TAUSIYAH FOR MUSLIMIN (Kafir Tidak Boleh Masuk)

Created by AR RIZQI SATRIA on Apr 15, 2012

73 votes

Click on an option to vote

DIBALIK COBAAN DAN UJIAN ALLAH

CIRI MUSLIMAH AHLI SURGA

BERBAIK SANGKALAH KEPADA ALLAH

BAGAIMANA KAMU BISA TIDUR NYENYAK

JANGAN MENUNDA-NUNDA BERBUAT AMAL KEBAIKAN

MEREKA AKAN SELALU MEMUSUHIMU

JANGAN MENJELEK-JELEKKAN SAUDARAMU

JANGAN RAKUS PADA DUNIA

BANGGA MENJADI UMMAT ISLAM

SHALAT PERINGKAT MUJAHADAH

First Prev
of 98
Next Last

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#1 Apr 15, 2012
TAUSIYAH FOR MUSLIMIN (Kafir Tidak Boleh Masuk)

DIBALIK COBAAN DAN UJIAN ALLAH
CIRI MUSLIMAH AHLI SURGA
BERBAIK SANGKALAH KEPADA ALLAH
BAGAIMANA KAMU BISA TIDUR NYENYAK
JANGAN MENUNDA-NUNDA BERBUAT AMAL KEBAIKAN
MEREKA AKAN SELALU MEMUSUHIMU
JANGAN MENJELEK-JELEKKAN SAUDARAMU
JANGAN RAKUS PADA DUNIA
BANGGA MENJADI UMMAT ISLAM
SHALAT PERINGKAT MUJAHADAH

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#2 Apr 15, 2012
DIBALIK COBAAN DAN UJIAN ALLAH SWT

Semua ujian dan cobaan yang menimpa pada manusia itu karena :

- Disebabkan kedurhakaan terhadap ALLAH oleh manusia itu sendiri sebagai balasan untuk menghapuskan dosa kedurhakaannya itu agar manusia menjadi sadar atas kedurhakaannya

- Takdir ALLAH sendiri untuk menguji hamba-NYA dan kelak di akhirat akan diganti dengan rahmat dan keridhaan-NYA, kalau yang diuji itu bersabar dan tawakal kepada ALLAH

Apabila seseoorang menghadapi cobaan dan penderitaan itu dengan ridha, ikhlas dan mencari jalan keluar dengan cara yg sebaik-baiknya, tidak mengeluh, tidak mengaduh apalagi merintih, maka ALLAH Ta'ala pasti akan memudahkan baginya urusan hisabnya. ALLAH akan menyegerakan pahalanya, memberkati kehidupannya sehingga timbangan amalnya tidak berat dengan kejahatan, tetapi akan berat dengan ketaatan dan pahala. Jadi apabila manusia itu menghadapi ujian dengan sabar, maka ia termasuk lulus dari ujian tersebut. Dan apabila menghadapi ujian dengan tidak sabar, maka tergolong putus asa dan itu bukan karakter seorang muslim.(Pembersihan jiwa, 2001)

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#3 Apr 15, 2012
CIRI MUSLIMAH AHLI SURGA

Tentunya setiap wanita Muslimah ingin menjadi ahli Surga. Pada hakikatnya wanita ahli Surga adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seluruh ciri-cirinya merupakan cerminan ketaatan yang dia miliki. Di antara ciri-ciri wanita ahli Surga adalah :

1. Bertakwa.

2. Beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.

3. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadlan, dan naik haji bagi yang mampu.

4. Ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, jika dia tidak dapat melihat Allah, dia mengetahui bahwa Allah melihat dirinya.

5. Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah, tawakkal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap adzab Allah, mengharap rahmat Allah, bertaubat kepada-Nya, dan bersabar atas segala takdir-takdir Allah serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya.

6. Gemar membaca Al Qur’an dan berusaha memahaminya, berdzikir mengingat Allah ketika sendiri atau bersama banyak orang dan berdoa kepada Allah semata.

