Mokali o motso

Wynberg, South Africa

#21 Jul 30, 2007
mokali motsho wrote:
Kannete ua tla ua nts'ehisa mshana! Hona ke...ke taba! E leng hore hona le bo-director ba bang ba pharehuoeng feela li-post ba hloka tsebo ea mosebetsi? ba sebetsa joang ba sa tsebe mosebetsi, ba ruteng mosebetsi lona ba o tsebang.
Ts'oara kooma eno ea hau e nts'o e kang e tsoa ka pitseng e nts'o, u phetholake hlooho eo ea eona, ha u qeta u tsamaee u fihle u e bonts'e director hore na mosebetsi o etsoa joang.
Mokali o motso

Wynberg, South Africa

#22 Jul 30, 2007
Lekhanyane wrote:
Tlohelang mona hle banna ha lese li-director le nna ke ntse ke tlile courseng ea khoeli tse peli daa e nang le per diem e hlamatsehang feela kese director.
E! AKERE U NYATSI EA DIRECTOR? LESOTHO LI-COURSE HO EA FEELA LINYATSI TSA LI-DIRECTORS, PS,LE MATONA JOALO-JOALO. HA U SE NYATSI U KEKE OA E BONA COURSE. PHOOOOO! BOFEBE KE BOSATANE BO APARETSENG LESOTHO!
HA HONA MOSALI EA ITLHOMPHANG EA KA LUMELANG HO ROTELOA LEHO KHAKELETSA AIDS EA BANNA BA BASALI BA BANG MONA!! AKU LUTLISETSENG AIDS ENO EA LONA HO BASALI BA E THABELANG!!!
Lekhanyane

Ningbo, China

#23 Jul 30, 2007
Mokali o motso wrote:
<quoted text>
E! AKERE U NYATSI EA DIRECTOR? LESOTHO LI-COURSE HO EA FEELA LINYATSI TSA LI-DIRECTORS, PS,LE MATONA JOALO-JOALO. HA U SE NYATSI U KEKE OA E BONA COURSE. PHOOOOO! BOFEBE KE BOSATANE BO APARETSENG LESOTHO!
HA HONA MOSALI EA ITLHOMPHANG EA KA LUMELANG HO ROTELOA LEHO KHAKELETSA AIDS EA BANNA BA BASALI BA BANG MONA!! AKU LUTLISETSENG AIDS ENO EA LONA HO BASALI BA E THABELANG!!!
Hela ke monna uena sephoqo ha kena ntho e ka khakeletsang AIDs!!!
Lekoloane mophatong

Wynberg, South Africa

#24 Aug 5, 2007
Lekhanyane wrote:
<quoted text>
Hela ke monna uena sephoqo ha kena ntho e ka khakeletsang AIDs!!!
Oh!uena u ea nyafang AIDS le ho e ts'ollela ho liphoqo tse ling! Hm! efela ma-china a tsietsing ha a sa u hlokomele kaha mokhoa lona bo directors Lesotho ke ho fafatsa AIDS kahara Maseru liofising. Khaa!phoo! bo directors lesotho, le matekatse a khaaaleeee! a banna. Le hloloa ke mekali ena ea lona e lutlisang hohle mona!!!
mokoteng

Lesotho

#25 Aug 8, 2007
Mokali o motso wrote:
<quoted text>
Ts'oara kooma eno ea hau e nts'o e kang e tsoa ka pitseng e nts'o, u phetholake hlooho eo ea eona, ha u qeta u tsamaee u fihle u e bonts'e director hore na mosebetsi o etsoa joang.
le tsoile lekoteng. buang ka ho liha makala a 'muso ho etsoang ke bo-director. ke ne ke ee ke utloe ho thoe ma-civil servant (directors included) ba ts'oanetse ho supporta government of the day, irrespective of their political affiliations. empa ha u sheba bo-director ba bang ke ba sebeletsang ho liha 'muso ka ho etsa li-decision tse fosahetseng ka boomo hore ho hlahe eka 'muso oa hloleha, haholo ha ba pusong ba se leseling la hore na hantle lekala leo director e joalo e le okametseng le sebetsana le eng, joale ba ts'epa hore director o ba reportela 'nete ka linako tsohle. ea reng ke leshano molimo a mo hlohonolofatse.
Nketjoane ka metsing

