Chaney

Auckland, New Zealand

#447 Apr 15, 2012
Lotokovi to the maximus eh...no wonder all this ta'aki rumour come up when the new king pop up but probably because the FUTURE king will be 'Ulukalala and QUEEN Sinaitakala...they never be that exalted haha.

Since: Mar 12

Location hidden

#448 Apr 15, 2012
judge wrote:
<quoted text>
malo masi'i e tokoni ko kita eni kuo te foki mai o ngaue, ha aonga e ngaue ngaue folahi e wallet ka te fai hifo kita ke ke foleka lol
iauuuu si'i fkofa e hanu mei he vahanoa, koe 'atunga foki ia ho alu tuai ki falemahaki kuo ke hanu ikai kau e folahi ia 'ae ualeti he lau ka koe folalahi koe ho'o fo'ohifo oku fai kiai lau LOL ..... Kautama to'o mai ha vaikita he ko Judge oku mamafa'ia hono fata holo folalahi LOL
maa lahi

Auckland, New Zealand

#449 Apr 15, 2012
faiongoongo wrote:
<quoted text>
iauuuu si'i fkofa e hanu mei he vahanoa, koe 'atunga foki ia ho alu tuai ki falemahaki kuo ke hanu ikai kau e folahi ia 'ae ualeti he lau ka koe folalahi koe ho'o fo'ohifo oku fai kiai lau LOL ..... Kautama to'o mai ha vaikita he ko Judge oku mamafa'ia hono fata holo folalahi LOL
Eheeee Faiongoongo tuku ho'o fie'ilo mai kihe JUDGE he 'oku 'ikai ke folahi he kalasi folahi ko 'ena ho mahaki koe folahi kehe ia 'oku si'i puke aii siuhuuuuuu...HA TOKETA KOE TAFA 'E FAI HO'ATA LOL...

Since: Mar 12

Location hidden

#450 Apr 15, 2012
maa lahi wrote:
<quoted text>Eheeee Faiongoongo tuku ho'o fie'ilo mai kihe JUDGE he 'oku 'ikai ke folahi he kalasi folahi ko 'ena ho mahaki koe folahi kehe ia 'oku si'i puke aii siuhuuuuuu...HA TOKETA KOE TAFA 'E FAI HO'ATA LOL...
Ma'alahi fielau koe ki'i ta'ahine angama'a koe, kataki koau nau osi alu peau sio toketa hoku ta'u 8 ka ko Judge na'e toutou alu ia kihe toketa talu hono ta'u 10 moe toutou pongia e toketa ia he mamata kihe folalahi pehe, malo moene lava mai ki nuusila he oku fkonopooni e me'a faito'o o lava ai to'o inasi a vaiola neongo nae fai 'i okalani hahaha ofa mai oua teke manako he kalasi saisi koena a judge he teke kita fa'ele koe he koe fu'u kalasi tao ia oku fktuutamaki hahaha
maa lahi

Auckland, New Zealand

#451 Apr 15, 2012
faiongoongo wrote:
<quoted text>
Ma'alahi fielau koe ki'i ta'ahine angama'a koe, kataki koau nau osi alu peau sio toketa hoku ta'u 8 ka ko Judge na'e toutou alu ia kihe toketa talu hono ta'u 10 moe toutou pongia e toketa ia he mamata kihe folalahi pehe, malo moene lava mai ki nuusila he oku fkonopooni e me'a faito'o o lava ai to'o inasi a vaiola neongo nae fai 'i okalani hahaha ofa mai oua teke manako he kalasi saisi koena a judge he teke kita fa'ele koe he koe fu'u kalasi tao ia oku fktuutamaki hahaha
Tuku mu'a tama ho'o 'afa'i mai kita he 'oku 'ikai koha ki'i ta'ahine au koe fu'u ta'ahine au pea na'aku angama'a ka kuou 'ilo 'uli eheeeeeeee.Kute 'ofa'ia kita he hele 'ae Toketaa he toutou tafa mahalo kuo piki fkvaha piki e motu'a ia he tou sio toketa hahahahaha,kumo pihia loua ai pe ko JUDGE pe ia 'oku pehe?.
judge

