Ho kota Stranger
First Prev
of 6
Next Last
Raselopo

South Africa

#1 Aug 15, 2010
Ka labohlano ke ne ke le tseleng e kgutlelang Bloem hotswa Jo’burg. Tseleng mona ke ha ke bona ngwanana emong tjena a kopa “lift”. Ke mmonne ke sale hole, ho ne ho bile ho ena le di-truck le makoloyi a habile Free State. Truck e ne e le ka pele honna ke ha e emietsa ngwanana enwa, empa le yona ya tsamaya ntle le yena. Ke ne ke se ke filtile ha nyenyane kabe ke shapa u-turn.

Ngwanana enwa o ne a le tseleng e yang Botshabelo, ke ha ke mopalamisa. O ne a kaba le dilemo tse 18 – 20, a tenne bokirgwe bo bokgutshwane. Dirope tsa hae tse kganyang tse “fit” di ne di le kantle di tsoteha. Kea bona ke yona tsela eo a neng a ikemiseditse ho fumana “lift” ka yona.

Tseleng kabe ke mmotsa hore o tlilo mpatala bokae hoba nna ke tseleng e yang Bloem and yena o ya Botshabelo. Are honna ha ana tjhelete ya ho palama. Ka re ho yena o tla tshwanela ho nahana tsela enngwe ya ho patala hobane Botshabelo ho hole ebile e thoko le moo ke yang. Ka re ho yena otla tshwanela ho mpha ntho e monate hofitisa. O ile a dumela a bososela hore otla mpha yona le ha a sa tsebebe hore ke eng e monate a ka mphang yona. Ka re ho yena ke batla Kuku, ke bile ke beha letsoho laka ho yona. Ka ha a qaboha ke ditsheho, a re honna ho lokile he.

Re fihlile Bloem tsatsi se le diketse. Ke ha ke e koba ke e lebisa Botshabelo. Ha re fihla sebakeng se thotseng mapolasing kabe ke kena. Ke ha ke emisa ka thoko ka tima mabone a koloyi. Ke ha re sunana rabe re hlobola diaparo. Ke ne ke se ke mo lapetse, ka se senye nako ka kena pakeng tsa dirope tsa hae. Kuku ya hae e ne e se e le metsi e bile e ahlame e letetse nna. Leromposo laka le lona le ne tiile le se le rotha le lero. Ka nka selopo saka ka se somela mona ho yena kukung. Ke ha a swenya hobontsha hore ke fihle teng. Kae somela kaofela yaba ya ema ka ditedu. Mofuthu o mokaalo le mopatisane o moo, wa ka oa ntlhantsha. Kuku ya hae ne e ahlame hona hoo eka e tla tloha e taboha.

Ngwa’nenwa o ne a bonahala hore o se a tlwaetse, ke ha a nkopetse ka dirope a be’ile direthe tsa hae ka mokokotlong waka. Ka entsha ke e kenya yeso e ntsho ho ya habo e tlwepetlwepe. Re ne re hemela hodimo bobedi ba rona, re kotana eka rea tsebana. Ke itse ha ke rota, ka mo tsetsepela ka mo kalla sa “Jockey” e kalletse pere ya mojaho. Ka e kenya hare-hare ka mo thunyetsa ka nnyong seka Kanono ya masole, ka jala peo yeso. Ra hooletsa mmmoho ke monate wa ho kotana. Re ne re fufuletswe eka ke lehlabula empa ele mariha.

Le ha mme waka a ne a ka mpona tsela eo ke neng ke kota ka yona, o ne a tla tsho hore o motlotlo ke tsela eo ke kotang ka yona. Ha ke itshole ka ho kota kuku e ke sa etsebeng ntle le condom. Joo!! Ke bile le leeto le monate hofitisa “this time”.