Wynberg, South Africa

#26 Aug 10, 2007
mokoteng wrote:
<quoted text>
le tsoile lekoteng. buang ka ho liha makala a 'muso ho etsoang ke bo-director. ke ne ke ee ke utloe ho thoe ma-civil servant (directors included) ba ts'oanetse ho supporta government of the day, irrespective of their political affiliations. empa ha u sheba bo-director ba bang ke ba sebeletsang ho liha 'muso ka ho etsa li-decision tse fosahetseng ka boomo hore ho hlahe eka 'muso oa hloleha, haholo ha ba pusong ba se leseling la hore na hantle lekala leo director e joalo e le okametseng le sebetsana le eng, joale ba ts'epa hore director o ba reportela 'nete ka linako tsohle. ea reng ke leshano molimo a mo hlohonolofatse.
U bua 'nete e tsoileng matsoho. Directors tsa 'musong ke lintho lisele boholo ba bona, haba competent hohang, hoa bona ke ho sebetsa batho ba bang, mosebetsi khatane. Ba selehe lintho tsena. Ntho'e kholo ea li-directors mesebetsing mona ke botekatse, ho rata ho sebeletsa batho ka lirope meleko ena. Joale haba fumana basali ba senang likelello ke moo ba sa sebeletseng ba bang ba sa lumellaneng le manyala ano a bona liphoqo tsena tsa li-directors. Phooo!
mokali motsho

Lesotho

#27 Aug 11, 2007
ha ho na ka moo motho a le mong a ka tsebang lintho tsohle leha eba ho thoe oa cha hleng batho! e mong ke enoa, o claima hore o tseba ka hohle-hohle discipline tsohle tsa ts'ebetso le administration, o ikoalla ka ntho e 'ngoe le e 'ngoe! meeting ho bua eena a le mong rona re mamela eena session eohle ea ea meeting a be a qete a koale meeting ho ntse ho bua eena a le mong! ha a batle input tsa li-sectional head! ha u kopa ho tla bua le eena ofising ea hae, o re secretary e u thibe! kapa o re u ngole na u ilo buang eng le eena a tsebe ho u araba ka phone! o lutse a baleha burning issues tseo a tsoanelang ho li discussa le lisectional head! o arrogant ha a bua le sub-ordinate tsa hae! o hana ka training o re batho ba etsa li-shopping list!he re lekehile1
Tichere Marantha

Wynberg, South Africa

#28 Aug 19, 2007
Hee! hona le satane e 'ngoe ea director e Matlejane e neng e re sotla hona hoo rona matichere. Ke hore profession ena ea botichere e malimabe hona hoo, e fuoa lirota tse kang bo Matlejane hore ba e okamele ebe u fumana motho oa teng a sa tsebe le ts'ebetso hohang. Matlejane ene ele sephoqo fela leha a ts'eha nthoesele eno ea letekatse le ferehang bo-'misi bohle ba tlang tsd mono. Mohlang ke batlang mosebetsi 'musong fela ke lakatsa ho fumana moo ke tla okamela Matlejane enoa oa sehole, ke tlilo mo lokisa khale a re sotla botichereng mona ntja eno.
Ifo Lapeng

Wynberg, South Africa

#29 Aug 19, 2007
Lesotho ha u batla MATEKATSE a maholohali u ee li-directoreng. Ha ho lifebe tse fetang li-directors Lesotho,'musong le li-Private sectors ho ea ts'oana. Hee! banna ke liotsoa bao! AIDS hee e fumanoa moo!!! Ha u batla moo AIDS e khuoang ka sekotlohali se seholohali u tla e fumana ho li-DIRECTORS!!!!
thinya u fafohe

Lesotho

#30 Aug 21, 2007
Ifo Lapeng wrote:
Lesotho ha u batla MATEKATSE a maholohali u ee li-directoreng. Ha ho lifebe tse fetang li-directors Lesotho,'musong le li-Private sectors ho ea ts'oana. Hee! banna ke liotsoa bao! AIDS hee e fumanoa moo!!! Ha u batla moo AIDS e khuoang ka sekotlohali se seholohali u tla e fumana ho li-DIRECTORS!!!!
bo-PS please a k'u kopaneng le sub-ordinate tsa bo-director pele le etsa li-decision hobane bo-director ha se ka mehla ba le fang letsoho kahare. ba le thetsa hore ba tsebe ho phethisa agenda tsa bona tse soele tse mali-mabe. ha ba ka bona feela hore u tla ba sitisa ho phethahatsa takatso tsa bona tse lonya, ba recommenda hore u transferoe ka ho boela ba bua leshano ka uena ho PS uena a etsa ka matla hore qeto ea transfer e phethoe pele u fumana ho kopana le PS. Molimo a k'u sokolle bo-director bosoeleng boo ba leng bona, u ba hlokomelise hore le bona ke ma-civil servant hase 'muso o litulong. Amen.
Catch me if you can

