Comments
1 - 20 of 20 Comments Last updated Jan 18, 2013
Forgiver

Sydney, Australia

#1 Jan 6, 2013
poko malo e gaue oku ke toe hu kia 'ALEAPAU chatting on line?
Ezy

Auckland, New Zealand

#2 Jan 6, 2013
Forgiver wrote:
poko malo e gaue oku ke toe hu kia 'ALEAPAU chatting on line?
Vale 'a poko ia he toe hu holo !lol
poti

Tonga

#3 Jan 7, 2013
Ezy wrote:
<quoted text>
Vale 'a poko ia he toe hu holo !lol
tamani Ezy,,lolotonga pe ho'o USA kuo ke 'asi mai koe 'i NZ,ko e ha ho'o me'a 'oku fai hena,faifai pea ke toe veuki ha nofo mali hena ,hahahahahahahahah
Owl

New Zealand

#4 Jan 7, 2013
poti wrote:
<quoted text>
tamani Ezy,,lolotonga pe ho'o USA kuo ke 'asi mai koe 'i NZ,ko e ha ho'o me'a 'oku fai hena,faifai pea ke toe veuki ha nofo mali hena ,hahahahahahahahah
'Ofa mai aa mu'a Poti 'o ki'i sio kehe atu, pea ko e ha koaa ho'o me'a 'oku ma'u hono fakatotolo holo 'e ma fekumi 'oku fai mo Ezy hahahahahaha.

Pea sio ange ki ho ki'i mata 'e ne vave hono fakatokanga'i 'a e 'i heni 'a e ta'ahine mei he 'Ikale.

Kaekehe, ko e ki'i ongoongo pe ki he 'ene ki'i folau, ko e ki'i 'a'ahi nounou mai pe ke vakai 'a e puke 'o Judge. Ko e foki mai pe ia 'a Judge mei he 'Ikale 'o tau mai ki NZ ni 'i he 'aho 'uluaki 'o e ta'ufo'ou ni,'oku ne ongo'i puke, ko e ki'i niumonia mokomoko pe. Ka 'oku ou tui ko e ki'i 'a'ahi nounou mai 'a e hou'eiki ni, pea 'e fo'i sai fk-fokifa pe 'a e fu'u puke ia. Ka he'ikai ke u tukuange 'a Ezy ke mohe ai, he na'e talu pe 'e ne tu'uta mai pea ma hangatonu mai ai pe ki 'api ni. Toki 'alu 'aho pe, na'a to e puke lahi 'a e mahaki. Ka te ma toki 'alu pe 'o fakahekeheka ia 'i he 'e ne foki.

'Oku fefee hake fu'u tou'a sole.'oku kei 'i Tonga na pe, pe kuo si'i foki mai 'i he hange kuo ke sio koe ki USA hahahahahahaha
Ezy

Wellington, New Zealand

#5 Jan 8, 2013
poti wrote:
<quoted text>
tamani Ezy,,lolotonga pe ho'o USA kuo ke 'asi mai koe 'i NZ,ko e ha ho'o me'a 'oku fai hena,faifai pea ke toe veuki ha nofo mali hena ,hahahahahahahahah
Ei tuku na'a pehe he kau NZ koe ki'i fefine tono mali au e!!!!lol...neongo pe 'oku te ofiofi pe ai!! ha!ha!..tuku ho'o fie'ilo'ilo mai kia au!!
Kou ha'u pe tamasi'i Poti 'o si'i sio kihe hako mo kumi ha moa he kuo te pahia he ta'e so!!!lol
Ezy

