fololeni 'ohuafi prego to a married man

Posted in the Tonga Forum

Comments (Page 17)

Showing posts 321 - 340 of702
|
Go to last page| Jump to page:
NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#334
Dec 3, 2010
 
Potato mo Satana, tahataha kimoutolu na'a mou lau'i eeeee Pule mo'ene fanau, pea 'ai kemou fule'i mai'o kamata ke langa hake fu'u palaku ko'eni... Koe ha koe 'ai ke pulia ho'o mou Tamate pepe??? He koa lemuhomo?

Sio mai homou fule'i mata'elo patepate.... Ko hai mo kimoutolu 'oku mou 'asi he News 'a 'Amelika... koe Tamate pepe.. fa'o he kopate....fakamaaaa, fanga 'usi fai kei iiki. Ta'e maau pe homou tungaiku hoko pe ki ho'o mou fa'e....kole kaukau holo he kau faikava...eheheeee tangamimi... pea tala kia Potato ke foki ki homou tuonga'ane ki Oregon.... kae tuku eee fai nonofo kovi he kou 'ilo'i kotoa he siasi pea mo 'amelika ni siasi tonga Hou'eiki....'ena papa fai pe 'a naua 'i lalo fale....'ioooooo fanga mene 'uli.
Potato

Stockton, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#335
Dec 3, 2010
 
'E Amelia mo Falesiu pe ko Fale'usi Nawsi fk'au ke mau ta'e oli 'ia ia kimoua,he mahuinga ange pe e mau ngaue ofisi ihe ongo fu'u looser ko ki moua.Koe computer ena ae live inn a Faleusi oku mo toutou comments ai kihe kakai...sio mai oku hala ho'o mo ma'u kihe kakai ko ena oku mo fklau, oku nau ma'oni'oni pe kinautolu..tuku homo nofo palafu holo he kakai e siasi i Okalani he ko moua pe ongo finematu'a akonaki anga 'elo taha pe he siasi 'o amelika ni ee..nofo pe ho fu'u lemu 'ou Melia gelitau ho loki he oku oku ke tala ho fanga ki comment oku ikai teke ngaue koe nofo pe i api..'Io oku ke mo'oni he koe talu ho tupu mo hono loka pe koe 'i loki o nanao'i ai ho ki'i pussy ka koeni kuo ke finemotu'a kuo falahi ange ia he koniteina ave sofa ki mexico a ena oku ngaue ai ho mali he taimi ni.tapuni ho ngau'aafi he mahalo ko ho'o fafa'ele pe kihe fu'u tohotoho a ena oku toko mai mei loki tali ke oatu ha'ane ipu tea ke faka mamafana aki hono mahaki kamo toki hoko atu e wild sex in the city..and it's where???in EAST PALO ALTO home that's where they belong..hu ki loki kihe tohotoho o komo kake nonga ai, he koe mehiko ia oku lolotonga tahitahi atu ia moe koniteina he vaha ki Mexico..he ongo mata'usi nofo i Fale'usi EAST PALO ALTO HOME..suck your daddy ????.case close.
brevea