“Likenkeng Marapo”

Since: May 09

Location hidden

#2 Aug 15, 2010
Raselopo wrote:
Ka labohlano ke ne ke le tseleng e kgutlelang Bloem hotswa Jo’burg. Tseleng mona ke ha ke bona ngwanana emong tjena a kopa “lift”. Ke mmonne ke sale hole, ho ne ho bile ho ena le di-truck le makoloyi a habile Free State. Truck e ne e le ka pele honna ke ha e emietsa ngwanana enwa, empa le yona ya tsamaya ntle le yena. Ke ne ke se ke filtile ha nyenyane kabe ke shapa u-turn.
Ngwanana enwa o ne a le tseleng e yang Botshabelo, ke ha ke mopalamisa. O ne a kaba le dilemo tse 18 – 20, a tenne bokirgwe bo bokgutshwane. Dirope tsa hae tse kganyang tse “fit” di ne di le kantle di tsoteha. Kea bona ke yona tsela eo a neng a ikemiseditse ho fumana “lift” ka yona.
Tseleng kabe ke mmotsa hore o tlilo mpatala bokae hoba nna ke tseleng e yang Bloem and yena o ya Botshabelo. Are honna ha ana tjhelete ya ho palama. Ka re ho yena o tla tshwanela ho nahana tsela enngwe ya ho patala hobane Botshabelo ho hole ebile e thoko le moo ke yang. Ka re ho yena otla tshwanela ho mpha ntho e monate hofitisa. O ile a dumela a bososela hore otla mpha yona le ha a sa tsebebe hore ke eng e monate a ka mphang yona. Ka re ho yena ke batla Kuku, ke bile ke beha letsoho laka ho yona. Ka ha a qaboha ke ditsheho, a re honna ho lokile he.
Re fihlile Bloem tsatsi se le diketse. Ke ha ke e koba ke e lebisa Botshabelo. Ha re fihla sebakeng se thotseng mapolasing kabe ke kena. Ke ha ke emisa ka thoko ka tima mabone a koloyi. Ke ha re sunana rabe re hlobola diaparo. Ke ne ke se ke mo lapetse, ka se senye nako ka kena pakeng tsa dirope tsa hae. Kuku ya hae e ne e se e le metsi e bile e ahlame e letetse nna. Leromposo laka le lona le ne tiile le se le rotha le lero. Ka nka selopo saka ka se somela mona ho yena kukung. Ke ha a swenya hobontsha hore ke fihle teng. Kae somela kaofela yaba ya ema ka ditedu. Mofuthu o mokaalo le mopatisane o moo, wa ka oa ntlhantsha. Kuku ya hae ne e ahlame hona hoo eka e tla tloha e taboha.
Ngwa’nenwa o ne a bonahala hore o se a tlwaetse, ke ha a nkopetse ka dirope a be’ile direthe tsa hae ka mokokotlong waka. Ka entsha ke e kenya yeso e ntsho ho ya habo e tlwepetlwepe. Re ne re hemela hodimo bobedi ba rona, re kotana eka rea tsebana. Ke itse ha ke rota, ka mo tsetsepela ka mo kalla sa “Jockey” e kalletse pere ya mojaho. Ka e kenya hare-hare ka mo thunyetsa ka nnyong seka Kanono ya masole, ka jala peo yeso. Ra hooletsa mmmoho ke monate wa ho kotana. Re ne re fufuletswe eka ke lehlabula empa ele mariha.
Le ha mme waka a ne a ka mpona tsela eo ke neng ke kota ka yona, o ne a tla tsho hore o motlotlo ke tsela eo ke kotang ka yona. Ha ke itshole ka ho kota kuku e ke sa etsebeng ntle le condom. Joo!! Ke bile le leeto le monate hofitisa “this time”.
Now long story cut short: ha hona moo u boileng ka hore na le sebelisitse li-condoms kapa che. ke ho bolela hore kaha ausi ke stranger, you don't give a damn hore na o tlaba pregnant kapa che; you don't give a damn whether she has HIV and probably passed it on ho uena kapa che; kapa mohlomong uena u se u na le lefu so you think "no risk, no fun". che, ke utloa ke u nyonya!
Raselopo

South Africa

#3 Aug 15, 2010
I did not have any condoms with me and I know for sure that I'm negative. If any diseases were passed on, they we're from me.

