilai 'Eiki ka e 'alu hake hono hako tu'a posiposii 'o fakamafela lemu holo heni ke tau pango'ia.

Ko e ha e 'uhinga ho'o mou tapatapli 'oku fai kia Si'atukimoana?'Oku tatau pe 'ene pule ki Kaitangii mo e pule 'a 'Ofeina ki Siumafua'utaa mo e pule 'a Pilolevu ki Mahinafekitee mo e pule 'a e ngaahi malii ki honau ngaahi husepaniti. Kapau 'oku mou palopalema ai pea tuku mo e anga'i manufekai. He ko e lahi ange ho'o mou faka'usi'usi he forum ni ko hono afi'i ai peia ho'o mou lemu tu'aa ki he 'ataa.

Pea tuku hono fa'a takua e fale 'o Taufa'ahau mo Tu'ipelehakee he 'e kei mahanga pe 'a e ongo fale tupu'a na ia he langilangi mo e 'eiki lahi. Kou fie fakamahino atu heni ki he kau Kaitangi Kaita'e Kotoa. Ko e fanga tu'a kimoutolu, ngata pe 'i he fanau 'a Tuputupu ko e fanau 'eiki he ko e sino 'eiki na'a ne fanau'i mai 'a Tuputupu. Ko e sino pe 'o Nanasipau'u, Vaea, Luolua mo Luseane 'a e kau 'eiki mei Kaitangi. Toengaa ko e po falemaloloo kau ai e kau tofafine 'o Vae kuo pekia he ko e fanau 'a e tu'a. Mou 'ilo lelei pe 'a Fale'aka Sipu Vailala, ko e 'ofefine 'eiki pe ia 'e taha 'o Vilai, he ko e fa'ele'i mei he tumutumu 'o Ha'a Takalaua ('Elenoa, Mele Pusiaki, Tupou'ahau). Kuo mau pango'ia he fifisi ho'o mou fie'eikii pea kapau 'oku mou fisi'ia ki a Lupepau'uu ko toe hai ia temou ta'e mamane kiai. Ko kimoutolu pe temou toe tu'u ha 'aho 'o fusifuka ki he 'alo 'o Nanasipau'u ki'i ta'ahine ko Latufuipeka ha 'aho. Fanga 'a 'elo, afi'i hifo homou pali'i tofua'a ki lalo mo e tole'i fole. Tuku pe 'a Si'atukimoana ia mo e fanau 'a Tuputupuu he ko kinautolu pe ia pea ko e me'a pe ia 'a Kinautolu. Ko ho'o mou fule'i takaiholo mo e kovii kene lolo e lelei he ngaahi fale ni. Pea 'e uesia ai mo e ngaahi me'a ia 'oku 'ikai 'ilo kiai a mamani ho'o mou tapalii holo ko enii.

'Oku 'ife nai 'a Luseane Halevalu Sipu Vailala pe ko Mele Pusiaki 'Iloa pe ko Lu? Kau ta'ahine ena 'o Kaitangii kenau hapai e Ta'ahine Pilinisesi ko Nanasii pea ngana 'Eiki, toenga 'o kimoutolu puhi ta'e henii mou afi'i 'o takitaha fufuflu hono fu'u ngau'aafi 'elo..
Kulukona

Waterford, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#10
Sep 16, 2011
 

Judged:

1

Kaikehe koe me'a eni na'a tau lau kiai, koe tau kape eni kuo kamata. Ko 'eku fehu'i ia 'a'aku, 'oku interesting 'ae ngaahi me'a 'oku mou felafoaki ai heni, ka koe me'a 'oku ta'e mahino, 'ae ngaahi loto 'ita, pea moe ngaahi kapekape 'oku unnecessary hono fai, he koena 'oku lava lelei pe 'o 'omai ho'o mou poini, ka koe ha 'oku toe 'ai Mai ai 'ae ngaahi Lea ta'efe'unga 'o toe mole ai ho'o mou poini. Na'a mau mei tui atu ka 'oku hange koe fu'u kapekape pehe 'oku ne fkha Mai ha ngaahi loto 'ita tuku fuoloa.
Fakaoli

Kogarah, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#11
Sep 16, 2011
 

Judged:

