Comments
1 - 20 of 90 Comments Last updated Nov 7, 2012
First Prev
of 5
Next Last
Sephiri

Maseru, Lesotho

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#1
Oct 19, 2012
 
Matsatsaneng a ho feta ka pula eane e neleng ka sefako, ke theoha Thuathe koana, ke kopana le le-high school leleng le rope lits'oeu a koloba ke sefako. Jinifomo e fefoha le meea, phenthi e nts'o e motihisitseng ha bohloko ea hlaha,,ka re tanki nt'so eso. Ka e emisa haufi leena ea heso e meroon, festere ea theoha ka mo hoehla ka letsoho. A tsila-tsila a qamaka koana le koana, ka be ke le bula 'na ntota molotsana.'Kena ke ufe lift, fako sena se tlo u boleea'. A bososela anto ikakhela ka hare.

Ea mo amohela ka o chesang moea e khubelu ba mahloele, hitara ke e behile mechesong ea lefat'se, a qhanolla morali a lahla lirope tse kolobileng tsena a lebala mathata ohle le mats'oenyeho.'U leba kae he 'nake?' ke 'na eo ke se ke mo nehelelitse leselanyana le phumulang dashboard hore ampe a phumule sefahleho le menoto.'Ke ea toropong...ke lula Naleli.' A cho a se a khutlisetsa lesela ho beng. Poropotloana e lemo likabang leshome lemetso e robileng meno e 'meli. Bosehla eka ba bese la motsilili, melomo e rephile sa ngoana ea nyantseng nako e telele, ele meholo, ele mongobo, ebile e lutlisa mathe. Sefuba ha ke sa bua, peta litsoile eka tsa leebana-khoroana, marama a le borethe eka majarine a Rama.

Since: Oct 12

Location hidden

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#2
Oct 19, 2012
 
utloang tsethephau ena haeea ja letho. mphe nomoro tseno tsa hae kea tseba u li batlile tsona
Sephiri

Maseru, Lesotho

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#3
Oct 19, 2012
 
Ehlile, mahlo ke liala,a tsela noka e tletse. Mongole a abehile dashboarteng, a butse lirope hore moea o chesang oa hitara u masaje rope tsena. Ea lla ha monate RnB ea morao tjena, ka liha setula hanyane hore ahle a kakalle. Sa 'na sana sefako sa linehella holima sehlaba, ka paka ka thokoana, ka nanabela can ea maloti setulong se ka morao, ka e bula ka monelehetsa. Ka bula ea bobeli ka e lahlela ka mora lets'oafo ke sa moshebe mahlong.

A e nesa joalo ho fihlela ke kena ho ea bone.'Ha hona ho tsoekerenyana' A botsa ka mora ho babeloa ke biri motho oa mosali. Safana e ne ele teng ka buting, masalla a weekend ea ho feta, joale sefako se kantle se khathatsa matla. Sa beta pelo sefelekoane se setona sa kena ka hare ho sefako sa inola six-pack ea safana ka buting sa nto khutlela ka koloing. Ao, joale hoa echa moqoko o mongat o tlisoang ke se hlahisoang ke 'mela. Tsa oa litulo, fako sa saka hanyane sa lumella ea matlopotlopo ho ts'oloha.

“ * Sabbatical leave*”

