Since: Apr 12

Location hidden

#194 Apr 11, 2012
Sione wrote:
<quoted text>Laifau kohai koaa 'a Vilai 'oku fai hono tete'e holo heni? Na'a na tamai taha mo Kuini Salote 'ia hai? Koeha na'e 'ikai ke hanga ai 'e Kuini 'o 'oange hano nopele ke tukufakaholo ai? Na'e toko fiha 'a e fanau bastard 'a e Tu'i II? Kohai 'a Bianni mo Tupou 'Ahome'e 'oku fai ai e taulau? Ko e siana pe fefine 'a Tupou 'Ahome'e? Ko e falaeiti 'a Bianni pe ko e fefine mo'oni pe ia? Sorry atu he komautolu tu'a ia 'ikai ha'a mau 'ilo atu 'e taha ki he ngaahi hingoa mo e kakai ko ena. Ko Tupou VI pe 'oku mau 'ilo.
Sione, ko Vilai koe taha ia e kau foha tu'utamaki 'oe Tu'i 2. Me'a pango 'ikai ke kei mo'ui 'ene fa'ee ke 'eke kiai pe ko'ene fa'ele 'ia Vilai kia ha'i? Kuo te ilifia na 'oku tamai taha pe 'a Vilai mo Vuna kia Sioape Kaho kuo nau feke'ike'i pehee ai mo Bianni. Ko Bianni koe Kaho, Tupou'ahome'e famili moe Kaho, fanga makapuna 'o Latu Sokopeti koe kau Kaho moia.'Aonga ke 'oatu ha DNA ki Tonga lahi hono tauhi he hpu'eiki e fanau hala pea ko'eni pe te tau pango'ia he omi lau 'eiki tete'e.
vete

Auckland, New Zealand

#195 Apr 11, 2012
Laifau wrote:
<quoted text>
Koia foki Sione fekau atu kenau hopo mai katau hanga atu ai nanao honau manu ki tu'a. He 'oku tau 'ilo atu pe he taimini ko 'enau omi takitaha fktete'e 'ene fu'u kui heni. Koe me'a 'e hoko 'e lavea e taka nofo he kau fie lau 'eiki ko'eni. Koe ta'aki tavale pe e kau 'elo 'o fkmomoa 'i hala mo 'enau oo mai 'o ta'aki me'a 'elo heni.
toki osi atu pe e fuu apitanga fkmanatu e pekia moe toetu'u hala ha aonga ki sii kakai ni ko au ia kuo aonga mai e pekia hotau fkmo'ui ke tuku a eku lau kovi kihe kakai kau lea aki e 'ofa moe anga mokomoko 'ikai kapekape folalahi pehe ni mou kataki a fkmolemole tuku atu a e ngaahi fuu kape palaku pehe ke mole atu ka tau talanoa mahino pe koe loto 'ita koe mea ia e hoko koe kapekape 'ae kata mai a setane he osi ete foi tohi kapekape 'ofa atu people.
HHAHAHAHAHAHAA

