Comments
841 - 860 of 1,248 Comments Last updated Aug 12, 2013
DR NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#882
Jan 18, 2011
 

Judged:

1

1

Potato wrote:
Fefine Mahino,feinga keke longo mei he News..pea kapau 'oku ikai ko koe 'oku kei lelea kovi mai meihe NEWS? tau fknounou.'e NEWS???malo 'aupito ho me'a mai ka ke 'alu aa 'o fai ha'o ngaue 'oku 'aonga ta 'oku ikai ko Alisi koe..na'e 'osi fai e fkmolemole atu 'aneafi mahalo pe na'ake mohe ikai teke ma'u...malo 'aupito News ka ke nofo aa.
Ke 'ai 'oku liliu holo 'a 'Alisi...'e lemu ko NEWS au koe taha kehe 'aupito au mei a 'Alisi.. mata'i ta'e.

Ko 'Alisi 'ena 'oku lea atu... fefine mahino.... kake toe loi holo mo 'ai pehe 'ou 'ikai ko 'Alisi.. mata'usi...'oua na'a ke toe mahalo kovi...'alu 'o ta'aki homou mala fakatonutonu homou hala... mata'usi fakapuopuaka
Potato

Stockton, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#883
Jan 18, 2011
 

Judged:

1

1

FEFINE MAHINO mo TA'EMAHINO,'e Alisi Tonga oku mahino mai heikai pe teke longo koe meihe NEWS he koe computer tatau pe ena oku ke taliliu mai mei ai.Sio mai e hala 'i mamani pe 'i hevani teke tatau moha 1 he fanau 'ae Pule.oku mahino mai heni ho'o fk'ofa he ikai teke longo ikai fie mole ha taimi 'a ha fefeine kehe hono fkikiiki mo fkmatala'i mai ho ulungaanga hala 'i mamani mahino ia FEFINE MAHINO?pea ke sio teu kape'i eni koe he Fefine mahinota'emahino ke mahino kia koe 'oku kovi ho'o ngaahi lea oku fai kihe kakai.Alu Alisi 'o 'u'u ho la'i ngutu a ena na'e asi iho comments aneafi kia Lisita u'u ho la'i ngutu pea ke toe punou 'o afi'i ho fu'u mata'i ngau'aafi taka'uli namu'elo 'o toe 'u'u moia pea fa'opuku kotoa iho ngutu folo'i pea ke toki ava mai kia lisita he ko ho'o kai pe mo 'emo ho vaha'a va'e kae 'oua pe kuo ma'a lelei 'o hange koe mata 'a ho'o fanau mata'i fokisi fktatau kiai ho fu'u pali falahi mahino ia FEFINE MAHINO ALISI mata mafule????
Potato

Stockton, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#884
Jan 18, 2011
 

Judged:

1

1

FEFINE MAHINO ALISI V TONGA..Tuku e fkfevaleloi mai ia ko ena he koe hala oku ha'u ai 'a News koe hala tatau pe 'oku ha'u ai 'a Fefine Mahinota'emahino mahino ia Alisi lemu'i hoosi??ne 'osi lea mai 'ae faifekau mei tonga ke tuku aa e valau ka oku 'ikai pe ke hu ia kiho 'ulu fksesele..'e Alisi fefine mahino fai ha'o ngaue 'oku 'aonga kae tuku ho'o fie poto mo fkpapalangi mai 'aki e tohi 'ae siasi Mamonga moe tungaiku mate..kopikopi fkpalangi mai 'aki e tohi fkpalangi molomona kae siasi he Tonga Houeiki he mata'i vale kaita'e 'a ho'o tuonga'ane na'ake tokoto pe hono lotofale 'o pooki ai 'a Peni Tonga omo fai fkmanu kae si'i sio mai pe kihe fkmaafi atu ho fu'u vaha'a va'e hange koe mata'i tungaiku 'ae pulu toho 'a ena 'oku tu'u he faama ho mou ki kolo fklielia Enitioke..pea ke alu 'o 'ave ho ki mali kihe fale tefe ke tefe'i he kuo mingi e kili lahi hono ngaue'i he ava oe fefine kehe.Mata'uli fevaleloi to'o ho tata akonaki he kuo namufefeo he malua loi mai he Internet.
DR NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#885
Jan 18, 2011
 
