First Prev
of 66
Next Last

Since: Mar 12

Location hidden

#1330 Dec 17, 2012
Ezy wrote:
@Judge and Koleange...
Ko au mo Faiongongo 'oku ma puka fktaha pe kihe hotele tatau kihe 'etau REUNION...remember!!
We r staying at the Skycity Grant Hotel from the 8th to the 13th of Jan!! Let us know 'i heni pe koe ha e po pe 'aho 'e fai ai 'etau fetaulaki!! If u chicken out pea 'oua temo toe fktu'utu'u me'a he ko News Man pe 'oku pau he pau!!
'Ikai kema toe tui maua ki ha'a mo fo'i PE 'e taha!!lol..if ur both buzy..
.its all good kama 'ai'ai tokoua pe aa maua!!..toki ta atu pe ke mo pehe hake 'o vakai 'a Faiongoongo 'i falemahaki he 'osi 'ema reunion!!lol..anyways marry xmas n happy new year!!..judge talaatu hoku 'ofa kia mum!!l...koleange fai mo kole ha'o visa kihe hoa!!lol Faiongoongo ur the man..fielau!! lol
Oua hoha koe Ezy kihe ongoua koena he kohono mo'oni 'oku mo'ua 'a Judge ia he finemotu'a mauli he na'e talu 'ene langaa fa'ele he mahina kuo'osi pea oku te'eki ai pe ke fkhifo ia pea koe me'a ia oku ikai ke toe 'asi holo ai e toko, pea ko Koleange oku mo'ua ia he tu'utu'afale holo he ngaahi 'ahoni 'o ava'ifa'o he 'u 'akaukilisimasi 'ae 'u otu api LOL Fai pe taua 'eta nofo hotele pea ta papaati pe taua he oku fu'u ta'ekalasi 'aupito ongo2 koena
Ezy

United States

#1331 Dec 17, 2012
faiongoongo wrote:
<quoted text>
Oua hoha koe Ezy kihe ongoua koena he kohono mo'oni 'oku mo'ua 'a Judge ia he finemotu'a mauli he na'e talu 'ene langaa fa'ele he mahina kuo'osi pea oku te'eki ai pe ke fkhifo ia pea koe me'a ia oku ikai ke toe 'asi holo ai e toko, pea ko Koleange oku mo'ua ia he tu'utu'afale holo he ngaahi 'ahoni 'o ava'ifa'o he 'u 'akaukilisimasi 'ae 'u otu api LOL Fai pe taua 'eta nofo hotele pea ta papaati pe taua he oku fu'u ta'ekalasi 'aupito ongo2 koena
ha!ha!..koia kotoa!! News man koe ki'i kole atu pe ke taki taha nofo pe hono loki na'a ke spiderman mai koe ki hoku loki!! Kapau koe ongoua koee 'oku ki'i ngali falala'anga!!lol..
Manatu'i ma'u pe ho hoa 'Alepea, koe matakali to'o me'afana!!lol..
Lao 'eta reunion 'oku taha pe!! Tapu felo'a 'aki!! Vakai na'a ke matamata kehe mai kia au!! Koau pe 'oku ngofua keu pehe atu e!!lol
..loi pe ia bro!!hi!hi!hi!
kole ange

New Zealand

#1332 Jan 13, 2013
hey sorry atu ongo2, hei kapau oku mo kei i heni let me know where about would really love to catch up.

faiongoongo fai pe hoo tala eta mea oku faa fai ke ilo hee kakai pea fielau pea ta ha taha ia kihe polisi tala naaku tuu tuafale ange honau api....fai pe e koe mea fai ai e maumau ee lol.

hey ezy, kataki naa pehee ma sii hanga kehe ka oku mooni e lau a faiongoongo oku moua atu e judge he mauli ne langaa he mahina kuo osi pea ko kita naate sii moua he teu e lesoni kilisimasi e fanau lautohi fksapate osi atu ia kau hoko hake o kihe teu eku failotu moe gaahi alaa mea koia kihe uike mahuinga e ta'u pea koe toki situ'a atu eni mei ai pea kuote 'ataa oua teke tui kia faiongoongo na'u tuu tuafale holo he koe mea pe ia naama faa fai he taimi koee heene faa taki au lol
Ezy

