Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#212 Aug 12, 2010
NEWS wrote:
Malo ho'o mou lelei kainga. Koe me'a fakailifia 'eni hoko 'i he Siasi Tonga Hou'eiki 'i 'Okalani. Koe 'ofefine si'i taha 'oe Pule fakavahe founa, si'i feitama, pea na'e taka koe feitama ki he foha 'oe faifekau fakavahenga ko Tele, pea kalo 'a Tele ia 'oku ikai ko'ene pepe, he na'a na mohe kinau ia koe tu'o ua pe, pea kou lahi e mahina ia 'o e ta'ahine ko Leni hono hingoa. Pea na'e toe ongomai 'ae tala, koe fo'i kete ia kia Si'i koe mali 'o Losi, Ko Losi koe tama ia 'a e finemotu'a 'o e faifekau vahenga, ko'ene ta'ahine mei he previous marriage. Koe fakailifia e Lenisi'i koe 'osi kotoa e 'api ia he 'alu mo ia.'Oku nau longo'i pe ke 'oua na'a 'ilo'i he Pule pea pehe ki Tonga.
What has this got 2 do with da siasi?.Koe mohe ka tu'o 1 pe tu'o 2 'e lava pe ke fai ai e feitama,kae tuku e toe kalo holo he na'e 'ikai ke vete ha'a taha he siasi hono talausese ha.Kapau kuo hala e kau taki lotu koe toe ha hake ai e fanau,koe hala 'oku fai 'e mamani.Koe ha e me'a 'oku 'ikai ke lea ai e ta'ahine feitama pe ko hai na'e mohe mo ia kae nounou kae tukuaki'i takai holo hange ha manu.Why can't u people of da church leave the girl and her pregnancy alone,he koe me'a pe ia 'ae taki pe koe faifekau pule pe koe ha fua kenau solova 'enau palo kae tuku e polau holo kae takitaha nofo pe 'o sio kia kita mo 'ete fanau pe'e fefe na'a nifi e kae nafa ena.
NEWS

King Of Prussia, PA

#213 Aug 13, 2010
Maa Lahi wrote:
<quoted text>
What has this got 2 do with da siasi?.Koe mohe ka tu'o 1 pe tu'o 2 'e lava pe ke fai ai e feitama,kae tuku e toe kalo holo he na'e 'ikai ke vete ha'a taha he siasi hono talausese ha.Kapau kuo hala e kau taki lotu koe toe ha hake ai e fanau,koe hala 'oku fai 'e mamani.Koe ha e me'a 'oku 'ikai ke lea ai e ta'ahine feitama pe ko hai na'e mohe mo ia kae nounou kae tukuaki'i takai holo hange ha manu.Why can't u people of da church leave the girl and her pregnancy alone,he koe me'a pe ia 'ae taki pe koe faifekau pule pe koe ha fua kenau solova 'enau palo kae tuku e polau holo kae takitaha nofo pe 'o sio kia kita mo 'ete fanau pe'e fefe na'a nifi e kae nafa ena.
Ma'alahi, malo si'o fakalea mai, mo'oni ho'o lau, tuku pe 'ae me'a koia ki he tafa'aki. KA KOE MAUMAU'I HE'E 'OFEFINE 'OE PULE 'AE KI'I FAMILI KO'ENI. Kapau tetau fakafua pe, ka'iai ha'o tama fefine, pea mali. Pea si'i nofo lelei mo hono mali 'alu ki he lotu, faifai pe, kou feitamai mai 'a e ta'ahine 'ae Pule ki he mali ho'o tama, Teke mamahi pe'ikai? Me'a ni 'e kata pe ho'o tama ia 'a koe peamo sai'ia ai?'IKAI,'E SI'I MAMAHI KA KOE MAMAHI,Pea koe taha,'ikai si'i mea'i he'e Pule 'ae hoka takai hono hono 'ofefine, pea moe maumau'i e faimili?,'oku sai pe ia he'etau nofo fakalotu?'Oku mahino, tau takitaha sio pe kiate kitautolu, ka koe loi pea moe malualoi, pea moe feliha'a e anga ko'eni, totonu pe ke fai hano fakatonutonu. Na'e kaunga fefine pe 'a e 'ofefine 'oe Pule pea moe si'i finemotu'a, tuku ia kae heka ia he motu'a hono feleni. Pea 'ikai kae toe mohe ia moe brother-in-law ke afe'i koe feitama kiai. Koe kalo 'a Tele he kou mahina 2 e ta'ahine ia pea na toki fakalielia,'ai mahino pe. Kataki kou hange kuo kaunoa, ka kou tau fakalili'a hono 'ai pe KOVI IA KOU LELEI PE IA HE SIASI KO'ENI. Pea 'oku mamahi e ngaahi famili 'oku nau kau ki he konga ko'eni. Fakamalo atu ho'o PI 'ONO mai Ma'alahi...kae kataki me'a atu fa'o ha tungaiku ho monga'elo. ofa atu.
OMGosh

