bianni mafile'o v's kololiana &tupou 'ahome'e.

Posted in the Tonga Forum

Comments (Page 27)

Showing posts 521 - 540 of700
|
Go to last page| Jump to page:
Lalo Uafu

Kerikeri, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#552
Apr 18, 2012
 
Lailepo wrote:
<quoted text>
mo'oni koe ia ai,ko au ia 'ikai teu famili au mo e kau taulau koeni pe maheni ka kou pango'ia au he fu'u mu'a ngutu 'o laifau(bianni)he forum ko e 'u lau tatau pe ne fai heni mo e facebook.sai pe ke ofi taha pe koe kia pilolevu mo 'ene fanau pea ke poto taha pe koe he tau lau heni mo e tau kotoa pe te ke lakataha pe koe ia hoooiiii..
'E La'ipoo tu'o fiha 'eni e kekee atu hoku mene tole 'oku 'ikai ko Bianni pe 'oku ne 'ilo kihe hou'eiki mo Nuku'alofa. Tokolahi fau e kakai 'oku nau 'ilo'i e kau tau'usi'usi ko'eni pea koe hake 'eni e kataki e kakai ko hono ta'aki kinautolu 'o fkmomoa he 'ataa. Ko Tuita pe 'e ofi taha kia Pilolevu. Koe haa 'e mole ai hoku taimi he 'alu ofi kia Pilolevu 'oku 'iai pe hono famili 'ona mo 'ene kakai. Lalepoo kai falemaloo laka mai pe koe 'o kai tungaiku 'ata'ataa he forum 'oua teke toe kaui talanoa na'aku mono hoku u'a ho ngutu.
OHOVALE

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#553
Apr 18, 2012
 
kahokaho wrote:
ko la'ifauu,koe ki'i fenemotu'a na'u fa'a mimi ai 'i tonga...ko 'ene tangata eni 'e 99 teau 'aki au..'oku 'ikai ko biaani eni ia,mou kataki koe ki'i fefine eni ia 'oku pa fAI HOLO 'I loto kolo ka mou pehe moutolu ko bianni..mau fu'u timi 'akapulu,'osi kotoa he mimi ai!
hahahah kahokaho, tali hena ko 'ene 'asi mai 'a LAIFAU ko 'ene ha'u pe fakangakau koe hahahaha..kumi hao 'ana hhhhhh
OHOVALE

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#554
Apr 18, 2012
 
XLMAO wrote:
<quoted text>Ha'u ko e keta fai he 'oku ta vaofi heni ka e tuku a Bianni ia mo Me'e ke fai ai a Tupou VI...lol
yukky!!!!!!!!

Since: Apr 12

Auckland

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#555
Apr 18, 2012
 
Lalo Uafu wrote:
<quoted text>
'E La'ipoo tu'o fiha 'eni e kekee atu hoku mene tole 'oku 'ikai ko Bianni pe 'oku ne 'ilo kihe hou'eiki mo Nuku'alofa. Tokolahi fau e kakai 'oku nau 'ilo'i e kau tau'usi'usi ko'eni pea koe hake 'eni e kataki e kakai ko hono ta'aki kinautolu 'o fkmomoa he 'ataa. Ko Tuita pe 'e ofi taha kia Pilolevu. Koe haa 'e mole ai hoku taimi he 'alu ofi kia Pilolevu 'oku 'iai pe hono famili 'ona mo 'ene kakai. Lalepoo kai falemaloo laka mai pe koe 'o kai tungaiku 'ata'ataa he forum 'oua teke toe kaui talanoa na'aku mono hoku u'a ho ngutu.
Ueehe ta ko ho'o lau 'au kia La'ifau, sorry atu teu mate au he kata.
XLMAO

Kogarah, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#558
Apr 18, 2012
 
OHOVALE wrote:
<quoted text>
hahahah kahokaho, tali hena ko 'ene 'asi mai 'a LAIFAU ko 'ene ha'u pe fakangakau koe hahahaha..kumi hao 'ana hhhhhh
Io, kumi hao 'ana he'e folea Koe 'e LAIFAU...hahaha
Anonymous

Honolulu, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#561
Apr 18, 2012
 
OHOVALE wrote:
<quoted text>
yukky!!!!!!!!
tapali'i hoosi koe 'alu 'o mono ha fu'u 'akau ho mata'ingutu ha fua e lea fk'ai'ai tau lau heni moe pali'ikuusi mu'a eni..
OHOVALE

