kuo taimi ke taa'i 'ae ki'i lupe lahi ke sio kihe 'ene totongi.

Posted in the Tonga Forum

Comments
1 - 20 of 97 Comments Last updated Nov 17, 2013
First Prev
of 5
Next Last
pepelo

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#1
Dec 16, 2011
 
Neu telefoni mo hoku ki'i cousin 'o ne talamai ne nau party xmas he taha e ngaahi bar 'i tonga pea moe hu hake e fu'u Lupe lahi 'a Lupepau'u mo'ene ki'i kakai hangatonu hake pe o fktupu ke ki hoku cousin hoiiiii fekau 'e ia ke tu'u hoku cousin meihe tangutu'anga ne 'osi 'iai oku hange oku ne owner 'e ia e bar koia kae 'ikai ma'alu o fa'utu hono sea kaikehe ne talamai hoku cousin ne si'i tu'u ia kae tukuange e sea kihe fu'u fefine pea koene tafoki kuo ne paa'i 'e ia e mui 'ulu hoku ki'i cousin pea kamata ai moenau fuhu hoiiiiii koe ha nai ha'a mou lau kihe fa'ahinga 'ulungaanga fie fkfahufahu ko'eni kiate au kapau koe fai mai kia au hange koe lau koe wet kuo pau koe ha nai ha'a mou lau mou hu mai ke tau talanoa kihe fa'ahinga anga ko'eni.
vete

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#2
Dec 16, 2011
 
malo pepelo ho'o 'ohake e fo'i kaveinga ko'eni koia kou fktokanga'i he ngaahi 'aho ni kuo ne pehe pe 'e ia oku ne pule'i 'a tonga kotoa hoiaue kapau ne koau ho cousin ta ai leva ke sio kihe 'ene totongi he ko hai ia ke fieme'a takai 'i tonga koe fa'ahinga kalasi 'ena ia ke tuku'i mai heni kau 'ano tuki'i e mata ke lavea ke ne 'ilo'i oku kovi 'ene anga.
ofaanga

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#3
Dec 16, 2011
 
maniee koe ha kuo pehe ai e fu'u fefine koia kuo taimi ke ako'i 'aki ha fu'u pa he mata kae poto pea 'alu o nofoma'u kae tuku e 'a'ahi holo he ngaahi bar fkilifia hono fu'u mata pea 'ange'ange hono fu'u sino.
Lalo IFI

Suva, Fiji

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#4
Dec 16, 2011
 
ki'i fuoloa pe ta'e luli fu'u lupe... mahalo kuo fo'i pe hola fanga fu'u lupe ta'ane ...hahahhaaaa

mou kataki'i pe si'i pehe'i lupe, he 'oku ou fa'a pehe pe au 'i he fu'u ifi he koe fuoloa pe ta'e luli kou fakatupu kee au heni....heheheheheee
ofaanga

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#5
Dec 16, 2011
 
kou tui au kiai lalo ifi hahahaha..sio atu ki hono fu'u sino 'ene palupalua ko hai koaa e toe afe ai kapau ne tau sio pe he fu'u fo'i video oku palaku he'ene kei sino si'i huanoa ai e taimi ni kuo feti 'a lome pea toe darker ange hoiiiiii ha malala hehehe.
Lalo IFI

Suva, Fiji

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#6
Dec 16, 2011
 
Koe malala ia ko ena koe foki ia 'a Lalo ifi 'o kaitunu vauvau hahahahahaha
Pata

West Chicago, IL

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#7
Dec 16, 2011
 
ko e taimi lahi oku fai ehe kakai pehe ni oku nau overweight mo ikai matatalavou, ke take away ai a e attention a e kakai mei ate kinautolu.
pepelo

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#8
Dec 16, 2011
 
sai pe he kuo osi vauvau pe ia hahaha..malo'ia he'ene 'alu holo hili koia kuo sio e kakai kotoa he malala ahaha..kou pehe vete kapau na koau ho cousin kou taa'i fklelei e fu'u feti 'o lupe ke sio kihe 'ene pay ko hai ia oku va'e ua pea nima ua tatau pe mo koe mo au.
swimm

Penrith, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#9
Dec 16, 2011
 
hoiiiii malo mu'a 'etau lava pea kuo lahi etau lea he fu'u lupe, si'i pepelo kapau koau ho cousin koe toki sio ia 'ae lupe kihe lele ta'e motu 'ae siko hono tungaiku taka'uli, koe me'a na'ane fai fekau ke 'alu pe ia 'o fai kihe 'ene mataman he koia pe 'oku fai kiai 'ene fkfahufahu, pea ka toe fai leva kiha taha kehe pea oku totonu leva ia ke ta ia ke mimi hihihi,
vete