3

1

1

Kulukona,'oku ke tonu haohaoa 'ikai keu fakahala'i ka ko e fa'ahinga matanimeke ngututamulea ia 'a e fa'ahinga na ke fae pe mo tuku atu ke nau meo hifo...ka tenau meo?...no he ko e fanga manu, puhi'i 'ehe tu'a pea nau anga'i manu mo anga fakatu'a. Koe fehu'i leva? Ko e hako nai kinautolu 'o Vilai,'oku nau to e fusifuka ai ki he makapuna 'o e ongo tuofafine 'o Vilai? Tuofefine fehuhu taha 'o Vilai ko Vahoi kia Heuifanga ki a Kuini Mata'aho ki a Pilolevu ki a Lupepauu ki a 'Anaseini Tupouveihola. Tuofefine 'eiki taha 'o Vilai ko Kuini Salote ki a Taufa'ahau Tupou IV kia Pilolevu ki a Lupepau'u ki a 'Anaseini Tupouveihola. Tali mai 'eku fehu'i, ko e ha kuo mou hangee ai ha masolo tatava ki he makapuna 'o Kuini Salote mo Vahoi,'a e ongo tuofafine 'o Vilai? Kohai 'oku fahu ki he fanau 'a Vilai? Na'e anga faka'ei'eiki pe 'a Vilai he ko e 'eiki 'o mea'i hono fatongia ki hono ongo tuofafine ka mou toki tupu hake kimoutolu ke fisi'ia ki he makapuna 'o Vahoi mo Salote...iueeeeee hehehehe 'a e fakaoli 'o e faikehee...tuetueute
Niukasa Girl-SF-CA

San Mateo, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#12
Sep 16, 2011
 

Judged:

7

4

2

In answer to my brothers and sisters that writes. I love you all and I would like to share these few
scriptures with you all.
1 Corinthians 13:4-8
Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always perseveres. Love never fails.
James 1:19-20
My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry, for man's anger does not bring about the righteous life that God desires.
Proverbs:15:18
A hot-tempered man stirs up dissension, but a patient man calms a quarrel.
In closing my brothers and sisters.
Psalm:37:7-9
Be still in the Presence of the Lord and wait patiently for him to act. Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. Stop being angry! Turn from your rage. Do not lose your temper- it only leads to harm, for the wicked will be destroyed, but those who trust in the Lord will posses the land.
Love you my brothers and sisters and I pray that we will united in the House of our Lord Jesus Christ.
I am a sinner like everyone else. There is a saying "Forgive and Forget".
'Ofa lahi atu, God bless always.
Mokopuna 'o 'Elina Kete Koula - Faifekau 'e fanau tangata 'e toko 4.
kulukona

Menlo Park, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#13
Sep 16, 2011
 

Judged:

4

1

Fakamalo atu Niukasa Girl-SF-CA, ki he fkmaama 'oku fai mai koeni. 'Ofa pe 'oku 'iai ha ongo atu ki he kau tau tonu. Hange kia teau 'a e fkmatala koe ha'u kotoa pe mei he famili pe 'e taha. Totonu pe ke fai a ha'a mou fklelei, he'e 'osi ange te mou feongo'i 'aki pe kimoutolu.
Kainga

New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#14
Sep 16, 2011
 

Judged:

3

1

Kau fefine, ko e ha kuo tau a'u mai ai ki he faka'osi'osi 'o e ta'u ni pea mo e fu'u fakaha loto kuo fonu maumau, pea 'oku mahino ko e fu'u maumau lahi 'aupito.

'Oku mo'oni 'a e talanoa 'a Kulukona, hangehange 'oku ha'u mei he fo'i famili pe 'e taha.
Pea neongo ko e famili pe 'e taha 'oku ha'u mei ai, ka 'oku ne 'omai 'e ia,'a e kamata ke holofa 'a e 'a malu 'o e fonua.