Heheheheheh Hey valefala'ofa ta'etalau sese....siiuuhhuuuuuuu 'Io ko au NEWS teu kape'i ta'aki homou famili fai famaili pea moe tungaiku ta'emaau.'Oku 'ikai ke 'ilo'i atu au 'ae fefine mahino, na'e hu mai pe ia 'o fakaha mai ko 'Alisi ia, pea na'e 'ikai keke lau hifo 'ene tohi????'oku 'ikai keu mea'i 'e au pe ko hai ia...'Oku ou 'osi 'ilo'i pe 'e au 'ae fefine ko 'Alisi pea moe famili, ka'oku 'ikai teu maheni au mo ia pe 'iai ha'ama konga.... halaaaa 'ataaaaaa, ka ke toki nofo mai koe fingota 'elo 'o 'ai'ai ke pehe 'oku ma taha... falevao 'alu mo ho'o ki'i mahalo kovi 'o 'ai homou ki'i lotofale he 'oku tatau pe ho siko mai moe fu'u simo kou palafua he lahi fainoa'ia.
Falemalolo.. Lisita koe ha heee? kou kalo holo ai ho ngutu komo? heeeeee lea atu e kakai tangata na'e fai 'iate koe...'usi fievaleloi malualoi'elo Ko Pulei koe fu'u fokisi manutau, malo 'ene nofo atu 'o tangutu he fu'u inidia namu'elo motu'u ko'ena, pea koe li'aki 'ene fanau kae fule'i takai holo 'o polau holo moe 'usimene'elo.
Ko homou famili pe ia Potato eee... Koia. Kau ma'u koe koe hae ho 'usi 'o fakapulou 'aki ho Tamai mo ho'o Fa'e 'usi ta'e akonaki'i. Fule'i mai 'o toe tuli tonuhia holo heni... pea ke fule'i mai 'o lau e me'a kehe... kae 'ikai keke nofo pe he topic na'e fai ai e tau lau.
Mou 'alu 'o vete homou hia ki he Pule he'e 'elo pe te'eki kemou vete homou hia kiai, pea tala e mo'oni, koe ongo mai e talanoa, koe faka'ofa ho'omou ngaahi ho'omou fa'e ko Kelela, pea kou kau ai pe moe finemotu'a koia hono tanu holo homou palaku.
Koe tamatooo moe tamate pepe 'eni 'e fiha 'a Vake muitau, ko koe pe Lisita 'oku ke 'ilo'i, ho'omou lele me'a lele holo moe tangi kia Sione Tufunga kou to e pepe, koe 'ai ke foki mai 'a Sione kia Vake...'iuvi'i... kou 'osi e kaka 'a Sione Tufunga 'ia Vake, pea toe nanao pe he tama 'e taha he siasi pe 'a koe Lisita... tuku a e tau toitoi moe fetolongako'i... mata'usi.
Ko 'ena fafa'ele pe 'a Vake ia ki he tama ko Sione Tufunga, pea 'ai pe pepe ia koe leka 'a Vake pea mo Sione vaivai hono fu'u mali ngalemu... kae fai pe hoko hoka takai holo ia 'i Hawai'i.
Koe ha ia Potato... ko ho'omou me'a ia koe fakafanau pe ke tokolahi homou siasi? pea 'ikai kemou fai mo ha taha 'oku 'ata'ata kamou fule'i pe 'o fai moe kakai kuo nau 'osi mali, pea mou toki fielelei holo ai pe moe avaloa..... fakamala'ia.....'iooo tuku ke 'ilo'i 'e homou siasi ho'omou fakapulipuli... fule'usi... mou mafule holo kuo 'osi kotoa e Siasi hono 'ilo'i homou tungaiku kae fai holo pe mamali holo moe namu tangata 'e fiha homou vaha'ava'e. uweeeeeeeeeeee
DR NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#886
Jan 18, 2011
 
Tuku 'ena ia moe veve, koe lau fa'ufa'u 'ena ia pea 'e 'ikai ke mafule ai hoku konga 'oku. Ko 'Alisi 'oku mahino ia pea 'oku ha pe 'eni,,'ae hu mai 'ae kau faifekau 'o poupou'i 'a 'Alisi pea mo fakafiemalie ki hono loto pea mo hono famili,

He 'oku nau mahino'i ko koe ia Lisita pea mo Pule'i fule'i 'oku mo ngau'aafi mahaehae, pea 'oku nau manavahe he fa'ahinga akonaki'i na'e fai atu 'e Paula 'Ohuafi kiate kimoua. Koe 'asi mai pe homo ngutu 'elo 'ae mea' na'e fafanga 'aki kimou 'e Paula. Koe me'a ia 'oku tau lea kiai...'uluaki tafitafi'i ho mata'usi pea ke toki lea ki he kakai.

