Since: Mar 11

Auckland

#43 Apr 20, 2011
Ua makua'i ese a le ka makaupu le fai Aikalafu. Sili pe aga fai se ka ua forum, e fai ai legei valea...LMAO!!! Kusi mai, ur arousing me...BAHAHAHAHAHA!! J/K!!!

Since: Mar 11

Auckland

#44 Apr 20, 2011
AIKALAFU-LE-KOKOGIA wrote:
Christina, my posting was lost in the shuffle. O well Ill chat with you later, goodnight
OMG...I have no idea what that whole post was about..lol! I was half drunk when I posted that..No wonder you were lost in shuffle, my friggin IPOD was on RANDOM!!!..
AIKALAFU-LE-KOKO GIA

Honolulu, HI

#45 Apr 20, 2011


Try this one Double-E. Im sure you can groove to this :)
AIKALAFU-LE-KOKO GIA

Honolulu, HI

#46 Apr 21, 2011
Christina E E wrote:
<quoted text>
BAHAHAHAHAHHAHAHA!!!...A faafefea pe a le kagi le pusi ae PURRR. O isi fo'i kaimi e gogolo le fa'ai a le pusi ???..LMFAO!!!!. AUOOOOOOOOOOOIA KA FIOLAE I LE MEA UA O'O AI LE MAKAUPU!!!!!..MALO LE EVA!!!! Makuai e makaukia ma ou faiga!!!!...LMAO
Hahahahahahahahaha...E kagi loa faapega le Pussy oops, I mean pusi loga uiga ua susu uma le unda wear...Chooooooooooooooooooooo ooooooo hooooooooooooooo......auoooooo oooooooiiiiiii... eh sis, you know we keepin it real..dont need to sugar coat nothing....hahahahaha

Suga, ma kua e kaufaaosooso kele LMAO......malo lava le eva. E sao lava oe, makuai ese a le mea ua oo ai le kalagoaga, oh well, just having FUN hehehehe

Since: Mar 11

Auckland

#47 Apr 21, 2011
AIKALAFU-LE-KOKOGIA wrote:
<quoted text>
Hahahahahahahahaha...E kagi loa faapega le Pussy oops, I mean pusi loga uiga ua susu uma le unda wear...Chooooooooooooooooooooo ooooooo hooooooooooooooo......auoooooo oooooooiiiiiii... eh sis, you know we keepin it real..dont need to sugar coat nothing....hahahahaha
Suga, ma kua e kaufaaosooso kele LMAO......malo lava le eva. E sao lava oe, makuai ese a le mea ua oo ai le kalagoaga, oh well, just having FUN hehehehe
LMFAO!!!!...A susu loa le underwea loga uiga ua o'o le makaupu ise kulaga fa'alupelupeiga...ae kaofi mau le sipi a lou ofuvae ge'i ke'i ua makala...hahahahahaha...Sole, I don't sugar nothing! I tell it like it is....Show me you got nuts!!!...LOL!!! I will beat you down till you got none...hahaha
AIKALAFU-LE-KOKO GIA

Honolulu, HI

#48 Apr 21, 2011
Christina E E wrote:
<quoted text>
LMFAO!!!!...A susu loa le underwea loga uiga ua o'o le makaupu ise kulaga fa'alupelupeiga...ae kaofi mau le sipi a lou ofuvae ge'i ke'i ua makala...hahahahahaha...Sole, I don't sugar nothing! I tell it like it is....Show me you got nuts!!!...LOL!!! I will beat you down till you got none...hahaha
Easy Double-E, not the "JEWELS"....HAHAHAHA HAHA.... laa kakae la nuts o AIKALAFU oa mea laa kaaalo ai isi kegeiki lae e fiafia e play with the nuts....Chooooooo hooooooooooooo... be careful with the huevos...koe ikiiki fula aka nuts...aaaauuuooooooooooooi, choooooooooohoooooooooo.. ao lau kemu hahahahaha

Since: Mar 11

Auckland

#49 Apr 21, 2011
AIKALAFU-LE-KOKOGIA wrote:
<quoted text>
Easy Double-E, not the "JEWELS"....HAHAHAHA HAHA.... laa kakae la nuts o AIKALAFU oa mea laa kaaalo ai isi kegeiki lae e fiafia e play with the nuts....Chooooooo hooooooooooooo... be careful with the huevos...koe ikiiki fula aka nuts...aaaauuuooooooooooooi, choooooooooohoooooooooo.. ao lau kemu hahahahaha
Its the funniest thing really..I always wondered why guys like to call their balls pet names like "jewels" or their manhood, something like..I dunno.."DICKo?"..hah aha...but seriously what is up with name calling ...its like if you call it then 'he'll' COME!!!.....hahahahaha....I wonder if that could happen on demand if I called 'it'..Auuuuuuuuuuuooooooooi fia olae!!! Ka'i malie ea le mea ua oo ai gei le makaupu..LMAO
AIKALAFU-LE-KOKO GIA