Empa nna le yena re kotane hamonate hoo ke kgotsofetseng. Haeba le wena oa batla, o ka tla ke tloo kota.
Raselopo

South Africa

#5 Aug 15, 2010
I did not have any condoms with me and I know for sure that I'm negative. If any diseases were passed on, they weren't from me.

Empa nna le yena re kotane hamonate hoo ke kgotsofetseng. Haeba le wena oa batla, o ka tla ke tloo kota.
Mankhoeshepe

Witbank, South Africa

#7 Aug 15, 2010
Selopo moreso hona hona ke mahlabisa-lihlong a ts'abeng, ke ipotsa hore lemong tsee osa khona ho totomela ntoto nyoong eo osa etsebeleng le ho etseba kantle ho khohlopo joang.
Monatenyana oo oa hao oa motsotsoana o ka phema oa fetoha sehlabi nakong e sa felising pelo.

“Likenkeng Marapo”

Since: May 09

Location hidden

#8 Aug 15, 2010
Raselopo wrote:
I did not have any condoms with me and I know for sure that I'm negative. If any diseases were passed on, they weren't from me.
Empa nna le yena re kotane hamonate hoo ke kgotsofetseng. Haeba le wena oa batla, o ka tla ke tloo kota.
Play Russian Roulette and take risks; afterall "no risk, no fun". u leshano ha u tsebe le ho tseba hore na u negative kapa positive. my hopes that you are negative are very slim. ao che, ntho tse kang uena tjena li'a nyonyeha

“Lenong ha lapa lea solla”

Since: Jul 10

Ha Moruthoane

#9 Aug 15, 2010
Haeba omo kotile osa kenya condom o bone masepa
Hocho nna ngoanabo Thuoana
TALIBAN

UK

#10 Aug 15, 2010
Raselopo wrote:
I did not have any condoms with me and I know for sure that I'm negative. If any diseases were passed on, they weren't from me.
Empa nna le yena re kotane hamonate hoo ke kgotsofetseng. Haeba le wena oa batla, o ka tla ke tloo kota.
Nyoana rea rata kaofela ha rona Boy,feela ako ipotse hore na ke banna ba bakae bamo fang lift ebe oba patala ka nyoana,na ebe oena ooa bokae,kee kere hahole hobe le plastic ea bohobe e ntse e zama hle monna heso.
Ea lla koto

Durban, South Africa

#11 Aug 15, 2010
U mofu oena empe e be u ntse u patala disociety le mpate sheleng hantle.
Rato

Johannesburg, South Africa

#12 Aug 15, 2010
U wish, o leshano. O ne olakatsa eka o ka teana le motho aka o fang kuku, o ile oaba oa musterbator. O lapile masepa mo oteng.
Sankatana

Pretoria, South Africa

#13 Aug 15, 2010
Ebang e le nnete seo o re bolellang sona, ka nnete haufinyana o se o tla ikela maotoana finyela. Haufinyan re tlabe re o jarisa makoete ka lifuba ke a o bolella.

O bapala ka mathe metsi a ntse a le teng nchanyana.....

Na ha oa ka oa ipotsa hore ke banna ba bakae bamo fang lift ebe oba patala ka ona mokhoa oo?

Haeba o hlolehile ho ipotsa potso eno, ka nnete o sentse o ikhutsufalelitse lits'iu tsa bophelo ba hao boy!
Anonymous