Hayward, CA

#214 Aug 14, 2010
What is going on with this church people, Please keep the peace and don't spread rumors like that, cause nobody cares, it's their business to handle and nobody is perfect. I feel shame of myself as a woman to have strangers discuss my privacy in public, and sad thing is, she is the daughter of the high priest, how low can you go. I would say this to the pregnant girl Leni, go confess to your Daddy and tell the truth, let your heart out and go apologize to the wife of your baby daddy. You got to do it girl, this all on you girlfriend. You got to come out clean before your baby come out to this world. You put yurself to this mess, you have to dig your way out, by telling the truth, this is too much and embarassed to the family and disgrace to the church. God Loves you girl, tell the truth, will let you free.
OMGosh

Hayward, CA

#215 Aug 14, 2010
I am not a member of this church, but I know these people. I don't know what to say, just hope that everyone comes to the light and pray for what had happen. I feel so sad and disgussed though. I feel for Losi, she is a good woman, she don't deserve this and if this is true, I hope not to ever involve on anything like this. I will pray that you all make peace with each other and don't make things worst as it is.
Yarnster

Auckland, New Zealand

#216 Aug 14, 2010
Veuli saD yaS gottA aiR ouT NAMES anD enjoY talkinG abouT someonEs misfortunE in lifE onlinE and theN turN arounD and blamE it on ONE OF GODS HOUSES?

I thinK thiS girL her familY and hEr babY will be finE becauSe GodS alwayS got the back of thoSe who are going throuGh trialS and TribulationS, itS the oneS who enjoY the shamE of GODS CHILDREN that TRULY NEED HELP to REPENT...

Remember, all siN is strictlY betweeN the sinneR and the AlmightY so whO here is qualifieD to absolve heR of heR or anyone elsE od siN?

spreadinG "NewS" so peoplE can praY for heR is likE...maumaU taimI ayE?