Hayward, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#336
Dec 3, 2010
 
Heheheheh toko ko eni ne fai e ki'i fakatotolo pea lele atu 'a kai lalo hakalo ki he kau Oakland,ne ma'u mai e ki'i ongoongo ko eni pehee ko Patato ko 'ene fa'ee ne toe fa'ele pe ia ki he mali 'o Patato mahalo koe me'a ia 'oku feneke takai holo ai ko 'ene tangata taha mo 'ene mommy si'i faka'ofa he ule taha koe fakamatala mai ai,ka ko 'ene ki'i ta'ahine lahi ne fa'ele pe hono ta'u 12yrs he fingota 'ene velia pehee hoko pe kia mommy ee,pea pehe ne foki atu 'a Patato he tuku e ngaue 'oku lolotonga punou mai hono fakasuva ia 'ona he vaha'ava'e 'ene daughter pea ne 'eke ange pe koe ha ia tali mai he fakasuva si'i ta koe pali eni ia kau fetakai au ho ava'usi he 'oku ou fiu hoka au ho pali 'ikai ke ma'u ha ifo ia 'oku lele taloa pe ia ki loto...hoooiiiauee pea talu ai pe 'ene hu ki hona loki 'o ui mai e siana pea ne hanga atu 'o komo mo talaange ke tuku 'ene pehee he 'oku vale 'ene ta'ahine ia 'a'ana he komo kae tuku pe mu'a kene fakahaa 'ene 'ofa ki ai..uiiii palakuuuu 'oku ou pehehee 'e au ke 'ave e kalasi ia ko eni ki he zoo he 'oku nau fu'u feliha'a 'aupito moe ta'emingao he me'a koe tungaiku......te u toki faka'osi atu e fo'i talanoa eee
MISS HAWAII

Honolulu, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#337
Dec 3, 2010
 
Potato wrote:
'E Amelia mo Falesiu pe ko Fale'usi Nawsi fk'au ke mau ta'e oli 'ia ia kimoua,he mahuinga ange pe e mau ngaue ofisi ihe ongo fu'u looser ko ki moua.Koe computer ena ae live inn a Faleusi oku mo toutou comments ai kihe kakai...sio mai oku hala ho'o mo ma'u kihe kakai ko ena oku mo fklau, oku nau ma'oni'oni pe kinautolu..tuku homo nofo palafu holo he kakai e siasi i Okalani he ko moua pe ongo finematu'a akonaki anga 'elo taha pe he siasi 'o amelika ni ee..nofo pe ho fu'u lemu 'ou Melia gelitau ho loki he oku oku ke tala ho fanga ki comment oku ikai teke ngaue koe nofo pe i api..'Io oku ke mo'oni he koe talu ho tupu mo hono loka pe koe 'i loki o nanao'i ai ho ki'i pussy ka koeni kuo ke finemotu'a kuo falahi ange ia he koniteina ave sofa ki mexico a ena oku ngaue ai ho mali he taimi ni.tapuni ho ngau'aafi he mahalo ko ho'o fafa'ele pe kihe fu'u tohotoho a ena oku toko mai mei loki tali ke oatu ha'ane ipu tea ke faka mamafana aki hono mahaki kamo toki hoko atu e wild sex in the city..and it's where???in EAST PALO ALTO home that's where they belong..hu ki loki kihe tohotoho o komo kake nonga ai, he koe mehiko ia oku lolotonga tahitahi atu ia moe koniteina he vaha ki Mexico..he ongo mata'usi nofo i Fale'usi EAST PALO ALTO HOME..suck your daddy ????.case close.
hi my beautiful cousin idk if you still remeber me im paula toto's youngest daughter...i juss pass by n i saw your name on the topic n people talking about you thats not coool man they should get a life
NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#338
Dec 3, 2010
 
