Comments
901 - 920 of 1,248 Comments Last updated Aug 12, 2013
Kuitaha

King Of Prussia, PA

#943 May 13, 2011
'E Kolo, koe me'a na'e hoko, na'e tuku ki tu'a e Palesiteni (Feke Mafi) koe accuse na'a ne ngaue'aki e pa'anga e Siasi ta'efakalao. Pea na'e tuku pe ki tu'a mei he sea 'o e Konifelenisi, ka'oku toki fai hono hopo'i 'amui.

'Oku hange kuo ngali faka'ofa e Palesiteni he ngaahi ongoongo ko'eni, ka koe tangata ia 'oku lelei pe 'ena ngaue ia 'a 'ana. Tau sio pe pe koe ha e me'a 'e hoko atu, pe koe tuku ai pe ki tu'a pe koe fakamolemole'i pe, pea mo fakamaau'i pe koe fe 'ae lau Kilu kuo pulia mei he pa'anga e Siasi. Koe kautaha 'a e Siasi 'oku ui koe Mana, pea koe pa'anga 'eni mei he account koia 'oku lolotonga hono fakatotolo'i pe 'oku 'alu e pa'anga ki fe'ia.
Kuitaha

King Of Prussia, PA

#944 May 13, 2011
Koe koe toki'osi 'eni 'eku fu'u tohi atu 'o fakamatala e me'a ko'ena 'oku ke fehu'i pea hala e press e key ia,,, kou pulia kotoa ia....lol

Kataki, koe tuku pe Palesiteni ko (Feke Mafi) ki tu'a mei he sea e Konifelenisi kae fakatotolo'i e pa'anga na'e mole mei he Mana.

Koe tangata ia 'oku ma'a pe 'ene ngaue 'ana, katau tali pe kuo pau pe ke fakaha mai e ola e fakatotolo ko'eni.
Koia

Mundelein, IL

#945 May 14, 2011
Koe ha me'a oku mou nofo ai a lau ki he konifelenisi oe siasi o Tonga,kae ikai te mou fai mai he lea lelei. Tuku a moe faka ofa palesiteni mo hono famili kae fai mea oku aonga ok.

Since: Mar 11

Location hidden

#946 May 14, 2011
Koia wrote:
Koe ha me'a oku mou nofo ai a lau ki he konifelenisi oe siasi o Tonga,kae ikai te mou fai mai he lea lelei. Tuku a moe faka ofa palesiteni mo hono famili kae fai mea oku aonga ok.
e koia hono kotoa, ita koe ka kolo he's da culprit hehehhehe ne 'osi ilo lelei pe news he koni kae toe 'eke takai holo LOL. sii to a Kuitaha mo poly hono gutu o fkmatala'i... LOOOL! ke pau'u lahi kolo,'ofa aa ke mooni he potu siasi hahahahaa 'oua e tolo.

tau tui nae iai pe uhiga lelei ae kailoa e fuu paaga lahi, pea kou tui nae ikai ala Feke ia kiai. there must b a reason... truth n time will tell...
Poly KING

San Francisco, CA

#947 May 14, 2011
Koia wrote:
Koe ha me'a oku mou nofo ai a lau ki he konifelenisi oe siasi o Tonga,kae ikai te mou fai mai he lea lelei. Tuku a moe faka ofa palesiteni mo hono famili kae fai mea oku aonga ok.
Koia, ki'i fk.'ofa 'ia he palesiteni.... Koe tangata poto mo lelei 'ene ngaue! Koe tokotaha 'oku takimu'a hono fk.'ilo, koe faifekau pe 'ae Siasi. Koe foha 'oe Palesiteni atu pee kimu'a he SOT Houeiki. Na'a koha loto kovi nai... kaekehe, mo'oni, i feel sorry for him and hope it's not true.

I used to be die hard SOT Houeiki Member, but now I am go "fk.hangaton", LMAO!!
Tatau

Tonga

#948 May 14, 2011
We can only pray for the SOT Conference & its current work in Nuku'alofa. All I can say is that Feke is a real 'man-of-God'. When the Civil Service Strike hit a few years back, Feke was always there counselling & preaching to the strikers. Many other faifekau "didn't want to know" except for Rev 'Aisea Kava & Rev Feke Mafi.
Koia

Oakland, CA

#949 May 15, 2011
Malie tama hoo mou kii lea mai he inaneti ee, koe ha mea oku lelei homou lea mai aki heni a feke koe Palesiteni peo oku totonu ke mou kii ongoi anga faka to ki lalo koe uhi ko entau palesiteni ia neongo mea oku hoko kae oua te tau omai hono hingoa ki heni o talanoa aki mea oku hoko malo. Mou o fai ha mea oku aonga moe maumau taimi ho lea aki mea oku ikai ke mou ilo kiha mea.
Poly KING