Wellington, New Zealand

#6 Jan 8, 2013
Owl wrote:
<quoted text>
'Ofa mai aa mu'a Poti 'o ki'i sio kehe atu, pea ko e ha koaa ho'o me'a 'oku ma'u hono fakatotolo holo 'e ma fekumi 'oku fai mo Ezy hahahahahaha.
Pea sio ange ki ho ki'i mata 'e ne vave hono fakatokanga'i 'a e 'i heni 'a e ta'ahine mei he 'Ikale.
Kaekehe, ko e ki'i ongoongo pe ki he 'ene ki'i folau, ko e ki'i 'a'ahi nounou mai pe ke vakai 'a e puke 'o Judge. Ko e foki mai pe ia 'a Judge mei he 'Ikale 'o tau mai ki NZ ni 'i he 'aho 'uluaki 'o e ta'ufo'ou ni,'oku ne ongo'i puke, ko e ki'i niumonia mokomoko pe. Ka 'oku ou tui ko e ki'i 'a'ahi nounou mai 'a e hou'eiki ni, pea 'e fo'i sai fk-fokifa pe 'a e fu'u puke ia. Ka he'ikai ke u tukuange 'a Ezy ke mohe ai, he na'e talu pe 'e ne tu'uta mai pea ma hangatonu mait ai pe ki 'api ni. Toki 'alu 'aho pe, na'a to e puke lahi 'a e mahaki. Ka te ma toki 'alu pe 'o fakahekeheka ia 'i he 'e ne foki.
'Oku fefee hake fu'u tou'a sole.'oku kei 'i Tonga na pe, pe kuo si'i foki mai 'i he hange kuo ke sio koe ki USA hahahahahahaha
Ha!ha! Koia koe si'i lele mai pe he puke e hoa!!! Fai ai pe tauhi mahaki!!!lol..Owl tuku mu'a ho'o fa'a tala 'eku nofo 'ia koe na'a 'ilo 'e judge!!
Ezy

Wellington, New Zealand

#7 Jan 8, 2013
Owl wrote:
<quoted text>
'Ofa mai aa mu'a Poti 'o ki'i sio kehe atu, pea ko e ha koaa ho'o me'a 'oku ma'u hono fakatotolo holo 'e ma fekumi 'oku fai mo Ezy hahahahahaha.
Pea sio ange ki ho ki'i mata 'e ne vave hono fakatokanga'i 'a e 'i heni 'a e ta'ahine mei he 'Ikale.
Kaekehe, ko e ki'i ongoongo pe ki he 'ene ki'i folau, ko e ki'i 'a'ahi nounou mai pe ke vakai 'a e puke 'o Judge. Ko e foki mai pe ia 'a Judge mei he 'Ikale 'o tau mai ki NZ ni 'i he 'aho 'uluaki 'o e ta'ufo'ou ni,'oku ne ongo'i puke, ko e ki'i niumonia mokomoko pe. Ka 'oku ou tui ko e ki'i 'a'ahi nounou mai 'a e hou'eiki ni, pea 'e fo'i sai fk-fokifa pe 'a e fu'u puke ia. Ka he'ikai ke u tukuange 'a Ezy ke mohe ai, he na'e talu pe 'e ne tu'uta mai pea ma hangatonu mai ai pe ki 'api ni. Toki 'alu 'aho pe, na'a to e puke lahi 'a e mahaki. Ka te ma toki 'alu pe 'o fakahekeheka ia 'i he 'e ne foki.
'Oku fefee hake fu'u tou'a sole.'oku kei 'i Tonga na pe, pe kuo si'i foki mai 'i he hange kuo ke sio koe ki USA hahahahahahaha
fai mo ke lele mai 'o pick atu au!lol..tapu pe keke toe fkkuitaha'i au e!!lol
Ezy

Auckland, New Zealand

#8 Jan 8, 2013
poti wrote:
<quoted text>
tamani Ezy,,lolotonga pe ho'o USA kuo ke 'asi mai koe 'i NZ,ko e ha ho'o me'a 'oku fai hena,faifai pea ke toe veuki ha nofo mali hena ,hahahahahahahahah
koe feitu'u 'eni!!!lol..tika tama ki'i fonuani!!! ko 'eni 'e fkhoko ai pe to'ua apo he kalapu 'a owl!!lol
Owl

New Zealand

#9 Jan 9, 2013
Ezy,'e faifai pea matuku 'emau kalapu ho'o ngauee hahahahaha
ko e lava 'eni 'a meimei ta'u 'e 17 'a e lele 'emau kalapu mo e 'ikai pe ha me'a te ne hanga 'o fk-nenefu'i kimautolu. Talunga mo ho'o hu mai mo ho ki'i mini-skirt, pea hange kuo hake ha sunami 'i he kalapu ni.