Mou sio hifo, kou mala'ia pehe ai pe homou famili, Pea tuku ho'omou lau ki he mamongo na'a mafuke ho la'i ngutu, koe tokateline kehe ia pea 'oku 'ikai ke 'iai ha'anau kaunga ki he tausiko 'oku ke fai... Koe fo'i 'ena 'oku ke kovaha takai holo ai ki he ngaahi Siasi pea moe kakai

Matafule'i, koe fai hake ha feinga pa'anga homou siasi koe kole ki he mamonga, ko kinautolu 'oku nau tapuni homou ava'i 'afi'i pea tapunu ho'omou lea ki ha toe Siasi he'oku 'ikai ke nau anga'imanu mo ta'eakonaki'i hange ko kimoutolu. Kuo namu ta'e Siasi Tonga Hou'eiki ia ho'omou fakamafela mai mei ai... Fai mo mou fule'i 'o nanao homou 'usi 'i 'ai fokotu'utu'u tahataha ai pe homou fanga ki'i ava mou tau'aki fai famili ai pe mo tau'aki 'emo.... Ngutu mafule kaipotu.
DR NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#887
Jan 18, 2011
 
Koe lastname 'eni na'a fule'i mai mei ai..... ho'o 'ai ko'e he tohi kimu'a..

Ko ho'o fule'i mai mei he ha'a.'Ohuafi, Vimahi pea moe Vaka.....sioange a koe ia kainga... koe fanau pe 'eni 'ae pule... sio sio .. fanga mata'uli.. ta'ekaukau.

Fielau 'oku te'eki kemou sio hame'a.. kou tupu'i afi'i koe fakamala'ia. Pea mou anga pe he faka'ofa moeta'ekai, kuo kui homou fela he sio he me'a, ho'omou omai 'o Pule ho'omou Tamai.

Fanga 'usi hohongo, mou fule'i 'o fufulu homou ki'i pali fa'elu, he 'oku 'ikai 'iai ha'amou va tatau pea mo e ngaahi famili he Siasi.

A'u e ki he fanga ki'i fanau 'ae Palesiteni 'ae faka vahavaha'a 'a Lenisi'i lemu pea moe fu'u mata'i siana ko Siutiti... wueeeee 'ae fakavahavaha'a ki he ongo ki'i tamaiki 'ae Palesiteni... ko'ena kou ola pe kou pupula hono tanga'usi ki he siana mali pea tukuaki'i holo Tamai 'ene ki'i foha... kou kalo kotoa e kakai tangta ia. Long moe lue falemalolo ponu, koe ha'u pe kakai tangata 'o mimi homou mata peamo siko homou lotofale pea nau 'alu kinautolu kumi honau mali faka'ofo'ofa, ka mou kaikai tuhu holo pe moe ngaahi homou ki'i pi'elo.
DR NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#888
Jan 18, 2011
 
Siomai lemu, na'a ku ki'i longo pe koe kole 'a e fefine mahino ('Alisi) ke tuku 'eku lea atu, mo ho'o siko ki hono famili, pea taha 'oku 'i heni 'a e kau faifeka 'o lau e veve ko'eni.

Ka ke sio mai lemu... kape mai teu ta'aki homou 'usi ke fule'i ki mamani ke'ilo'i ho'omou kafi takai holo heni..... pehe 'oku 'ikai lava ke lea'i kimoutolu... aueeeeee mou lele mai 'o kai hoku siko pea'emo hoku tungaiku ke ma'a.... koe me'a ia 'oku mou ve'e tonu kiai.... talatalatu.. fule'usi he'ikai teu longo au... ko koe fakasesele ho'omou famili mata'elu..... Ko ho'omou toki sio heni he me'a koe fakasesele...'e lea 'aki e mo'oni pea moe ta'aki atu homou mala 'oku lolotong tanu he'e ongo matu'a.'A e fakangalingali peam oe fievaleloi.... na'usilemufule'i
Spartan

