Ko au kou ta'elata kole ha faito'o

Posted in the Tonga Forum

First Prev
of 4
Next Last
poti

Tonga

#1 Nov 30, 2012
Ko e moa ia kuone folau atu ki muli pea mahalo ko e mama na'e fai'aki e fakama'u ki he ta'u fo'ou,tokanga ha mata tahi 'e teka faka'ofa atu ai e fo'i mama.....
Ezy

United States

#2 Nov 30, 2012
hhh..fola he kata!!..toko na'aku pehe 'e au koe mama mali ta koe nofo mali fkma'u pe ia???lol..kei fkfolofola pe ia!!lol..toko 'oua teke tokanga kiha me'a teu lele ki ho'o moa 'o vakai!!..me'a malie pe ko 'ene ha'u tonu pe kihe fonuani keu ki'i spy'i ke 'aonga 'eku ako polisi fktotolo mo Misi Pooni!lol..
Toki repooti ai 'ene ngaahi fu'u movement e!!hhhhh
Ezy

United States

#3 Nov 30, 2012
Koe faito'o pe toko kihe ta'elata ko ho'o pehe atu ki uafu vuna 'o 'ai ha'o fo'i tulihopo pafua...fo'i mamahi koia tene 'atu e nonga kiho kete!!lol..oopss..kiho mafu!!lol...
Ezy

United States

#4 Nov 30, 2012
Sai pe toko he koe fo'i mama 'e teka he matatahi 'oku 'ikai koe moa!!lolpea ka teka e moa koe 'atunga pe ia e o mai kihe fonua mulini pea koe anga fkmuli pe 'ena ia 'ae teka!!..no fear teu lipooti kotoa atu 'ene ngaahi fu'u movement pea tautefito kihe teka he ko hoku 'elia foki!!hhhh.. pea toki li atu e fee e!!fkma'ama'a atu pe he ko 'ena kuo 'ave ho mou dollar ia 'amoutolu ma'a Pilo!!
manini

Hamilton, New Zealand

#5 Nov 30, 2012
Mate, muli is like showing diamonds n gold to someone. U need to work on making a better life 4 yourself in case she or he might not come back but if u really believe in this person n he/she in u.then u wait patiently n communicate n keep in touch regularly n so long as u make that person feel on top of the world genuinely, the sun might just shine brighter. Koe hala pe ia peake alu koe o kumi ha moa foou e ofa vale ia koe lol
poti

Tonga

#6 Nov 30, 2012
Ezy wrote:
hhh..fola he kata!!..toko na'aku pehe 'e au koe mama mali ta koe nofo mali fkma'u pe ia???lol..kei fkfolofola pe ia!!lol..toko 'oua teke tokanga kiha me'a teu lele ki ho'o moa 'o vakai!!..me'a malie pe ko 'ene ha'u tonu pe kihe fonuani keu ki'i spy'i ke 'aonga 'eku ako polisi fktotolo mo Misi Pooni!lol..
Toki repooti ai 'ene ngaahi fu'u movement e!!hhhhh
hahahaah 'oku te'eki ke fai ha pa ki ai ko e lavelave pe...ke 'ilo 'oku fai e 'ofa lahi ki ai he kuo lahi e mole...[pea ka faifaiange kuo hala e fo'i alea 'o 'ikai ke toe ha'u ,ko au teu hoko atu au mo e hina faito'o fana vao 'oku nounou.

Masi'i Ezy kou ilifia au 'ia koe ho'o fakatotolo ko 'ena,pea faifai pea ke hiki'i mai 'e koe ha fo'i me'a hala,kau si'i 'auha ai pe au,ka koee ko eloi pe ia...