Kuo 'ikai to e 'asi mai 'a Judge, Faiongoongo mo hai fua 'a e kau mamahi'i kalapu ni. Ko e ki'i toe mai pe 'eni 'a Poti mo Owl. Ka 'oku sai foki 'a Poti ia ko'ene fu'u Sole, he ko e taimi pe 'oku fiema'u vai mafana ai 'a Poti, ka 'oku 'ikai ma'u ha taha ke ngaohi atu ha no inu, pea si'i fua hia 'a Sole hahahahaha.

Ka ko Owl, ko e si'i umiuminoa pe, ka e tokaange pe ha po, kuo hu atu 'a Owl ki ho loki Ezy 'o 'oatu hao ipu vai mafana hahahahaha.
Ezy

Auckland, New Zealand

#10 Jan 9, 2013
Owl wrote:
Ezy,'e faifai pea matuku 'emau kalapu ho'o ngauee hahahahaha
ko e lava 'eni 'a meimei ta'u 'e 17 'a e lele 'emau kalapu mo e 'ikai pe ha me'a te ne hanga 'o fk-nenefu'i kimautolu. Talunga mo ho'o hu mai mo ho ki'i mini-skirt, pea hange kuo hake ha sunami 'i he kalapu ni.
Kuo 'ikai to e 'asi mai 'a Judge, Faiongoongo mo hai fua 'a e kau mamahi'i kalapu ni. Ko e ki'i toe mai pe 'eni 'a Poti mo Owl. Ka 'oku sai foki 'a Poti ia ko'ene fu'u Sole, he ko e taimi pe 'oku fiema'u vai mafana ai 'a Poti, ka 'oku 'ikai ma'u ha taha ke ngaohi atu ha no inu, pea si'i fua hia 'a Sole hahahahaha.
Ka ko Owl, ko e si'i umiuminoa pe, ka e tokaange pe ha po, kuo hu atu 'a Owl ki ho loki Ezy 'o 'oatu hao ipu vai mafana hahahahaha.
ha!!ha!!..pe koau ia teu hu atu kiho loki!! Owl ta 'oku fk'ofo'ofa pe ho mou fonua kake 'ikai fai moke talamai!!! na'e 'ai keu ta atu keke ha'u keta 'eti'i 'ae fo'i scene he titanic he 'eku 'eva kiho mou fanga ki'i motu hanga mai ki auckland 'aneafi ka na'aku pehe ke tuku na'a ngoto pe teta to ki tahi kae polio e fanga ika 'o tahi!!!hhhh..pea toe hake 'uta e feke moe sokisoki!!!lol...
koia e movete e kalapu ia he 'oku toe lahi ange inu kava ia e ta'ahine tou'a!!!
'ikai toe ha'u 'a faiongoongo ia mo judge kihe kalapu he 'oku na haea private mai pe 'ae tou'a ia he taimini keu palupalu pe hona loki mohe!!!!hhhhh...sai pe koe ia he koe ipu vaimafana pe ia 'oku ke fiema'u!!!lol..pe 'oku ke fiema'u palupalu pe mo koe!!!lol
poti

Tonga

#11 Jan 16, 2013
Ezy wrote:
<quoted text>
ha!!ha!!..pe koau ia teu hu atu kiho loki!! Owl ta 'oku fk'ofo'ofa pe ho mou fonua kake 'ikai fai moke talamai!!! na'e 'ai keu ta atu keke ha'u keta 'eti'i 'ae fo'i scene he titanic he 'eku 'eva kiho mou fanga ki'i motu hanga mai ki auckland 'aneafi ka na'aku pehe ke tuku na'a ngoto pe teta to ki tahi kae polio e fanga ika 'o tahi!!!hhhh..pea toe hake 'uta e feke moe sokisoki!!!lol...
koia e movete e kalapu ia he 'oku toe lahi ange inu kava ia e ta'ahine tou'a!!!
'ikai toe ha'u 'a faiongoongo ia mo judge kihe kalapu he 'oku na haea private mai pe 'ae tou'a ia he taimini keu palupalu pe hona loki mohe!!!!hhhhh...sai pe koe ia he koe ipu vaimafana pe ia 'oku ke fiema'u!!!lol..pe 'oku ke fiema'u palupalu pe mo koe!!!lol
Kou lea kia koe keke matuaki tokanga 'aupito kia Owl,he koe fiha 'ena 'ene mali mo e vete,hahahahaah
Owl