Johannesburg, South Africa

#31 Aug 21, 2007
Ha hona lihele tse ts'oanang le li-directors naheng ea Lesotho. Directors makaleng mona ke lisatane tsa bana ba batho ba bang, ba bile ba ithorisa kahore baa tseba hore leha ba ka bua leshano ha ho moo subordinates li tla lla teng. Pheko ke hore fela bo directors re emele ho tla ba okamela re tsebe ho iphetetsa ho bona lisatane tseno. Directors ke lisatane tsa hore li tsohe li shoele ba baputsoa ba sa hlatsoeheng ke bosatane bona ba bona. LI-Directors ke manyeloi a satane. Bare li-PS tseo tsa bona li kholoa baona feela eseng li-subordinates hohang. Monate ke hore bo-director boea fela, re tlatla okamela bana ba hae re ba etse tseo ba li entseng batho ba bang lisatane tsena tsa matekatse.
Director ea lehure

Johannesburg, South Africa

#32 Aug 21, 2007
Li-Directors ke lisatane tse ratang linyoana feela matekatse ano, mosebetsi toooo! ke liphoqo tse sa tsebeng letho, lintholisele likhaupane tseno tsa banna!!!!!

Since: Aug 07

Wynberg, South Africa

#33 Aug 21, 2007
Aaa kannete ha se bohle ba joalo. Ke rata director ea mo ne ke sebetsa teng, e se`na feela bohle ba sebetsang le eena ba mo rata hobane o rata ha department e tsoela pele, o amohela inputs tsa batho ba bang. Empa feela he ha ho tsoelopele coz ho na le ba ka holimo ho eena.
Directors tsa matekatse

Johannesburg, South Africa

#34 Aug 31, 2007
Khanya wrote:
Aaa kannete ha se bohle ba joalo. Ke rata director ea mo ne ke sebetsa teng, e se`na feela bohle ba sebetsang le eena ba mo rata hobane o rata ha department e tsoela pele, o amohela inputs tsa batho ba bang. Empa feela he ha ho tsoelopele coz ho na le ba ka holimo ho eena.
Ebe ke hokae moo ke mpe ke eo batla mosebetsi teng? Ha ke tlatla mona moo ho leng kotsi hakana Jo'burg, ke ka baka la directors tsa Lesotho tse tletseng lehloeo,'me ke batla ho khutlela hae ke mpe ke tlohe maburung mona moo re lulang re qoba likulo tsa likoeta bosiu le mots'eare. Hee! directors tsa 'musong hae li pelo li khopameng joaloka pelo ea satane, ba tletse bosatane feela banna le basali bano ba li-directors 'musong. Phoooo! le tla shoa le ahlame nyoa 'meng ting li-directors tsa bosatane!!!!Ba mona lintja tsena, haba batle le ho isa bana ba batho li-courseng, ho teng li-directors ka mona ona, ba be ba ee le li-courseng tsa li-secretary tsa bona meleko ena, ele moo ba habileng per diem ena eo ba e entseng ea bo 'm'a bona le bo ntata bona menyollo ena. Ba tla lula ba le ba putsoa joalokaha ba le baputsoa joalo, MOLIMO ha a bapale, O tla ba otla ka fatuku e metsi, ba pulufale le ho feta litlelereke tsa bona lisatane tsena!!!!!
Directors tsa matekatse

Johannesburg, South Africa

#35 Aug 31, 2007
Hee! hona le sephoqo se seng sa director lekaleng le leng la 'muso. Ntja ena e tsoa botichereng koana, joale bophoqo ba hae, tichere marathana, o nahana hore o tla okamela batho ka lere la ts'epe a telle batho joalokaha a ne a tella bana ba sekolo. Jooo! ba tla u nyela batho satane tooe e sa tsebeng le mosebetsi. Ka le leng u tla director literateng tsa Maseru kea u joetsa. Hee! matichere a tella batho ana a hloloang le ho ruta bana se nepahetseng likolong koana. Hake tsebe hore na ke mang ea khothalelitseng hore batho 'musong ba okameloe ke matichere ana a hloloang fela le ho itlhatsoa hantle!!! Hee! kannete ke qenehela batho ba okametsoeng ke bo tichere maranthana!!!!
mokali motsho

