Kele'a publishes untrue and defamatory news

Aug 19, 2010 Full story: Matangi Tonga 30

Nuku'alofa , Tonga: THE New Zealand company, Horton Media Limited - the largest independent contract newspaper printer in New Zealand and Australia - has apologised to the Prime Minister, Dr the Hon.

Full Story
First Prev
of 2
Next Last

“Life is life itself.”

Since: Aug 09

Moana the ocean.

#21 Aug 28, 2010
Koe lahi ae felauaki koe ngaahi mio'i moe loi 'a Akilisi moe kele'a..pea koe a'u e kihe fakamaau'anga oku nau omai 'ae tu'utu'uni oku loi 'ae ngaahi fakamatala oku nau omai... me'a pango koe tokolahi oku tui ihe ikai maa'u sia ke toe fehu'ia pe oku mo'oni koa 'ae ngaahi fakamatala oku 'omai... hange koe ngaue 'a Edgar na'e tuku pe 'o ngaue kihe osi ene contract..pea ne ikai ke toe hoko atu tatau moe kau CEO 'oe ngaahi potungaue kehe..
Koe me'a pango ia he ikai ke lava ke fai ha langa 'oe fonua 'ihe fakaanga..lau kovi'i..loi oku lolotonga fai..koe me'a pe 'e hoko koe ke, vavakovi 'o mole ai e taimi, ivi kihe langa oku fiema'u ke fai...
In any normal population 5%-10%..are well educated, leaders in business etc etc & own 90% of the country wealth..the next up to 20%.. educated middleclass and have broader understanding of broader issue affecting the country...
Up to 60%-80% of the population are the followers..to be lead ...sometimes convinced by ultra left views ..that the best way is for them to rise up..take control of everything in the country as its their right..Marxist..view & belief..
Koe me'a ia oku hoko 'i Tonga 'i hono si'i lohiaki'i e Akilisi moe kau Temo 'ae kakai fakakuihi aki 'ae LOI..laukovi'i..kihe he'enau totonu 'ae tangata
Kuo osi hoko kotoa 'i mamani hono fulihi 'oe kau taki to'o moe koloa 'ae kautu'umalie..in the name of the poor.. osi ange koe me'a pe oku ma'u koe AUHA..
Isn't that what is happening in Tonga!!!
Oku tonu ke tau toe fakakaukau lelei ange ke ma'u e tau fakakaukau koe ha etau ngue oku fiema'u ke fakahoko pea tau ngaue'i... oku ikai ke fiema'u ia ke tau tui kia Akilisi moe takihala okune fai..
Oku fie ma'u etau interlectual, skills & experience ability to think outside the square ke langa 'a Tonga

“MASINA”

Since: Jul 10

Location hidden

#22 Aug 28, 2010
The Kele'a and Aki himself...had this coming.
I really think they forgot about reporting facts but resorted to down right media sensationalism...
allegations without hard facts,petty gossip,...
just outright defamation.

It has finally caught up with them. Quite sad indeed.
Zelzee

Auckland, New Zealand

#23 Aug 29, 2010
XXX001 wrote:
<quoted text>
There will be change in the "KINGDOM OF TONGA " there will be a new " MONARCHY " true rolyalty is one who loves his people. It is time for the Tongan people to rise to the top. We are the chosen race. To my people the new " MONARCHY " will persive it's place here on Mother Earth. Have faith, in what I say. " Let the truth set you free.
Lolz... malie mu'a TripleX...Koe lea ia 'a e taha kotoa pe 'oku nau kau he ke hu ki he fili falealea, oku nau 'ofa he kakai Tonga.. ka 'oku lahi 'a e kalasi 'oe 'ofa.... All I could see is 'Ofa humataniu...lols... koe 'Ofa fe 'oku ke 'uhinga kiai?
puKEY

Tonga

#24 Aug 29, 2010
malia wrote:
<quoted text>
Loi 'elo means loi'elo..politician are liars ..ok
i think malia you don't understand "what is politics??" aye... they are not loi'elo they so things in meaning which your undesired mind won't read.. hahhahahahaha
houmapolo

Tonga

#25 Sep 16, 2010
malia wrote:
<quoted text>
Loi 'elo means loi'elo..politician are liars ..ok
You're right ... Loi'elo means Loi'elo and a politician literally means a politician, why she/he be called a liar. Don't you know that Dr. Sevele is a politician? He is the one you should call ..."the liar" or the LOI'ELO POLITICIAN .... hahahaha!!!!!!!!

“Life is life itself.”

Since: Aug 09

Moana the ocean.

#26 Sep 20, 2010
Koe me'a pango tama koe kakai oku poto he ako oku nau oo 'o ngaue'i 'ae Pule'anga
Koe me'a pe 'a Akilisi moe kau Temo oku fai koe ngutulau!! mo lau'i kovi'i e kakai
Koe me'a faka'ofa ia kuo hoko kihe kakai Tonga..kuo nau hoko koe kakai NGUTULAU..fakaange pe pea lau ia koe kakai lelei..anga fefe.. kate nofo 'o siosio lelei.. fakaofa mo'oni 'ae kaha'u 'oe kakai Tonga kapau koe atunga ee .. ngutu lau pe mo fakaanga ..ikai oo fai ha ngaue oku 'aonga ke mo'ui ai e fonua!!!
KATAKI TUKU A E NGUTU LAU KAE OO FAI HA NGAUE OKU AONGA !!!
Halataufa