New Zealand

#12 Jan 16, 2013
poti wrote:
<quoted text>
Kou lea kia koe keke matuaki tokanga 'aupito kia Owl,he koe fiha 'ena 'ene mali mo e vete,hahahahaah
'Ikai keu fo'i pe holomui 'i ha fa'ahinga me'a pe teke lea mai ki ai Poti,'a 'eku feinga ke fakatoli'a ho loto pea mo Sole, ka ke tafoki hake pe toko 'o tala, ko e tu'o fiha 'eni 'eku mali,'osi,'oku mo 'ilo'i lelei pe mo Judge si'eku muimui holo ho mo tu'a ke fai ho'o mo fekau. He neongo 'eku manako 'ia Sole, ka na'aku 'ilo pau 'e au ia 'e ne mate he manako 'ia koe.

Fefee ke 'omi aa 'a Sole ia ma'a Owl, pea tatau ai pe ia pe koe ha 'a e ki'i me'i toenga 'oku toe ai, ha'u pe ia, he kuo si'i mate 'a Ezy he fai ho'o pu'i, kae hokohoko atu pe ho'o maumau'i 'e koe 'a e hako tupu 'o e fonua hihihihi. Pea 'oku 'ikai ke ma toe kehekehe mo Ezy,'i he talangofua, ka e 'ikai 'ilo pe koe ha kuo mou pehee ai kiate kimaua hahahahahahaha.

Ezy, ha'u aa ke ta oo 'o 'omai 'a Sole, ke ha'u 'o tokoni mai kia kitaua ki he fai 'o e pu'i 'a e siana ni. Pea ka toki efiafi, pea ta oo 'o fakafoki 'a Sole ki hona 'api, pea ta toki foki mai kitaua 'o tuku ko e ki ho loki, pea u toki ha'u au 'o li pe 'i loto fale pe ko peito hehehehehehe.

Pea 'oua te ke tui kia Poti, he 'oku te'eki keu fakaofiofi ki he fakakaukau 'o e mali, ko'eku 'ilo 'a e 'ikai ke u lava 'o lea kaume'a ki ha fefine. Pea ko e fe'unga pe 'eni ia 'o Owl, ke talatalanoa lelei pe mo ha ki'i ta'ahine anga lelei lahi faka'uli'ulia mo faka'ofo'ofa fau 'o hange ko Ezy.fakaurata atu. hahahahahahaha
Ezy