Australia

#1333 Jan 13, 2013
kole ange wrote:
hey sorry atu ongo2, hei kapau oku mo kei i heni let me know where about would really love to catch up.
faiongoongo fai pe hoo tala eta mea oku faa fai ke ilo hee kakai pea fielau pea ta ha taha ia kihe polisi tala naaku tuu tuafale ange honau api....fai pe e koe mea fai ai e maumau ee lol.
hey ezy, kataki naa pehee ma sii hanga kehe ka oku mooni e lau a faiongoongo oku moua atu e judge he mauli ne langaa he mahina kuo osi pea ko kita naate sii moua he teu e lesoni kilisimasi e fanau lautohi fksapate osi atu ia kau hoko hake o kihe teu eku failotu moe gaahi alaa mea koia kihe uike mahuinga e ta'u pea koe toki situ'a atu eni mei ai pea kuote 'ataa oua teke tui kia faiongoongo na'u tuu tuafale holo he koe mea pe ia naama faa fai he taimi koee heene faa taki au lol
Happy new year!! Not to worry dear! I'm back to my lil corner kihe 'eku fu'u pepe ta'u uanoa!lol..toki vilo atu next time pea tau toki fetaulaki !! Had a great time there though!! 5 days with the fam bam n 5 days doing the tourist fingi!!lol...sight seeing during the day n getting wasted at the casino at most nites!!lol..te mei hola'i e kita e ki'i ha'amoa ngaue he bar!!lol!! Sai ange pe he 'ikai keke ha'u na'e mei kovi ho'o lotu he ngaue 'ae fo'i fetaulaki !!hhhh
'Ofa atu

Since: Mar 12

Location hidden

#1334 Jan 14, 2013
kole ange wrote:
hey sorry atu ongo2, hei kapau oku mo kei i heni let me know where about would really love to catch up.
faiongoongo fai pe hoo tala eta mea oku faa fai ke ilo hee kakai pea fielau pea ta ha taha ia kihe polisi tala naaku tuu tuafale ange honau api....fai pe e koe mea fai ai e maumau ee lol.
hey ezy, kataki naa pehee ma sii hanga kehe ka oku mooni e lau a faiongoongo oku moua atu e judge he mauli ne langaa he mahina kuo osi pea ko kita naate sii moua he teu e lesoni kilisimasi e fanau lautohi fksapate osi atu ia kau hoko hake o kihe teu eku failotu moe gaahi alaa mea koia kihe uike mahuinga e ta'u pea koe toki situ'a atu eni mei ai pea kuote 'ataa oua teke tui kia faiongoongo na'u tuu tuafale holo he koe mea pe ia naama faa fai he taimi koee heene faa taki au lol
Malo e laumalie fanau 'a houeiki 'otau toe a'usia mai 'ae ta'ufo'ou koeni malo pe 'ofa 'ae eiki kei 'omi mo'ui mai kiate kitautolu mo ho tau takitaha famili.

Koleangee koe toe langaa to'o fiha ena mauli,'ai foki na'a koha ki'i fo'i ma ena ha taha kehe kae lele atu hota tokoua 'ulungangau 'o taua 'o tohi LOL

Taimi fai ha palupalu fu'u fuoloa fepulingaki
Ezy

Australia

#1335 Jan 14, 2013
faiongoongo wrote:
<quoted text>
Malo e laumalie fanau 'a houeiki 'otau toe a'usia mai 'ae ta'ufo'ou koeni malo pe 'ofa 'ae eiki kei 'omi mo'ui mai kiate kitautolu mo ho tau takitaha famili.
Koleangee koe toe langaa to'o fiha ena mauli,'ai foki na'a koha ki'i fo'i ma ena ha taha kehe kae lele atu hota tokoua 'ulungangau 'o taua 'o tohi LOL
Taimi fai ha palupalu fu'u fuoloa fepulingaki
Hhhh...kole atu pe pe teu lava mu'a 'o tou'a??
Dumb bum

United States

#1336 Jan 14, 2013
Ezy wrote:
<quoted text>
Hhhh...kole atu pe pe teu lava mu'a 'o tou'a??
pa'anga lelei e tou'a he 'oku totongi kanomate pe
kole ange

Tauranga, New Zealand

#1337 Jan 15, 2013
malo e laumalie tama ko faiongoongo pea mooni hoo lau malo moe 'ofa 'ata'ataa pe ae 'eiki tau toe a'usia mai ai e ta'u fo'ou koeni pea 'ofa ke faitapuekina ai pe kitautolu hee tamai mafimafi he fononga kuo tau kamata kihe ta'u koeni.

koia osi taimi ke fai ha palu pea mea mai taahine ko ezy o tou'a ka kou ilo au heikai teta toe konaa taua ia ee lol

koe toko e koe fai ai pe hiko e ma kehe mei ha'u e motu'a e mauli ano fksisina heene ta'o ma ana kae hiko ia lol

'ofa atu ongo2
Ezy

United States

#1338 Jan 16, 2013
Dumb bum wrote:
<quoted text>
pa'anga lelei e tou'a he 'oku totongi kanomate pe
ka koe toe whati!!lol
Ezy