Potato wrote:
'E Amelia mo Falesiu pe ko Fale'usi Nawsi fk'au ke mau ta'e oli 'ia ia kimoua,he mahuinga ange pe e mau ngaue ofisi ihe ongo fu'u looser ko ki moua.Koe computer ena ae live inn a Faleusi oku mo toutou comments ai kihe kakai...sio mai oku hala ho'o mo ma'u kihe kakai ko ena oku mo fklau, oku nau ma'oni'oni pe kinautolu..tuku homo nofo palafu holo he kakai e siasi i Okalani he ko moua pe ongo finematu'a akonaki anga 'elo taha pe he siasi 'o amelika ni ee..nofo pe ho fu'u lemu 'ou Melia gelitau ho loki he oku oku ke tala ho fanga ki comment oku ikai teke ngaue koe nofo pe i api..'Io oku ke mo'oni he koe talu ho tupu mo hono loka pe koe 'i loki o nanao'i ai ho ki'i pussy ka koeni kuo ke finemotu'a kuo falahi ange ia he koniteina ave sofa ki mexico a ena oku ngaue ai ho mali he taimi ni.tapuni ho ngau'aafi he mahalo ko ho'o fafa'ele pe kihe fu'u tohotoho a ena oku toko mai mei loki tali ke oatu ha'ane ipu tea ke faka mamafana aki hono mahaki kamo toki hoko atu e wild sex in the city..and it's where???in EAST PALO ALTO home that's where they belong..hu ki loki kihe tohotoho o komo kake nonga ai, he koe mehiko ia oku lolotonga tahitahi atu ia moe koniteina he vaha ki Mexico..he ongo mata'usi nofo i Fale'usi EAST PALO ALTO HOME..suck your daddy ????.case close.
Hehehehehe.....NGANGAU HOKU ME'A SIKO 'E MAFA'A HE KATAAAAA......Brevea, kou tau tonu hono talaatu 'e 'usi ko'eni... Kou kokono mai hono fu'u lemu he 'ita..... Kuo ne 'ilo'i 'oku 'osi 'ilo'i ko ia....hehehehe Fai mai ho'o ki'i kakaaaa fefine kou 'osi 'ilo'i.'Iooooo tau tonu atu pea tukuange aa 'a Sione Hafoka ke foki ki hono mali ki Tonga... kake fule'i ki Oregon ki ho mali he 'oku si'i fai fefeka he lotu moe ki'i fanau...'usi pahihi....lol.

Tuku e fie ngutu holo heni, moe fanga falemalolo. Pea fule'i pe koe nanao ho 'usi he 'oku ke lolotonga nanao pe he taimini pea moe fu'u malanga ko'ena 'oku mo nonofo....hehehehe.

Tuku pe 'e koe tungaiku 'o 'Amelia pea mo Falesiu, pea kapau 'oku nau laku sofa ki Mexico..'oku veli ai ho lemu?...'alu koe mene 'ai ha'o sofa...hehehe he 'oku ke anga pe koe he heke holo he la'i tapakau. Ko koe 'usilahi 'e pala ho fu'u afi he loi 'elo.

'ioooooooo kohu ki he 'aho......'Amelia 'alu koe fai noa'ia he 'oku fka'ofa'ofa ange ho pali koe he mata 'o Patato pea mo hono famili 'usitau....heeeee teueeeeee
Potato

Stockton, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#339
Dec 3, 2010
 
Miss Hawaii... it's well done,missed you all and take care..'from 'Ohuafi's family.
Lapila

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#340
Dec 3, 2010
 
TINGI TONGO, TINGI TONGO, TINGI TONGO, koe fafangu 'oe falelotu 'ihe hala Fatafehi 'i Nuku'alofa.
Koe ui meia Rev Dr Feke Seluipepeli Mafi mei Kilikali ... MOU 'OFA MAI AA 'O FE-MELINO'AKI he koe 'aho 25 pe ena 'o Tisema 'oku vave ni ke tau fakamatua ai 'ae 'aho 'alo'i 'oe fakatokilalo pea na'e iku pekia ka tau mo'ui ai ....
NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#341
Dec 3, 2010
 