Ko e ta'elata ka ko ha ta'elata,me'a ko ee na'e melie ,kuo melimelia pe ia ,ko e me'a ko e na'e kona toe kona ange ia,

Masi'i toko fele pe kakai fefine ia ,'ikai keu 'ilo pe koe ha kuo makehe atu ai pe fefine ia ko 'eni,ki he'eku sio,pea neongo ko kita ko e mata hange ha ngeli moho 'ota,ka ko hoku mafu faufaua atu hono malohi,pea mo'oni e Fe'auini mei Sopu ,ko e sino ni kuo mokosia pe he fonise afi.

'ofa atu
poti

Tonga

#7 Nov 30, 2012
Ezy wrote:
Koe faito'o pe toko kihe ta'elata ko ho'o pehe atu ki uafu vuna 'o 'ai ha'o fo'i tulihopo pafua...fo'i mamahi koia tene 'atu e nonga kiho kete!!lol..oopss..kiho mafu!!lol...
hahahaha masi'i ta'e 'ofa mo'oni ko koe,masi'i 'ikai ke toe ha fa'ahinga kalasi kehekehe e tuli hopo 'eku 'ai,mo e mamahi pe sino ia kae ta'e ifo pe 'atamai ia,

mahalo ko e 'atunga ia e kava tonga ma'u pe ko e taha ai pe moa peae 'osi kotoa ki ai e tokanga,,kou sio keu ki'i afe ki Pila Ika 'oka fehalaaki e me'a ni....hahahahahah
Ezy

United States

#8 Nov 30, 2012
@Poti...'oku ke fu'u fkmatoato pe koe ia e???..si'i mei tangi au ho fu'u hanu pehe!!..kou manatu kihe fo'i fkme na'a mau fktata ai 'ae talanoa 'o Lute mo Naomi..si'i lea 'a Lute 'o pehe ko ho'o kakai ko hoku kakai,koho 'Otua ko hoku 'Otua..na'aku mei tangi ai pea koe toki tu'o ua 'aki pe 'eni!!lol..toko 'oku ongo kia au ho mamahi pea pehe ange mai 'e lava ke vahe mai keta faingata'ia loua ai!!lol..
Tapu keke 'alu ki Pila Ika he 'oku lahilahi ai e fanga moa ta'ane fie moa ia ai..nonga ange pe 'a kava tonga ia..he mo'oni e hiva..neongo pe 'ene ki'i meimei fo'i lole ka teke pule pea ke pule ma'u pe!!lol..kuo tau 'ai hiva ho'o ngaue!!lol...pea vakai na'a ke ala kihe me'a fana meleni moe hina moe maumau na'a 'osi kihe to'u fana meleni!! lol..koe 'atunga e ho'o toe 'ai mama fkma'u laupisi 'oku ke fonu ta'eifo ai ho'o mou'i na'a ke mei fai e fo'i style 'a faiongoongo..'ano tuki'i pe pea fkake hake pe 'i falemali ke sign her life away!!lol..hhh..loi pe ia toko koe 'ai pe keke ki'i kata he 'oku lahilahinga e tanaki kita 'i tongana!!..
'Ofa atu e
poti

Tonga

#9 Dec 2, 2012
Ezy wrote:
@Poti...'oku ke fu'u fkmatoato pe koe ia e???..si'i mei tangi au ho fu'u hanu pehe!!..kou manatu kihe fo'i fkme na'a mau fktata ai 'ae talanoa 'o Lute mo Naomi..si'i lea 'a Lute 'o pehe ko ho'o kakai ko hoku kakai,koho 'Otua ko hoku 'Otua..na'aku mei tangi ai pea koe toki tu'o ua 'aki pe 'eni!!lol..toko 'oku ongo kia au ho mamahi pea pehe ange mai 'e lava ke vahe mai keta faingata'ia loua ai!!lol..
Tapu keke 'alu ki Pila Ika he 'oku lahilahi ai e fanga moa ta'ane fie moa ia ai..nonga ange pe 'a kava tonga ia..he mo'oni e hiva..neongo pe 'ene ki'i meimei fo'i lole ka teke pule pea ke pule ma'u pe!!lol..kuo tau 'ai hiva ho'o ngaue!!lol...pea vakai na'a ke ala kihe me'a fana meleni moe hina moe maumau na'a 'osi kihe to'u fana meleni!! lol..koe 'atunga e ho'o toe 'ai mama fkma'u laupisi 'oku ke fonu ta'eifo ai ho'o mou'i na'a ke mei fai e fo'i style 'a faiongoongo..'ano tuki'i pe pea fkake hake pe 'i falemali ke sign her life away!!lol..hhh..loi pe ia toko koe 'ai pe keke ki'i kata he 'oku lahilahinga e tanaki kita 'i tongana!!..
'Ofa atu e
masi'i toko kuo fai e ki'i nonga he kuo 'omai e fika telephonekeu tingiange ai pea fai e ki'i levelave he 2am ki he Sapate...