Honolulu, HI

#50 Apr 22, 2011
Christina E E wrote:
<quoted text>
Its the funniest thing really..I always wondered why guys like to call their balls pet names like "jewels" or their manhood, something like..I dunno.."DICKo?"..hah aha...but seriously what is up with name calling ...its like if you call it then 'he'll' COME!!!.....hahahahaha....I wonder if that could happen on demand if I called 'it'..Auuuuuuuuuuuooooooooi fia olae!!! Ka'i malie ea le mea ua oo ai gei le makaupu..LMAO
No, lea e magaia le makaupu aua e kakau oga malamalama leilei le iku pa a fafige ma kamaikai ile ala ua fai ai suafa o pake ma oga polo. I aso agamua, sa iai si koeaiga e igoa ia alofi-lima maloga akalii e igoa ia oloa-kaua. Ole masagi a le kama, e kaumulimuli soo se mea e alu ai loga kama ma faakaikai uma aga a loga kama. ua oo i le kasi afiafi, ua faakogu e le koeaiga loga akalii e faakali ile fale ae sei alu ia e faamalu. Ua fai siga leva oga alu le koeaiga, ua amaka popole le kama poo fea o iai si oga kama. Ua pogisa le ala ile mea o loo iai le vai e masagi oga faamalu ai loga kama ae le mafai lava le kama aua le fia maua o loga kama. Ua alu le kama ma kau pipii
aku i laau ole vao. Ua lagoga e le kama le kulukulu malie ole vai i kokogu ole kapu lea e masagi oga faamalu ai le koeaiga ma ua alaga musumusu loa lea ole kama, &#699;alofi-lima, alofi-lima, o fea oe&#699;, ae alaga aue mai le koeaiga, &#699;ua ai ele kuga vai oloa-kaua, ua ai ele kuga vai oloa-kaua&#699;, ae koe alaga mai loa le kama, &#699;SE AKAE IA OE, LEA UA MAGUMALO FUA A KUGA VAI I AU OLOA-KAUA KALU AI LOU FAAVALEVALEA LOU MAILE....ISAAAA!!

IA, ole kalaaga ga ole ala ua faasuafaiga ai pake ma polo ia oloa-kaua

Since: Mar 11

Auckland

#51 Apr 22, 2011
AIKALAFU-LE-KOKOGIA wrote:
<quoted text>
No, lea e magaia le makaupu aua e kakau oga malamalama leilei le iku pa a fafige ma kamaikai ile ala ua fai ai suafa o pake ma oga polo. I aso agamua, sa iai si koeaiga e igoa ia alofi-lima maloga akalii e igoa ia oloa-kaua. Ole masagi a le kama, e kaumulimuli soo se mea e alu ai loga kama ma faakaikai uma aga a loga kama. ua oo i le kasi afiafi, ua faakogu e le koeaiga loga akalii e faakali ile fale ae sei alu ia e faamalu. Ua fai siga leva oga alu le koeaiga, ua amaka popole le kama poo fea o iai si oga kama. Ua pogisa le ala ile mea o loo iai le vai e masagi oga faamalu ai loga kama ae le mafai lava le kama aua le fia maua o loga kama. Ua alu le kama ma kau pipii
aku i laau ole vao. Ua lagoga e le kama le kulukulu malie ole vai i kokogu ole kapu lea e masagi oga faamalu ai le koeaiga ma ua alaga musumusu loa lea ole kama, &#699;alofi-lima, alofi-lima, o fea oe&#699;, ae alaga aue mai le koeaiga, &#699;ua ai ele kuga vai oloa-kaua, ua ai ele kuga vai oloa-kaua&#699;, ae koe alaga mai loa le kama, &#699;SE AKAE IA OE, LEA UA MAGUMALO FUA A KUGA VAI I AU OLOA-KAUA KALU AI LOU FAAVALEVALEA LOU MAILE....ISAAAA!!
IA, ole kalaaga ga ole ala ua faasuafaiga ai pake ma polo ia oloa-kaua
Se'i iloga fo'i e fa'aigoa oe ia KUSIKALA!!!>..LMAO...oral traditions are clearly still prevalent in our times, compliments to you and your kala-fa'apasi kaimi!!!...hahahaha