San Francisco, CA

#950 May 15, 2011
Koia wrote:
Malie tama hoo mou kii lea mai he inaneti ee, koe ha mea oku lelei homou lea mai aki heni a feke koe Palesiteni peo oku totonu ke mou kii ongoi anga faka to ki lalo koe uhi ko entau palesiteni ia neongo mea oku hoko kae oua te tau omai hono hingoa ki heni o talanoa aki mea oku hoko malo. Mou o fai ha mea oku aonga moe maumau taimi ho lea aki mea oku ikai ke mou ilo kiha mea.
me'a ta'emahino tama ko koe... this a free forum. Nobody said anything bad this wannabe Godfather Feke... hahaha... i still like him though...

Since: Mar 11

Location hidden

#951 May 16, 2011
Poly KING wrote:
<quoted text>me'a ta'emahino tama ko koe... this a free forum. Nobody said anything bad this wannabe Godfather Feke... hahaha... i still like him though...
fk-mamahi e ta'e fetaulaki LOL!
Poly KING

San Francisco, CA

#952 May 16, 2011
ikinoleni wrote:
<quoted text>
fk-mamahi e ta'e fetaulaki LOL!
mani 'Iki, lea mai foki ki he kau ta'emahino... tafoki hake pe 'o komeni, ta'epoini moe ta'elau e anga 'ae mafola 'ae talanga...

na'e toe ha me'i vai hena? kuo momoa e monga, he kokono ta'e ikuna holo... LOL

Since: Mar 11

Location hidden

#953 May 16, 2011
Poly KING wrote:
<quoted text>mani 'Iki, lea mai foki ki he kau ta'emahino... tafoki hake pe 'o komeni, ta'epoini moe ta'elau e anga 'ae mafola 'ae talanga...
na'e toe ha me'i vai hena? kuo momoa e monga, he kokono ta'e ikuna holo... LOL
Hehehehe mhk! poly, ke ilo pe koau ikai ha toe felave, simply no comprendo hahaha! kou tui koe taimi lahi 'ae kee moe felau'aki koe ikai ke pay attention kihe every word 'ae other person... LOL mahalo koe mental barrier lols.
Kuitaha

King Of Prussia, PA

#954 May 16, 2011
Koia wrote:
Koe ha me'a oku mou nofo ai a lau ki he konifelenisi oe siasi o Tonga,kae ikai te mou fai mai he lea lelei. Tuku a moe faka ofa palesiteni mo hono famili kae fai mea oku aonga ok.
'E Koia, koe tali pe 'a e fehu'i 'a Kolo, pea kataki 'oku tau hala kiate koe.'Oku hala ha lea kovi ki he Palesiteni, koe me'a ko'eni 'oku 'osi post holo pe, kae mahalo 'oku handicap e 'atamai 'o Kolo, he 'oku 'ikai kene si'i 'ilo'i e me'a 'oku hoko, pea ko'ene si'i fekumi holo pe ha tali 'oku mo'oni.

Koia pe. Iki, koe toe to e he ngutu 'o Kolo....hehehee lele hake ifo'ia ia he'eku toutou to hono ngutu.....hehehehhee
Kuitaha

King Of Prussia, PA

#955 May 16, 2011
Koia wrote:
Malie tama hoo mou kii lea mai he inaneti ee, koe ha mea oku lelei homou lea mai aki heni a feke koe Palesiteni peo oku totonu ke mou kii ongoi anga faka to ki lalo koe uhi ko entau palesiteni ia neongo mea oku hoko kae oua te tau omai hono hingoa ki heni o talanoa aki mea oku hoko malo. Mou o fai ha mea oku aonga moe maumau taimi ho lea aki mea oku ikai ke mou ilo kiha mea.
'E fule'i lemuhomo tapali 'usikila.. me'a afe 'ae ta'e'ta'e mahino ho fu'u mene 'o fai mai heni eee... Sio mai ho mata'i kuikuinini, koe fakamatala atu 'emau si'i faka'ofa'ia he Palesiteni, kae komene mai pe ho fu'u la'i letakula..hooiiiii

'Oku mau 'ofa ki he tangata pe mo 'ene ngaue lelei, he' oku 'osi 'ilo'i 'e Tonga kotoa, ka koe palo ko'eni koe me'a pe ia 'a e Siasi, pea 'oku fai 'ae ngaue kiai, pea 'oku mahino kiate kimautolu hono kotoa 'oku 'ikai kau ha taha ai, he 'oku 'osi 'iai pe 'a e founga 'ae Siasi kenau veteki 'ae palo ko'eni.