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#10
Dec 17, 2011
 
swimm wrote:
hoiiiii malo mu'a 'etau lava pea kuo lahi etau lea he fu'u lupe, si'i pepelo kapau koau ho cousin koe toki sio ia 'ae lupe kihe lele ta'e motu 'ae siko hono tungaiku taka'uli, koe me'a na'ane fai fekau ke 'alu pe ia 'o fai kihe 'ene mataman he koia pe 'oku fai kiai 'ene fkfahufahu, pea ka toe fai leva kiha taha kehe pea oku totonu leva ia ke ta ia ke mimi hihihi,
mo'oni lahi swimm kuo taimi ke mimi kou talaange kihe eku cousin ke tala kia Lupe ke tali hena koe 'aho hamau fetaulaki koe siko kuo pau ka koeku fehu'i ko hai 'ene motherman?? mate he kata.
mamasita

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#11
Dec 17, 2011
 
kuo taimi pepelo ke taa'i ke lua mai 'aki e ta'e moe anga'i manu koe ha ia koe me'a pe oku tau 'ilo kau kiai koe fo'i video palaku 'oku kehe e mea oku tau sio atu kiai he me'a oku 'asi he video koe fie laka holo he oku ma'a hehehehe..kou pehe 'e au ne mili tuitui'i he ta koaa ne fai e fei'umu fkkolisi ia he vaha'a va'e koau teu ero he kata pepelo tala kiho cousin ke fai mo taa'i he mata ke kui kae poto he kapau koene fai mai 'ena ki haku famili kou kumi pe o ta ke ero.
Amelia

Sydney, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#12
Dec 17, 2011
 
pepelo wrote:
Neu telefoni mo hoku ki'i cousin 'o ne talamai ne nau party xmas he taha e ngaahi bar 'i tonga pea moe hu hake e fu'u Lupe lahi 'a Lupepau'u mo'ene ki'i kakai hangatonu hake pe o fktupu ke ki hoku cousin hoiiiii fekau 'e ia ke tu'u hoku cousin meihe tangutu'anga ne 'osi 'iai oku hange oku ne owner 'e ia e bar koia kae 'ikai ma'alu o fa'utu hono sea kaikehe ne talamai hoku cousin ne si'i tu'u ia kae tukuange e sea kihe fu'u fefine pea koene tafoki kuo ne paa'i 'e ia e mui 'ulu hoku ki'i cousin pea kamata ai moenau fuhu hoiiiiii koe ha nai ha'a mou lau kihe fa'ahinga 'ulungaanga fie fkfahufahu ko'eni kiate au kapau koe fai mai kia au hange koe lau koe wet kuo pau koe ha nai ha'a mou lau mou hu mai ke tau talanoa kihe fa'ahinga anga ko'eni.
Ko e fa'ahinga fakalangatalanoa loi eni 'oku fai ke ta'ata'aki ai e kakai koee. Me'a ko ho'o poto Pepelo mo Vete he fa'ufa'u ha talanga ke hikofi ai 'a Lupepau'u pea mo toki fetaliaki 'aki 'a e ta'e'ofa lahi. Hu mai leva mo e kakai ia 'o pehe ko e mo'oni ho'o mo fokotu'u talanoa 'o hikofi ki he faufaua. Faka'ofa mo'oni ko e founga!
Lalo IFI

Suva, Fiji

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#13
Dec 17, 2011
 
'Amelia vakai'i ange hingoa Pepelo=Vete=Ofaanga koe fo'i tokotaha pe ia
sam11

Salt Lake City, UT

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#14
Dec 17, 2011
 
Nae kamataaki pe hono higoa a e pepelo pea mau aipe mahino ia koe koto pepelo kotoa ena....hahaahahaha..........ga lo age koe loi ia he lea fkhaamoa eeeee.
Amelia

Sydney, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#15
Dec 17, 2011
 
Lalo IFI wrote:
'Amelia vakai'i ange hingoa Pepelo=Vete=Ofaanga koe fo'i tokotaha pe ia
Sai pe Sam mo Lalo Ifi 'o kapau ko ha fakalanga talanoa mo'oni. Ka kuo pepelo lapopo'a, faikakala leai 'alofa. Manuia le po! Ko e fu'u maumau lahi kuo fakatupu 'e Vete he forum ni he ko ena kuo folahi hake 'e he kakai 'a e me'a kehekehe fekau'aki mo e fale 'o Fatafehi mo Taufa'ahau pea toki fepale'aki 'o hange ha sisi ngakauu. Ko e 'ofa ia ki he hou'eikii? No, wrong tactic Vete mo Fili.
poti