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#889
Jan 18, 2011
 
Na'e fai ai e babyshower 'ae feitama ko'eni.. taaaaa ko'eee koe lohi'elo pe ia...'eke atu e pepe ia tala ia kuo to koaaa ia... Pea tala na'e to ia hono mahina 8...... fangalemu'usitau valekaita'e tamate tangata.....Kuo ha.. ko fee pepe ia????? heee??? kou kai ia he pusi.....FANGA 'USI'LOHI'ELO MOE TAMATE TANGATA... kou lomi'i holo ai pe ia pea mo mio'i holo ai pe ia 'o hange pe na'e 'ikai ke hoko e fu'u palaku ia k

mate kataa....malie mu'a News e ongo2 malie
Potato

Stockton, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#890
Jan 18, 2011
 
Kokono koe ke 'osi ki mamani Alisi Tonga he ko ho'o ngaahi lea kotoa ko eni 'oku ikai tokanga e famili ia kiai mahino??na'ake 'osi ta'aki e fanau e ongo matu'a he siasi e mate baby..pea ke hanga mai eni kihe famili 'ohuafi koe me'a tatau pe oku ikai ilo'i atu ia 'eha taha he famili ko hai na'e tamate baby..koe tama too 'ae ki babay 'a Alisi mali 'o Meti koe 'uhinga ia ne ikai ai ha ki baby he na'e tama too,pea ke hanga mai koe 'o fklalahi e kovi ai.Sio mai Alisi ko ho'o ongo tama fefine pe na'e tamate baby he lahi e fa'a fai ai ho mali Peni Tonga..feitama Lavinia he ta'u 14 peake alu 'o to'o na'a ilo'i ai koe baby pe ho mali 'ioo koia?fai hono lau'i e fanga ki to'u tupu e kakai kae tuku ha'au fanau muitau fefine ki me'a si'i kuo kikila 'e fu'u mata lahi e komo ho fu'u mali P.Tonga koia fkmatala mai pe 'ae me'a na'e hoko mo'oni iho mou famili fklielia.Alisi.FEFINE NEWS FAIMAHINO see you tomorrow.
fefine akonaki

South San Francisco, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#891
Jan 19, 2011
 
Alisi Tonga, this is Lisita Lupe Vimahi kuote hu tae fie hu mai kihe me'a maumautaimi koeni, kou siohifo kihe ngaahi lau koe eni he 'aho Jan 15, nau lele atu mo eku dad and my kids to pick up my husband from the airport takoe kuo ohifo ohake hoko hingoa, I have been out of work for 2months bond with my new baby and have no access to internet, but I'm finally back to work o lava hu mai kihe meani. Alisi why didn't come straight to me face to face ke mahino koe kakai lalahi kitautolu, koe mea koeni feunga pe ia moe kakai tae ako,ikai iai ha'a nau ngaue oku aonga. I just can't believe 'oku ke tukuaki'i mau au fekauaki moe ngaahi lau koeni pea oku ikai koha taha malualoi kita koe hoku fotunga pe ia Alisi he oku ikai toe ha taha ene talamai ho'o mou lau oku fai mai ki he eku family ka oku hange koe lau Alisi 'oku ou to'o 'ae ngaahi mea' koia 'o tuku kihe tafaaki he 'oku maumautaimi ia kihe eku moui fakalaumalie he ikai teu lau atu he oku taefeunga ia moe lakanga oku ou iai kake kataki fkmolemole oku ke tuku'akii tokotaha kehe koau oku ou ofa ihe kakai kotoape oe siasi tatau aipe oku nau lau kovi'i kita tukuaki'i kita taumani oku te lavea ai. 'oku iai a veesi laulolo *Kapau 'oku ia kalaisi ha taha koe fktupu foou ia kuo mole atu ae ngaahi mea motua vakai kuo hoko o foou ae mea kotoape, tau hanga mua fakamoleki atu e ngaahi mea motua oua tetau toe fata mai kihe ta'u foou koeni. Koe poupou atu eni kia koe News mo Pateta who ever you are moe ngaahi lau taefeunga koeni. Kapau oku iai ha'amo tohi sifita peake kataki 'o to'o hake 'o sio kiai he kou ilo koe kimoua koe taha pe hotau siasi pea lau ae veesi lauloto koe tohi Sifita oku fkmaama e mea kotoape . Pea oku ou kole fkmaatoato kiate kimoua ke tauofi ae ngaahi lau koe ni he oku uasia ai kakai kehe pea oku tukuaki'i ai e kakai kehe. My husband told my not to this but I'm a bad girl I just want to end this mess, this is my first time and my last comming in to this ofa ke tapuaekina kimoutolu 'ehe eiki moe ngaahi me'a kotoape oku mou fai. Malo tua ofa atu.
DR NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#892
Jan 19, 2011
 
'E Potato pea moe Fefine Akonaki, me'a kou mo mui taha mai pe ho'omo anga fakamatala.