7. Menghidupkan amar ma’ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat.

8. Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk, serta berbuat baik terhadap hewan ternak yang dia miliki.

9. Menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, memberi kepada orang, menahan pemberian kepada dirinya, dan memaafkan orang yang mendhaliminya.

10. Berinfak, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia.

11. Adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk.

12. Menjaga lisannya dari perkataan dusta, saksi palsu dan menceritakan kejelekan orang lain (ghibah).

13. Menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya.

14. Berbakti kepada kedua orang tua.

15. Menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya, sahabat terdekat dan terjauh.

Demikian beberapa ciri-ciri wanita Ahli Surga yang kami sadur dari kitab Majmu’ Fatawa karya Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah juz 11 halaman 422-423.

Ciri-ciri tersebut bukan merupakan suatu batasan tetapi ciri-ciri wanita Ahli Surga seluruhnya masuk dalam kerangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Allah Ta’ala berfirman :

“… dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.”
(QS. An Nisa’: 13)

Wallahu A’lam Bis Shawab.

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#4 Apr 15, 2012
APAPUN YG TERJADI, BERBAIK SANGKALAH KEPADA ALLAH. ALLAH MAHA MENGETAHUI SEDANG KAMU TIDAK TAHU

Rosulullah saw bersabda, "Jangan sekali-kali salah seorang kamu meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah swt" (HR Muslim)

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#5 Apr 15, 2012
BAGAIMANA KAMU BISA TIDUR NYENYAK

Umar bin Abdul Aziz bila merasa malas (beribadah)-pada waktu antara subuh dan naiknya matahari sedikit- bolak-balik dihalaman rumahnya sambil mengulang-ulang bacaan :“Bagaimana kamu bias tidur nyenyak, padahal kamu belum tahu apakah akan masuk surga atau neraka”(Menggapai Rida ALLAH,2000)

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#6 Apr 15, 2012
JANGAN MENUNDA-NUNDA BERBUAT AMAL KEBAIKAN

Sesungguhnya kebanyakan jerit tangis penghuni neraka adalah dari orang yang biasa menangguhkan (menunda-nunda) amal. Orang yg terbiasa menunda-nunda amal taat tak henti-hentinya merasa berat untuk mengerjakan kebaikan, terus ditunda dan ditunda. Sampai akhirnya ia tak berkesempatan sama sekali karena keburu habis usianya. Kalau sudah habis usianya dan pintu taubat tertutup maka tinggallah penyesalan. Tinggallah badan ini menanti untuk menerima siksa dari ALLAH SWT (Imam al-Ghazali)

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#7 Apr 15, 2012
MEREKA AKAN SELALU MEMUSUHIMU

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.(Ali 'Imran 186)

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#8 Apr 15, 2012
JANGAN MENJELEK-JELEKKAN SAUDARAMU

Rosulullah saw bertanya,“Tahukah kalian apakah itu ghibah (menggunjing) itu?”
Sahabat menjawab,“ALLAH dan Rosul-NYA lebih mengetahui”.
Nabi saw bersabda,“Ghibah adalah membicarakan saudara kalian dengan cara yg tidak akan dia sukai”.
Salah seorang sahabat bertanya,“Bagaimana jika yg aku katakana mengenai saudaraku itu hal yg sebenarnya?”
Rosulullah saw menjawab,“Jika yg engkau katakana itu benar, maka engkau telah mencemarkan nama baiknya (dg ghibah), dan jika dia tidak seperti yg engkau katakana, maka engkau telah menuduhnya dengan kebohongan dan dusta”(HR Imam Muslim)

Jadi menurut penjelasan Rosulullah saw, yg dimaksud menggunjing bukanlah perbuatan memburuk-burukkan seseorang tanpa didukung bukti. Akan tetapi, menggunjing adalah membicarakan keburukan orang lain yg memang benar-benar terjadi, bias dibuktikan dan tidak mengada-ada. Kalau tiodak ada buktinya, tidak benar2 terjadi dan mengada-ada, kita bukan lagi menggunjing. Kita sudah melakukan kebohongan dan dusta. Alhasil benar atau salah tetap dosa.(Kado Pernikahan Untuk Istriku, 2001)