brevea wrote:
Heheheheh toko ko eni ne fai e ki'i fakatotolo pea lele atu 'a kai lalo hakalo ki he kau Oakland,ne ma'u mai e ki'i ongoongo ko eni pehee ko Patato ko 'ene fa'ee ne toe fa'ele pe ia ki he mali 'o Patato mahalo koe me'a ia 'oku feneke takai holo ai ko 'ene tangata taha mo 'ene mommy si'i faka'ofa he ule taha koe fakamatala mai ai,ka ko 'ene ki'i ta'ahine lahi ne fa'ele pe hono ta'u 12yrs he fingota 'ene velia pehee hoko pe kia mommy ee,pea pehe ne foki atu 'a Patato he tuku e ngaue 'oku lolotonga punou mai hono fakasuva ia 'ona he vaha'ava'e 'ene daughter pea ne 'eke ange pe koe ha ia tali mai he fakasuva si'i ta koe pali eni ia kau fetakai au ho ava'usi he 'oku ou fiu hoka au ho pali 'ikai ke ma'u ha ifo ia 'oku lele taloa pe ia ki loto...hoooiiiauee pea talu ai pe 'ene hu ki hona loki 'o ui mai e siana pea ne hanga atu 'o komo mo talaange ke tuku 'ene pehee he 'oku vale 'ene ta'ahine ia 'a'ana he komo kae tuku pe mu'a kene fakahaa 'ene 'ofa ki ai..uiiii palakuuuu 'oku ou pehehee 'e au ke 'ave e kalasi ia ko eni ki he zoo he 'oku nau fu'u feliha'a 'aupito moe ta'emingao he me'a koe tungaiku......te u toki faka'osi atu e fo'i talanoa eee
Teu valeeee he kataaa toko..... Ta koe me'a ia 'oku si'i ma'u ai hono ngutu lea ma'u pe ki he tohotoho, ta ko'ene 'uhinga pe 'ana kiai mo 'ene mommy.....hehehehe Ka na'ana tangata taha pe kinau ia eeeee.....lmaooo pea nana felotoi pe mahalo ke nafu loua hona 'usi....tueeeeee.

Fakailifia fefine 'enau tau 'anautolu, pea moe tamate pepeee. koe fakailifia, pea mohonau fausi koe sika 'ae hoosi....lol Ta koe me'a 'ae 'usiavaloa ta'emaau moe li'aki....eee fule'i mai'o lau ki he kakai, pea moe loi holo, he kuo nau anga pe kiai. Pea fkailifa koe fanau pe 'enau fanau Tamai pe kia Daddy ...... fakairifia.......POTATO...SIO HIFO KI HO HISTOLIA... LELE A 'O KAI PAKUPAKU'I HA TA'EEEE...HE KUO 'OSI HO LEMU HONO FAKA'ASI MAI 'ENE PALAKU..... Tapuni ho lemu hohongo 'oua teke toe lea ki he kakai...'Usi fai kei si'i.... ta kou mafahi pe ho fu'u ava'i pali koe tau ki ho 'usi....'a ia koho'o siko pe pani ta'e ai pe ho fu'u ava'i pali..... yuk ! Mata'usi ...
NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#342
Dec 3, 2010
 
Potato wrote:
Miss Hawaii... it's well done,missed you all and take care..'from 'Ohuafi's family.
Matalemu.... it's done haaa.... ho'omou fatunga fai famili...'e'osi 'a mamani lemu he'ikai pe ke puli ho'o mou fai noa'ia 'a kimoutolu...he kou ha ia he 'ulu kehekehe 'a ho'omou fanau...'ioooooo.

Mata'usi.. fule'i koe ki Oregon kiho mali, moe faka'ofa e ki'i fanau....lol pea ke takai ho manifi 'o fa'o ha tangailemu'i fule'i.
NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#343
Dec 3, 2010
 
MISS HAWAII wrote:
<quoted text>
hi my beautiful cousin idk if you still remeber me im paula toto's youngest daughter...i juss pass by n i saw your name on the topic n people talking about you thats not coool man they should get a life
KE TUKU E FAI NOA'IA MOE OMAI 'O SIKO HOLO HENI,, FIE TAU TA'AKI KAE MINGI 'E 'USI.'Ioooo tuku e omai fai mai e ki'i lauta'e ko'ena, tapuni pe 'usi moe palaku'oua toe ava holo heni lau ki he kakai... he na'e fakahu pe ho'o fa'e ule ki ho ngutu..... koe toki 'osi ia 'a e case......ehehehehehehe *not guilty mommy* cause I wanted it... yesss... Mene'uli
NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#344
Dec 3, 2010
 