United States

#13 Jan 16, 2013
Owl wrote:
<quoted text>
'Ikai keu fo'i pe holomui 'i ha fa'ahinga me'a pe teke lea mai ki ai Poti,'a 'eku feinga ke fakatoli'a ho loto pea mo Sole, ka ke tafoki hake pe toko 'o tala, ko e tu'o fiha 'eni 'eku mali,'osi,'oku mo 'ilo'i lelei pe mo Judge si'eku muimui holo ho mo tu'a ke fai ho'o mo fekau. He neongo 'eku manako 'ia Sole, ka na'aku 'ilo pau 'e au ia 'e ne mate he manako 'ia koe.
Fefee ke 'omi aa 'a Sole ia ma'a Owl, pea tatau ai pe ia pe koe ha 'a e ki'i me'i toenga 'oku toe ai, ha'u pe ia, he kuo si'i mate 'a Ezy he fai ho'o pu'i, kae hokohoko atu pe ho'o maumau'i 'e koe 'a e hako tupu 'o e fonua hihihihi. Pea 'oku 'ikai ke ma toe kehekehe mo Ezy,'i he talangofua, ka e 'ikai 'ilo pe koe ha kuo mou pehee ai kiate kimaua hahahahahahaha.
Ezy, ha'u aa ke ta oo 'o 'omai 'a Sole, ke ha'u 'o tokoni mai kia kitaua ki he fai 'o e pu'i 'a e siana ni. Pea ka toki efiafi, pea ta oo 'o fakafoki 'a Sole ki hona 'api, pea ta toki foki mai kitaua 'o tuku ko e ki ho loki, pea u toki ha'u au 'o li pe 'i loto fale pe ko peito hehehehehehe.
Pea 'oua te ke tui kia Poti, he 'oku te'eki keu fakaofiofi ki he fakakaukau 'o e mali, ko'eku 'ilo 'a e 'ikai ke u lava 'o lea kaume'a ki ha fefine. Pea ko e fe'unga pe 'eni ia 'o Owl, ke talatalanoa lelei pe mo ha ki'i ta'ahine anga lelei lahi faka'uli'ulia mo faka'ofo'ofa fau 'o hange ko Ezy.fakaurata atu. hahahahahahaha
ha!ha!..owl teu mate he kata!! Mo'oni 'aupito koe teta fai pe hona loto kana anga kovi mai pe!! Ha'u aa koe owl keu heta atu au 'ia koe keta puna kihe vaavaa!! Fkpiko 'aupito 'a mamani ia!! Ta moon walk aa taua!!lol
Ezy

United States

#14 Jan 16, 2013
poti wrote:
<quoted text>
Kou lea kia koe keke matuaki tokanga 'aupito kia Owl,he koe fiha 'ena 'ene mali mo e vete,hahahahaah
koia..pehe 'e ia 'oku 'ikai keu 'ilo!!'osi tala pe 'e au he anga 'ene takilokilo holo hono fo'i mata he po'uli kae poipoila he 'aho!!ha!ha!
Owl

Auckland, New Zealand

#15 Jan 16, 2013
Ezy wrote:
<quoted text>
koia..pehe 'e ia 'oku 'ikai keu 'ilo!!'osi tala pe 'e au he anga 'ene takilokilo holo hono fo'i mata he po'uli kae poipoila he 'aho!!ha!ha!
'Io ko e siana ni ia, ka 'ahoo, pea hange 'oku 'ikai lava hono mata 'o sio lelei. Kae 'oua pe kuo po'uli,'o tautautefito ki ha po kaupo'uli 'aupito. pea toki le'ei 'e he siana ni ia hono mata ki he volota taha-mano, pea 'ikai ha to e me'a ia 'e puli mei hono ki'i fofonga,'o a'u pe ia ki ha fa'ahinga fale. pe 'oku holisi papa pe piliki,'oku luelue atu pe 'a e malohi 'o e sio 'a e tangata ni,'o hu atu 'i he fu'u holisi piliki ki loto 'o takatakai holo 'i he 'u loki pea toki foki mai hahahahaha
Ezy

United States

#16 Jan 16, 2013
Owl wrote:
<quoted text>
'Io ko e siana ni ia, ka 'ahoo, pea hange 'oku 'ikai lava hono mata 'o sio lelei. Kae 'oua pe kuo po'uli,'o tautautefito ki ha po kaupo'uli 'aupito. pea toki le'ei 'e he siana ni ia hono mata ki he volota taha-mano, pea 'ikai ha to e me'a ia 'e puli mei hono ki'i fofonga,'o a'u pe ia ki ha fa'ahinga fale. pe 'oku holisi papa pe piliki,'oku luelue atu pe 'a e malohi 'o e sio 'a e tangata ni,'o hu atu 'i he fu'u holisi piliki ki loto 'o takatakai holo 'i he 'u loki pea toki foki mai hahahahaha
lol..lele mai e ilifia ia!!lol...pea kapau 'oku pehe ho'o sio he sima moe papa pea uanoa aa 'ae ki'i la'i kongatupenu silika mo leisi ee!!lol
Owl