Since: Jul 12

Makoeteng

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#4
Oct 19, 2012
 
Sephiri wrote:
Matsatsaneng a ho feta ka pula eane e neleng ka sefako, ke theoha Thuathe koana, ke kopana le le-high school leleng le rope lits'oeu a koloba ke sefako. Jinifomo e fefoha le meea, phenthi e nts'o e motihisitseng ha bohloko ea hlaha,,ka re tanki nt'so eso. Ka e emisa haufi leena ea heso e meroon, festere ea theoha ka mo hoehla ka letsoho. A tsila-tsila a qamaka koana le koana, ka be ke le bula 'na ntota molotsana.'Kena ke ufe lift, fako sena se tlo u boleea'. A bososela anto ikakhela ka hare.
Ea mo amohela ka o chesang moea e khubelu ba mahloele, hitara ke e behile mechesong ea lefat'se, a qhanolla morali a lahla lirope tse kolobileng tsena a lebala mathata ohle le mats'oenyeho.'U leba kae he 'nake?' ke 'na eo ke se ke mo nehelelitse leselanyana le phumulang dashboard hore ampe a phumule sefahleho le menoto.'Ke ea toropong...ke lula Naleli.' A cho a se a khutlisetsa lesela ho beng. Poropotloana e lemo likabang leshome lemetso e robileng meno e 'meli. Bosehla eka ba bese la motsilili, melomo e rephile sa ngoana ea nyantseng nako e telele, ele meholo, ele mongobo, ebile e lutlisa mathe. Sefuba ha ke sa bua, peta litsoile eka tsa leebana-khoroana, marama a le borethe eka majarine a Rama.
batho ba ea lora. le hona motsheare hakana!
Sephiri

Maseru, Lesotho

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#5
Oct 19, 2012
 
Telang wrote:
utloang tsethephau ena haeea ja letho. mphe nomoro tseno tsa hae kea tseba u li batlile tsona
Haneo!
Sephiri

Maseru, Lesotho

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#6
Oct 19, 2012
 
Lieta tse metsi le likausu ke tsane fats'e li sihile maoto a masoeu ka ntle. Ea maoto a matle eo ngoana. Ke qalile ka mobapalisa ka ho me penya matsoho.A bokolle hanyane,'Aw, ho bohloko hle pliz' Re qetelletse re mamarelana re akana sa baratani ba khale. Ka kopa hore ampe a hlobole jeresi ea sekolo le hempe hoba joale u tla ts'oaroa ke sefuma. Ao!!!! Ea hlaha Thabana-li-'mele, litlhoko e lirahetse holimo ka hare ho sekipa se seputsoa sa fotakomo (vodacom). Ka hana ho libona moshana' Khoro-li-moetse, ka li momonella le sona sekipa seno. Ea lumela ho mpholla hloho kharejana.

'Ke kopa ho hlobola kipa sena saka se tla nyehla.'
Sephiri

Maseru, Lesotho

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#7
Oct 19, 2012
 
Ha setsoe bo lejoale, ke cho ka pelo moshana e motona,pelo e kokota sa ts'upanako ea leqaka. Ka ba ka ts'oha kare esere mohlaope ea mpshatla likhopo ka shoa ke so kotise. Ka ntle ke shoalane ea mots'eare, maru-mats'o a koaetse letatahali la leholimo ka pula. Khubelu le eona e futha ke mocheso oa hitara, se-ea-lemaqhubu se lumaella tlaase se lokisetsa baeti tjako tulong se ka morao.

Seka fariki e tona, ka nyolosa sefuba ke se momona ka sefene, ke lebile lipounameng tsane tse bonojoana. Ao ka fihla ka momona melongoana ena seka cheri e momona Yogeta. A li subulla tsa e tona lihempe, kaba ka lahleheloa ke makonopo a 'maloa mohla tsatsi leo. Maotong ke beta chitja, ke motsula lieta li ntse li fasitsoe, lebanta la borikhoe ke le hutse borikhoe bo le maotong, athe chespere e qhashohile, u e ts'abe Truworths.
Sephiri

Maseru, Lesotho

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#8
Oct 19, 2012
 
Gear liver le hand-break ke litlotse ke se ke le mokali, hose le khoele thekeng; ea theoha e nts'o ba lefifi phenthi, ea theoha ke so kope le tumello. Ka fihla ka e saretsa mangoleng ka chopolisa le maotong ke se ke hlabile fats'e ka mangole pakeng tsa tse tso'euhali lirope.