Lapila wrote:
TINGI TONGO, TINGI TONGO, TINGI TONGO, koe fafangu 'oe falelotu 'ihe hala Fatafehi 'i Nuku'alofa.
Koe ui meia Rev Dr Feke Seluipepeli Mafi mei Kilikali ... MOU 'OFA MAI AA 'O FE-MELINO'AKI he koe 'aho 25 pe ena 'o Tisema 'oku vave ni ke tau fakamatua ai 'ae 'aho 'alo'i 'oe fakatokilalo pea na'e iku pekia ka tau mo'ui ai ....
Hello Lapila, malo malo, Mo'oni ho'o lau kou tau hanga atu 'eni ki he 'aho 25 Decmeber, koe 'amanaki e 'alo'i hotau 'Eiki Fakamo'ui.

Ka kou tui 'e 'uluaki konohi mai he'e kau feitama ia 'i 'Okalani 'enau pepeee kimu'a. Pea tau fakafeta'i ai 'iai e mo'ui. Koe laumalie mei langi pea oe tapuaki.

Ka kou 'usi'elo e fo'i me'a ia ko'enau loi pea moe omai 'o tu'uaki'i e kakai kenau 'efihia pea moe fakamo'oni loi..'iooooo Teu feinga pe ke lomi hoku angalahi...ka ko Potato.. ke fule'i hono 'usilau'i afi ke mafule......lol I'll try. No proimce.
NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#345
Dec 3, 2010
 
'E POTATO, ku ke 'ita koe ha toe 'alu 'a e tala he'e fanau 'ae Pule,'ae ki'i lelelele 'a Sione Hafoa mo Lania ko ho 'ofefine?...hehehehe 'Asi tama ki'i Fua'a eee...

Lele koe 'o 'emo tungaiku e vaivai.. ko koe talu ho'o mafule mai mei Tonga... koe ngaahi ai pe tenga'i mahaki he vaivai. Tu'uaki mai ngaue 'ofisi...hehehe me'a ma'ene hoku lemu he kata......fakaori.... faka'ofa....... Ko koe pe na'ake kamata holo e kovi heni. Talaatu ke tuku ke fa'ele ho'omou ki'i fefine pea toki say hello kia DNA, ka ke fie laukovi mai pe... ko'ena.. tali hena 'e ha'u e fanga manu 'eloooo fanau 'a Paula'o kai fakatekefili ho 'usi hena....heheheh mou tau kai 'usi ai pe.

Koia... pea 'ave ho'o tama mo koe 'o sivi he ko'ena na'a mou tangata taha pe...aueeee mea' ifo ko ho'omou toutou tau fetongi hono fufulu e siana eee... tapuni homou lemu moe 'usihomo.
NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#346
Dec 3, 2010
 
NEWS wrote:
'E POTATO, ku ke 'ita koe ha toe 'alu 'a e tala he'e fanau 'ae Pule,'ae ki'i lelelele 'a Sione Hafoa mo Lania ko ho 'ofefine?...hehehehe 'Asi tama ki'i Fua'a eee...
Lele koe 'o 'emo tungaiku e vaivai.. ko koe talu ho'o mafule mai mei Tonga... koe ngaahi ai pe tenga'i mahaki he vaivai. Tu'uaki mai ngaue 'ofisi...hehehe me'a ma'ene hoku lemu he kata......fakaori.... faka'ofa....... Ko koe pe na'ake kamata holo e kovi heni. Talaatu ke tuku ke fa'ele ho'omou ki'i fefine pea toki say hello kia DNA, ka ke fie laukovi mai pe... ko'ena.. tali hena 'e ha'u e fanga manu 'eloooo fanau 'a Paula'o kai fakatekefili ho 'usi hena....heheheh mou tau kai 'usi ai pe.
Koia... pea 'ave ho'o tama mo koe 'o sivi he ko'ena na'a mou tangata taha pe...aueeee mea' ifo ko ho'omou toutou tau fetongi hono fufulu e siana eee... tapuni homou lemu moe 'usihomo.
I meant to say Lavina Tonga, kuo Lavinia Heimuli he taimini...'ioooooo koe daughter ia 'e taha ...iooooo
NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#347
Dec 3, 2010
 