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#562
Apr 18, 2012
 
Lailepo wrote:
<quoted text>
tapali'i hoosi koe 'alu 'o mono ha fu'u 'akau ho mata'ingutu ha fua e lea fk'ai'ai tau lau heni moe pali'ikuusi mu'a eni..
----------

LAILEPO kasele ponu, laka ui ho brada kene mono hono 'akau ho mata'ingutu he oku ke anga'i manu pehee pe koe,'oku 'ikai keu pehee au ia he oku ikai keu anga au ki ai...koe ha 'eku faka'ai'ai??? sio ko koe pe oku ke kole fai holo heni mahalo pe oku ki'i 'uanga 'a lalo kai ke si'i hake ai ha taha hena, pea ke si'i ha'u leva kalanga holo he neti...'iuviiiiii fakalangalea, tapu ho'o kohi mai 'a'au kia au he ne 'ikai keu kape atu au kihe mene ko koe!

have a good day pea piliote hena!
OHOVALE

Tonga

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#563
Apr 18, 2012
 
XLMAO wrote:
<quoted text>Io, kumi hao 'ana he'e folea Koe 'e LAIFAU...hahaha
----------

hahah XLMAO kai ke toe loi tuku ho'o kata kake tokoni hahahah
Senituli_2001

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#564
Apr 18, 2012
 
Talamai 'e he akonaki 'o e pongipongi ni ketau fai ha lelei ke fakahoifua ki he 'Otua. Koe kihi'i me'a pe 'eni 'o e lelei 'e kau ai e faka'apa'apa, fetoka'i'aki, fai totonu pea moe 'ofa. Koe felingiaki 'oku tau fai 'oku ou manatu ai ki he himi 'a e Uesilianaa,...
'E 'OUA NA'A TAU FAKAANGA
'A E NGAUE 'A E 'OTUA
'OUA 'E FAI MAMATA PE
KAE FAKATUI MU'A
KOE MATAMATA HOUHOU E
KO 'ENE 'AI PULONGA
KA 'OKU MALIMALI PE
'A SI'ONO FOFONGA
Tau lotua mu'a e palopalema ko 'eni hei'ilo na'a faifai angee kuo mana 'a e 'Otuaa ke fakalelei e monuka kuo to he forum ko 'eni, forum lea tau'ataina, lea kapekape mo ta'e ufi. Mou fakamolemole pe kainga na'a kuo te ngutu tamulea ka koe tala pe e lelei ke hoifua mai 'a Langi. I know that we Tongans have big hearts...pea 'oku 'asi ia he'etau mamahi'i fonua moe mamahi'i e lotu. I also know that we can find it in our hearts to forgive. Moe faka'apa'apa atu foki.
Anonymous

Pearl City, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#565
Apr 18, 2012
 
OHOVALE wrote:
<quoted text>
----------
LAILEPO kasele ponu, laka ui ho brada kene mono hono 'akau ho mata'ingutu he oku ke anga'i manu pehee pe koe,'oku 'ikai keu pehee au ia he oku ikai keu anga au ki ai...koe ha 'eku faka'ai'ai??? sio ko koe pe oku ke kole fai holo heni mahalo pe oku ki'i 'uanga 'a lalo kai ke si'i hake ai ha taha hena, pea ke si'i ha'u leva kalanga holo he neti...'iuviiiiii fakalangalea, tapu ho'o kohi mai 'a'au kia au he ne 'ikai keu kape atu au kihe mene ko koe!
have a good day pea piliote hena!
ko ho'o pehee ena ke talamai ke mau pehee he 'oku ke lolotonga pehe na vale komokomo famili hhhhh 'oua te ke worry koe he 'oku 'iai pe 'eku ki'i fo'i komo 'a'aku ko koe kau holo he fk'ai'ai ha'u koe ka au ke 'oatu hoku me'a tangutu ke ke ma'ene'ena ai ho fo'i palingai'i hhhhhh malie kakai ..
Anonymous

Pearl City, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#566
Apr 18, 2012
 
OHOVALE wrote:
<quoted text>
----------
hahah XLMAO kai ke toe loi tuku ho'o kata kake tokoni hahahah
malie foki pali ngatoto ho'o homeneeee holo heni hhhhh
Anonymous

Pearl City, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#567
Apr 18, 2012
 