Ka mo qala fats'e, ka monyolosa ka leleme hotloha mangoleng hoe ea teng Boritsa-Ts'oene. Boeanyana bona bo maname ha monatjana eka joang ba hlabula, bo le bonojoana bo rella sa bolele. Ao naoa! e hlahile ka bojethe tjasa kepisi ea eona, sa lepantsola le ts'aba mapolesa. Ka e hlasela ka leleme, ka momona seka leseea le anya letsoele, ka utloa ka seboko sa ngoana hore ke fihle pitso e kena. Oto leng seterineng, leleng dashboarteng, eaba kapelo kere 'a vulekile ama sanko.'
Sephiri

Maseru, Lesotho

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#9
Oct 19, 2012
 
Malana a thobalano (condoms)ana le boits'oaro bo bobe ba ho nyamela ha u a hloka ka potlako. Ke pholelitse borikhoeng, ha ho letho, kare ke tla sheba tlasa setulo, tuu. Ache, baheso ke mona ho le tsibisa hore maru-mats'o, kepi ea tlhare sa hole e ne e se e hoatalletse, e chorile e batla ho fata. Ka nyoloha ke se e leba matsoeleng, ke momona ke nyela, loma-loma ke lebisa molomong. E eke e ea koana, a the...Ka e lahlela boloto, ea thella sa lemao lefureng, eaba ea ea thijoa ke lebota pele. A tlola sa motho ea hlajoang ke tsenene, athe ehlile e kene ka o fela. A feeloa sa mokuli a hana meriana, ka mo pekerella fats'e hofihlela a amohela hore mainangoane e fihlile 'neteng.

Joale ka fecha, ka fecha eaka ke laka la bofelo. Kuku e chesang hakaalo, e tihileng hakaalo, khilik. A kopetsa maoto thekeng laka, a nkhulela hare ka ona, matsoho a thatetse molala, melomo e kopane, e momane sa libono. Aik'hona madoda, Hell, a mpha manuna eo ngoana. Ke ha keitloa a lumaella tjaase, eka motho ea felloang ke moea. Ka ipha matla, ka betsa ka setona, ka hloma folakha ea bo ntate, ka e fufisetsa holimo. A bokolla, a hoelehetsa ntatae...athe ke ha a rota, ka mosala morao ha khuts'oane ka lahla 'mane.
Sephiri

Maseru, Lesotho

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#10
Oct 19, 2012
 
Re khannile re those ka morao ho mou, ho se ea boisang e mong raba ra ea hlaha lekhalong ka holima toti e kholo ea Maseru. Junctioneng e kenang Naleli ka tjeka, ka leba Naleli. A supa sebaka hothoe ke Naleli Centre, a re o kopa ho sala. Koloi e eme metsotoana e fetang bohlano pele a bua.'Ke ea leboha ka lift...le tseng ling' acho a bobothehile anto re,'ke tla kopa ho u bona hape ha una le nako'. A hula cell-fono pokothong ea jinifomo, a nto 'neha linomoro tsa hae (58%&&^(+). Ea furalla khubelu, mabone e ea shebisitse hosele, mose ho le Tamo la Maqalika, hona teng mou sebe se etsoang ka lerato.

Woza weekend!!!!!!!!

“ngwana theka le lesesanyane”

Since: Feb 11

QWAQWA BY DAY PHUTHAS BY NIGHT

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#11
Oct 19, 2012
 
Jwale ebe obone ho hlokahala hore otlo re qoqela ka ketso tsahao tse swabisang ?
Ausi Mala Moholu

Europe

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#12
Oct 19, 2012
 
Oee! Ngoana a mokalonyana ekaba oena o lemo likae ha o ntse ofa bana ba bang aids?
Russian Vodka

Johannesburg, South Africa

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#13
Oct 19, 2012
 
Sephiri wrote:
Matsatsaneng a ho feta ka pula eane e neleng ka sefako, ke theoha Thuathe koana, ke kopana le le-high school leleng le rope lits'oeu a koloba ke sefako. Jinifomo e fefoha le meea, phenthi e nts'o e motihisitseng ha bohloko ea hlaha,,ka re tanki nt'so eso. Ka e emisa haufi leena ea heso e meroon, festere ea theoha ka mo hoehla ka letsoho. A tsila-tsila a qamaka koana le koana, ka be ke le bula 'na ntota molotsana.'Kena ke ufe lift, fako sena se tlo u boleea'. A bososela anto ikakhela ka hare.
Ea mo amohela ka o chesang moea e khubelu ba mahloele, hitara ke e behile mechesong ea lefat'se, a qhanolla morali a lahla lirope tse kolobileng tsena a lebala mathata ohle le mats'oenyeho.'U leba kae he 'nake?' ke 'na eo ke se ke mo nehelelitse leselanyana le phumulang dashboard hore ampe a phumule sefahleho le menoto.'Ke ea toropong...ke lula Naleli.' A cho a se a khutlisetsa lesela ho beng. Poropotloana e lemo likabang leshome lemetso e robileng meno e 'meli. Bosehla eka ba bese la motsilili, melomo e rephile sa ngoana ea nyantseng nako e telele, ele meholo, ele mongobo, ebile e lutlisa mathe. Sefuba ha ke sa bua, peta litsoile eka tsa leebana-khoroana, marama a le borethe eka majarine a Rama.
Sis!