He 'osi atu homau lemu he fakamatala atu kiate koe 'usita'eako 'usifule'i, kake kokono mai pe ho fu'u kila, ke ta'ofi 'emau lea ki he Palesiteni.... Matafule'i. KOE FU'U PALO KO'ENI 'OKU 'IKAI KO HA FA'U TALANOA PE HA TOKOTAHA, KOU FUOLOA HONO POST HE T-NEWS TALANOA AND ALL THE PAPERS 'A TONGA...... Mafule 'o wash 'aki ha acid ho 'uto Lemu pea tapuni ho tungaiku kapau 'oku 'ikai keke fie talanga he me'a ko'eni.'Oku ma'a pe 'emau fepopoaki 'amautolu heni, pea 'oku sai pe 'a Feke ia, and we will hear about this more and more while they're trying to settle this case.... He ta'efa'elu pokua mu'a... hoiiiii 'osi ki'i lotu hengihengi ia he 'usita'emahino ko'eni.
Koia

Mundelein, IL

#956 May 16, 2011
Malo mua kainga hoo mou lelea mai kae kataki o ngata ha heni ho mou lea kau ki he palesiteni, mooni oku ikai ha lea kove ka oku totonu pe ketau fakakaukau lelei ke oua ai lea comment fekau aki moe palesiteni fakamolemole kainga tau ngata a he malo
Poly KING

San Francisco, CA

#957 May 16, 2011
Kuitaha wrote:
<quoted text>
'E fule'i lemuhomo tapali 'usikila.. me'a afe 'ae ta'e'ta'e mahino ho fu'u mene 'o fai mai heni eee... Sio mai ho mata'i kuikuinini, koe fakamatala atu 'emau si'i faka'ofa'ia he Palesiteni, kae komene mai pe ho fu'u la'i letakula..hooiiiii
'Oku mau 'ofa ki he tangata pe mo 'ene ngaue lelei, he' oku 'osi 'ilo'i 'e Tonga kotoa, ka koe palo ko'eni koe me'a pe ia 'a e Siasi, pea 'oku fai 'ae ngaue kiai, pea 'oku mahino kiate kimautolu hono kotoa 'oku 'ikai kau ha taha ai, he 'oku 'osi 'iai pe 'a e founga 'ae Siasi kenau veteki 'ae palo ko'eni.
He 'osi atu homau lemu he fakamatala atu kiate koe 'usita'eako 'usifule'i, kake kokono mai pe ho fu'u kila, ke ta'ofi 'emau lea ki he Palesiteni.... Matafule'i. KOE FU'U PALO KO'ENI 'OKU 'IKAI KO HA FA'U TALANOA PE HA TOKOTAHA, KOU FUOLOA HONO POST HE T-NEWS TALANOA AND ALL THE PAPERS 'A TONGA...... Mafule 'o wash 'aki ha acid ho 'uto Lemu pea tapuni ho tungaiku kapau 'oku 'ikai keke fie talanga he me'a ko'eni.'Oku ma'a pe 'emau fepopoaki 'amautolu heni, pea 'oku sai pe 'a Feke ia, and we will hear about this more and more while they're trying to settle this case.... He ta'efa'elu pokua mu'a... hoiiiii 'osi ki'i lotu hengihengi ia he 'usita'emahino ko'eni.
EHK!!! hahahahaha. lmao hahahaha -poupou Kui, koe fai e 'etau si'i talanoa 'ofa kihe tagata Palesiteni, hu mai e ki'i miko ia,'ai 'ene fo'i tu'umaumau... hahahaha
Poly KING

San Francisco, CA

#958 May 16, 2011
Kuitaha wrote:
<quoted text>
'E fule'i lemuhomo tapali 'usikila.. me'a afe 'ae ta'e'ta'e mahino ho fu'u mene 'o fai mai heni eee... Sio mai ho mata'i kuikuinini, koe fakamatala atu 'emau si'i faka'ofa'ia he Palesiteni, kae komene mai pe ho fu'u la'i letakula..hooiiiii
'Oku mau 'ofa ki he tangata pe mo 'ene ngaue lelei, he' oku 'osi 'ilo'i 'e Tonga kotoa, ka koe palo ko'eni koe me'a pe ia 'a e Siasi, pea 'oku fai 'ae ngaue kiai, pea 'oku mahino kiate kimautolu hono kotoa 'oku 'ikai kau ha taha ai, he 'oku 'osi 'iai pe 'a e founga 'ae Siasi kenau veteki 'ae palo ko'eni.
He 'osi atu homau lemu he fakamatala atu kiate koe 'usita'eako 'usifule'i, kake kokono mai pe ho fu'u kila, ke ta'ofi 'emau lea ki he Palesiteni.... Matafule'i. KOE FU'U PALO KO'ENI 'OKU 'IKAI KO HA FA'U TALANOA PE HA TOKOTAHA, KOU FUOLOA HONO POST HE T-NEWS TALANOA AND ALL THE PAPERS 'A TONGA...... Mafule 'o wash 'aki ha acid ho 'uto Lemu pea tapuni ho tungaiku kapau 'oku 'ikai keke fie talanga he me'a ko'eni.'Oku ma'a pe 'emau fepopoaki 'amautolu heni, pea 'oku sai pe 'a Feke ia, and we will hear about this more and more while they're trying to settle this case.... He ta'efa'elu pokua mu'a... hoiiiii 'osi ki'i lotu hengihengi ia he 'usita'emahino ko'eni.
kei kata pe... lmao@'osi ki'i lotu hengihengi... mani Kuitaha,'osi'osinga aipe ho fo'i kelesi 'au ne ma'u failotu hengihengi... hahahaha
Kuitaha