Masi'i toko ko mulina 'oku net e 'api kotoa pea kuo nau poto hono ngaue'aki e skype,kou kole atu kia hani ke ki'i skype mai talamai 'e ia 'oku 'ikai ke poto ha taha ia hono 'ai e skype....

Sai pe toko kau to'a pe ,he toe 'i ai pe e fefine ia..malo e tokoni...

'ofa atu
kole ange

Auckland, New Zealand

#10 Dec 2, 2012
kou ilo tama poti ke puke fk'avanga hehehe kuo ke hiki pe meihe kumete keke skype hhhh

ffhke toko, hey ezy baby ke ffhke??? kou vilo fklaka mau ki heni kau toki kolosi atu ki hotau kii loki ee
kole ange

Auckland, New Zealand

#11 Dec 2, 2012
toko kou tui pe koho foi mama e ne teka ange hemau kii kalapu he po hehehe
poti

Tonga

#12 Dec 2, 2012
kole ange wrote:
kou ilo tama poti ke puke fk'avanga hehehe kuo ke hiki pe meihe kumete keke skype hhhh
ffhke toko, hey ezy baby ke ffhke??? kou vilo fklaka mau ki heni kau toki kolosi atu ki hotau kii loki ee
hahahah masi'i toko neongo 'a e 'ikai ke mahino 'a e me'a ko e skype kia au ,ka koe taimi koee ne 'ai ai ke folau e moa,ne 'otometiki pe 'eku feinga ki ha me'a ke lava keu siosio pe kia hani.hahahaha ,,he na'e pehe pe mo koe ,he 'eva mai ho hoa ki Tonga ni,hahahahaha
kole ange

Hamilton, New Zealand

#13 Dec 2, 2012
naaku pehee au ia toko koe amanaki ke alu atu e hoa ka ko koe ena hena nake hanga e koe taki mamata'i hena hhhh.

fk'ofa mooni ko koe ia, koe hani ena ahai ke tanginoa holo ai?hhh loi pe ia toko. ka kuo ke osi lea kia hani talu ene folau??
Ezy

Bankstown, Australia

#14 Dec 3, 2012
kole ange wrote:
kou ilo tama poti ke puke fk'avanga hehehe kuo ke hiki pe meihe kumete keke skype hhhh
ffhke toko, hey ezy baby ke ffhke??? kou vilo fklaka mau ki heni kau toki kolosi atu ki hotau kii loki ee
hey kole..im doing fine!!! koho tau loki kuo li'aki!!!lol..ta 'ai'ai taua he loki 'o poti!!!lol
fefe hake??
Ezy

Bankstown, Australia

#15 Dec 3, 2012
poti wrote:
<quoted text>
masi'i toko kuo fai e ki'i nonga he kuo 'omai e fika telephonekeu tingiange ai pea fai e ki'i levelave he 2am ki he Sapate...
Masi'i toko ko mulina 'oku net e 'api kotoa pea kuo nau poto hono ngaue'aki e skype,kou kole atu kia hani ke ki'i skype mai talamai 'e ia 'oku 'ikai ke poto ha taha ia hono 'ai e skype....
Sai pe toko kau to'a pe ,he toe 'i ai pe e fefine ia..malo e tokoni...
'ofa atu
hhh..sai kuo ke fiemalie e!!! happy for u bro!!! koe skype ia 'a mulini koe li'i pe la'i ta 'o hone he ve'e telefoni pea kai'i e uaea 'o hange ha kehe!!!lol..
ko ho'o moa 'eni na'e ki'i to'ua he kalapu 'a kole ange mo owl!!! sai pe koe ongo tama pe na'a na ve'e to'ua!!!..ongo angelo foki!!!lol