New Zealand

#452 Apr 15, 2012
faiongoongo wrote:
<quoted text>
Ma'alahi fielau koe ki'i ta'ahine angama'a koe, kataki koau nau osi alu peau sio toketa hoku ta'u 8 ka ko Judge na'e toutou alu ia kihe toketa talu hono ta'u 10 moe toutou pongia e toketa ia he mamata kihe folalahi pehe, malo moene lava mai ki nuusila he oku fkonopooni e me'a faito'o o lava ai to'o inasi a vaiola neongo nae fai 'i okalani hahaha ofa mai oua teke manako he kalasi saisi koena a judge he teke kita fa'ele koe he koe fu'u kalasi tao ia oku fktuutamaki hahaha
kou lea ke tuli atu e puaka he tu'a fale he ku 'afu hahaha
maa lahi

Auckland, New Zealand

#453 Apr 15, 2012
judge wrote:
<quoted text>
kou lea ke tuli atu e puaka he tu'a fale he ku 'afu hahaha
Hahahahaha hey tuku ho'o loto kovii..
toga

New Zealand

#454 Apr 16, 2012
martha wrote:
<quoted text>koe ha e kakunga e casino 'a kololiana ki he topiki koeni toga oua teke hu pe moe loto kovi he koe me'a ia 'e haha aki ai moutolu e kololiana e su 'ete homou 'ulu koe ava noa'ia he koutui kokoe ia toga ke haha 'aki ho ngutu e shoe 'ete sai aupito hono ta 'e kololiana e faahinga kii kakai tu'a kae omi fie 'eiki kou pehe kololiana mafao atu ho nima 'eiki haha honau afi kae mau etau oli he kou tui ne haha aki pe su 'ete koe anga'i tu'a he palasi hehehehe..koau kou pehe toga keke lele mai he kaveinga tuku aipe koe e casino 'a kololiana he taumaiaa ko hao paang ako siene paang ape he koe hau meihe famili ene tamai koe kau tuumalie i tonga pea ofa mai oua teke toe ave haane seniti moe maumau ho ngutu he lea noa.
ko eku talanoa atu ka kololiana heku kau hono higoa he topiki ko eni,taau pe ko ene fai atu hono aga ki he ki'i ta'ahine na'e akonaki'i hene fa'e,ka ko hane toe fai atu ki ha taha kuo sio ki hono poto,pea tuku lau pa'aga ia he ko ena kuo 'osi mole honau 'api 'i toga hene fktau atu,kae ha'u ia tuku 'ene fa'e ke nofo totogi heni,koe fielau hono kape pe hene fa'ee ko ene pa lohiaki'i ia,pea ko ena oku tali ke hopo'i hono tuoga'ane ko 'ene ala fktau honau 'api,kaekehe koe me'a fa'iteliha pe ia 'a kololiana mo hono fale,ka koe poini heni ko 'ene toe fkfahufahu 'ana ka 'ilima mo 'ene fanau e,hala ke ai ha kovi ki ai 'a e ki'i ta'ahine ko 'ene 'ita pe he sio oku nau va'iga fa'iteliha 'i palasi pea tu'u atu ia ta'aki su'ete 'ulu ki'i ta'ahine,malie kololiana ho aga,fai hake fai hifo pea kuo fe'uga ho agakovi,me'a keke mahino'i 'oku tatau pe ogo'i koe he kuini mo 'ene 'ofa kia 'ilima mo ene ki'i fanau.
norton

Bondi, Australia

#455 Apr 16, 2012
toga wrote:
<quoted text>ko eku talanoa atu ka kololiana heku kau hono higoa he topiki ko eni,taau pe ko ene fai atu hono aga ki he ki'i ta'ahine na'e akonaki'i hene fa'e,ka ko hane toe fai atu ki ha taha kuo sio ki hono poto,pea tuku lau pa'aga ia he ko ena kuo 'osi mole honau 'api 'i toga hene fktau atu,kae ha'u ia tuku 'ene fa'e ke nofo totogi heni,koe fielau hono kape pe hene fa'ee ko ene pa lohiaki'i ia,pea ko ena oku tali ke hopo'i hono tuoga'ane ko 'ene ala fktau honau 'api,kaekehe koe me'a fa'iteliha pe ia 'a kololiana mo hono fale,ka koe poini heni ko 'ene toe fkfahufahu 'ana ka 'ilima mo 'ene fanau e,hala ke ai ha kovi ki ai 'a e ki'i ta'ahine ko 'ene 'ita pe he sio oku nau va'iga fa'iteliha 'i palasi pea tu'u atu ia ta'aki su'ete 'ulu ki'i ta'ahine,malie kololiana ho aga,fai hake fai hifo pea kuo fe'uga ho agakovi,me'a keke mahino'i 'oku tatau pe ogo'i koe he kuini mo 'ene 'ofa kia 'ilima mo ene ki'i fanau.
Toga ki'i fakatonutonu atu pe ho'o talanoa na'e te'eki ai ta su 'ete 'e Kololiana ha taha, pea na'e 'ikai kene taa'i 'a e tama 'a 'Ilima. Koe talanoa fakalahi kotoa ia. Koe mo'oni na'e lea 'ita kiai pea fu'u 'ohovale e ki'i ta'ahine 'o tangi pea pehe atu ia pe koe ha e me'a 'oku fie'eiki ange ai....na'e 'ikai ha su 'ete 'e kau he me'a ko 'eni. Kapau pe na'ate 'iai pea te talanoa, pea kapau koe fanongo telecoconut pea 'oua tete paasi holo e talanoa loi he na'e 'ikai kete 'iai tonu. Na'e 'ikai koe 'uhinga ia na'e ta'ofi ai 'a Kololiana mei he fai'aho 'oe Kuini 'i Palasi...na'e ta'ofi ia he 'uhinga kehe pea na'e 'osi mahino pe ia months ahead he'ikai hu ki he katoanga 'i Palasi. Ko 'ene casino 'ana koe me'a 'ata'ata pe ia 'a Kololiana, pea kapau kuo ne fakatau honau 'api pea mole, hala ke tau kau atu ai. Just mind your own business, tuku ai pe me'a 'ae kakai he 'oku 'ikai ke tau malenelena atu he'enau palopalema 'anautolu. I am sure we all have heaps of problems ourselves.
norton