Mo u kataki 'o feinga ke fai ha fakalelei, neongo 'oku 'ikai ha famili ia 'e hao mei he palopalema. He 'oku tau to e ngalivale kotoa pe ki ho tau kakai 'i he ngaahi fu'u lea pea mo e 'uhinga, he 'oku 'ikai fo'ou ki he Tonga 'a e fa'ahinga tau tolo pelepela ni. Ko e me'a pe 'oku fo'ou 'i he felauaki ni, ko hono 'omi 'a e talanoa 'oku tonu ke fai 'i loto fale,'o fakahoko 'i hala pule'anga.
Fua

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#15
Sep 16, 2011
 

Judged:

1

1

1

Kainga wrote:
Kau fefine, ko e ha kuo tau a'u mai ai ki he faka'osi'osi 'o e ta'u ni pea mo e fu'u fakaha loto kuo fonu maumau, pea 'oku mahino ko e fu'u maumau lahi 'aupito.
'Oku mo'oni 'a e talanoa 'a Kulukona, hangehange 'oku ha'u mei he fo'i famili pe 'e taha.
Pea neongo ko e famili pe 'e taha 'oku ha'u mei ai, ka 'oku ne 'omai 'e ia,'a e kamata ke holofa 'a e 'a malu 'o e fonua.
Mo u kataki 'o feinga ke fai ha fakalelei, neongo 'oku 'ikai ha famili ia 'e hao mei he palopalema. He 'oku tau to e ngalivale kotoa pe ki ho tau kakai 'i he ngaahi fu'u lea pea mo e 'uhinga, he 'oku 'ikai fo'ou ki he Tonga 'a e fa'ahinga tau tolo pelepela ni. Ko e me'a pe 'oku fo'ou 'i he felauaki ni, ko hono 'omi 'a e talanoa 'oku tonu ke fai 'i loto fale,'o fakahoko 'i hala pule'anga.
Mou kataki hala ke ai ha va ia 'oe ongo famili ko'eni koe kakai kai ta'e pe ia oku nofo 'o te'e ke mau ha me'a ke nau kai oku nau fetuku lau takai holo hoiaueee kiate au ia oku sai pe 'ae hou'eiki kotoa ia koe fanga ki'i kakai kotoa pe he ongo famili 'a kinautolu koena oku nau taovala patoho holo he ongo 'api oku nau fai e ngaahi maumau ko'eni he mahalo ne ai ha me'a ia ne me'a kiai ha taha e hou'eiki pea tonu ke ngata pe 'ia kinautolu tu'u mai e kau te'e pe koe kau ta'e o fkhoko kihe famili 'e taha pea hala ke fai ha fe'ilongaki ia kihe ngaahi me'a ni kaikehe oku ngali kovi pe 'ae me'a ni ia koe ngaue pe 'ae kakai 'oku nau nofo koe ngaue ma'ae hou'eiki ko kinautolu oku fkhoko me'a kia te kinautolu ke mou fktokanga'i ka hoko pe ha me'a ia 'i palasi oku nau sai pe kinautolu koe ngaahi laulaunoa ia ko'eni koe fai he fanga ki'i kakai ne ikai 'ilo'i pe koe hu hifo meia hai 'o omai ke fkmoveuveu e ongo lotofale 'eiki ni kaikehe 'ofa ke fai tapuekina he 'eiki 'ae ongo loto fale ni ke tu'uloa aipe 'ae melino hona ongo fale.
no wories

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#16
Sep 17, 2011
 

Judged:

4

2

1

malo mu'a kainga e felafoaki ...kou pehee koe me'a 'oku tau kei kovi ai he nofo mamani koe lau 'eiki.....kapau 'e takitaha o fai ha'ane ngaue 'oku'aonga pea fai e lotu ke mo'oni 'o ngaue'i hotau tofi'a 'i langi.....
Kapau tetau taki nofo pe hono 'api fai 'ete ngaue fua 'ete kavenga kihe lotu moe famili 'ikai ke fai ha longoa'a....pea ka lea mai ha taha tuku pe ke kalou ai..... tukua e lau 'eiki he oku tau 'eiki kotoa pe ......pea tau pele kotoa pe ..tau taki taha nofo pe o sio hifo kia kita pea taki taha ilo pe 'ene palakuu ....no one is perfecto.......
Vahanoa

Timaru, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#17
Sep 17, 2011
 

Judged:

3

2

1

Fua wrote:
<quoted text>Mou kataki hala ke ai ha va ia 'oe ongo famili ko'eni koe kakai kai ta'e pe ia oku nofo 'o te'e ke mau ha me'a ke nau kai oku nau fetuku lau takai holo.