Lalo Uafu wrote:
<quoted text>
Ueehe ta ko ho'o lau 'au kia La'ifau, sorry atu teu mate au he kata.
'e uafu lolotoo ueheeee pianipalitositosi maiafiaa ,'alu 'o fufulu ho 'uangahia mo ho'o tama pea ke toki mamene holo heni hoiiiiiiii.
Anonymous

Pearl City, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#568
Apr 18, 2012
 
Senituli_2001 wrote:
Talamai 'e he akonaki 'o e pongipongi ni ketau fai ha lelei ke fakahoifua ki he 'Otua. Koe kihi'i me'a pe 'eni 'o e lelei 'e kau ai e faka'apa'apa, fetoka'i'aki, fai totonu pea moe 'ofa. Koe felingiaki 'oku tau fai 'oku ou manatu ai ki he himi 'a e Uesilianaa,...
'E 'OUA NA'A TAU FAKAANGA
'A E NGAUE 'A E 'OTUA
'OUA 'E FAI MAMATA PE
KAE FAKATUI MU'A
KOE MATAMATA HOUHOU E
KO 'ENE 'AI PULONGA
KA 'OKU MALIMALI PE
'A SI'ONO FOFONGA
Tau lotua mu'a e palopalema ko 'eni hei'ilo na'a faifai angee kuo mana 'a e 'Otuaa ke fakalelei e monuka kuo to he forum ko 'eni, forum lea tau'ataina, lea kapekape mo ta'e ufi. Mou fakamolemole pe kainga na'a kuo te ngutu tamulea ka koe tala pe e lelei ke hoifua mai 'a Langi. I know that we Tongans have big hearts...pea 'oku 'asi ia he'etau mamahi'i fonua moe mamahi'i e lotu. I also know that we can find it in our hearts to forgive. Moe faka'apa'apa atu foki.
si'i lotu'i atu si'i uafu,si'i la'ifau mo si'i bianni ke nau o fai ha ngaue 'aonga mo e pipihi holo e mahaki he'ene toutou fetongitongi hingoa hange ha fu'u fekeee pali'uliiii..
Senituli_2001

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#569
Apr 18, 2012
 
Lailepo wrote:
<quoted text>
si'i lotu'i atu si'i uafu,si'i la'ifau mo si'i bianni ke nau o fai ha ngaue 'aonga mo e pipihi holo e mahaki he'ene toutou fetongitongi hingoa hange ha fu'u fekeee pali'uliiii..
Tuku mai ha ngofua LAILEPO keu fakakau koe 'i he lotu hufaki teu fai he koe lotu pe 'a e angahala, koe 'Otuaaa pe tene fakatonua hotau lotoo mo 'etau fakakaukau pea ne toka 'afio'i 'etau to nounou.'Ofa keke tali lelei 'a e kole 'oku ou fai ni.

Malo
judge

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#570
Apr 18, 2012
 

Judged:

1

koe loki koeni ku ngeesi hina 'ata'ataa pe lol, toe ki vakai atu ha loki e taha na'a matu'u kita ha me'a kae kona hahaha
tuaposiposii

Rancho Cordova, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#571
Apr 18, 2012
 

Judged:

2

2

1

WOW! Malo e lelei sii kainga! I didnt expect our tongan people to be doing this. This is one very sad topic. Toe ta'aki pe 'e kitautolu 'a e Fale o Tupou ko e Fale ia oku fakama'unga kiai a hotau ki'i Fonua Masiva, no matter what! Fakatauange ke mou tali ha foaki melino mo e fe'ofa'aki atu ae 'Eiki ki homou ngaahi lotofale hangee ko ia oku ou ma'u i hoku famili.'Ikai ha me'a e toe mahuinga hake i he'etau nofo 'a kainga. May God heal every hurts in this Forum.'Oua temou toe tau'aki ta'aki he oku lelei pe Fale i ao Tupou, ka kuo pau pe foki ke fai 'e he FILI 'a hono fatongia ee..the sad thing is you guys dont even know what the devil is doing and he is using you greatly ke fakatokolahi hono ki'i pule'anga mala'ia. Mou hanga kia Sihova ke ne ako mai e lelei pea mou tali ia, pea mou takitaha sio hifo ki he'ene ki'i fanau kohoomou priority ia ke tauhi.Sio ki homou matu'a, he oku ke fakafofonga'i 'a ho'o matu'a moho'o kui etc.....SIO KI HE 'AI'ANGAKAI 'O E MANU NE 'ALO'I AI SI'I SISU...koehaa mea oku ta'ata'aki ai e masiva 'a ho fanga tokoua, kae ikai ke ta'aki e masiva o Sisu, ko e masiva lahi taha ia o e ngaahi masiva kotoape pea ko hotau 'Otua ia o ta'engata. Ofa atu everyone! Stay blessed with your families and stay sweet now. Mou takitaha me'a atu ki he maama o talanoa ai kemou fe'ilongaki mo femataaki kae tuku a mu'a e toitoi ia he forum ko 'eni, ko Sadam pe mo Osama oku na toitoi ki he pekia..hehe. ONE LOVE Y'ALL!
tuaposiposii