Bondi, Australia

#456 Apr 16, 2012
Laifau wrote:
<quoted text>
'Io koe 'uhinga ia e lau suu 'ete he forum ni. Pea kohai ia ne haha 'e Kololiana? Hange pe kia au koe ki'i ta'ahine 'a 'Ilima e.
Kololiana did not hit anyone...koe nounou ia e talanoa ka tau hiki atu ki ha me'a 'oku 'aonga.
norton

Bondi, Australia

#457 Apr 16, 2012
The Creator wrote:
<quoted text>
hahahaha...Malo! LOL
Is there anyone in the royal family THATS NOT GAY!!??
Tukuaa 'ae Fale 'oe Tu'i kae Uli a koe Fale Fai..hhhiiihhihih
Such vulgar asses...mou laka hake 'o tala homou hingoa totonu ka mou sio ki homou siko homou vala he fale hopo ee...tuku e lau sotoma ia moe fasitu'u loi 'e'elo. Takitaha siofi pe hono dick mo hono simo 'o lea kiai...
norton

Bondi, Australia

#458 Apr 16, 2012
Hu-Moe-Tuki wrote:
Kataki Kau ki'i fehu'i atu pe koe mooni 'Oku fakasotoma e tau Tu'i a Tupou 6 pe ko hono ai mahino ange pe 'oku fakasotoma mo tangata pe oku na nofo pe moe tangata?????
malo
What a gutless pig you are...why don't you ask him yourself eh? Ilifia ho mui na'a ke 'uluaki mimi te'eki keke lea? Mata'i manu.
Anonymous

Honolulu, HI

#459 Apr 16, 2012
norton wrote:
<quoted text>
Such vulgar asses...mou laka hake 'o tala homou hingoa totonu ka mou sio ki homou siko homou vala he fale hopo ee...tuku e lau sotoma ia moe fasitu'u loi 'e'elo. Takitaha siofi pe hono dick mo hono simo 'o lea kiai...
KO IA FOKI ,TAKI TAHA LEA PE HONO FU'U DICK MO HONO FU'U SIMOOOO VHK...'OFA ATU NORTON
judge

Auckland, New Zealand

#461 Apr 16, 2012
norton wrote:
<quoted text>
Kololiana did not hit anyone...koe nounou ia e talanoa ka tau hiki atu ki ha me'a 'oku 'aonga.
io mooni ia, ka ku iai ha mamahi kia kololiana pea mou oo atu kiai ke mou talanoa

hiki atu ki ha me'a ku 'aonga,
Mohulea

Auckland, New Zealand

#462 Apr 16, 2012
judge wrote:
<quoted text>
kou lea ke tuli atu e puaka he tu'a fale he ku 'afu hahaha
toko sai pe tuli ia puaka he tu'u tu'afale taha e ave ki falehopo o hange koho'o fa'a tu'utu'afale holo i hofoa kuo ongo'i atu he 'u 'api 'i hofoa ae nonga 'enau 'u ngoue matala'iakau honau tu'afale 'ikai toe 'asi holo ai ho la'iva'e hono tatamalaki 'e 'u ngoue ho'o fa'a tu'u tu'afale hahaha