“E Mpe Ntja, Ka Har'a Batho.”

Since: Nov 11

Location hidden

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#15
Oct 19, 2012
 
Hmm, bokheleke bo bokaalo, ndoda. ...kannete a vulekile amasango.

“being in love is so good.”

Since: Jul 11

Nna le motho waka.

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#16
Oct 19, 2012
 
Ntja-e-mpe wrote:
Hmm, bokheleke bo bokaalo, ndoda....kannete a vulekile amasango.
Hahahaha
Letshekha

Qingdao, China

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#17
Oct 19, 2012
 
ka utloa u nhaula ngoana monna, che ka bokheleke eseng hona hoa ho beta.

“what matters is ur imagination”

Since: Oct 12

strike underbelli

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#18
Oct 19, 2012
 
Le hona o sebete
Secheche

Europe

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#19
Oct 19, 2012
 
Botjena bokheleke ke qala ho bo utloa,,o sengoli wa tseba?????bt o ithute hohlahloba mosebetsi wa hao hao qeta ho ngola cz tabeng tsa hao,at one point moroetsana ona tenne phenti e tso'eu later esele nts'o.

“Swalakahla”

Since: Sep 10

Ka hare ho batho

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#20
Oct 19, 2012
 
hehehehehehe! Ha ke tshehe atseba. empa hoja kheleke eso, talenta tsena di ne di sebedisetswa taba tsa bohlokwa, hoba ka nnete fiction yona o tseba ho e ngola.

Ekare o ngola tshwantshiso ka sebele ruri!
Bjatla-Bjatla

Ladybrand, South Africa

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#21
Oct 19, 2012
 
Sephiri wrote:
Re khannile re those ka morao ho mou, ho se ea boisang e mong raba ra ea hlaha lekhalong ka holima toti e kholo ea Maseru. Junctioneng e kenang Naleli ka tjeka, ka leba Naleli. A supa sebaka hothoe ke Naleli Centre, a re o kopa ho sala. Koloi e eme metsotoana e fetang bohlano pele a bua.'Ke ea leboha ka lift...le tseng ling' acho a bobothehile anto re,'ke tla kopa ho u bona hape ha una le nako'. A hula cell-fono pokothong ea jinifomo, a nto 'neha linomoro tsa hae (58%&&^(+). Ea furalla khubelu, mabone e ea shebisitse hosele, mose ho le Tamo la Maqalika, hona teng mou sebe se etsoang ka lerato.
Woza weekend!!!!!!!!
Eaba ke hau phaphama borokong ba botaooa, sis!

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

First Prev
of 5
Next Last
Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

130 Users are viewing the Lesotho Forum right now

Search the Lesotho Forum:
Title Updated Last By Comments
Lebaka le thibelang basadi ho ka ruta diphutheh... 8 min Christ Follower 24
Le tseka eng,e kanana maforamo 10 min Lerato matat 314
Go nyobana in secret (Nov '10) 10 min kinky 6,355
what is the purpose of lesotho topix? 14 min Monna-Monneng 12
Elisha VS Jesus 31 min Christ Follower 48
Levirate Marriage 39 min buhle101 23
Who Wants To Join Me In a Fight Against Satanism? 1 hr likobo Thaba Lepapa 187
lifela tsa sione (Jul '10) 6 hr Thami 1,488
•••
•••
Enter and win $5000
•••
•••