MISS HAWAII wrote:
<quoted text>
hi my beautiful cousin idk if you still remeber me im paula toto's youngest daughter...i juss pass by n i saw your name on the topic n people talking about you thats not coool man they should get a life
Ko ho ugly cousin 'a Potato mata'uli.... koe take'lu moe 'usi'uli.
brevea

Hayward, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#348
Dec 3, 2010
 
Lapila wrote:
TINGI TONGO, TINGI TONGO, TINGI TONGO, koe fafangu 'oe falelotu 'ihe hala Fatafehi 'i Nuku'alofa.
Koe ui meia Rev Dr Feke Seluipepeli Mafi mei Kilikali ... MOU 'OFA MAI AA 'O FE-MELINO'AKI he koe 'aho 25 pe ena 'o Tisema 'oku vave ni ke tau fakamatua ai 'ae 'aho 'alo'i 'oe fakatokilalo pea na'e iku pekia ka tau mo'ui ai ....
Lapi ko au eni 'oku ou teuteu keu lele atu ki he fafangu hangee 'oku ki'i le'o 'u'ulu mai...hehehheee kou fiefia au ,kou 'ilo ko au kuopau keu a'u,kou fiefia au...'oku ha lapi 'eku fo'i solo ne mahao atu pe ne ongo fihia....hehehheee
brevea

Hayward, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#349
Dec 3, 2010
 
News mole ho 'ea 'eiki 'ou he lea ki he ngaahi fu'u talamu veve ko ena,he ko honau fela 'oku hange pe koe tu'usike ha kuliii 'o fakahahanga takai holo pe he ve'ehala,pea 'oku totonu ke vali'aki ha ta'e honau fela 'eloo pe ko 'enau to'emo pehee mai he ko hai 'oku fie fanongo ki he 'enau puhi ta'e 'oku fai,he 'oku utua mai pe 'enau fietuli tonuhi...he fanga laho toho fakatefisi mu'a 'e taha...hoiiiii
NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#350
Dec 3, 2010
 
Ngali mo'oni.....lol mole hotau 'ea he lea....lol

Ka 'oku pau ange ki'i fafangu ia.....hehehehe Ko'ene toki Kilimasi mo'oni ia.. fakalaumalie 'ene ki'i ting ting mai eee.. ka koe ki'i 'u'ulu ia ko'ena ngali kehe ia toko.....hehehehe

Kou hange hake 'ikai toe 'asi mai 'a Faikakai pea mo Jr. mahalo si'i ta'elata 'a Jr. ia he fanga fu'u kapekape...hehehehe Taimi ke 'ave ta'e kofukofu'i pe'ene me'a 'ofa ke fiefia... he ko hono tavi e ma'u me'a 'ofa eee....lol
brevea

Hayward, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#351
Dec 3, 2010
 
Ko ia foki toko kae sai ho hanga 'o te'epilohi atu honau ngutu moe fanga monumanu li'aki,'oua te ke toe tuku kape'i honau mata'i ta'e moe fanga mohe 'uli pe na'e tukuange fakakuu mai kinautolu mei he loto'aa ngeli...heheheee sai 'aupito hono folahi atu he ko ena kuo kamata kenau mae mo nanamu..he fanga mata'i hakakili mu'a 'e taha 'eheheee