Auckland, New Zealand

#196 Apr 11, 2012
Sione wrote:
<quoted text>'Uluaki nanao ho mata'usi mo e lemu'i hoosi. Mau nonga pe mautolu he siofi homau mata'usi 'ikai hange ia ko homou mene'i hoosi mo e fanga tapalii'i kulii. Kuo mou siko tisitisi pe mimi koka kola ke tau kehekehe ai? Fanga lemu'i manu. Ta'aki mai e fuhinga laho ho'o tamai 'o kiki 'aki e pali 'elo ho'o fa'ee pea vau hake mo e toletole siko ho tuonga'ane 'o vali 'aki ho mata'i lemu ta'e. Mou fule'i atu 'o kai homou 'usi mo e fanga manu afi'i kuo mou fekeke mo kimautolu fanga tu'a he forum ni, ko e lau homou 'eiki.'Eiki ha? ne mou toe homo mai ha ava koula ko e luo tatau pe 'oku fononga mai ai e taha kotoa ki mamani. Ko e kehekehe pe he 'oku lava he'e tu'a ia 'o fufulu honau luo ke ifo 'enau hoka mo ;'enau siko. Moutolu fanga luo homo hohongo. Tautapalii holo pe homou ava mimi pea 'ai kemau mau kaunga 'elo atu ai. Fanga namu fulu tuku e lau 'eiki mo e fanga manu mahaki.'Ono'ono atu ka e hoka'i ho 'usi'uli ke mafokifoki mai ho la'i lou'usi...uuiiiiiii...fakahihi 'anga 'oua teke tatapuni mai kimautolu he koe me'a eni 'oku mau ve'etonu aii. Te mau kei tu'a pe kimautolu 'o takitaha fai 'emau ngaue kemau mo'ui ai, fanga hou'eiki namu lemu, ko e mo'ui pe he kakava 'o e kakai. Vaveni pe hano hanga he'e kakai 'o fulihi 'a e tu'u'ang ahomou me'a siko ke mou taulau'aki....hahahaha tapali
TAIMI KE KE LAKA KOE O FOLO'I HA'O FE'I PANATOTOLO!! HHAHAHAHAHAHAA KAPAU NAAKE LAU FKREREI EKU ULUAKI COMMENT HENI, KOU TUI HE IKAI TEKE HA'U O KOHI DABADABAREE TO TI MAI HENI..'EHEEEEEEEE!! DO YOU SEE IN ANY OF MY COMMENTS THAT I'M SOMEHOW RELATED TO THE ROYALS? RE-READ MY COMMENTS BECAUSE I'M SURE YOU'RE EITHER HIGH, DRUNK, OR JUST PLAIN RETARDED IN YOUR MEMBRANE RIGHT NOW.. HHAHAHAHAHAHAA

Since: Apr 12

Location hidden

#198 Apr 11, 2012
vete wrote:
<quoted text>toki osi atu pe e fuu apitanga fkmanatu e pekia moe toetu'u hala ha aonga ki sii kakai ni ko au ia kuo aonga mai e pekia hotau fkmo'ui ke tuku a eku lau kovi kihe kakai kau lea aki e 'ofa moe anga mokomoko 'ikai kapekape folalahi pehe ni mou kataki a fkmolemole tuku atu a e ngaahi fuu kape palaku pehe ke mole atu ka tau talanoa mahino pe koe loto 'ita koe mea ia e hoko koe kapekape 'ae kata mai a setane he osi ete foi tohi kapekape 'ofa atu people.
'Oi'oiaueee ho'o fo'i fkpopoto mai kiate au,'a koe 'alaa na'ake kamata hono ta'aki e kakai mate mo mapo'epo'e holo. Ha'u leva koe talamai keu fkmolemole. Tuku pe ia keu patatoo keu pahia pea ka toki mamate hoku 'elelo he patoo pea 'alu kumi ha me'a ke mo'ua kiai hoku 'elelo.

Since: Apr 12

Location hidden

#199 Apr 11, 2012
Koe fono fanongonogo tokoto. Fekau atu kenau lele mai 'o hug mo kiss patoo he koe toto. Toki ma'u mai e DNA ta 'oku nau si'i kui taha kotoa. Pea tuku ho'o mou feke'ike'i hange ha fanga manu he ta ko'ena 'e vakai hake pe mou tupu pe he fu'u tree 'e taha.
vete

Auckland, New Zealand

#201 Apr 11, 2012
Laifau wrote:
<quoted text>
'Oi'oiaueee ho'o fo'i fkpopoto mai kiate au,'a koe 'alaa na'ake kamata hono ta'aki e kakai mate mo mapo'epo'e holo. Ha'u leva koe talamai keu fkmolemole. Tuku pe ia keu patatoo keu pahia pea ka toki mamate hoku 'elelo he patoo pea 'alu kumi ha me'a ke mo'ua kiai hoku 'elelo.
Koe mea ia kou tohi atu ai Laifau kuou give up he tohi launoa he taumaia oku iloi mai kita he taha oku te lau kiai koete fkmamate ngutu pe he kaunga lau noa kaikehe mea faiteliha pe ia a koe hoo tohi ka koau kuo te retire atu meihe lau kovi kiha taha fkmolemole atu lele kulokula atu pe a koe keke pahia.
judge