'Oku 'ikai ko 'Alisi au mahino atu ongo avaloa fievaleloi'elo? Ko 'Alisi mo'oni 'ena na'e "fefine mahino" mai, he 'oku mahino 'ene lea fakapapalangi pea toe mahino pea mo 'ene lea faka-tonga. Ko kimoua ia koe 'alelo taha, koe ha me'a ke toe lea mai ai fakalelei Lisita? kou ke 'ilo'i e 'elo ho'o me'a 'oku fai, pea kapau 'oku 'ikai ko koe,'oku mou 'ilo'i pe taha ko'ena 'oku 'usi Potato mai.. fangalemu.

Kikila homou 'usihomo ki he tohi 'a Potato 'o ta'aki noa'ia e famili Tonga, hala kenau kau ha me'a.... Ko homou 'usi na'e kamata e lau holo. Ka toe wat???????? Koe talanoa kia Lenisi'i 'ene feitama....KO E MO'ONI.... TOE WAT?????? temou tanu ia??????? tuku e mio'i moe mata'usi. Koe fai mai ho'o ki'i lau fakapoto kia 'Alisi,'osi honau 'usi ho'omou kaiiii?????'ikai ke toe tui atu ha taha ia heni kihomou 'ava... he' oku lele noa'ia pe homou ava 'ikai ke mou'ilo'i hifo 'oku lahi homou mele he mamamni ko'eni kae ava holo homou 'usi. Tuku e loi moe malualoi...'usi

Fule'i 'o to'o ho tata moe fakamala'ia ki homou Siasi. Koe toe lele mai 'o mafa'a mai homou 'usi, kou mahua e ipu vai ia, pea koe me'a ia 'e ta'aki atu ai homo 'usi... he koe 'uli'uli matolu he luma pe moe palaku.

Koe toe lele mai 'o lea 'ai straight mai ki he loki ni pea moe 'ai ke straight kia 'Alisi, he 'oku pehe atu 'e ha taha koha 'usilemu ho'omou ki'i fakamatala 'usi kota ko'ena. Tapuni homou ngutu,'ae na'e kole atu kimu'a, kae ta'aki mai pe he 'usimatolu fole'elo ko'ena ko Potato e famili ko'eee... pea 'ikai ke tu'u ma'u he mea' na'e fai ai 'emau talanoa kia Leni si'i pea moe fietama tukuaki'i takai holo e Tamai, kae hola holo e kakai ia... aueeee fakama. kae fai mai e hono ta'aki e kakai.

Lisita, tuku a eee malualoi, pea talatala atu ki ho tokoua lahi Pulei Fule'i ke nonga hono fu'u ava fie'uluma'olunga he na'e 'ikai ua hono mahi, malo moe fai totoho mo e inidia ke ua ai hono mahi. Mou longo, ko'eni teu fule'i moutolu heni pea tuai mai 'a e 'osi 'a mamani, kou 'usi homou 'usi fakateholo ki heli.

Mou o fakamolemole ki he kainga he Siasi ho'omou vale e anga moe tau kaka holo he me'a kotoa, kai honau kakava pea moe fanga 'usi tau'ulu. Fakataha'i mai ho'omou fanau 'o DNA pe koe ha me'a kou nau mata kehekehe pehe ai. Kou lau koe me'a 'ae kakai fokisi 'ae fanafanau 'ikai 'ilo'i e Tamai, ka koe toki fanga 'usi ko kimoutolu ho'omou 'ai ke tu'u 'e lotu fai ai ho'omou palaku.