Jus keeP it to urselveS...
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#217 Aug 15, 2010
NEWS wrote:
<quoted text>
Ma'alahi, malo si'o fakalea mai, mo'oni ho'o lau, tuku pe 'ae me'a koia ki he tafa'aki. KA KOE MAUMAU'I HE'E 'OFEFINE 'OE PULE 'AE KI'I FAMILI KO'ENI. Kapau tetau fakafua pe, ka'iai ha'o tama fefine, pea mali. Pea si'i nofo lelei mo hono mali 'alu ki he lotu, faifai pe, kou feitamai mai 'a e ta'ahine 'ae Pule ki he mali ho'o tama, Teke mamahi pe'ikai? Me'a ni 'e kata pe ho'o tama ia 'a koe peamo sai'ia ai?'IKAI,'E SI'I MAMAHI KA KOE MAMAHI,Pea koe taha,'ikai si'i mea'i he'e Pule 'ae hoka takai hono hono 'ofefine, pea moe maumau'i e faimili?,'oku sai pe ia he'etau nofo fakalotu?'Oku mahino, tau takitaha sio pe kiate kitautolu, ka koe loi pea moe malualoi, pea moe feliha'a e anga ko'eni, totonu pe ke fai hano fakatonutonu. Na'e kaunga fefine pe 'a e 'ofefine 'oe Pule pea moe si'i finemotu'a, tuku ia kae heka ia he motu'a hono feleni. Pea 'ikai kae toe mohe ia moe brother-in-law ke afe'i koe feitama kiai. Koe kalo 'a Tele he kou mahina 2 e ta'ahine ia pea na toki fakalielia,'ai mahino pe. Kataki kou hange kuo kaunoa, ka kou tau fakalili'a hono 'ai pe KOVI IA KOU LELEI PE IA HE SIASI KO'ENI. Pea 'oku mamahi e ngaahi famili 'oku nau kau ki he konga ko'eni. Fakamalo atu ho'o PI 'ONO mai Ma'alahi...kae kataki me'a atu fa'o ha tungaiku ho monga'elo. ofa atu.
Hey ka koe ha e 'uhinga ho'o mamahi 'ai pipopo?.He'ikai keu lava kapau ko ha'aku tama 'e hoko ki ai 'ae kovi moe palopalema ko 'eni he'e toki ki mui e fk-tonutonu ia kuo ta'e manu e ta'ahine ia 'e taha ha 'aku to'oliu ha.He'ikai ke tuhu pe kihe ta'ahine 'ae faifekau he koe faifai na'e fai toko2,na'e 'ikai ke tukutoki toko1 pe e ta'ahine 'o feitama na'e homo noa holo pe moe laho ia e mali e finemotu'a 'e taha,'ikai ko ia?.Kapau 'oku lahi e mamahi he siasi koe ha e me'a kuo mou toe tuhu holo ai kae 'ikai ke get your tungaiku 2 da point 'o tala hangatonu kihe faifekau kene 'ilo'i e kovi 'ene tama 'oku fai.'Oku mahino atu 'eku poini he 'oku mou 'omai e hingoa 'oe siasi 'o fola ke lea atu ki ai e kakai,hili ko ia koe kovi fk-fo'i tuitui pe ia.
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#218 Aug 15, 2010
OMGosh wrote:
What is going on with this church people, Please keep the peace and don't spread rumors like that, cause nobody cares, it's their business to handle and nobody is perfect. I feel shame of myself as a woman to have strangers discuss my privacy in public, and sad thing is, she is the daughter of the high priest, how low can you go. I would say this to the pregnant girl Leni, go confess to your Daddy and tell the truth, let your heart out and go apologize to the wife of your baby daddy. You got to do it girl, this all on you girlfriend. You got to come out clean before your baby come out to this world. You put yurself to this mess, you have to dig your way out, by telling the truth, this is too much and embarassed to the family and disgrace to the church. God Loves you girl, tell the truth, will let you free.
I second that!!!!!!!!.
NEWS