United States

#1339 Jan 16, 2013
kole ange wrote:
malo e laumalie tama ko faiongoongo pea mooni hoo lau malo moe 'ofa 'ata'ataa pe ae 'eiki tau toe a'usia mai ai e ta'u fo'ou koeni pea 'ofa ke faitapuekina ai pe kitautolu hee tamai mafimafi he fononga kuo tau kamata kihe ta'u koeni.
koia osi taimi ke fai ha palu pea mea mai taahine ko ezy o tou'a ka kou ilo au heikai teta toe konaa taua ia ee lol
koe toko e koe fai ai pe hiko e ma kehe mei ha'u e motu'a e mauli ano fksisina heene ta'o ma ana kae hiko ia lol
'ofa atu ongo2
Hey kole! Fefe hake??? Always nice to hear from u!! Ko puli si'i judge ia...si'i pa loihaki'i pe au pea hola ia 'o ta'o ma mauli...lea 'aki e ifo e ma fkpaku 'ae kau mauli e!!lol..malo pe mo si'i news man 'oku ne fkna'ana'a au!!hhhh
Take care n 'ofa atu ee

Since: Mar 12

Location hidden

#1340 Jan 17, 2013
Ezy wrote:
<quoted text>
Hey kole! Fefe hake??? Always nice to hear from u!! Ko puli si'i judge ia...si'i pa loihaki'i pe au pea hola ia 'o ta'o ma mauli...lea 'aki e ifo e ma fkpaku 'ae kau mauli e!!lol..malo pe mo si'i news man 'oku ne fkna'ana'a au!!hhhh
Take care n 'ofa atu ee
iauuuu koe toe si'i fkna'ana'a to'ofiha ena Ezy ? haha

Since: Mar 12

Location hidden

#1341 Jan 17, 2013
kole ange wrote:
malo e laumalie tama ko faiongoongo pea mooni hoo lau malo moe 'ofa 'ata'ataa pe ae 'eiki tau toe a'usia mai ai e ta'u fo'ou koeni pea 'ofa ke faitapuekina ai pe kitautolu hee tamai mafimafi he fononga kuo tau kamata kihe ta'u koeni.
koia osi taimi ke fai ha palu pea mea mai taahine ko ezy o tou'a ka kou ilo au heikai teta toe konaa taua ia ee lol
koe toko e koe fai ai pe hiko e ma kehe mei ha'u e motu'a e mauli ano fksisina heene ta'o ma ana kae hiko ia lol
'ofa atu ongo2
koleange ko Judge koe me'a pe 'e ua 'oku pulia ai 1; Koe langaa mo'oni 'ae pusi hono kaunga'api pe ko hono 2 - koe ngalo e password ene account iheni pea si'i sio fktata ai pe pe koe 3 kuo fuoloa hano tipota'i ka tau alu ai leva ki Tonga mo Ezy fai 'ae faitohi mali ke fkfoki mai ki'i motu'a he kuo anga kihe nofo fkpalangi kae si'i 'alu he hehengi 'i Hofoa ha'ane toe fo'ou'ia he sio he kuka LOL
Ezy

United States

#1342 Jan 18, 2013
faiongoongo wrote:
<quoted text>
koleange ko Judge koe me'a pe 'e ua 'oku pulia ai 1; Koe langaa mo'oni 'ae pusi hono kaunga'api pe ko hono 2 - koe ngalo e password ene account iheni pea si'i sio fktata ai pe pe koe 3 kuo fuoloa hano tipota'i ka tau alu ai leva ki Tonga mo Ezy fai 'ae faitohi mali ke fkfoki mai ki'i motu'a he kuo anga kihe nofo fkpalangi kae si'i 'alu he hehengi 'i Hofoa ha'ane toe fo'ou'ia he sio he kuka LOL
ki'i kole atu pe ke tuku mu'a ho'o mo fa'a lea kia judge he kou ongo'i he kuo ai 'ae fanga ki'i mata!!hhh
Ezy

United States

#1343 Jan 18, 2013
faiongoongo wrote:
<quoted text>
iauuuu koe toe si'i fkna'ana'a to'ofiha ena Ezy ? haha
mo katakata lelei pe 'oua fu'u manuki he kai he pusi 'eku fo'i application..lol..sai e kata ia 'a kole ka ko koe news aa..toe si'i peau lea kihe 'eta reunion kake toe foki ki fale kaa ee!!

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 66
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
Tonga's Nukuleka, the birth place of Polynesia (Jan '08) 1 hr First Fijian 1,964
The Tongan colonies in fisi,established 1200ad (Mar '14) 1 hr Haha 571
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 2 hr Stilgar Fifrawi 26,749
Asian mosquitoes a health threat in Tonga 6 hr uiha 5
Who has better Sports Men and Women out of Tong... (Dec '11) 12 hr Poly Souljah 4,644
NRL Tongans got smashed by local based Kumuls b... 14 hr Windows8SUCKS 29
The Samoan Tui Kanokupolu Dynasty (Details & Or... (Oct '10) 15 hr Haha 2,435
More from around the web