'E 'usipatato, koe pepe ko'ena na'e ke 'ai mai, na'e mate he fale 'o Melie, koe pepe ia 'a 'ene ta'ahine ko Mele, pea na'e 'alu ia he News pea moe news paper, T.V. pea 'ilo'i kotoa 'e mamani, pea na'e fakama ai e Siasi, ka koe toe ha. Mele admitted to her wrong doing and she moved on, and everyone moved on from that... but it was a true story. KOE HA 'OKU KE TOE FALUKU HAKE AI KOE ME'A KOIA??????'OKU KEHE PE IA... KO'ENA IA KOE MALA IA.. HE 'OKU HOKO PEA TOE HOKO... PEA MOE MUI TAU IA 'OKU KALASI ATU PE HO'OMOU FAI IA'E MOUTOLU...... Tapuni pea mou takitaha nofo ngaahi 'ene pepe...pea 'ofa mai,'ai ke 'ilo'i pe koe ule 'o hai 'oku tu'u homou ngau'aafi... moe fakama. na'a pupula mai e tangamimi 'oku mou 'ilo'i...kae tuku e tukuaki'i holo e kakai... Pea koe fu'u pepe 'a Leni ko Tamai kia Si'i Vehekite... tuku e loi na'a 'elo ho ngutu he longo.
DR NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#893
Jan 19, 2011
 
What is tohi Sifita Lisita? Sorry I don't have any idea what is that book.

Lisita my advice to you, go read that book if that helps you come back to reality and your true self.

Ko'eni 'oku ou talaatu, you all know about this.... Koe afe kaka moe ngutulau pea moe tanu e kovi 'iate kimoutolu ho'omou fanau. Pea koe talu 'eni mei mu'a.

Koe'ai mai koe fai 'eni he'e kakai ako?? mata'usi na'a ke ako 'ia fe'ia??? matalemu pehe 'oku 'i ai ha taha 'e poto he taipe ta'eako????'usifaluku. Ko ho'omou me'a 'ena... koe toki 'ilo'i pe 'e mafule homou ngakau hono ta'aki atu, pea toki fai mai e lau fakapoto.

Lisita, talu 'etau tupu moe lotu, pea mo 'ilo'i e lotu pea na'e akonaki'i kitautolu. Ka toki afe 'elo homou famili 'ae loi pe he lotu loi pea moe ta'aki fakalielia'i e famili 'oe Siasi, pea mou 'ai pe kimoutolu ia 'oku sai pe ia... hange pe na'e 'ikai ke 'iai ha fu'u palaku ia na'e 'osi hono fai...

Sio mai, we have to admit our wrong doing, before we can heal and improve ourselves to a better person. We don't forget things and cover them up and hoping for a sun shine the next day.... Nooooo nooooo you have to express them and talk about it and forgive, repent, make peace with ourselves and others, then it will give you a fresh start, with no regrets and unsercure feeling.

Koe me'a ko'eni Lisita 'oku lau atu.... Na'e heli ange me'a ia 'a Koe mo Potato na'e lau mai ki he famili 'o 'Alisi pea mo e kakai heni... Mou fule'i mai 'o fa'u talanoa kau ki he kakai.

Stick homou 'usi ki he me'a na'aku ha'u ai 'o lau atu heni... pea talanoa pe ai..... Temou fakahala'i mai e talatu e mo'oni 'ae loi homou ki'i tokoua fievaleloi ko leni?'ene fa'ele ki he siana mali kae loi kia Tele.
Potato

Stockton, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#894
Jan 19, 2011
 
TAPUNI HO MATA'I FALEKASELE ALISI NA'A FAIFAI PEAU TOE AVA ATU KIATE KOE MO HO'O FANAU..KOE 'OSI KOE 'OSI 'OKU MAU FEMOUEKINA MAUTOLU HE NGAUE PEA KE FKLONGOLONGO AA AI HE KUO MAHINO MAI KOE FEFINE KOE NA'E IKAI AKONAKI'I TALU HONO FANAU'I KOE KI MAMANI..PEA KO HONO MO'ONI OKU IKAI IAI HA'O MAHU'INGA'E TAHA HE SIASI MOE KAKAI 'O MAMANI KOE KULII PE KOE NA'E FANAU'I MEIHE TUNGAIKU 'OE MANU PEA 'OKU ILONGA PE HONO LI'AKI KEI SI'I KOE IKAI TEKE ILO'I HO NGALIVALE.Lisita don't get in here anymore,you already said it enough,1 time it's good enough..have a great day.
fefine mahino