King Of Prussia, PA

#959 May 16, 2011
Koia wrote:
Malo mua kainga hoo mou lelea mai kae kataki o ngata ha heni ho mou lea kau ki he palesiteni, mooni oku ikai ha lea kove ka oku totonu pe ketau fakakaukau lelei ke oua ai lea comment fekau aki moe palesiteni fakamolemole kainga tau ngata a he malo
'Io ngata ai, he he'ikai pe ke toe ma'a e me'i ta'e ia 'oku papani ho 'usi... fule'i 'o toe fe'elu'i tu'o ua ke ma'a, he ta'emahino kou pehe fau.

Lele 'o tui'i e fo'i po kasele mo fakapiko, mu'apiko....lol
Kuitaha

King Of Prussia, PA

#960 May 16, 2011
Koe me'a pe ia tetau iku kiai he kakai ta'efa'elu ko'eni.....lol Koe fai pe mo fakamahino'i lelei atu ia kae fiemalie ia....lol

'E 'osi hotau poto kitautolu he lea 'ofa atu pea moe 'ai ha me'a ke tau talanga lelei ai, kae fai mai pe fakakotokota ia...hehehehee

Koe handicap mo'oni e 'atamai,'ikai kene lau e me'a 'oku fai kiai 'ae talanoa. Mahalo na'e 'a mohe hake pe mei he tuli faikava tou'a holo 'o kopi maihe forum......hehehehehehe 'ikai mu'a ke 'uluaki 'alu 'o mimi kae 'a pe no brush 'o ala kihe computer......lol

Since: Mar 11

Location hidden

#961 May 16, 2011
Kuitaha wrote:
<quoted text>
'E Koia, koe tali pe 'a e fehu'i 'a Kolo, pea kataki 'oku tau hala kiate koe.'Oku hala ha lea kovi ki he Palesiteni, koe me'a ko'eni 'oku 'osi post holo pe, kae mahalo 'oku handicap e 'atamai 'o Kolo, he 'oku 'ikai kene si'i 'ilo'i e me'a 'oku hoko, pea ko'ene si'i fekumi holo pe ha tali 'oku mo'oni.
Koia pe. Iki, koe toe to e he ngutu 'o Kolo....hehehee lele hake ifo'ia ia he'eku toutou to hono ngutu.....hehehehhee
LOOL! Kui, tuku aa koena kuo sii mahino kia kolo hahahaha.

Since: Mar 11

Location hidden

#962 May 16, 2011
Kuitaha wrote:
Koe me'a pe ia tetau iku kiai he kakai ta'efa'elu ko'eni.....lol Koe fai pe mo fakamahino'i lelei atu ia kae fiemalie ia....lol
'E 'osi hotau poto kitautolu he lea 'ofa atu pea moe 'ai ha me'a ke tau talanga lelei ai, kae fai mai pe fakakotokota ia...hehehehee
Koe handicap mo'oni e 'atamai,'ikai kene lau e me'a 'oku fai kiai 'ae talanoa. Mahalo na'e 'a mohe hake pe mei he tuli faikava tou'a holo 'o kopi maihe forum......hehehehehehe 'ikai mu'a ke 'uluaki 'alu 'o mimi kae 'a pe no brush 'o ala kihe computer......lol
hahahaha sii eeh, ko koe mo poly heikai pe te mo toe malele kimoua VHK!

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
Man charged with murder of 19-year-old 6 min GodnTongaRmyInher... 6
fijian soldiers caught sleeping in syria 10 min Zorri 31
moana - disney movie 15 min Zorri 15
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 15 min Toko2014 12,095
Rough seas delay return of rescued fishermen 17 min GodnTongaRmyInher... 1
NBC news verifies Tongan Empire was legit. No s... 29 min IncreaseThePeace312 231
Tui Manu'a Empire Of Samoa (Original Rulers Of ... (Nov '11) 44 min IncreaseThePeace312 1,054
•••
Enter and win $5000
•••

Tonga People Search

Addresses and phone numbers for FREE

•••