Since: Aug 12

Location hidden

#16 Dec 3, 2012
Ezy wrote:
<quoted text>
hhh..sai kuo ke fiemalie e!!! happy for u bro!!! koe skype ia 'a mulini koe li'i pe la'i ta 'o hone he ve'e telefoni pea kai'i e uaea 'o hange ha kehe!!!lol..
ko ho'o moa 'eni na'e ki'i to'ua he kalapu 'a kole ange mo owl!!! sai pe koe ongo tama pe na'a na ve'e to'ua!!!..ongo angelo foki!!!lol
BEEEEEAUTIFUL!!:)
kingtonga

Tonga

#17 Dec 3, 2012
poti wrote:
Ko e moa ia kuone folau atu ki muli pea mahalo ko e mama na'e fai'aki e fakama'u ki he ta'u fo'ou,tokanga ha mata tahi 'e teka faka'ofa atu ai e fo'i mama.....
Poti koho ta'elata pe kapau koha toki teka ae mama.pea kapau ne teka pe ia homo i Tongani ta ikai koha meafoou ia. Ke fuu vale aupito he tauhi kaume'a koe mea alu ai mahalo ikai sai ho setesi,pe koe tekiniki.fhk.
fakaoli

Tonga

#18 Dec 3, 2012
poti wrote:
Ko e moa ia kuone folau atu ki muli pea mahalo ko e mama na'e fai'aki e fakama'u ki he ta'u fo'ou,tokanga ha mata tahi 'e teka faka'ofa atu ai e fo'i mama.....
He'ikai ta'eto'o 'ehe masi'i ia 'i muli ho fo'i mama 'o fakatui 'ihe ki'i pusi 'i hono falee. Koe kumi 'e Koe ha fo'i mama fo'ou mo fksiosio ha taha fo'ou ke tui'i fakamalohi ai, hihihihi!!!
Ezy

United States

#19 Dec 3, 2012
Poly KING wrote:
<quoted text>BEEEEEAUTIFUL!!:)
LOL!!..lahi e lea 'ia koe!!
Niu

Liverpool, Australia

#20 Dec 3, 2012
poti wrote:
Ko e moa ia kuone folau atu ki muli pea mahalo ko e mama na'e fai'aki e fakama'u ki he ta'u fo'ou,tokanga ha mata tahi 'e teka faka'ofa atu ai e fo'i mama.....
Haue 'oku si'i mate 'a poti he 'ofa mai kia au.... ko e mama eni poti na'e ki'i fakasi'isi'i he kuo homohomo ia he'eku ta'elata 'ofa atu kia koe.'Ai ai kou ha'u au 'o toli 'ikai ke 'i ai ha skype ia he faama.
'Ofa atu Poti pea tuku e toe kolosi holo e fa'ahinga ko ena 'o Ezy mo e 'otu.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 4
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 2 min uiha 14,090
ko hai a sisifa fataua mataelo 11 min Zorri 17
Is the customs dog at Fuamotu airport trained o... 13 min Zorri 34
ISIS in Iraq and Russia in Ukraine, what should... 2 hr IncreaseThePeace312 178
Fiji's Bainimarama remains a dictator? 4 hr jestr 2
Why Tongan love songs always under a tree? 4 hr Zorri 4
Funny...true story (Nov '12) 8 hr jestr 18
•••

Tonga People Search

Addresses and phone numbers for FREE

•••