Auckland, New Zealand

#202 Apr 11, 2012
vete wrote:
<quoted text>Koe mea ia kou tohi atu ai Laifau kuou give up he tohi launoa he taumaia oku iloi mai kita he taha oku te lau kiai koete fkmamate ngutu pe he kaunga lau noa kaikehe mea faiteliha pe ia a koe hoo tohi ka koau kuo te retire atu meihe lau kovi kiha taha fkmolemole atu lele kulokula atu pe a koe keke pahia.
vete tuku noa'i a liufau mo sione he koe fo'i negative pe e taha, me'a ta'e ngali koe hingoa e faifekau hahaha pehe pe sydney ia ku nau lolotonga stress hono laiki nau tolu e faifekau pinomi he ta mo'ua ku nau omi o tukuange mai e stress ki heni ke tau palaku'ia ai

Since: Apr 12

Location hidden

#203 Apr 11, 2012
judge wrote:
<quoted text>
vete tuku noa'i a liufau mo sione he koe fo'i negative pe e taha, me'a ta'e ngali koe hingoa e faifekau hahaha pehe pe sydney ia ku nau lolotonga stress hono laiki nau tolu e faifekau pinomi he ta mo'ua ku nau omi o tukuange mai e stress ki heni ke tau palaku'ia ai
'Io Judge nau toe ongo'i he'e fkmomoa 'enau fanga kui nanamu he 'ataa koe omi 'o fokotu'utu'u me'a moe 'ai topiki heni. Koe fu'u hingoa 'ena na'e ngaue'aki he fu'u faifekau ko Vete koaa pe ko hai. Ka 'ikai pe koe kau hako'i taamate aipe moe kau urekai 'oku omi 'o tau te'epipilo holo heni.

Since: Dec 09

AKLD, New Zealand

#204 Apr 11, 2012
Sione wrote:
<quoted text>Laifau kohai koaa 'a Vilai 'oku fai hono tete'e holo heni? Na'a na tamai taha mo Kuini Salote 'ia hai? Koeha na'e 'ikai ke hanga ai 'e Kuini 'o 'oange hano nopele ke tukufakaholo ai? Na'e toko fiha 'a e fanau bastard 'a e Tu'i II? Kohai 'a Bianni mo Tupou 'Ahome'e 'oku fai ai e taulau? Ko e siana pe fefine 'a Tupou 'Ahome'e? Ko e falaeiti 'a Bianni pe ko e fefine mo'oni pe ia? Sorry atu he komautolu tu'a ia 'ikai ha'a mau 'ilo atu 'e taha ki he ngaahi hingoa mo e kakai ko ena. Ko Tupou VI pe 'oku mau 'ilo.
hahahha, Sione - What the Heck with this nonsense aye LOL

Koe felau 'ikai toe toka'i mai 'ehe kakai 'ae fale 'oe Tu'i moe Hou'eiki 'e ni'ihi koe 'ulunganga 'oku 'asi?? LOL fkmu'amu'a pe nautolu hono tuku hifo kinautolu kae kata mai 'ae kakai.

Actions is the reflection of what is inside a person - Look at the "awesome" language here. Pea 'oua pe lotoma'ulalo ha taha ia ke tuku LOL
Talamahea

Auckland, New Zealand

#205 Apr 11, 2012
hhhhh malie laifau , vete can you come over for kapa kofi with me please? my birthday to day ,
Talamahea

Auckland, New Zealand

#206 Apr 11, 2012
vete please forgive me , i want ask you something , koe fefine koe pe koe tangata?, kapau koe tangata koe pea toe tuku pe a ia , kau kapa kofi tokotaha pe kita .
Talamahea

Auckland, New Zealand

#207 Apr 11, 2012
pea ke hau o hivai hoku birthday , hau pe koe moe kita koe maika pe eni please , tali atu
Talamahea

Auckland, New Zealand

#208 Apr 11, 2012
oua teke toe fkafei mai e koe a judge mo laifau he kuo mei osi sii mei kofi ia .
judge

New Zealand

#209 Apr 11, 2012
Talamahea wrote:
oua teke toe fkafei mai e koe a judge mo laifau he kuo mei osi sii mei kofi ia .
ai mua keu alu atu o hiva'i ho birthday oku ki'i matolutolu lelei hoku le'o ki ho'o fangongo hahahah
Talamahea

New Zealand

#210 Apr 11, 2012
hahaha mate he kata,mahalo alu a vete ia moe hoa o kapa ti he koe aho kilisimasi
Anonymous