Auckland, New Zealand

#17 Jan 16, 2013
Ezy wrote:
<quoted text>
lol..lele mai e ilifia ia!!lol...pea kapau 'oku pehe ho'o sio he sima moe papa pea uanoa aa 'ae ki'i la'i kongatupenu silika mo leisi ee!!lol
LoL hahahaha fu'u fo'ou 'a e me'a ia ko ia ki he sio 'a Owl.'oku ngata pe 'a lulu ia 'i he ki'i mata palaku na'a te tupu mo ia. Pea ko e sio ia 'oku fu'u vaivai ange fau, pea ko e lea ia ko e ongo fk'ofa atu. Pea 'oku 'ikai ko ha loi 'eni ia Ezy. He 'oku ke 'ilo pe ia 'e koe mei he 'etau feohi.

Ka koe masi'i ko Poti,'ofa mai 'oua na'ake fakaofiofi ki ai, he kapau 'oku 'ikai 'aonga 'a e piliki mo e papa 'oku matolu ange, huanoa si'o kofu, tainamu hahahaha.
Ezy

United States

#18 Jan 18, 2013
Owl wrote:
<quoted text>
LoL hahahaha fu'u fo'ou 'a e me'a ia ko ia ki he sio 'a Owl.'oku ngata pe 'a lulu ia 'i he ki'i mata palaku na'a te tupu mo ia. Pea ko e sio ia 'oku fu'u vaivai ange fau, pea ko e lea ia ko e ongo fk'ofa atu. Pea 'oku 'ikai ko ha loi 'eni ia Ezy. He 'oku ke 'ilo pe ia 'e koe mei he 'etau feohi.
Ka koe masi'i ko Poti,'ofa mai 'oua na'ake fakaofiofi ki ai, he kapau 'oku 'ikai 'aonga 'a e piliki mo e papa 'oku matolu ange, huanoa si'o kofu, tainamu hahahaha.
temo toe tau'aki tala mo Poti homo mata'i tamate ee!!lol.. tokanga he 'oku fai pe heu ia he fo'i sio 'ata'ata pe!!lol..tuku ho'o toe tala 'ae hiko fo 'a Poti hoku fanga ki'i vala ma'ama'a!lol
Owl

New Zealand

#19 Jan 18, 2013
Ezy wrote:
<quoted text>
temo toe tau'aki tala mo Poti homo mata'i tamate ee!!lol.. tokanga he 'oku fai pe heu ia he fo'i sio 'ata'ata pe!!lol..tuku ho'o toe tala 'ae hiko fo 'a Poti hoku fanga ki'i vala ma'ama'a!lol
Poti, pea ke fou mai heni ke ta vahevahe 'a e fanga ki'i vala 'o Ezy hahahahaha

Pea ke 'alu ko e mo e vala tu'a, kau 'alu au 'o mohe mo e fanga ki'i vala fo'i filo hihihihihihihi.
Ezy

United States

#20 Jan 18, 2013
Owl wrote:
<quoted text>
Poti, pea ke fou mai heni ke ta vahevahe 'a e fanga ki'i vala 'o Ezy hahahahaha
Pea ke 'alu ko e mo e vala tu'a, kau 'alu au 'o mohe mo e fanga ki'i vala fo'i filo hihihihihihihi.
hahaha..sai pe Owl hono 'atu keke mohe moia kae tapu pe na'a ke mohefisi hake koe 'o kai!!lol

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 2 min raider4life 11,730
rev. sione fataua o hawaii 4 min Piss on you 37
NBC news verifies Tongan Empire was legit. No s... 36 min tongangodz 214
418 Students evict from Tonga National Center t... 9 hr loho 56
Is it just me or are all Tongan/Micronesian/Sam... (Nov '12) 14 hr Tonga all day 63
Any SDA Tongans who keep Saturday? 16 hr slightmiracle 32
Tui Manu'a Empire Of Samoa (Original Rulers Of ... (Nov '11) 16 hr tongangodz 1,030
•••
Enter and win $5000
•••

Tonga People Search

Addresses and phone numbers for FREE

•••