Lesotho

#36 Sep 11, 2007
Mokali o motso wrote:
<quoted text>
Ts'oara kooma eno ea hau e nts'o e kang e tsoa ka pitseng e nts'o, u phetholake hlooho eo ea eona, ha u qeta u tsamaee u fihle u e bonts'e director hore na mosebetsi o etsoa joang.
Ho tsoa ho hore na u ja'ng, le hore na u e fuoa ke mang. Ena ea ka eona ha e tsamae e hlathaka hohle mona, le ho machuichuitha! Mong'a eona oa ithata ha ha rate ha batho ba bang ba etsoa hampe, o rata ha ho sebetsoa hantle ka toka le tlhomphano, mamelanoa. Ka bomalimabe ke eena eo hangata a fetohang "victim of circumstances" conveniently ha ho fetisetsoa nyatsi tsa benghali licheleteng tsa bobolu. Ho sebelisoa PS hampe hore a etse 'decision tse fosahetseng ho victimisa ba hanang ho nyeka sebono sa director.
Directors ke lintja

Johannesburg, South Africa

#37 Sep 12, 2007
Li-directors ke libono tsa ntja Lesotho. Lesotho ha ho lihele tsa satane tse fetang li-directors tsena tsa matekatse tse kotang hohle mona le likueneng Victoria. Phoooo! banna ba nang le maqola, banna ba tsoileng tseleng bao e kang haba ruteha. Banna ba sa sebeletseng batho ka toka, ba sebeletsang botekatse feela joaloka matona a kang bo Thabane ba fang matekatse ao ba a kotang li-post bo grade 14 ba sa re letho ka bana ba batho ba tsoang likolong, ho teng ba ba phoqa ka grade 10 ea M2500, le re ma-graduate a etseng ka M2500? lona leka e amohela chelete e kaalo? Che! le malimabe!!! Le batla ho kotana pele hore le tsebe ho fa batho grade tse nepahetseng? phoooo! bofebe ke ntho ea ha satane ena e itsetetseng hakana Lesotho. Ha ho kae kapa kae Lesotho moo li-directors li sa febeng, li feba le basali ba fielang, li-secretary tsa bona, basali ba ahlamisitseng liofising mona. hee! lea e jala AIDS Lesotho meleko ting ea banna le basali! Ke ipotsa fela hore na li-directors tsena ha li kote basali ba tsona hantle malapeng koana na, haeka ba pota linyoana tsena kaofela liofising mona? Hantle le tsamaisa AIDS meleko ting ea li-directors kapa joang? lintja ting tsa banna! Phuuuuuoooooaaaaaa!
mokali motsho

Lesotho

#38 Sep 14, 2007
Eba le weekend e monate hle director ea khabane. Feela ha ele hore ke u nyeke sebono teng u ka ba ua nya. Lits'oanelo tsa ka tsona ke tla li fumana hobane kea li deserva ntle le hore ke u nyeke marete. Take care.
Thinya o fafohe

Pretoria, South Africa

#39 Sep 14, 2007
thinya u fafohe wrote:
<quoted text>
bo-PS please a k'u kopaneng le sub-ordinate tsa bo-director pele le etsa li-decision hobane bo-director ha se ka mehla ba le fang letsoho kahare. ba le thetsa hore ba tsebe ho phethisa agenda tsa bona tse soele tse mali-mabe. ha ba ka bona feela hore u tla ba sitisa ho phethahatsa takatso tsa bona tse lonya, ba recommenda hore u transferoe ka ho boela ba bua leshano ka uena ho PS uena a etsa ka matla hore qeto ea transfer e phethoe pele u fumana ho kopana le PS. Molimo a k'u sokolle bo-director bosoeleng boo ba leng bona, u ba hlokomelise hore le bona ke ma-civil servant hase 'muso o litulong. Amen.
Ke bona meleko!!!!
Searamo see se ipitsang thinya ekaba se qhetsoha hokae mehaeso?? Ka hlolloa!!!

Ngoan'a motho tooe o ithuetse thohako, ke boan tlali e tlerile rutha seno seo o lulang ho sona ha o sa phakise oa phutha mosela.

Bist lena le la ba fat'se uena khasampane tooee!...jooee, ke thuntse mofufutso... e re keo iphumula kea khutla.

Hee, eletsang tsukunyepe lena hle!

Since: Sep 07

Harare, Zimbabwe

#40 Sep 14, 2007
He banna febe seno se nyoana e lutlang bolalu sa Local Government se tsamaiule.
Le tsebe o na le J.C ene a okametse batho ba nang le degree le ho feta.
A utsoa chelete ena ea AIDS hoo, a chatisa ngoana ka eona.
Ha mobe ekare sebono sa leqheku.... haeno nyoa mao tooe

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

More from around the web