King Of Prussia, PA

#219 Aug 16, 2010
Maa Lahi wrote:
<quoted text>
Hey ka koe ha e 'uhinga ho'o mamahi 'ai pipopo?.He'ikai keu lava kapau ko ha'aku tama 'e hoko ki ai 'ae kovi moe palopalema ko 'eni he'e toki ki mui e fk-tonutonu ia kuo ta'e manu e ta'ahine ia 'e taha ha 'aku to'oliu ha.He'ikai ke tuhu pe kihe ta'ahine 'ae faifekau he koe faifai na'e fai toko2,na'e 'ikai ke tukutoki toko1 pe e ta'ahine 'o feitama na'e homo noa holo pe moe laho ia e mali e finemotu'a 'e taha,'ikai ko ia?.Kapau 'oku lahi e mamahi he siasi koe ha e me'a kuo mou toe tuhu holo ai kae 'ikai ke get your tungaiku 2 da point 'o tala hangatonu kihe faifekau kene 'ilo'i e kovi 'ene tama 'oku fai.'Oku mahino atu 'eku poini he 'oku mou 'omai e hingoa 'oe siasi 'o fola ke lea atu ki ai e kakai,hili ko ia koe kovi fk-fo'i tuitui pe ia.
Ma'alahi,'ikai ke mamahi hoku pi, koe pali e kakai MAUMAU FAMILI KO'ENI 'OKU MAMAHI HONAU PI. Koe loi moe fakamala'ia ki he fanga mali 'oe kakai 'i he lotu.'Ikai ke ke hoko pe koe 'ofefine pe fanau 'a ha faifekau pe koe Pule ha potu siasi, pea ke mafai koe keke fai'i koe kakai tangata kotoa 'oku nau kau atu ki he ki'i potu'i siasi ko ia.'Oku totonu kenau malu'i pea poupou'i 'ae ki'i potu'i siasi ko'eni, fai fakalaumalie 'ata'ata pe,'ikai koe fai fai no'ia. Ko 'eku poini Ma'alahi, Koe LOTU pea moe anga 'etau fai 'ae LOTU,'okapau 'oku 'ikai tetau faka'apa'apa'i hotau sino,'a 'e famili,'ae fakafo'ituitui,'ae kaungame'a pea pehe ki he siasi, koe toe ha ha me'a tetau toe lau kiai. Koe MANU pe 'oku 'ikai tenau 'ilo'i 'enau me'a 'oku fai.'Ikai ha ongo 'e taha pe koe ha me'a 'oku totonu ke fai. Koe loi holo honau ngutu,'e longo pe 'a Leni ia mo e ki'i motu'a ki he mate, he 'oku na 'ilo'i kuo 'ilo'i 'e he kakai. Ko e fakamafola hono ko'eni 'ae talanoa mei he Fine'eiki pe 'a e Motu'a ko Si'i, koe kofesio pe 'a e Motu'a ko Si'i ki he'ene fine'eiki. Pea fakamafola hono pe 'o 'ilo'i ai 'ae fo'i talanoa. Kae kalo holo pe ki'i fefine. Kuo nau feinga ai pe ke kei loi ke 'efihia ai 'a Tele. Fakamolemole atu Ma'alahi, kou 'ilo'i 'oku 'ikai keke si'i mea'i 'ae palo ko'eni, ka 'oku sai pe, koe kakai 'ilo'i ki he me'a ni, tenau mahino'i ange kinautolu 'ae me'a ni 'ia koe. He 'oku 'ikai kemau fie tauhi 'e kimautolu ha huhu'a kehe.
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#220 Aug 16, 2010
NEWS wrote:
<quoted text>
Ma'alahi,'ikai ke mamahi hoku pi, koe pali e kakai MAUMAU FAMILI KO'ENI 'OKU MAMAHI HONAU PI. Koe loi moe fakamala'ia ki he fanga mali 'oe kakai 'i he lotu.'Ikai ke ke hoko pe koe 'ofefine pe fanau 'a ha faifekau pe koe Pule ha potu siasi, pea ke mafai koe keke fai'i koe kakai tangata kotoa 'oku nau kau atu ki he ki'i potu'i siasi ko ia.'Oku totonu kenau malu'i pea poupou'i 'ae ki'i potu'i siasi ko'eni, fai fakalaumalie 'ata'ata pe,'ikai koe fai fai no'ia. Ko 'eku poini Ma'alahi, Koe LOTU pea moe anga 'etau fai 'ae LOTU,'okapau 'oku 'ikai tetau faka'apa'apa'i hotau sino,'a 'e famili,'ae fakafo'ituitui,'ae kaungame'a pea pehe ki he siasi, koe toe ha ha me'a tetau toe lau kiai. Koe MANU pe 'oku 'ikai tenau 'ilo'i 'enau me'a 'oku fai.'Ikai ha ongo 'e taha pe koe ha me'a 'oku totonu ke fai. Koe loi holo honau ngutu,'e longo pe 'a Leni ia mo e ki'i motu'a ki he mate, he 'oku na 'ilo'i kuo 'ilo'i 'e he kakai. Ko e fakamafola hono ko'eni 'ae talanoa mei he Fine'eiki pe 'a e Motu'a ko Si'i, koe kofesio pe 'a e Motu'a ko Si'i ki he'ene fine'eiki. Pea fakamafola hono pe 'o 'ilo'i ai 'ae fo'i talanoa. Kae kalo holo pe ki'i fefine. Kuo nau feinga ai pe ke kei loi ke 'efihia ai 'a Tele. Fakamolemole atu Ma'alahi, kou 'ilo'i 'oku 'ikai keke si'i mea'i 'ae palo ko'eni, ka 'oku sai pe, koe kakai 'ilo'i ki he me'a ni, tenau mahino'i ange kinautolu 'ae me'a ni 'ia koe. He 'oku 'ikai kemau fie tauhi 'e kimautolu ha huhu'a kehe.
Ta ko ho'o poini ia he 'oku 'ikai kemou fie tauhi e huhu'a kehe!!!!ka he'ikai ketau tuku hifo e faifatongia 'ae faifekau ki lalo 'o tupu he tonounou hono 'ofefine,he ko hono mo'oni he'ikai ke loto ha taha ke hoko ha me'a pehe.Kapau ko ia pea koe tali ki heni tatali leva ke fa'ele'i e pepee pea fai hano DNA ke mahino ai pe kohai e father 'ae pepee,he koe fa'ee pe 'e 1 tene 'ilo'i e taimi na'e fai ai e fk-lielia 'o fk-tupu ai e feitama 'oku hoko.'Oku 'ikai keu ilo'i ha taha he kau mamahi pe koha taha au kou siasi he siasi,ka 'o kapau ko au 'ae best friend 'oe 'ofefine e faifekau kou 'akahi e ki'i motu'a ki hala he kapau na'e 'o4 mo'oni ai he'ikai kene maumau'u 'ena fuakava 'o toe kolekole hoka holo he siasi.
NEWS

