Comments
741 - 760 of 1,284 Comments Last updated Feb 3, 2013
SIANA MAKA

Laie, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#770
Jun 6, 2009
 
what the wrote:
Seuke ma'alahi ho'o lilii. Tau 'ai pe tautolu e vaka 'o emergency landing pea toki fly!! Teu toe palaea 'aki pe 'eau e tou'a!
(Filght tower to ma'alahi and fuetahi.'oku ifo e emergency landing pea 'amusia ena ia!! over and over and over again.)
palaea 'aki e fu'u mahi e toua pe ko hoku fu'u mahi 'oku sai pe mo ia
loho

Seattle, WA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#771
Jun 6, 2009
 
Maa Lahi wrote:
<quoted text>
Hey loho'elo 'oku 'ikai ke mau fie potalanoa ki mautolu mo koe he ko 'Amelika pe na'a nau kamata mai 'ae lau tui'i moe hoka niu moe ha fua.Ko mautolu heni 'oku maumau 'ai'ai lelei pe ki mautolu ia.Toe lau 'ae topiki ke mahino kia koe kae 'oua 'e 'ai ke mau hela ki mautolu ia hono fk-ikiiki atu.Ko ho'o lau fanga vale mai he kuke poto vale kai ta'e..
Fo'i Maa Lahi... Maa Lahi or Ma'a Lahi??..Mo'oni e lea 'a Palesiteni Push he'emau konifelenisi he teu e Olympic.."'Oku mahu'inga ma'u pe ketau Qualify pea tau toki hopo ki ha fa'ahinga mala'e 'o tatau ai pe ha tapa 'o e mo'ui"..he koe taimi koee 'oku fehangahangai ai 'a e Qualify moe Qualify 'oku ifo 'a e mamata..ifo e fanogo pea 'oku tau tufi mei ai....KA..koe taimi 'oku va'inga ai e vale moe poto..'oku toe vale e poto he ngaue 'a e vale...ko ia ai teu mamata pe mo 'atu ha fale'i..OK
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#772
Jun 6, 2009
 
loho wrote:
<quoted text>
Fo'i Maa Lahi... Maa Lahi or Ma'a Lahi??..Mo'oni e lea 'a Palesiteni Push he'emau konifelenisi he teu e Olympic.."'Oku mahu'inga ma'u pe ketau Qualify pea tau toki hopo ki ha fa'ahinga mala'e 'o tatau ai pe ha tapa 'o e mo'ui"..he koe taimi koee 'oku fehangahangai ai 'a e Qualify moe Qualify 'oku ifo 'a e mamata..ifo e fanogo pea 'oku tau tufi mei ai....KA..koe taimi 'oku va'inga ai e vale moe poto..'oku toe vale e poto he ngaue 'a e vale...ko ia ai teu mamata pe mo 'atu ha fale'i..OK
Mahino 'eni ia 'oku ke qualify koe kae tuku pe mu'a ke mau faifai pe ki mautolu ia he 'oku ma'u ai 'e mau fiefia mo 'e mau oli'ia.
loho

Seattle, WA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#773
Jun 6, 2009
 
Maa Lahi wrote:
<quoted text>
Mahino 'eni ia 'oku ke qualify koe kae tuku pe mu'a ke mau faifai pe ki mautolu ia he 'oku ma'u ai 'e mau fiefia mo 'e mau oli'ia.
kataki atu...hoko atu moutolu

malo
Huni-o-fonuamalu

South Jordan, UT

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#774
Jun 6, 2009
 
ai mo mou o kiha lotu
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#775
Jun 7, 2009
 
loho wrote:
<quoted text>
kataki atu...hoko atu moutolu
malo
He'ikai ke tau toe hoko atu ki tautolu ia loho.Koe ifo pe 'ae faikava ketau toko lahi,ke hokohoko atu 'ae fie lelei 'ae tou'a.
SIANA MAKA

Laie, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#776
Jun 7, 2009
 
Maa Lahi wrote:
<quoted text>
He'ikai ke tau toe hoko atu ki tautolu ia loho.Koe ifo pe 'ae faikava ketau toko lahi,ke hokohoko atu 'ae fie lelei 'ae tou'a.
toe si'i peau kai koe
SIANA MAKA

Laie, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#777
Jun 7, 2009
 
loho wrote:
<quoted text>
kataki atu...hoko atu moutolu
malo
kataki lohofua 'oua te ke nofo he te ke hoka niu ai
loho

Seattle, WA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#778
Jun 7, 2009
 
siana..na'e fai e puna fklaka mei he me'a ko ia...na'a mau ngaue'aki pe kai kulii..ka ko 'ene tu'u he taimi ni 'e fai hano vakai'i pe 'oku kei ifo pe 'ikai...
loho