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#16
Dec 18, 2011
 
Lalo IFI wrote:
ki'i fuoloa pe ta'e luli fu'u lupe... mahalo kuo fo'i pe hola fanga fu'u lupe ta'ane ...hahahhaaaa
mou kataki'i pe si'i pehe'i lupe, he 'oku ou fa'a pehe pe au 'i he fu'u ifi he koe fuoloa pe ta'e luli kou fakatupu kee au heni....heheheheheee
LaLo IFI 'oua teke loi hahahahahaha tokanga na'a 'ita ho'o kau ngaue kanau tutu ho'o fu'u ifi,hahahahaha
Vaihele

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#17
Dec 18, 2011
 
Tuku'i mai kiate au ke u 'alu au ki loto 'o to'o mai he 'oku ou kataki lahi.Ko Poti ia mo Laloifi mo Sam11 ko e faafaa holo pe he fukahi tahi,ko e tahi mamaha pe EHK
Lalo IFI

Suva, Fiji

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#18
Dec 18, 2011
 
Vaihele 'ai naa ko fanga'uta pe ena oku fai ai ho fielahi ka mau kohu mautolu 'oku ke 'ihe moana ... hahahahaaaaa
Sita

Sydney, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#19
Dec 19, 2011
 
mamasita wrote:
kuo taimi pepelo ke taa'i ke lua mai 'aki e ta'e moe anga'i manu koe ha ia koe me'a pe oku tau 'ilo kau kiai koe fo'i video palaku 'oku kehe e mea oku tau sio atu kiai he me'a oku 'asi he video koe fie laka holo he oku ma'a hehehehe..kou pehe 'e au ne mili tuitui'i he ta koaa ne fai e fei'umu fkkolisi ia he vaha'a va'e koau teu ero he kata pepelo tala kiho cousin ke fai mo taa'i he mata ke kui kae poto he kapau koene fai mai 'ena ki haku famili kou kumi pe o ta ke ero.
Mamasita pifua ho fu'u loto ero 'ene homo ki tu'a, fakairifia. Ko e 'uli ha koaa kuo ke lauu 'a e fu'u pali mo e vaha'ava'e kuo tau sio ai he videoo 'oku hala mama'o ke ofi 'i ho'o lauu.'Ai na koho fu'u kohanga 'ou 'oku matolu angauaa
pepelo

Napier, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#20
Dec 19, 2011
 
Amelia wrote:
<quoted text>Ko e fa'ahinga fakalangatalanoa loi eni 'oku fai ke ta'ata'aki ai e kakai koee. Me'a ko ho'o poto Pepelo mo Vete he fa'ufa'u ha talanga ke hikofi ai 'a Lupepau'u pea mo toki fetaliaki 'aki 'a e ta'e'ofa lahi. Hu mai leva mo e kakai ia 'o pehe ko e mo'oni ho'o mo fokotu'u talanoa 'o hikofi ki he faufaua. Faka'ofa mo'oni ko e founga!
kapau oku ikai ke mou tui kiai pea mou 'eke pe kia Lupepau'u pe ko hai na'a nau 'ohofi ta'e ai haa'ane hia he uike kuo 'osi hoiiii nau pehe tenau lava'i e ki'i ta'ahine he ta koaa oku fai atu 'enau fie palafu hanga mai e ki'it a'ahine o nafu honau afi sio kihe nau pay hehehe..vaku'i ha mata 'o ha fu'u lupe ke mahaeua moe fie lahi holo i nuku'alofa tuku pe 'e koe 'emau talanoa kapau oku ikai keke tui kiai pea ke alu koe fai ha'o ngaue 'aonga he oku ikai keke si'i 'ilo'i e mea ne hoko 'oi lei foi mei.

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

First Prev
of 5
Next Last
Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

26 Users are viewing the Tonga Forum right now

Search the Tonga Forum:
Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga 3 min piratefighting 8,340
Cassandra's truth is out. She has slept with th... 2 hr olikotonga 13
Tonga: Foundation of our Cultures, Values and I... (Jun '11) 6 hr Akosita Pole 15
Tonga satelite will be sell b4 nov election by ... 7 hr Sia 2
Tonga has no modern day war hero! (Jan '14) 18 hr jestr 48
Melanesia Tue Melanesia is just awesome 9
New Job Search Website in Tonga?!?!?! (Oct '12) Tue Chana fifita 2
•••
•••