King Of Prussia, PA

#221 Aug 16, 2010
Na'e 'osi 'alu atu he famili 'o Tele, 'ae ki'i siana na'e fai kiai e kalo 'a Tele, 'o 'ai kenau o moe Lenisi'i ke sivi e pepe, pea kalo mamahi 'a Leni ia he'ikai ke fie 'alu ia moe famili 'o Tele ke sivi e pepee. 'Ilo'i foki 'e Leni ia koe pepee kehe, 'e 'ilo'i lelei e mahina 'o e pepe, pea fika mei ai e taimi na'a na mohe ai pea mo Tele. Na'e taka mai e talanoa ia koe fetolongango'i ia pea moe motu'a mali na'e fai mai pe ia he kimui 'o e ta'u kuo'osi. pea na'e toe lahi pe moe kakai tangata ia na'e hoka holo pe mo ia. Koe palo foki ko'eni, koe nanunga ia e 'ikai ke taha pe 'ete siana. Pea 'oku 'ikai toe 'ilo'i 'e Leni ia pe kohai e tamai 'ae pepee he mahalo na'e mohe kotoa pe ia moe kakai tangata ko'eni he taimi pe 'e taha. Ka koe mo'oni, DNA koe tatuku pe ia, ke 'ilo'i a 'ehe ki'i fefine pe ko hai Tamai 'ene ki'i pepee. Faka'ofa e ki'i laumalie, pea faka'ofa moe Tangata'eiki Pule. Tonu pe 'ene tauhi tama 'a'ana ka koe loi holo e fanga tokotua pea mo 'ene fa'e 'a Lenisi'i, koe fufu holo e kovi he kou na anga pe kiai hono toutou fai e me'a ni. Pea kuo ngali kaunoa e kakai ia he'enau fakapopo tama vale kaita'e pea moe fakamala'ia ki he Siasi Tonga Hou'eiki.
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#222 Aug 16, 2010
NEWS wrote:
Na'e 'osi 'alu atu he famili 'o Tele,'ae ki'i siana na'e fai kiai e kalo 'a Tele,'o 'ai kenau o moe Lenisi'i ke sivi e pepe, pea kalo mamahi 'a Leni ia he'ikai ke fie 'alu ia moe famili 'o Tele ke sivi e pepee.'Ilo'i foki 'e Leni ia koe pepee kehe,'e 'ilo'i lelei e mahina 'o e pepe, pea fika mei ai e taimi na'a na mohe ai pea mo Tele. Na'e taka mai e talanoa ia koe fetolongango'i ia pea moe motu'a mali na'e fai mai pe ia he kimui 'o e ta'u kuo'osi. pea na'e toe lahi pe moe kakai tangata ia na'e hoka holo pe mo ia. Koe palo foki ko'eni, koe nanunga ia e 'ikai ke taha pe 'ete siana. Pea 'oku 'ikai toe 'ilo'i 'e Leni ia pe kohai e tamai 'ae pepee he mahalo na'e mohe kotoa pe ia moe kakai tangata ko'eni he taimi pe 'e taha. Ka koe mo'oni, DNA koe tatuku pe ia, ke 'ilo'i a 'ehe ki'i fefine pe ko hai Tamai 'ene ki'i pepee. Faka'ofa e ki'i laumalie, pea faka'ofa moe Tangata'eiki Pule. Tonu pe 'ene tauhi tama 'a'ana ka koe loi holo e fanga tokotua pea mo 'ene fa'e 'a Lenisi'i, koe fufu holo e kovi he kou na anga pe kiai hono toutou fai e me'a ni. Pea kuo ngali kaunoa e kakai ia he'enau fakapopo tama vale kaita'e pea moe fakamala'ia ki he Siasi Tonga Hou'eiki.
Manatu'i pe 'oku kovi mo vale fefe ha'ate tama tete kei tui pe kita ki ai.Ka kihe matu'a kapu kute 'ilo'i hifo 'oku hala 'ete tama peate fai e me'a koe tete loto ke fai mai kia kita.Koe ha e me'a 'oku 'ikai ke tala ai ha'a taha kihe faifekau kene 'ilo'i na 'oku loi e hoa ia e faifekau ki ai 'oku 'ikai ke tokanga ai ia kene fk-lele'i 'ene fangasipi.
Sainai