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#9 Apr 15, 2012
JANGAN RAKUS PADA DUNIA

Rosulullah saw bersabda, "Demi Allah bukan kefakiran (kemiskinan) yang aku khawatirkan atas kamu, akan tetapi aku khawatir apabila dunia ini dibentangkan untukmu sebagaimana ia telah dilapangkan untuk orang-orang sebelum kamu, lalu kamu saling merebut dunia sebagaimana mereka memperebutkannya. Akhirnya dunia menghancurkan kamu sebagaimana ia telah membinasakan mereka".(Bukhari Muslim)

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#10 Apr 15, 2012
BANGGA MENJADI UMMAT ISLAM

Berbanggalah menjadi umat Islam...bersyukurlah kerna telah dilahirkan sebagai Islam...agungkanlah ALLAH...perjuangkanlah Islam.
Dan....Jangan kau menjauhiNYA dan jangan biarkanNYA menjauhimu kerna akibatnya dirimu diibarat buih dilautan yang terumbang ambing tanpa jiwa.

Manusia yang hebat di dunia tetapi tanpa jiwa yang disinari cahayaNYA adalah sia-sia.

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#11 Apr 15, 2012
SHALAT PERINGKAT MUJAHADAH

Golongan yang sembahyangnya diperingkat ini pula, mereka memiliki ilmu tentang sembahyang dan berusaha menghayati sembahyangnya. Mereka ada kesungguhan tetapi jiwa tidak hidup. akal sudah berperanan, tetapi hati belum dapat dibawa bersama di dalam sembahyangnya. Bahkan di dalam sembahyang, mereka bermujahadah untuk mendapatkan rasa khusyuk. Allah sayang pada orang yang bermujahadah. Allah menerima sembahyang golongan ini setakat yang mereka khusyuk sahaja. Walau bagaimanapun, mereka masih belum tentu selamat. Terpulanglah kepada Allah menentukannya. Kalau dengan rahmat Allah, Dia hendak mengampunkan dosa hambaNya, Dia ampunkan. Kalau Dia hendak siksa pun, itu adalah hakNya sebagai Tuhan.

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#12 Apr 15, 2012
BEKAL UNTUK AKHIRAT

Orang mukmin berbekal dan orang kafir bersenang-senang. Orang mukmin berbekal karena mereka sadar akan kembali ke negri akhirat, mereka menggunakan sedikit untuk keperluannya, seluruh hartanya ia peruntukkan bagi akhirat. Hati dan cita-citanya hanya untuk akhirat. Hatinya ia putuskan dari dunia, ia melakukan segala ketaatan hanya untuk bekal di akhirat.(Syaikh Abdul Qadir Jailani)

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#13 Apr 15, 2012
JANGAN KERJAKAN KEMAKSIATAN

1. bila kita lakukan satu #maksiat dengan pembenaran "ini yang terakhir deh" | maka yakinlah itu bukan yg terakhir, akan ada lanjutannya
2. berbuat #maksiat sama seperti menggali lubang, semakin dalam galiannya semakin sulit keluarnya | setiap maksiat dalamkan lubang
3. maka saat kita beralasan "ini yang terakhir deh", maka disaat yang sama kita malah mencenderungkan diri berbuat #maksiat yg sama
4. karena itu, satu2nya obat #maksiat adl berhenti menggali, dan timbun galian | menimbunnya berarti dengan taubat dan amal shalih
5. harus paksakan diri tak buat #maksiat, keras terhadap diri seringkali jadi sikap yang bagus untuk perbaiki diri

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#14 Apr 15, 2012
MARI BERTAWADHUK