Honolulu, HI

#211 Apr 11, 2012
Laifau wrote:
Koe fono fanongonogo tokoto. Fekau atu kenau lele mai 'o hug mo kiss patoo he koe toto. Toki ma'u mai e DNA ta 'oku nau si'i kui taha kotoa. Pea tuku ho'o mou feke'ike'i hange ha fanga manu he

ta ko'ena 'e vakai hake pe mou tupu pe he fu'u tree 'e taha.
ko eni ko biani eni ku fkpuli mai 'ia la'ifau ,kohai pe fie lea ki ai ko eni ku a'u mai 'ia la'ifau .ko e 'ilonga atu hono matai'ingutu 'ene ng.fo'i to ena he fb....
king kong

Sydney, Australia

#212 Apr 11, 2012
'E LA'IFAU,TEU LELEAKI'I ATU HA'O FO'I 'AISI POLOKA KEKE KOMO HEI'ILO NAKE MOKOTEILO AI,HE HE...'ILONGA HO'O HA'U MEI FATUMU E...'OUA FA'A FAI 'EMAU TALANOA MAUTOLU MEI NUKU'ALOFA KAKE LELE MAFELA MAI MEI 'UTA KEKE KAU HE 'EMAU FEME'A'AKI HENI MOE LO MU'A E TAHA,HA HA...

Since: Apr 12

Sydney, Australia

#213 Apr 11, 2012
vete wrote:
<quoted text>toki osi atu pe e fuu apitanga fkmanatu e pekia moe toetu'u hala ha aonga ki sii kakai ni ko au ia kuo aonga mai e pekia hotau fkmo'ui ke tuku a eku lau kovi kihe kakai kau lea aki e 'ofa moe anga mokomoko 'ikai kapekape folalahi pehe ni mou kataki a fkmolemole tuku atu a e ngaahi fuu kape palaku pehe ke mole atu ka tau talanoa mahino pe koe loto 'ita koe mea ia e hoko koe kapekape 'ae kata mai a setane he osi ete foi tohi kapekape 'ofa atu people.
Malo mu'a Vete hono faka'aonga'i 'a e me'i kelesi ne tau lave ai he PEKIA MA'ONI'ONI ne toki 'osi. Koau ia 'oku ma'u pe 'eku fiefia 'aku 'i he lau e ngaahi fakakata, fakaoli mo e heliaki 'i he hua mo e fakaoli 'a Judge, Lalo Ifi, Poti mo kimoutolu he forum ni. Pe ko e loi pe ko e mo'oni ka 'oku ma'u pe 'a e oli pea ngata pe ia he forum ni. Ko e fakaloloma atu, ka ko e ngaahi loto kuo hako pea 'ikai ha fie tukulolo 'o hange ko e tukulolo kakato ne toki fai 'i he pekia ka tau hao ai. Ko e anga pe 'eku vakai Vete,'i he lau pe 'o e ngaahi fe'ave'aki. Faka'amu noa pe kita ke takimu'a 'a e hou'eiki 'i he ta sipinga lelei ki he kakai. Pea kakapu kuo nau feke'ike'i pe kinautolu 'ia kinutolu, kohai kitautolu ke nau toe ufi mai kiai? Tau lotu'i mu'a ke vave ni hano lolo e fita'a 'o Setane kuo ne veuki 'a e nofo 'a e famili mo e famili pea kuo fanafotu mai ia 'i he hou'eiki. Mahalo pe 'oku 'iai ha'o kakunga mo Bianni mo Tupou'ahome'e pea kuo fu'u totu'a 'a e fekolo'aki 'oku fai. Ka ke mediate atu mu'a homou ngaahi va fakalotofalee ke tokamalie, he 'oku mo'oni ho'o lau, ko e ha hano 'aonga 'o e laulaunoa ni< 'osi pea kata mai 'a Setane mo mamani. Pea ke laka tonu Vete, he ngaahi heliaki ia 'a Judge te tau fehalaaki pe ai...lol
judge