Since: Mar 12

Location hidden

#463 Apr 16, 2012
Mohulea wrote:
<quoted text>
toko sai pe tuli ia puaka he tu'u tu'afale taha e ave ki falehopo o hange koho'o fa'a tu'utu'afale holo i hofoa kuo ongo'i atu he 'u 'api 'i hofoa ae nonga 'enau 'u ngoue matala'iakau honau tu'afale 'ikai toe 'asi holo ai ho la'iva'e hono tatamalaki 'e 'u ngoue ho'o fa'a tu'u tu'afale hahaha
Judge, ngalingali tama naa mo tuutua4le mo mohulea, he koena kuo ne fkhinohino mai e ia 'ae founga 'ene tuutuafale, ki'i demonstrate maiage koe ho'o style na'a fai ai ha palafu 'o mau ai h hoa LOL
Jus sayn

Australia

#464 Apr 16, 2012
Kou lau ia bianni ene lau ki he poku o Tupouahomee?does she know that kiu was a poku too when we were still in high school?lol seriously people look at urselves n ur loved ones before u utter another word or two about someone else peace be wit u all :)
Coconut

Pasadena, CA

#465 Apr 16, 2012
faiongoongo wrote:
<quoted text>
Judge, ngalingali tama naa mo tuutua4le mo mohulea, he koena kuo ne fkhinohino mai e ia 'ae founga 'ene tuutuafale, ki'i demonstrate maiage koe ho'o style na'a fai ai ha palafu 'o mau ai h hoa LOL
Faiongoongo, kou tui au kia koe,'oku 'iai e fe'ilongaki 'a e ongotama ni. Manavasi'i na koe ongo tama eni ne ma'u ai fo'i lea "'oku ka hili eni, ke sio ki ho totongi".. koe ongo tama ne na fetaulaki atu ki he fo'i tu'afale 'o fai e ki'i mata faiva mei he funga 'akauu..fai atu pea kuo 'osi e kataki 'a e tama ia 'i 'olunga 'one tukuhifo ia he tama 'i lalo.'Ikai foki ke toe lava ha ngaue na'a ngahaha kae pehe hake pe tama 'i lalo ki he tama 'i 'olunga,"'oka hili eni ke sio ki ho'o pay.." pehe pe ongo tama ko enaa 'ena fe'ilongakii pau pe ko kinaua na'a na kaka he fu'u 'apelee.. lol
judge

New Zealand

#466 Apr 16, 2012
Mohulea wrote:
<quoted text>
toko sai pe tuli ia puaka he tu'u tu'afale taha e ave ki falehopo o hange koho'o fa'a tu'utu'afale holo i hofoa kuo ongo'i atu he 'u 'api 'i hofoa ae nonga 'enau 'u ngoue matala'iakau honau tu'afale 'ikai toe 'asi holo ai ho la'iva'e hono tatamalaki 'e 'u ngoue ho'o fa'a tu'u tu'afale hahaha
mohu, teke toe tala e koe eta kii mea pea faifai pea te toe si foki ki tolitoli ho'o ngaue
judge

New Zealand

#467 Apr 16, 2012
faiongoongo wrote:
<quoted text>
Judge, ngalingali tama naa mo tuutua4le mo mohulea, he koena kuo ne fkhinohino mai e ia 'ae founga 'ene tuutuafale, ki'i demonstrate maiage koe ho'o style na'a fai ai ha palafu 'o mau ai h hoa LOL
kataki faiongoongo na'e ikai kapau koha ongo tama longolongo maua e ngali tonu ho'o lau

pea oua naake feinga ke ke demonstrate he teke iku ai koe ki palemolemo, ke ilo koe u api heni ku 'aa'i hahaha

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
Do Tongan women date black men? (Jun '11) 1 hr debby rose 547
The Tongan colonies in fisi,established 1200ad (Mar '14) 1 hr fikibutu 674
Tongan warriors learnt the warrior ways from Fiji. (Apr '12) 6 hr fikibutu 1,979
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 7 hr Dana Robertson 27,179
kohai a MELEVIKATOLIA FALETAU ?? 8 hr Fuiva Tangitangi 15
Nopele Luani fakama'u moe SALMON FEFEO ko Eseta... 8 hr Fuiva Tangitangi 8
teu mali a Pasuka Mapakaitolo mo Taone sii Tukuaho (Dec '13) 16 hr hoosikelo 146
Faitohi Makahokovalu kia Latufuipeka (Aug '13) 17 hr Alaskan- uiha Lady 87
More from around the web