Antioch, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#895
Jan 19, 2011
 
fefine akonaki wrote:
Alisi Tonga, this is Lisita Lupe Vimahi kuote hu tae fie hu mai kihe me'a maumautaimi koeni, kou siohifo kihe ngaahi lau koe eni he 'aho Jan 15, nau lele atu mo eku dad and my kids to pick up my husband from the airport takoe kuo ohifo ohake hoko hingoa, I have been out of work for 2months bond with my new baby and have no access to internet, but I'm finally back to work o lava hu mai kihe meani. Alisi why didn't come straight to me face to face ke mahino koe kakai lalahi kitautolu, koe mea koeni feunga pe ia moe kakai tae ako,ikai iai ha'a nau ngaue oku aonga. I just can't believe 'oku ke tukuaki'i mau au fekauaki moe ngaahi lau koeni pea oku ikai koha taha malualoi kita koe hoku fotunga pe ia Alisi he oku ikai toe ha taha ene talamai ho'o mou lau oku fai mai ki he eku family ka oku hange koe lau Alisi 'oku ou to'o 'ae ngaahi mea' koia 'o tuku kihe tafaaki he 'oku maumautaimi ia kihe eku moui fakalaumalie he ikai teu lau atu he oku taefeunga ia moe lakanga oku ou iai kake kataki fkmolemole oku ke tuku'akii tokotaha kehe koau oku ou ofa ihe kakai kotoape oe siasi tatau aipe oku nau lau kovi'i kita tukuaki'i kita taumani oku te lavea ai.'oku iai a veesi laulolo *Kapau 'oku ia kalaisi ha taha koe fktupu foou ia kuo mole atu ae ngaahi mea motua vakai kuo hoko o foou ae mea kotoape, tau hanga mua fakamoleki atu e ngaahi mea motua oua tetau toe fata mai kihe ta'u foou koeni. Koe poupou atu eni kia koe News mo Pateta who ever you are moe ngaahi lau taefeunga koeni. Kapau oku iai ha'amo tohi sifita peake kataki 'o to'o hake 'o sio kiai he kou ilo koe kimoua koe taha pe hotau siasi pea lau ae veesi lauloto koe tohi Sifita oku fkmaama e mea kotoape . Pea oku ou kole fkmaatoato kiate kimoua ke tauofi ae ngaahi lau koe ni he oku uasia ai kakai kehe pea oku tukuaki'i ai e kakai kehe. My husband told my not to this but I'm a bad girl I just want to end this mess, this is my first time and my last comming in to this ofa ke tapuaekina kimoutolu 'ehe eiki moe ngaahi me'a kotoape oku mou fai. Malo tua ofa atu.
Lisita,

I DON'T EVER WASTE MY PRECIOUS SALIVA ON HYPOCRITES LIKE YOU AND YOUR WHOLE FAMILY! NO MORE!
DR NEWS

Wayne, PA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#896
Jan 21, 2011
 
Potato wrote:
TAPUNI HO MATA'I FALEKASELE ALISI NA'A FAIFAI PEAU TOE AVA ATU KIATE KOE MO HO'O FANAU..KOE 'OSI KOE 'OSI 'OKU MAU FEMOUEKINA MAUTOLU HE NGAUE PEA KE FKLONGOLONGO AA AI HE KUO MAHINO MAI KOE FEFINE KOE NA'E IKAI AKONAKI'I TALU HONO FANAU'I KOE KI MAMANI..PEA KO HONO MO'ONI OKU IKAI IAI HA'O MAHU'INGA'E TAHA HE SIASI MOE KAKAI 'O MAMANI KOE KULII PE KOE NA'E FANAU'I MEIHE TUNGAIKU 'OE MANU PEA 'OKU ILONGA PE HONO LI'AKI KEI SI'I KOE IKAI TEKE ILO'I HO NGALIVALE.Lisita don't get in here anymore,you already said it enough,1 time it's good enough..have a great day.
Tapuni ho ngutu 'o koe Kasele, pea tuku ho'o lea holo ki he kakai, he 'oku nau sai pea faka'ofo'ofa 'ange nautolu 'iate koe falemalolo.
Ko kimoutolu pe na'e homo hifo he tungaiku e manu, pea tuku e fakailifia mai keke kapea e famili 'o 'Alisi moe mata'usi. Ko hai 'oku ilifia atu kiate koe moe 'usimahae, tangai fole'elo. EVERYONE KNOWS THOSE STORIES YOU MADE UP ABOUT 'ALISI AND HER FAMILI IS A LIE.... BIG LIES .... MAHINO?
Koe me'a 'oku fakatumutumu ai e kakai pea mo kimautolu na'e akonaki'i pea mo ako? Ko e lava 'e he manu ko koe 'o lea 'aki e loi moe palaku ko'ena na'a ke hana mai 'aki. Koe 'ai mai, teu lava pe 'e au 'o fa'u ha fu'u talanoa pehe 'o kape 'aki homou 'usi.. kae koe me'a pe 'oku faikehekehe ai koe....MO'ONI KOTOA E TALANOA IA 'OKU 'ALU ATU... Pea mou nofo aaa tau'aki nanao homou lemu... he 'oku 'ikai ke tokanga atu ha taha ia ki ho'omou fulepali 'oku fai. Pea koe taha....'oku 'ikai ke 'iai ha'amou mahu'inga 'e taha... ke fakasesele?
Koe 'ilonga'ena 'oku 'ikai ke 'iai ha'amou mahu'inga...'oku 'ikai fie 'alu atu ha tangata ia 'o claim ho'omou fanau.... Koe o atu pe 'o fai fakapihi homou mata pea nau 'alu. Koe mahu'inga 'oku fakamali'i pea fiemali atu... halaaaaa ke mama'o. Mou nofo at pea close ho kasele moe 'elo. fiekafi mai... fanga mata'i ta'etalausese.... have a sucky weekend...lemu.
Faagota