Since: Mar 11

Auckland

#52 Apr 22, 2011
AIKALAFU-LE-KOKOGIA wrote:
<quoted text>
No, lea e magaia le makaupu aua e kakau oga malamalama leilei le iku pa a fafige ma kamaikai ile ala ua fai ai suafa o pake ma oga polo. I aso agamua, sa iai si koeaiga e igoa ia alofi-lima maloga akalii e igoa ia oloa-kaua. Ole masagi a le kama, e kaumulimuli soo se mea e alu ai loga kama ma faakaikai uma aga a loga kama. ua oo i le kasi afiafi, ua faakogu e le koeaiga loga akalii e faakali ile fale ae sei alu ia e faamalu. Ua fai siga leva oga alu le koeaiga, ua amaka popole le kama poo fea o iai si oga kama. Ua pogisa le ala ile mea o loo iai le vai e masagi oga faamalu ai loga kama ae le mafai lava le kama aua le fia maua o loga kama. Ua alu le kama ma kau pipii
aku i laau ole vao. Ua lagoga e le kama le kulukulu malie ole vai i kokogu ole kapu lea e masagi oga faamalu ai le koeaiga ma ua alaga musumusu loa lea ole kama, &#699;alofi-lima, alofi-lima, o fea oe&#699;, ae alaga aue mai le koeaiga, &#699;ua ai ele kuga vai oloa-kaua, ua ai ele kuga vai oloa-kaua&#699;, ae koe alaga mai loa le kama, &#699;SE AKAE IA OE, LEA UA MAGUMALO FUA A KUGA VAI I AU OLOA-KAUA KALU AI LOU FAAVALEVALEA LOU MAILE....ISAAAA!!
IA, ole kalaaga ga ole ala ua faasuafaiga ai pake ma polo ia oloa-kaua
Ua lelei ga ua fa'asuafa ia pake ma polo ao le sa'o o igoa kaua o aualii ga o POTI MA POLO ae nofo fa'asasao mai ai le director ia "pio-i le-taumatau"!!>..bahah ahahahahaha...And what????...Its double now baby, so give me the kemu...LMAO!!!!
AIKALAFU-LE-KOKO GIA

Honolulu, HI

#53 Apr 22, 2011
Christina E E wrote:
<quoted text>
Ua lelei ga ua fa'asuafa ia pake ma polo ao le sa'o o igoa kaua o aualii ga o POTI MA POLO ae nofo fa'asasao mai ai le director ia "pio-i le-taumatau"!!>..bahah ahahahahaha...And what????...Its double now baby, so give me the kemu...LMAO!!!!
Bahahahahahahahahaha,whew....y ou funny,lol..just to let you know, it comes with an "operators manual", and also voice activated in six different languages....hehehehehehehe... what ever command you give-it, it will obey! hahahahahahahahahahaha...perfe ct companion to keep you warm on those cold winter nights... AuWooooooooooooolaaaaaaa....Wh at? Kemu, All-in...hahahahahahah.. kusi mai.
AIKALAFU-LE-KOKO GIA

Honolulu, HI

#54 Apr 22, 2011
Christina E E wrote:
<quoted text>
LMFAO!!!!...A susu loa le underwea loga uiga ua o'o le makaupu ise kulaga fa'alupelupeiga...ae kaofi mau le sipi a lou ofuvae ge'i ke'i ua makala...hahahahahaha...Sole, I don't sugar nothing! I tell it like it is....Show me you got nuts!!!...LOL!!! I will beat you down till you got none...hahaha
Hmmm, better for the receiver, All Stick! No Nuts....Bahahahahahaha...
Christina, you ULAVALE, and Im diggin-it LOL..... E, thats a catchy phrase for a candy bar?

Since: Mar 11

Auckland

#55 Apr 23, 2011
AIKALAFU-LE-KOKOGIA wrote:
<quoted text>
Hmmm, better for the receiver, All Stick! No Nuts....Bahahahahahaha...
Christina, you ULAVALE, and Im diggin-it LOL..... E, thats a catchy phrase for a candy bar?
Ok, so now you've got the slogan, who's the candy bar??...LOL!!!

Since: Mar 11

Auckland

#56 Apr 23, 2011
AIKALAFU-LE-KOKOGIA wrote:
<quoted text>
Bahahahahahahahahaha,whew....y ou funny,lol..just to let you know, it comes with an "operators manual", and also voice activated in six different languages....hehehehehehehe... what ever command you give-it, it will obey! hahahahahahahahahahaha...perfe ct companion to keep you warm on those cold winter nights... AuWooooooooooooolaaaaaaa....Wh at? Kemu, All-in...hahahahahahah.. kusi mai.
BAHAHAHAHAHHAHAA!!!..OK, so whos the naughty one here???..lol!! WOWOWOOW @ voice activation in 6 languages?...does that include sign language where you know the more gugu it is the better...lol!!! Debt, if it can keep anybody warm on those cold nights, I better not be complaining the next day of a sore muli cos you accidently activated " rear entry closed" instead of "front opening ready for take off"...BAHAHAHAHAHAHAHA!! !!..ANNNNNNNNNNNDDDDDDD WAAAAAT???.....Give me that damn kemu...LOL!!!!
AIKALAFU-LE-KOKO GIA