Palmerston North, New Zealand

#223 Aug 17, 2010
Deppie _Rose wrote:
Hey I'm SiasiTonga hou'eiki too. I want to come over and tou'a and find a siasi Tonga Hou'eiki Man? Can u get one?
Tali koe hena Deppie keu toki Alu atu au o ai hata ki'i to'ua aia t2 e koe mea pe e ia e kau tama ko e.
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#224 Aug 17, 2010
Kofe 'a Nuzzzzii mo Kauvao pau pe kuna kei fufulu atu 'i tahi kele e.
NEWS

King Of Prussia, PA

#225 Aug 17, 2010
Maa Lahi wrote:
Kofe 'a Nuzzzzii mo Kauvao pau pe kuna kei fufulu atu 'i tahi kele e.
Ko Nusi 'eni sai pe, kou fanogo ko ia 'oku Sekelitali he fakavahefouna 'a 'Amelika ni 'i he Siasi Tonga Hou'eiki.'Ikai teu fu'u maheni moe Tangata ko'eni, ka kou 'osi fakatokanga'i pe he fa'a 'a'ahi ki he potu saiasi ko'eni, taimi pe ke fai ha ki'i to musie he langi 'e tangata, he kuo fa'iteliha'a natula ia he fo'i 'ulu. hahaha! Kei tu'u fefeka pe he poupou ki he vahefonua.
NEWS

King Of Prussia, PA

#226 Aug 17, 2010
Sainai wrote:
<quoted text>Tali koe hena Deppie keu toki Alu atu au o ai hata ki'i to'ua aia t2 e koe mea pe e ia e kau tama ko e.
'E Deppie, teu lava pe ke ma'u atu ha tangata siasi Tonga Hou'eiki kiate koe, ka kou tui teu hanga 'e au 'o 'uluaki vakai'i koe pe 'oku ke passi ke ke tou'a.'Aki 'eni, koupau ke sivi'i koe pe 'oku ke feitama, mali pe tono mali pea ke toki 'ata. Kapau 'oku ke kei single pea kei tauhi ho anga ma'a, pea ke fefine lahi fe'unga ki he tou'a teu hire koe. Mahino?
Sainai

Wanganui, New Zealand

#227 Aug 17, 2010
NEWS wrote:
<quoted text>
'E Deppie, teu lava pe ke ma'u atu ha tangata siasi Tonga Hou'eiki kiate koe, ka kou tui teu hanga 'e au 'o 'uluaki vakai'i koe pe 'oku ke passi ke ke tou'a.'Aki 'eni, koupau ke sivi'i koe pe 'oku ke feitama, mali pe tono mali pea ke toki 'ata. Kapau 'oku ke kei single pea kei tauhi ho anga ma'a, pea ke fefine lahi fe'unga ki he tou'a teu hire koe. Mahino?
News oku ika ko Dr Pusi koe keke toe nofo koe o vakai'i takai holo e kakai ko ho'o mou mea ena sio lalo kihe kau tou'a .ki'i laka mai mua koe o uluaki sivi au .ko ho'o mou mea pe m3 oku fai ko io moe ikai .hahahaha
NEWS