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#897
Mar 10, 2011
 
Malo mu'a oku tau kei inasi tatau he 'ofa ae otua kataki pe he kou fu'u tokaga atu kihe me'a oku hoko pea moe me'a 'e taha oku ou 'ofa atu kia kimou tolu 'oku lavelave kae tautautefito kihe mamahi he kou fu'u og'i 'aupito ho'o mamahi kou ofa lahi atu ka koe he si'i me'a oku ke mamahi ai pea 'oua nake pehe kou kau kiha taha ka oku ou ogo'i pe ho'o mamahi ka 'oku tonu ke 'iai ha faka fiemalie mo faka haa oku iai ha tokaga kihe me'a 'oku ke mamahi ai koe me'a pe oku ou tokaga ki ai kou 'ofa atu kia kimou tolu 'ihe 'ofa faka 'otua malo mei homou kaiga mei New zeland
Poly KING

Fremont, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#898
Mar 11, 2011
 
Faagota wrote:
Malo mu'a oku tau kei inasi tatau he 'ofa ae otua kataki pe he kou fu'u tokaga atu kihe me'a oku hoko pea moe me'a 'e taha oku ou 'ofa atu kia kimou tolu 'oku lavelave kae tautautefito kihe mamahi he kou fu'u og'i 'aupito ho'o mamahi kou ofa lahi atu ka koe he si'i me'a oku ke mamahi ai pea 'oua nake pehe kou kau kiha taha ka oku ou ogo'i pe ho'o mamahi ka 'oku tonu ke 'iai ha faka fiemalie mo faka haa oku iai ha tokaga kihe me'a 'oku ke mamahi ai koe me'a pe oku ou tokaga ki ai kou 'ofa atu kia kimou tolu 'ihe 'ofa faka 'otua malo mei homou kaiga mei New zeland
Malie mu'a fagakota, ue... kataki 'e faagota!! hahahaha
sam11

Taylorsville, UT

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#899
Mar 11, 2011
 
Poly KING wrote:
<quoted text>Malie mu'a fagakota, ue... kataki 'e faagota!! hahahaha
Ko koe pe ku namu kota holo heni....usi kilia.
Poly KING

Fremont, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#900
Mar 11, 2011
 
sam11 wrote:
<quoted text>
Ko koe pe ku namu kota holo heni....usi kilia.
malie mu'a 'usi homohomo... koeha ke muimui holo mai 'ia au? ke fk.'amu lahi tama, ke pamu ho fu'u 'USI?'alu 'o heka he mata'i gutu ho kui, pea ke 'eke ange kiai pee koe ha na'e mole ai homou 'api tukuhau?
corruption

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#901
Mar 13, 2011
 
@POLY KING.......

'alu 'o lea he topiki koe NOHO'USI 'aia na'a ke fokotu'u he forum ko 'eni 'oku ke poto ai na'e ako'i atu 'eho KUI pea koe me'a ia keke fakamatala ai.Tuku ho'o lea ki he Lotu he koe si'i kakai ia 'oku nau hela he feinga ke fai ha me'a 'oku lelei.
Vale mala'ia...to'o moe hingoa ko 'ena kae ui 'aki koe 'ae NOHO'USI 'EHO KUI 'oku ngali mo koe mo hoho hako

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

•••
•••