Newcastle, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#572
Apr 19, 2012
 

Judged:

1

Kia Bianni, Kololiana mo TUpou 'Ahome'e, PE ko honau ngaahi poupou nenau fokotu'u 'ae peesi ta'etaau ko eni:

Ko e kau fafine faifatongia ko eni oku nau 'eiki kotoape mo faifatongia 'osikiavelenga ki he Fale o Tupou, pea oku mau kau fakataha ai pe mokimoutoluo muimui i homou tu'a neongo ikai ha'amau konga 'eiki ke mau ma'u faingamalie ai kemau kau he faifatongia ma'ae Fale. WE ARE PROUD OF YOU MO HOMOU FANGA KUI MOHOOMOU MATU'A HE FAI E FATONGIA HIKI O E FONUA. OKU MOU FAKAFOFONGA'I KOTOAPE KIMAUTOLU TU'A MO TA'EPANI'EIKI, HE FAIFATONGIA. OUA MU'A TEMOU TOE FEKE'IKE'I FAKA-E-LOTOFALE HE OKU MAU SIO HAKE KIATE KIMOUTOLU. YOU ARE IN A LEADERSHIP POSITION AS WELL. PEHEE ANGE MAI 'A E TU'APOSIPOSII MO TA'E'ILOA KO KITA NEU PANI 'EIKI AU MO OFI KI HE FALE O TUPOU KEU SERVE E FALE O TUPOU O LAUIKUONGA. MOU TUKU AA KAU POUPOU MO E KAU FAKA'AI'AI E ME'A TA'ETAAU KO ENI. OKU HANGEE PE ENI IA HA'ATE TOE TA'ATA'AKI HATO FANGA TA'OKETE MO HA'ATE FANGA FA'EE, YOUR VERY OWN FAMILY. THE THREE OF YOU ARE DOING A GREAT JOB KI HE FONUA THRU SERVING OUR ROYAL FAMILY. KO E FUIFUILUPE TENAU KEI FUIFUILUPE AIPE O LAUIKUONGA AND THEY ALSO HAVE A RIGHT FOR THEIR PERSONAL LIVES. OKU LAKA E TAIMI, E IKAI KEI KUONGA NOA AIPE. MA'U HA OFA LAHI KIATE KIMOUTOLU MOHOMOU FOFONGA'I 'EIKI AND I CAN TRULY SAY RIGHT RIGHT I AM PROUD OF YOU THREE LADIES YOUR THEIR FAMILIES.

FAKA'APA'APA ATU MEI HE LOMIPEAU. KO KIMAUTOLU NEONGO HA NGAAHI LOTO KI HE FALE O KALANIUVALU TEMAU KEI HIKI PE HE KO HOMAU FATONGIA PEA KO E FALE O FONUAMOTU OKU FAKAMA'UNGA KI AI E TALA HOMAU KOLO 'EIKI. E IKAI FAIFAIANGE PEA TEMAU OMI KI HE FORUMKOENI OTA'ATA'AKI E FALE O KALANIUVALU. ITS BEYOND EVIL! WE DONT WANT JESUS IS FROWN AND THE DEVIL TO SMILE. TAU HANGA KIA SISU FAI HA ME'A KE POLEPOLE AI HE NAE PEKIA KE OUA TE TAU FAI PEHE NI.