King Of Prussia, PA

#228 Aug 18, 2010
Sainai wrote:
<quoted text>News oku ika ko Dr Pusi koe keke toe nofo koe o vakai'i takai holo e kakai ko ho'o mou mea ena sio lalo kihe kau tou'a .ki'i laka mai mua koe o uluaki sivi au .ko ho'o mou mea pe m3 oku fai ko io moe ikai .hahahaha
LOL@DR. PUSI, Sinai 'ikai koha Toketa au, koe sivi fakafo'i siosio pe. Kau sivi 'eau koe, lahi e ngaahi me'a ia, koe sivi loloa, sivi falahi, koe sivi loloto pea moe toe sivi'i foki e manava loloa. Sio atu pe au ia Sinai,'ikai teke pass koe he sivi manava loloa, he 'oku ke fu'u sino ki 'olunga...heheee! He'ikai teke lava hao ho fo'i 'ulu ki he fu'u teunga uku. Ka 'oku ou tui,'aonga ke houhou lahi mai e tahi kae faingofua.
NEWS

King Of Prussia, PA

#229 Aug 18, 2010
Koe ha me'a kou pehe ai e kakai ko'eni. Koe fanga MANU 'eni ia, Fakailifia pea Palaku, Anga'i MANU, Koe fa'ahinga kalasi Ngeli ko'eni ke loka'i he koe faka'uli kolo, pea mo fakatupu mahaki. Ko'ena pehe 'ikai leva ke toe sai'ia ha taha ia 'iate kinautolu, ko'enau vaivai hifo'ikai ha toka'i kinautolu, The need to go to church.
kauvao

Brea, CA

#230 Aug 18, 2010
MA'ALAHI,
PALILAHI,PALI'IFOKAI,PALINANAO ,PALI'ELO,PALITANEA, PALIVAKUA ,Koe ha ho'o
fu'u fkpoto 'oku fai holo heni,'alu koe 'o feinga ke 'a'au e hi[sperm]ho'o TAMAI
mei ho loto pali. he na'ane fai'i koe he loto farm onioni 'i PUKEKOHE ok. he 'oku ke toe 'elo ange koe ia ok!!!
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#231 Aug 18, 2010
kauvao wrote:
MA'ALAHI,
PALILAHI,PALI'IFOKAI,PALINANAO ,PALI'ELO,PALITANEA, PALIVAKUA ,Koe ha ho'o
fu'u fkpoto 'oku fai holo heni,'alu koe 'o feinga ke 'a'au e hi[sperm]ho'o TAMAI
mei ho loto pali. he na'ane fai'i koe he loto farm onioni 'i PUKEKOHE ok. he 'oku ke toe 'elo ange koe ia ok!!!
'Ei koe ha e me'a kuo fafaa ai ho 'ahu 'o hola mai kihe lokini,mafule hake kihe loki miss2010 kae tuku noa e me'a ia 'a News mo me'a he 'oku 'ikai keke kau koe ai.Pea tuku ho'o fk-matala e tuku fk-holo e hingoa homou famili heni na'a 'ilo'i 'e News kae lua ia he kalasi kehekehe 'ae pali e.Keep it 2 yourself and mummy eh...

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
NBC news verifies Tongan Empire was legit. No s... 5 min IncreaseThePeace312 439
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 17 min Zorri 14,011
Tui Manu'a Empire Of Samoa (Original Rulers Of ... (Nov '11) 24 min Zorri 1,149
Funny...true story (Nov '12) 2 hr Tongan Indian wor... 17
ISIS in Iraq and Russia in Ukraine, what should... 2 hr IncreaseThePeace312 162
El Nino may bring drought to Tonga 5 hr Josh 2
ko hai a sisifa fataua mataelo 5 hr faihoosi 13
•••

Tonga People Search

Addresses and phone numbers for FREE

•••