‎1. zaman dulu, orangtua ajar anaknya untuk tawadhu, lo profail, bilapun punya lebih baik diam | zaman sekarang tawadhu barang langka
2. zaman kini, justru diajarin pamer, kl punyanya cuma 1, gmn caranya agar org lihat kita punya 100 | kredibilitas meningkat, katanya
3. umbar kesana kemari kl dia kaya-raya, banyak duit, foto didepan fortuner, atau foto di LN, foto buku tabungan | biar org yakin, katanya
4. taruhlah engkau memang kaya sobat, maka apa gunanya tindakan boasting-mu itu? apalagi engkau kemana2 masih ngangkot? masyaAllah
5. berharap jadi org kaya, karena itu harus berlagak seperti org kaya | itu bukan cara yg dicontohkan Rasulullah, jauh nian
6. takabur dan berharap itu nyata bedanya, namun bagi mata yang tersilau harta | sulit untuk membedakan keduanya walau berbeda sangat nyata
7. masyaAllah, semoga Allah memberikan kita jalan yang sama yang dipilih Abu Bakar dan Umar bin Khaththab, dan menguatkan kita di jalan itu

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#15 Apr 15, 2012
SHALATNYA ORANG JAHIL

Sembahyang seseorang yang tidak faham tentang rukun sembahyang, syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang, persoalan suci dari hadas kecil dan hadas besar dan sebagainya. Sekalipun sembahyang itu kemas, tepat pada waktunya dan berjemaah, tetap tertolak kerana dilakukan tanpa ada ilmu.

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#16 Apr 15, 2012
JUJUR DALAM KEADAAN APAPUN

Syaikh Abdul Qadir Jailani berkata, "Aku (saat berumur 18 tahun) pergi ke bagdad mengikuti sebuah khalifah kecil. Namun setibanya kami di rabik, daerah selatan hamdzaan, muncul 60 orang perampok yg merampok khalifah tersebut tanpa memedulikan diriku. Salah seorang perampok tersebut berkata kepadaku, "Hai orang miskin, apa yg engkau miliki?". "40 dinar" jawabku. "Dimana uang tersebut" tanyanya kembali. "Dijahitkan dalam bajuku dibawah ketiak" jawabku. Mengira aku bercanda, perampok tersebut pergi dan tidak memedulikan aku. Kemudian datang seorang perampok lainnya dan menanyakan pertanyaan yang sama. Aku pun menjawabnya dengan jawaban yang sama. Kali ini perampok tersebut melaporkan apa yg dia dengar kepada ketuanya yg sedang membagi-bagi hasil rampokan disebuah bukit kecil.

Mendengar laporan tersebut, kepala perampok itu berkata, "Bawa dia kemari". Dihadapannya, kepala rampok tersebut menanyakan pertanyaan yang sama dan aku kembali menjawabnya dengan jawaban yg sama. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan bajuku, menyobek jahitannya dan mereka menemukan uang tersebut".

"Mengapa engkau melakukan ini?" tanya kepala rampok kepadaku. "Aku telah berjanji kepada ibuku untuk tidak berbohong dan aku tidak ingin mengingkari janjiku kepadanya" jawabku. Kepala perampok tersebut menangis mendengar jawabanku dan berkata, "Engkau tidak mau mengkhianati janjimu kepada ibumu sedangkan aku hingga saat ini selalu mengingkari janji ALLAH". Kepala perampok dan anak buahnya pun bertobat ditanganku".(Mahkota para aulia, 2005)

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#17 Apr 15, 2012
ALLAH MENYIKSA ORANG YG TIDAK BERSYUKUR DG KESEDIHAN

Allah akan menimpakan kesedihan kpd manusia dg ssuatu yg bukan mjd bagiannya, ulah keluarga yg menyakitkan, hilangnya keberkahan dlm penghidupan, anak2 yg durhaka, istri lari, dan bencana lainnya sbg akibat dari kekurangan dia dlm menaati ALLAH SWT krn lebih sibuk dg urusan dunia dan makhluk. ALLAH SWT brfirmn, "Mengapa ALLAH akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman"(An-Nisa 147).(Syaikh Abdul Qadir Jailani)