MUCH LOVE TO EVERYONE AND GOD BLESS EACH AND EVERYONE OF YOU AND YOUR PRECIOUS FAMILIES.
Seini

Kogarah, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#573
Apr 19, 2012
 

Judged:

1

1

1

tuaposiposii wrote:
WOW! Malo e lelei sii kainga! I didnt expect our tongan people to be doing this. This is one very sad topic. Toe ta'aki pe 'e kitautolu 'a e Fale o Tupou ko e Fale ia oku fakama'unga kiai a hotau ki'i Fonua Masiva, no matter what! Fakatauange ke mou tali ha foaki melino mo e fe'ofa'aki atu ae 'Eiki ki homou ngaahi lotofale hangee ko ia oku ou ma'u i hoku famili.'Ikai ha me'a e toe mahuinga hake i he'etau nofo 'a kainga. May God heal every hurts in this Forum.'Oua temou toe tau'aki ta'aki he oku lelei pe Fale i ao Tupou, ka kuo pau pe foki ke fai 'e he FILI 'a hono fatongia ee..the sad thing is you guys dont even know what the devil is doing and he is using you greatly ke fakatokolahi hono ki'i pule'anga mala'ia. Mou hanga kia Sihova ke ne ako mai e lelei pea mou tali ia, pea mou takitaha sio hifo ki he'ene ki'i fanau kohoomou priority ia ke tauhi.Sio ki homou matu'a, he oku ke fakafofonga'i 'a ho'o matu'a moho'o kui etc.....SIO KI HE 'AI'ANGAKAI 'O E MANU NE 'ALO'I AI SI'I SISU...koehaa mea oku ta'ata'aki ai e masiva 'a ho fanga tokoua, kae ikai ke ta'aki e masiva o Sisu, ko e masiva lahi taha ia o e ngaahi masiva kotoape pea ko hotau 'Otua ia o ta'engata. Ofa atu everyone! Stay blessed with your families and stay sweet now. Mou takitaha me'a atu ki he maama o talanoa ai kemou fe'ilongaki mo femataaki kae tuku a mu'a e toitoi ia he forum ko 'eni, ko Sadam pe mo Osama oku na toitoi ki he pekia..hehe. ONE LOVE Y'ALL!
Poupou kakato mo e tukulolo...ko e fakama'unga ee 'o e fonuaa 'oku tau to e tu'u ke fai hono tapalasia. Peace to everyone and can we please move on from this page to a much more beneficial discussion?'Ofa atu
tuaposiposii

Sacramento, CA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#574
Apr 19, 2012
 
Malo Seini. How about something educational and uplifting? PEACE BE UPON YOU ALL ALWAYS.
silvouple

Sydney, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#575
Apr 19, 2012
 
kalonikakala usa wrote:
laitae ko laifau mou alu o lau ae alu ae fuu plinsese nae alu mo liava malo ene nofo toitoi holo ia maulupekotofa oku kei ngali lelei ai tau pe fae moe fanau lalekinipea tapuni ho paingutu elo oua teke toe mafaa ki he TAAHINE KO NANASIPAUU TUKUAHO taha pe ene tangata pea e kei taha pe o au ki itaniti mou alu nanao hoomou tungaiku mo cleaning ho matafale peake toki folea hoo mua mate hau o hiva maika he oku ou fiemau keke fakanonga hoku maika he oku oversize heeeeeee let me know haaaaaaa bye
Masi'i Kalonikakala, tuku aa foki e talanoa ta'e sio he na'e 'ikai keke ma'u atu 'ae Pilinisesi mo Liava'a. Ko Liava'a 'oku masoli, pea ko hai ia 'e tui ki he talanoa ta'e fakamo'oni 'ae masoli? Tuku noa'i e fale'alo he 'oku nau haohaoa kotoa pe nautolu. Takitaha tokanga'i pe ia mo 'ene nofo. Malo 'aupito.

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Showing posts 521 - 540 of700
|
Go to last page| Jump to page:
Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

20 Users are viewing the Tonga Forum right now

Search the Tonga Forum:
Topic Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga 7 min Dana Robertson 7,911
Lupepau'u sex video (Jul '12) 4 hr nhjuy 163
tau fai 5 hr crippl 21
Ma'afu the great conqueror of fiji 6 hr koko ngati 25
Crown Prince launches Tu'i Vava - u Festival 9 hr crippl 3
Faitohi Makahokovalu kia Latufuipeka (Aug '13) 9 hr maama 78
Maori King who is from my Fijian and Tongan bro... 10 hr Fijian_Warrior 17
•••
•••
Enter and win $5000
•••
•••