Seattle, WA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#779
Jun 7, 2009
 
Maa Lahi wrote:
<quoted text>
He'ikai ke tau toe hoko atu ki tautolu ia loho.Koe ifo pe 'ae faikava ketau toko lahi,ke hokohoko atu 'ae fie lelei 'ae tou'a.
'Oku 'i ai ho'o mo'oni..ka 'oku mo'oni ai lea 'a e kau kaivai mei motu.."ke tolutolu hama hotau pate kae ngaholo hotau vaka"..kau faikava... koe ki'i naveikau 'e fai atu ai e tasilisili...he koe motu pe ka na'e navei..'auaa.

kaikehe tau vete katau toki no'o...
SIANA MAKA

Laie, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#780
Jun 7, 2009
 
loho wrote:
<quoted text>
'Oku 'i ai ho'o mo'oni..ka 'oku mo'oni ai lea 'a e kau kaivai mei motu.."ke tolutolu hama hotau pate kae ngaholo hotau vaka"..kau faikava... koe ki'i naveikau 'e fai atu ai e tasilisili...he koe motu pe ka na'e navei..'auaa.
kaikehe tau vete katau toki no'o...
no'o fu'u lohofua he kuo toho fakatefisi
loho

Seattle, WA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#781
Jun 7, 2009
 
siana ..'oku ai ha me'a ke mamahi ai??? ha ke pehe na ai?? hahahaa

“comfortably insane....”

Since: May 09

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#782
Jun 7, 2009
 
How about we move away from the self-descriptions (lohofua etc) hahaa! Ka tau faikava aa tautolu he kuo 'osi hono talanga'i e topiki ia.
loho

Seattle, WA

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#783
Jun 7, 2009
 
masi'i fue 'ikai keu 'amanaki 'oku ai ha maama pehe 'e tapa mai mei he fuetahi..ta pea ngali...tau faikava..fue...teu liliu atu hoku hingoa ke mahino kou poupou kakato kiho'o fakamaama..
what the

Sydney, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#784
Jun 7, 2009
 
loho wrote:
<quoted text>
Fo'i Maa Lahi... Maa Lahi or Ma'a Lahi??..Mo'oni e lea 'a Palesiteni Push he'emau konifelenisi he teu e Olympic.."'Oku mahu'inga ma'u pe ketau Qualify pea tau toki hopo ki ha fa'ahinga mala'e 'o tatau ai pe ha tapa 'o e mo'ui"..he koe taimi koee 'oku fehangahangai ai 'a e Qualify moe Qualify 'oku ifo 'a e mamata..ifo e fanogo pea 'oku tau tufi mei ai....KA..koe taimi 'oku va'inga ai e vale moe poto..'oku toe vale e poto he ngaue 'a e vale...ko ia ai teu mamata pe mo 'atu ha fale'i..OK
Malo loho mata fale'i.

“comfortably insane....”

Since: May 09

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#785
Jun 8, 2009
 
loho wrote:
masi'i fue 'ikai keu 'amanaki 'oku ai ha maama pehe 'e tapa mai mei he fuetahi..ta pea ngali...tau faikava..fue...teu liliu atu hoku hingoa ke mahino kou poupou kakato kiho'o fakamaama..
malo ia loho...pau aipe 'eku fili 'ia koe ki he Falealea lol!
Fakato Luo

Narre Warren, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#786
Jun 26, 2009
 
Me'apango pe na koe sola kita pea kuo te hala loto 'api mai he paenga ni, pea 'oku te ongo'i tokakovi 'o hange na'a te tuku faikava hengihengi mai 'i Tonga, kuo te kona,'oku hanga 'ehe hahau 'o ta'aki mai e 'alaha ngangatu e fanga ki'i kaselu. Kau tama kataki pe na'a pehe kuo fai ha fie matai ka 'oku fa'a ma'u hala e kakai he taimi 'oku fa'a lua ai ha taha 'o pehe koe tupu mei he me'akai na'a ne kai na'e fafanga 'aki 'e hono tauhi. Kae ta koa koe ola pe ia 'ene fakaeveeve holo he funga 'o mamani, ka 'oku mo'oni e fa'a hanu 'a e ngaahi tauhi "'Alu koe 'o fai ho'o fakatamaiki, kae tukuaki'i kimaua ia 'ehe sosaieti". Koe taha ia e ngaahi tukutukulaumea 'a Lo'au fekau'aki mo hotau 'ulungaanga fakafonua 'oku tonu ketau kei "pukepuke 'a fufula", ke 'oua 'e "palali vale (papunoa-hua lela) kae 'ai 'o e hua-fakatauala". Ka 'oku sai pe ia kapau koe kau ta'ekamu, pea kapau koe kakai kuo nau kamu pea fihi e fatai e he hingano moe kau lepa, pea mou kataki 'o foki ki Tonga kia Nopele Vaea 'o faka'eke'eke ki he anga e tala hotau fonua ki he anga e tauhi vaha'a ngatae.'Ofa Atu
UILI FALAMOE