Honolulu, HI

#57 Apr 23, 2011
Christina E E wrote:
<quoted text>
BAHAHAHAHAHHAHAA!!!..OK, so whos the naughty one here???..lol!! WOWOWOOW @ voice activation in 6 languages?...does that include sign language where you know the more gugu it is the better...lol!!! Debt, if it can keep anybody warm on those cold nights, I better not be complaining the next day of a sore muli cos you accidently activated " rear entry closed" instead of "front opening ready for take off"...BAHAHAHAHAHAHAHA!! !!..ANNNNNNNNNNNDDDDDDD WAAAAAT???.....Give me that damn kemu...LOL!!!!
Thats the beauty of it. It does not say anything to incriminate itself. I took the liberty of removing the speaking chip from its head so one can be discreetly private...hehehehehehe....back door entry is optional due to the fact that, it has no way to lubricate itself, manually apply lubricant....aaaaauuuuuuuuuooo ooooooooi....hahahahahaha..... dont forget to put it back in the box being that its very sensitive to cold air....ROTFL....HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHA....KUSI MAI

Since: Mar 11

Auckland

#58 Apr 23, 2011
AIKALAFU-LE-KOKOGIA wrote:
<quoted text>
Thats the beauty of it. It does not say anything to incriminate itself. I took the liberty of removing the speaking chip from its head so one can be discreetly private...hehehehehehe....back door entry is optional due to the fact that, it has no way to lubricate itself, manually apply lubricant....aaaaauuuuuuuuuooo ooooooooi....hahahahahaha..... dont forget to put it back in the box being that its very sensitive to cold air....ROTFL....HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHA....KUSI MAI
Bahahahahahahahaha!!!...Slick work!!...LOL!! You didnt read the manual properly a ea?...Did u forget to read clause 2 of your manual where it stipulates "pump rear to lubricate".AUOOOOOOOIAAAA AA..LOL..it was in a separate provioso, under "rear operations"..BAHAHAHAHAHA HA!!!...LMFAO!!!.......Wooohoo oo...too funny!!!
aucklander

Christchurch, New Zealand

#59 Jun 30, 2011
heres another samoan/chinese surname i havent seen on your list.....Lui-Yuen. i was told this was the surname my grandfather changed his original name to. im pretty sure i know all the Lui-Yuens out there. he has a son in Hawaii, 1 still in Samoa and the other in New Zealand.also had 2 daughters who im sure are both still living in samoa. some different interpretations of the name Luiyuen, LuiYuen, Lui-yuen. Grandfathers first name (as on his headstone) AhGugi. sound familiar to anyone? HOLLA BACK!!!
NzRoache

Wellington, New Zealand

#60 Dec 7, 2011
Talofa,
My surname is Roache and my fathers family are from Saleufi (extended family live in other Upolu villages). My great great grandfather Frank is believed to be from Ireland but some say he may have come from France. My research is inconclusive but I tend to believe he's Irish.
The name Kuresa is mentioned in earlier posts. My mother is a Kuresa and its not a Fijian name, although some of the Kuresa's were born there when my great grandfather Iiga was a missionary there (my grandfather was born in Fiji but is German/Samoan). Kuresa is the Samoan translation of Cyrus from the bible. The Kuresa family is of German descent and adopted the name Kuresa after the war. I'm unclear why it was changed but the originally family name is German.
lohofua

Tonga

#61 Dec 7, 2011
here are some of the tongan names which have blessed samoa with..no offense guys:)

fetuani
angilau
nonu
lauaki
falevao
tupou
taufa
malolo
malietoa
mata'usi
matalemu

etc etc etc..
Proud

Lower Hutt, New Zealand

#62 Dec 7, 2011
lohofua wrote:
here are some of the tongan names which have blessed samoa with..no offense guys:)
fetuani
angilau
nonu
lauaki
falevao
tupou
taufa
malolo
malietoa
mata'usi
matalemu
etc etc etc..
Most of these names I've never come across or heard of in Samoa except for Lauaki, Tupou, Malietoa.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Samoa Discussions

Title Updated Last By Comments
"Polynesians are all Samoan" 10 hr Dr Axelrod 12
why do islander guys go for palagi teines for lmao (May '12) 14 hr RANGI 227
Any Samoan Good Jokes (May '13) 18 hr SamkanTeine684 71
do Samoan women like black men? Sat Poly dude 2
KVZK TV to air "a History of American Samoa" (Nov '09) Jan 23 lelauniunasaelua77 60
Samoan women from Samoa take relationships very... (Jan '13) Jan 22 cheetah 89
Inspirational and Motivational Quotes...Thoughts (Oct '09) Jan 21 Proud 6,108
More from around the web