Ka ki he fafangu toko koe ngungulu foki he ko Lapi ena 'oku kokono hono feinga hamu e fafangu,ka kou tui au koe me'a ia 'e taha 'oku 'uluaki ha'ulu te'eki ke ongo mai e le'o ia 'oe TingDong...heheheee Lapi feinga foki ke fusifusi atu e ki'i fafangu ke u a'u atu kuo lava ke patingi...heheheee

Ka ko Jr ia aueee kuo te vale kita he manatu ki he ki'i anga moe ki'i malimali 'a Jr,mahalo na'a 'oku hanga noa atu ia he vaka fangota ne toki hake mai ki uafu 'aneafi,kae sai pe toko ko eni te u tu'u ha vai mafana 'o si'i tali'aki ha'ane hake mai ke unu ai 'a Jr...hehehee koe feinga foki ke mato'o atu e ngaahi nanamu 'oe me'a tahi moe ngaahi me'a kotoa pe ne pa ki ai hono ki'i 'ulu...lol..

Ka ki he kau temenioo ko eni toko 'oua toe tuku ha ivi he kuo nau hu mai ke vete honau tasese heni,ka ke teuteu mai ha me'a komo septic ke puhi'i'aki honau me'a tangutu...malie
Satana

Fort Worth, TX

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#352
Dec 4, 2010
 
brevea wrote:
Newss...Mata'usi'i kulii..heheheee malie kakai ta ko ena 'oku ke feinga 'ia Tele ka ke ha'u 'o to'emo holo heni he 'ita ho ngao'aafi 'ulii heni...lol
He vale 'usi fai Tamai fule'i 'o nanao ho 'usi ke mapuni ke fie mono e va'e ho mali,tenga'i ngeli ngai'i 'usi 'uli matolu...heheheee
Ta ko ena 'oku 'uli fakapopo'uli ho tungaiku ka ke ava holo ho fole likoliko pilo'i 'uli ngaloku 'usi 'uli'i kulo tungaiku tu'u'anga haka...heheheee
Mata'i tofunanga lemu'i holoholo'anga..mata'usi fule 'o vaku 'aki ho tungaiku ha me'a vau ika moe mene 'uli...lol
Potato 'oku mo'oni a brevea ta koe kokono a News koe fie hoka peia mohono famili (tele) he fefeo pehe 'ae u'a e fefine fielau nae tau pe hono tau 12 kae fievaleloi holo huanoa hano hoka aki ehe amigo ha foi polito e eheeeeee he fuu usi fievale loloi

pea ku mooni e lau a brevea koe anga e kakai kovi e fksio e kovi pea kou ai ai oku ikai kene fai e mea ae mingimingi kuo toko 6 e fanau kae hau o falelo holo he fnga kii tamaiki kae ikai nonga atu he fuu ngalia koe malo hono fiemau ia he nae lali ia ehe migo hono taunga fanau. eheeeeeee
Lapila

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#353
Dec 4, 2010
 
Hey Tana!,
'Ofa mai a foki 'o tuku ena!
Tuku hifo aa 'a Leni mo Tele ke na ki'i malolo hifo ka tau hiko 'o faikava 'ihe me'a 'e taha 'oku mahu'inga!

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Showing posts 321 - 340 of702
|
Go to last page| Jump to page:
Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

37 Users are viewing the Tonga Forum right now

Search the Tonga Forum:
Topic Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga 5 min piratefighting 7,957
Australian Study reveals pre-historic Tongan State 30 min Tonga4life 2
koeh koa mea ne hoko k maamaloa malaefoou? 3 hr fieilo 6
IF Ma'a Nonu is half Tongan he must be ashamed ... (Oct '11) 4 hr jiamettes 448
Why are Tongans so clannish??? 6 hr Love the Islands 12
Ma'afu the great conqueror of fiji 12 hr uiha 26
Lupepau'u sex video (Jul '12) 18 hr nhjuy 163
•••
•••
Enter and win $5000
•••
•••