Laie, HI

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#787
Jun 26, 2009
 
Fakato Luo wrote:
Me'apango pe na koe sola kita pea kuo te hala loto 'api mai he paenga ni, pea 'oku te ongo'i tokakovi 'o hange na'a te tuku faikava hengihengi mai 'i Tonga, kuo te kona,'oku hanga 'ehe hahau 'o ta'aki mai e 'alaha ngangatu e fanga ki'i kaselu. Kau tama kataki pe na'a pehe kuo fai ha fie matai ka 'oku fa'a ma'u hala e kakai he taimi 'oku fa'a lua ai ha taha 'o pehe koe tupu mei he me'akai na'a ne kai na'e fafanga 'aki 'e hono tauhi. Kae ta koa koe ola pe ia 'ene fakaeveeve holo he funga 'o mamani, ka 'oku mo'oni e fa'a hanu 'a e ngaahi tauhi "'Alu koe 'o fai ho'o fakatamaiki, kae tukuaki'i kimaua ia 'ehe sosaieti". Koe taha ia e ngaahi tukutukulaumea 'a Lo'au fekau'aki mo hotau 'ulungaanga fakafonua 'oku tonu ketau kei "pukepuke 'a fufula", ke 'oua 'e "palali vale (papunoa-hua lela) kae 'ai 'o e hua-fakatauala". Ka 'oku sai pe ia kapau koe kau ta'ekamu, pea kapau koe kakai kuo nau kamu pea fihi e fatai e he hingano moe kau lepa, pea mou kataki 'o foki ki Tonga kia Nopele Vaea 'o faka'eke'eke ki he anga e tala hotau fonua ki he anga e tauhi vaha'a ngatae.'Ofa Atu
laho kai ho'o kui lohofua
what the

Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#788
Jun 27, 2009
 
tuku aa e kai potu Uili.
Fakato Luo

Narre Warren, Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#789
Jun 29, 2009
 
Fakatauange pe kuo maama kau va'inga he paenga ni, kou fokotu'u atu ke kamata'i ha Forum 'a Tonga ketau talanoa tau'ataina ai he kuo 'ikai ke loto e ni'ihi ia ketau kau atu he 'enau ngaahi me'a fakakolo pe fakafamili. Pea tau fe ako 'aki ai he talanoa hua moe fakamalinga, he koe anga 'eku sio koe tokolahi 'o e ni'ihi 'oku nau kau he felafoaki na'e 'ikai tenau faikava mo ha matu'a matu'otu'a. He 'oku mo'oni e paloveape, "Koe patato pe 'a niu ngono".'Oku 'ikai teu tui au koe kau noa 'etau kau he felafoaki he paenga ni, ka 'oku ou loto ke faka'apa'apa'i e
totonu 'a e fa'ahinga 'oku hoko tonu kiate kinautolu e kaveinga e talanga. Pea ka nau ka toki kole tokoni mai pea tau toki hu atu.
Fefe ketau talanga kitautolu he 'osi e ta'u 'e uofulu mei heni kuo ma'u 'e Siaina ia 'a Tonga. Koe'uhi he'e kau lelei ia ki he hako tupu e fonua, na'a nifi e Stolen Generation ia 'a e kau 'Apo 'Aositelelia,'i hano se'e 'e he kau mata mano'o hotau hako ki tahi he kaha'u. Koe fehu'i "KOE TA'ETOKANGA IA 'A HAI? He 'oku ou sio atu kapau na'e 'ikai ke lava e feinga liukava 'a Tu'ivakano Polutele he kuonga e Tu'i ua, moe feinga liukava 'a Afuha'amango he kuonga e Tu'i 'ofa Tupou III, fefe leva 'a Akilisi mo Tupou IV mo Tupou V. Mahalo na'a 'aonge ia.
C U Guys, Sofa Soifua.

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

38 Users are viewing the Tonga Forum right now

Search the Tonga Forum:
Title Updated Last By Comments
Ma'afu the great conqueror of fiji 3 min jestr 139
Rotary elects youngest President 52 min Zorri 2
Tongan Translation (May '09) 57 min Zorri 428
Tonga: Foundation of our Cultures, Values and I... (Jun '11) 1 hr Zorri 16
omg!!!! 1 hr Zorri 8
LDS Apostle visited Tonga 4 hr Dana Robertson 8,354
Melanesia 4 hr Luscious 10
•••
•••