Lake Heights, Australia

#27 Sep 20, 2010
Koe me'a oku mahino mai kia teau koe ulungaanga 'oe kau taki hotau fonua kau ai moe houeiki 'e ni'ihi 'a hono kaka'i mo lohi aki'i ee kakai hotau fonua pea koe ha leva me'a tenau fai kuo nau ilifia 'o ikai kenau lea ka nau nguu pe mo fai e me'a oku talaange 'ehe kau Paipa malie.
Kou toki sio 'eni he fonua oku tuli 'ehe kapineti ia ha minisitaa ki tu'a ko ene kainpangaa pea 'osi pe ha mahina ia pea toe fkhuu ia ke minisitaa he tafa'aki kehe ka kei ngaue pe ma'ae puleanga toe malie angia.
Koe fe leva ee taki ia 'oe fonua koia oku ne tatuku fk'osi ee me'a oku hoko ihe puleanga koe ha oku ikai kene lea hake aa, ka oku ne siosio mai pe ta koe tefito'i kovi ia 'ene lava ke fkhoko ngaahi me'a koeni 'osi taimi ke tu'usi aupito pea fkngata
he tetau kei lesi aipe.
Koe ha me'a oku ikai ke loto ai e kapineti ke hu atu ha kau kautama mei tu'a 'o audit enau ngaue hahaha sio kita fanga kila kakalahi.

Since: Sep 10

Tonga

#28 Sep 20, 2010
koe anga 'eku sio he taimi ni koe kele'a pea moe komiti temokalati 'oku totonu he taimi lahi ke nau act smart.'Ikai keu 'ilo 'e au pe 'e fefe ha 'alu hake ;a ;Akilisi 'o taki e pule'anga I dont knoww....ko ia ai kakai 'o Tonga mou fili fakapotoptto na'a mou fili moutolu 'i ha ulofi 'oku teunga sipi mai ia.Ko ia ai sai pe faka anga ia e Kele'a kae 'ai mai e me'a 'oku mo'oni.
brevea

United States

#29 Sep 20, 2010
Kou pehe e au koe ngaahi me'a kotoa 'oku tuku mai he Kele'a 'oku feinga e toko lahi ke fkha ki he kakai 'a e mo'oni'i me'a 'oku kei lilo,mo fufu'i takai holo e totonu...ko ia ai 'oku 'ikai te u fk hala'i 'e au ha me'a e taha 'oku fkhoko 'e 'Akilisi moe fk fofonga e kakai, he 'oku fkha mai e me'a 'oku hoko pea 'oku misiteli ki ai e tokolahi hotau kakai..ko ena kuo nau fiu he feinga holo ha ngaahi me'a ke ongoongo kovi ai 'a 'Akilisi koe ha me'a 'oku hoko 'oku kei piki pe loto e kakai ai ko 'ene vakili hake e me'a kuo lilo,pea kuo taimi ke ta'ofi he kuo fk'ofa hotau kakai he munoa....kaikai monu pe kau paipa ia pea fkmaahuahu pe Hou'eiki he ta'e'ofa 'ene fu'u pehe fau koe fonua 'ae kakai 'ikai koe fonua ma'ae kau taki pe mo honau kau kave,,,kuo meleuku e lelei hono kuihi he koloa moe money...ta'aki mai si'i kakava hotau kakai ko 'ena te nau 'osi he fkteholo ki he luo...pea he'ikai lava 'e he kovi 'o ikuna'i e lelei.....
lekalifuka

Tonga

#31 Aug 29, 2013
ko e toe mo'ua ee a e kele'a. kou faka'ofa'ia 'aupito he ko e si'i taukave'i enau tui mo 'enau totonu ka 'oku 'ikai tonu e founga, faka'ofa he 'e kavahia ai si'enau fanau, ka e sai pe me'a pe ia anautolu.

kou sai'ia he'enau ngaue ke tuku mai e ngaahi fakamatala, ke fakatonutonu 'aki e ngaue 'a e kakai ngaue faka-pule'anga. ka ko e fehu'i, oku nau lipooti kakato mai e fehalaaki kotoa pe?'oku 'ikai. fele 'a e ngaahi me'a ia 'a e paati 'oku 'ikai tuku mai.

pea kapau 'e faka'ataa 'enau fakamatala mei he fakafo'ituitui, mo e loi, mo e fa'u he'ikai tenau mo'ua hokohoko. pea ko e faka'ofa taha e tukuhifo mo e ta'akimala, ko e 'atunga ee ko e seelue ai pe ki falehopo pea galo aupito pe he kau ngaue, ko e moui koeni ka oku iai e hokoatu.

koia ai Kele'a, hokohoko atu e ngaue, kae fou pe 'i he lao he 'e 'alu pe totonu o totonu pea e alu pe hala ia 'o hala. malo e ngaue lahi!

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 2
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Oceania Discussions

Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 22 min piratefighting 27,049
Tonga's Nukuleka, the birth place of Polynesia (Jan '08) 3 hr tongangodz 1,970
Fish poisoning: Spanish mackerel case a 'wake-u... 5 hr the bright side 1
First Naked Bus Sleeper Arrives in Wellington 12 hr Keyster 4
Australian PM urged to go easy on refugees afte... Fri CACAtracker 17
Nothing Common about stunning slice of history Fri LMR 11
Family of student travelling to Australia when ... Fri Moo 1
More from around the web