New Zealand

#214 Apr 11, 2012
Mohokoi wrote:
<quoted text>Malo mu'a Vete hono faka'aonga'i 'a e me'i kelesi ne tau lave ai he PEKIA MA'ONI'ONI ne toki 'osi. Koau ia 'oku ma'u pe 'eku fiefia 'aku 'i he lau e ngaahi fakakata, fakaoli mo e heliaki 'i he hua mo e fakaoli 'a Judge, Lalo Ifi, Poti mo kimoutolu he forum ni. Pe ko e loi pe ko e mo'oni ka 'oku ma'u pe 'a e oli pea ngata pe ia he forum ni. Ko e fakaloloma atu, ka ko e ngaahi loto kuo hako pea 'ikai ha fie tukulolo 'o hange ko e tukulolo kakato ne toki fai 'i he pekia ka tau hao ai. Ko e anga pe 'eku vakai Vete,'i he lau pe 'o e ngaahi fe'ave'aki. Faka'amu noa pe kita ke takimu'a 'a e hou'eiki 'i he ta sipinga lelei ki he kakai. Pea kakapu kuo nau feke'ike'i pe kinautolu 'ia kinutolu, kohai kitautolu ke nau toe ufi mai kiai? Tau lotu'i mu'a ke vave ni hano lolo e fita'a 'o Setane kuo ne veuki 'a e nofo 'a e famili mo e famili pea kuo fanafotu mai ia 'i he hou'eiki. Mahalo pe 'oku 'iai ha'o kakunga mo Bianni mo Tupou'ahome'e pea kuo fu'u totu'a 'a e fekolo'aki 'oku fai. Ka ke mediate atu mu'a homou ngaahi va fakalotofalee ke tokamalie, he 'oku mo'oni ho'o lau, ko e ha hano 'aonga 'o e laulaunoa ni< 'osi pea kata mai 'a Setane mo mamani. Pea ke laka tonu Vete, he ngaahi heliaki ia 'a Judge te tau fehalaaki pe ai...lol
taahine mohokoi, ha'u ha'u ki heni ke ta uma mo fklelei, tuku aa ho'o lotomamahi, ke 'ilo ku ke lii'i pe au o ma'ulalo ange ia he larva i lalofonua kae kehe teu kataki'i pe koe hoihoifua moe 'alaha ho fo'i hingoa, Vete hahaha oua teke tui kia mohokoi lol

Since: Apr 12

Location hidden

#215 Apr 11, 2012
king kong wrote:
'E LA'IFAU,TEU LELEAKI'I ATU HA'O FO'I 'AISI POLOKA KEKE KOMO HEI'ILO NAKE MOKOTEILO AI,HE HE...'ILONGA HO'O HA'U MEI FATUMU E...'OUA FA'A FAI 'EMAU TALANOA MAUTOLU MEI NUKU'ALOFA KAKE LELE MAFELA MAI MEI 'UTA KEKE KAU HE 'EMAU FEME'A'AKI HENI MOE LO MU'A E TAHA,HA HA...
'E King Kong namu hohongo. Koe fketete'e mai ho'o mou feme'a'aki 'ai peau pehee 'eau ko Nanasipau'u koe pe ko Luseane Luani mo Luoloa kenau feme'a'aki. Mou lele hake takitaha taa puni e ava 'ene fu'u kui na'a mou homo mai ai. Pea 'oku 'ikai ko Biali Tikatele au 'a mamani keu namu teau hange ko kimoutolu katoa kau 'usi tau tupu he hulihuli e kau tau. Mou lele aa foki 'o 'uma moe fkmaa he ko ho'o mou tau kape ko'ena ka 'oku mou tupu kotoa 'ia kui ko ma'u he lalo saafa, fanga makapuna e kau mala 'uanga. Mou tau ta'aki aipe mo Biali mo Kololii mui oma me'a mahififi. Pea ui atu aa foki mo Venusi ke ha'u ki heni 'o nanao mai mo homou 'uanga e kau fie Nuku'alofa ta'e Nu'alofa. Malie kau Nuku'alefa e. HEEHEEEHEEEE

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 9 min uiha 27,850
Is it just me or are all Tongan/Micronesian/Sam... (Nov '12) 2 hr frr 66
"Polynesians are all Samoan" 4 hr tongangodz 11
Tongan democracy activist becomes first commone... 6 hr tongangodz 5
The Tongan colonies in fisi,established 1200ad (Mar '14) 15 hr tongangodz 887
Ancient Tonga was glorous 22 hr tongangodz 16
Nopele Luani teu mali moe Fokisi osi Faele 22 hr tongangodz 24
More from around the web