Kaikehe oku ngali kovi pe 'ae me'a ni ia koe ngaue pe 'ae kakai 'oku nau nofo koe ngaue ma'ae hou'eiki ko kinautolu oku fkhoko me'a kia te kinautolu.

Ke mou fktokanga'i ka hoko pe ha me'a ia 'i palasi oku nau sai pe kinautolu koe ngaahi laulaunoa ia ko'eni koe fai he fanga ki'i kakai ne ikai 'ilo'i pe koe hu hifo meia hai 'o omai ke fkmoveuveu e ongo lotofale 'eiki ni.

Kaikehe 'ofa ke fai tapuekina he 'eiki 'ae ongo loto fale ni ke tu'uloa aipe 'ae melino hona ongo fale.
Fua,'oku kei palaku 'a e fonua ko e fa'ahinga loto te'epato, fakalai pea mo heke holo hono poupou'i 'a e ngaahi to'onga mo'ui fulikivanu 'a e ni'ihi 'o e fale 'o e tu'i pea tatau mo ia 'a e ni'ihi 'o e hou'eiki.

Vakai ki ho'o ngaahi commend ko'ena 'i 'olunga,'oku ou to'oto'o konga mai ke ke me'ame'a lelei ki ai ki ho'o fu'u poupou'i pehe'i 'a e hou'eiki, ka ke teke'i si'i kau te'e 'oku to e pe ke nau fa'elu'i e hou'eiki...manieeeemanieeeee 'a e 'atamai 'e ne pakupaku mo mangoa pehee!!!!!

'Osi ho'o fakatonutonu 'a e kakai 'i he va pea mo e hou'eiki, pea ke hiki hake ki palasi,'o tala 'oku sai pe ia, ka ko e palopalema ko e (pea ke ngaue 'aki 'a e fo'i lea ko e "fanga ki'i kakai")!!!!

Ko e ha ho'o faka'uhinga ki he fanga ki'i kakai??? Pea ko e ha 'e ne 'uhinga kiate koe 'a "fanga fu'u kakai"

Tangata,'oua te ke sio lalo ki he kakai, he 'oku nau hela hono fua 'a e konga lahi 'o e fakalele 'o e fonua, pea taki mu'a 'a e tu'i mo hono fale, moe hou'eiki hono inu 'a e melie ko ia, pea ko e toetoenga, pea toki momosi ia ke 'inasi ai 'a e "fanga ki'i kakai" 'oku ke siolalo ki ai.

Na'e 'ikai 'aupito ha taimi 'i he kuohili ke lea pe fakalea'i 'e he kakai 'a e hou'eiki, pea to e fu'u makehe ange 'a hono fakalangilangi'i 'o e ha'a tu'i 'e he "fanga ki'i kakai".
Fua 'oku kehe 'a e 'aho ni, ko e ha kuo tau kapekape ai 'a 'olunga, pea tukuaki'i 'a e kakai???

Kole atu, ka 'ikai ta'aki 'a e malualoi, faasi'a mo e te'epato mei ho loto, pea 'e hokohoko atu 'a e feto'oaki 'e ho loto 'o lau 'a e lelei ko e kovi, pea lau 'a e kovi ko e lelei. Ko e fa'ahinga loto pehee,'oku fakakakaa kelekele ia ki he nofo 'a e sosaieti.
angleo

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#18
Sep 17, 2011
 
God is so Good all the time
Kainanga e Fonua

Wellington, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#19
Sep 18, 2011
 

Judged:

1

1

1

Malo e lelei

Kou lau hake 'ae tohini peau fktumutumu kapau 'oku pehe 'ae nofo 'ae hou'eiki 'o fekainaki hange fanga manu. Mou toki hanga hake 'o tau ta'aki pe kohai 'oku tu'umalie taha,'oku afi'i e nopele kotoa malo ho'omou o lisi takai holo 'ae 'u kelekele 'o Tonga ke fai 'aki e fktu'umalie. Mou o fai ha'amou ngaue he 'oku mau fiu kumi ha ngaahi news mei Tonga kae 'uluaki ha mai ho'omou fekainaki fakamanu 'amoutolu he 'u news. Kou poupou atu kakoe Worries koe me'a ia 'oku tau ke kovi ai koe lau 'eiki,'oku toko taha pe 'Eiki ko Sisu Kalaisi pe.
Malo
Pila