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#18 Apr 15, 2012
CUKUPLAH DIRIMU DENGAN CINTA KEPADA ALLAH

bagi yg cukupkan diri hanya pd Allah, maka Allah akan cukupkan dunia baginya | bagi yg tidak, wajar bila selalu rasa kekurangan dan galau
yg mencukupkan diri pada Allah akan merasa cukup dgn dunia | karena ia tak tertarik dengan dunia dan ia merasa tenang dengan amalan akhirat
yg mencukupkan diri pada Allah akan merasa cukup dengan dunia | karena tak ada yang dia takuti selain Allah
yg mencukupkan diri pada Allah akan merasa cukup dengan dunia | karena ia tak memerlukan hukum buatan manusia

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#19 Apr 15, 2012
TIPS UJIAN NASIONAL

Bagi yang punya saudara, atau kamu sendiri yang sedang update, dan semua yang ikut Ujian Nasional...

Ikuti langkah sukses Lulus UN
1. Pilihlah Jawaban yang benar
2. Tenang dan tidak tergesa-gesa
3.Tingkatkan aktivitas yang menunjang keberhasilan lulus
4. Berdoa dan ibadah ditingkatkan
5. PeDe dengan jawaban sendiri, Dont try Contek, karena Contek itu DOSA...

Mudah-mudahan berhasil

“Cinta Annissa”

Since: Mar 12

BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

#20 Apr 15, 2012
BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN

"Aku d'bonceng Rasulullah (diatas Unta), lalu beliau berkata' "Wahai anak sesungguhx aku akan mngajarkan kpdamu beberapa kalimat:
Jagalah hukum Allah, niscaya dia akn mnjagamu. Jagalah hukum Allah Niscaya kamu akan mndpatiNya dihadapanmu (dg pertolonganNya).
jika kamu mminta, mintalah kepadaNya, jika kamu memohon prtolongan, mohonlah kepadaNya.
Ketahuilah seandainx smua manusia bsepakat utk mberimu sseuatu yg bermanfaat, Niscaya mereka tdk akn dpat mlakukanx. Kecuali terhadap apa yg ditetapkan Allah utkmu. Dan seandaix mreka bsepakat utk menimpakan marabahaya atasmu, Niscaya mreka tdk akan dpt melakukanx kecuali pd apa yg telah ditetapkan Allah ats dirimu. Pena telah diangkat & lembaran catatan tlh kering." (HR. At Tirmidzi & Ahmad)
Dalam musnad'x Imam Ahmad mnambahkan : "Sesungguhx prtolongan ada bersama ksabaran, jln keluar ad bersama kesulitan & bersama kesulitan ada kemudahan"..

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 98
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Malaysia Discussions

Title Updated Last By Comments
DEBAT ISLAM VS KRISTEN. Fakta: ISLAM GAK AKAN M... (Jun '13) 5 min Muka Mad 83,853
Gue Anak Haram Ga Ada Bapak 26 min RUDI 1
No telefon gay 0175322044 (Nov '10) 27 min sangap 3,826
Daging BABI, terlezat didunia,daging lain kala... (Jul '09) 28 min Insan3 anjing 244
GAY JAKARTA, ayo berhimpun disini (Oct '11) 28 min RUDI BERKEPALA KO... 2,520
LAMPUNG Vs JAWA ,JAWA selalu di tindas (Jun '13) 31 min Modern sosial 43
TERNYATA SULTAN MALESIA (85th), penggemar berat... (Mar '12) 50 min Insan3 anjing 171
FORUM LONTE/GIGOLO (Silakan Isi) (Jul '09) 2 hr Marijuana 27,646
Saya baby mila , cewek bispak (Apr '08) 3 hr sasha indri 13,202
AKU GAY mau isap KONTOL/KOTE (Mar '10) 10 hr ady 9,571

Malaysia People Search

Addresses and phone numbers for FREE