New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#20
Sep 18, 2011
 
Kulukona wrote:
Kaikehe koe me'a eni na'a tau lau kiai, koe tau kape eni kuo kamata. Ko 'eku fehu'i ia 'a'aku,'oku interesting 'ae ngaahi me'a 'oku mou felafoaki ai heni, ka koe me'a 'oku ta'e mahino,'ae ngaahi loto 'ita, pea moe ngaahi kapekape 'oku unnecessary hono fai, he koena 'oku lava lelei pe 'o 'omai ho'o mou poini, ka koe ha 'oku toe 'ai Mai ai 'ae ngaahi Lea ta'efe'unga 'o toe mole ai ho'o mou poini. Na'a mau mei tui atu ka 'oku hange koe fu'u kapekape pehe 'oku ne fkha Mai ha ngaahi loto 'ita tuku fuoloa.
Kuo fuoloa 'a e tatali 'a e ngaahi fu'u kofukofu ni ke fukefuke'i ki he fonua ke nau 'ilo 'a e 'elito 'o loto palasi, pea ko e mata'uto'uta pe 'eni ia,'oku tau kei luelue ai.

'Oku te faka'amu ange pe 'e 'a 'ae kau me'a ni 'o 'ilo 'oku 'ikai 'aupito ha no 'aonga 'ona ia ki ha taha 'i he fonua 'a 'enau me'a faka-lotofale kuo fuoloa 'e ne takaloto 'i he 'enau nofo.

Kuo fuoloa 'a e faka-e-haua 'e ho tau fa'unga 'a e natula 'o 'etau nofo mo e 'ikai pe lava. Fiu 'a e kau politikale 'i he feinga mo e 'ikai pe. Pea 'oku fu'u fakaoli 'e tau ki'i lotu ke tokoni ki hono fakafoki'a e kau me'a ni ke nau tokanga-e-kina 'a e kakai 'o e fonua mo e 'ikai pe. Pea tokoni foki 'a e anga fakafonua ia ki hono tanumaki 'a e fa'ahinga nofo taloni mo e fakafunga vaka 'oku nau 'i ai, moe ha fua moe ha fua.

Mahalo, kuo nau a'u pe ki he ngata'anga 'o e fo'i hala 'o e maama, pea 'ikai ha to e hala ke fai ai 'a e hoko atu, pea ko e me'a pe 'eni 'oku hoko ke nau takitaha ta'aki, ka e 'oua pe kuo 'ikai ha to e me'a ke ta'aki, pea mo'oni 'a e lea 'o e hiva 'a e kau leka. "faifai 'o na hela 'o na takoto pe, faka'osi aa 'e koe ka te u ngata aa he".

Poti mo Lapila mo Vaihele,'e 'ikai ke mo u ta'e faka'osi'osi 'a e fakalelei 'o e fonua,'i ha 'osi mai ki tu'a 'a e ngaahi fu'u tangai 'a e kau me'a ni.
LOT

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#21
Sep 18, 2011
 

Judged:

1

'OKU FKOFO FAU E NGAAHI 'AHO NI , KAPAU TE TAU TOE FKKAUKAU LELEIANGE 'E MAHINO PE,HE'IKAI LAVA 'O FK'IKAI'I ,NA'E FINANGALO PE 'A SIHOVA KE 'I HE TALONI 'O TONGA 'A HA'AMOHEOFO,PEA NA'E 'IKAI'AUPITO 'UHINGA IA 'OKU NAU HAOHAOA , PE TA'E 'IAI HA NAU MELE MOLEKEMAMA'O, KA KOE 'UHI 'OKU 'AFIO'I PE 'E HE 'OTUA KO ENI 'A E LELEITAHA MA'A TONGA' KOEHA HONO LOLOA?'OKU 'IKAI HA'ATAU MA'U KI AI, PEA 'OUA TE TAU HOHA'A HE 'OKU 'IKAI HA'ATAU MISI KI HE ME'A 'E HOKO HE MINITI 'E TAHA KA HOKO,PE KO E HA 'OKU PUKEPUKE HE 'AOFINIMA 'O E 'OTUA MA'A TONGA, KA KO E KI'I FKMANATU PE KI HE ONGO FALE ''COUNT YOUR BLESSING",HE KO E 'OTUA PE 'OKU PULE KI HE 'UNIVEESI 'OKU TAU FETA'UTU'I AI ,PEA KOE FEHALAAKI FKTOMALA PEA FKMO'ONI KI HE 'OTUA 'ETE TO NOUNOU,PEA ME'A KI 'OLUNGA 'O HOKO ATU 'A E FONONGA, KO E PEHE KOEE 'OKU SAI PE 'A E ONGO FALE IA ,'OKU 'IKAI TEU TUI KI AI, KO 'ENE TOKI E'A 'ENI 'A E MO'ONI, PEA 'OKU 'OSI E'A LELEI PE KIA KITA TU'A MO E KAKAI 'O E FONUA SI'OMOU FAINGATA'IA ,'OKU 'IKAI KO E FEPOTALANOA'AKI PE PEA PEHE 'OKU LELEI E ME'A KOTOA,TAMAIKI PILINISESI 'O E ONGO FALE,'OKU 'I HOMOU 'AOFINIMA 'ENE TU'ULOA HOMOU FKKOLOA, "KO E POTO 'A E FEFINE 'OKU KAU KE MA'UMA'ULUTA HONO FALE , KA 'I HE 'ENE VALE 'OKU HANGE HA'A'NE ALA KI AI KE HAE (Prov 14:1)KAU TA'AHINE,'OUA TEMOU 'AMANAKI KO HANO TUKUHIFO HA FALE TAHA PEA 'E TU'U KAUKUA E TAHA , KO E FKTOU PA'ULU LOUA, PEA VETE 'A E PALOPALEMA KO ENI KEI TAIMI, HE TAUMAIAA 'OKU FK'OHOVALE'I 'A E 'OTUA,'OFA ATU MO E LOTU.
Melata

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#22
Sep 18, 2011
 

Judged:

3

3

1

Ko e fe a' e Kuini ke lea ki he'ene fanau? KO e mavaeua 'a 'olunga 'e pehe ai pe 'a e kau muimui. Kaekehe Kuini 'ofa mai a lea ki ho'o tama Pilolevu akonaki'i ke mahino kiai kuo mali ki he famili Tuita tukuage 'a e Tuku'aho kuo hoko atu ia 'e Tupou V pea pehe kia Tupouto'a. Pea lea ki hono famili ke tuku e o fie fakafahufahu holo he 'u famili 'oku nau takaifala kiai. Mou 'alu atu lelei pe 'oku 'osi 'iai pe 'a e ngaahi fo'i A he 'api pea te tali lelei ia 'oua toe fusifusi 'a e konga fe mo fe he ko e 'uhinga kuo nau tokoto kinautolu 'i fa'itoka. To'u kai mo hono lohu. Ko hai 'oku kei mo'ui 'ai ia 'oku tau kei sio kiai he 'aho ni.'Ofa mai Kuini Fehuhu 'o Tonga, lea ki ho'o tama ke lea ki he fanau ke faka'ap'apa ki he mehikitanga pea tuku e fusi 'au'au ia he'ikai fai ha lelei ai. Ofa atu
maama

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#23
Sep 18, 2011
 

Judged:

2

me'a mole mo'oni ko homou taimi he puhi holo e veve...fanga mata'i puaka

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Showing posts 1 - 20 of54
< prev page
|
Go to last page| Jump to page:
Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

30 Users are viewing the Tonga Forum right now

Search the Tonga Forum:
Topic Updated Last By Comments
Samoans Hate Tongans Because 9 min pali elo 11
Do Tongan women date black men? (Jun '11) 14 min pali elo 327
Tonga, undefeated, unconquered 1 hr Afamasaga 70
talanoa uli 1 hr pali elo 19
Tonga and Nevada in military partnership 3 hr boruone77 11
why Tongans should reject Mormons and the LDS (Apr '11) 3 hr boruone77 524
TRUE History of TONGA & SAMOA! Not by me, but b... (Nov '11) 4 hr tongangodz 286
'Ana Maamaloa Mala'efo'ou 'oku 'ikai keke toe '... 9 hr mateloi elo 141
•••
•••
•••
•••