Johannesburg, South Africa

#14 Aug 15, 2010
Raselopo wrote:
Ka labohlano ke ne ke le tseleng e kgutlelang Bloem hotswa Jo’burg. Tseleng mona ke ha ke bona ngwanana emong tjena a kopa “lift”. Ke mmonne ke sale hole, ho ne ho bile ho ena le di-truck le makoloyi a habile Free State. Truck e ne e le ka pele honna ke ha e emietsa ngwanana enwa, empa le yona ya tsamaya ntle le yena. Ke ne ke se ke filtile ha nyenyane kabe ke shapa u-turn.
Ngwanana enwa o ne a le tseleng e yang Botshabelo, ke ha ke mopalamisa. O ne a kaba le dilemo tse 18 – 20, a tenne bokirgwe bo bokgutshwane. Dirope tsa hae tse kganyang tse “fit” di ne di le kantle di tsoteha. Kea bona ke yona tsela eo a neng a ikemiseditse ho fumana “lift” ka yona.
Tseleng kabe ke mmotsa hore o tlilo mpatala bokae hoba nna ke tseleng e yang Bloem and yena o ya Botshabelo. Are honna ha ana tjhelete ya ho palama. Ka re ho yena o tla tshwanela ho nahana tsela enngwe ya ho patala hobane Botshabelo ho hole ebile e thoko le moo ke yang. Ka re ho yena otla tshwanela ho mpha ntho e monate hofitisa. O ile a dumela a bososela hore otla mpha yona le ha a sa tsebebe hore ke eng e monate a ka mphang yona. Ka re ho yena ke batla Kuku, ke bile ke beha letsoho laka ho yona. Ka ha a qaboha ke ditsheho, a re honna ho lokile he.
Re fihlile Bloem tsatsi se le diketse. Ke ha ke e koba ke e lebisa Botshabelo. Ha re fihla sebakeng se thotseng mapolasing kabe ke kena. Ke ha ke emisa ka thoko ka tima mabone a koloyi. Ke ha re sunana rabe re hlobola diaparo. Ke ne ke se ke mo lapetse, ka se senye nako ka kena pakeng tsa dirope tsa hae. Kuku ya hae e ne e se e le metsi e bile e ahlame e letetse nna. Leromposo laka le lona le ne tiile le se le rotha le lero. Ka nka selopo saka ka se somela mona ho yena kukung. Ke ha a swenya hobontsha hore ke fihle teng. Kae somela kaofela yaba ya ema ka ditedu. Mofuthu o mokaalo le mopatisane o moo, wa ka oa ntlhantsha. Kuku ya hae ne e ahlame hona hoo eka e tla tloha e taboha.
Ngwa’nenwa o ne a bonahala hore o se a tlwaetse, ke ha a nkopetse ka dirope a be’ile direthe tsa hae ka mokokotlong waka. Ka entsha ke e kenya yeso e ntsho ho ya habo e tlwepetlwepe. Re ne re hemela hodimo bobedi ba rona, re kotana eka rea tsebana. Ke itse ha ke rota, ka mo tsetsepela ka mo kalla sa “Jockey” e kalletse pere ya mojaho. Ka e kenya hare-hare ka mo thunyetsa ka nnyong seka Kanono ya masole, ka jala peo yeso. Ra hooletsa mmmoho ke monate wa ho kotana. Re ne re fufuletswe eka ke lehlabula empa ele mariha.
Le ha mme waka a ne a ka mpona tsela eo ke neng ke kota ka yona, o ne a tla tsho hore o motlotlo ke tsela eo ke kotang ka yona. Ha ke itshole ka ho kota kuku e ke sa etsebeng ntle le condom. Joo!! Ke bile le leeto le monate hofitisa “this time”.
Ka lebaka la hore o khona ho bua sena mona, sena se bolela hore o ngotse "premeditated assay". In simple terms, I cannot ask you any question(s), but can honestly advice you to visit this thread: "AIDS IS REAL, BASOTHO ARE ALSO THE VICTIMS and read from the beginning to an end. if you contribute honestly, you are going to live, but if you don't, we will never hear from you any more. GOOD LUCK.
Anonymous

Johannesburg, South Africa

#15 Aug 15, 2010
Likenkeng wrote:
<quoted text>
Play Russian Roulette and take risks; afterall "no risk, no fun". u leshano ha u tsebe le ho tseba hore na u negative kapa positive. my hopes that you are negative are very slim. ao che, ntho tse kang uena tjena li'a nyonyeha
Do you trust this bloke's fallacy?
Anonymous

Johannesburg, South Africa

#16 Aug 15, 2010
Likenkeng wrote:
<quoted text>
Now long story cut short: ha hona moo u boileng ka hore na le sebelisitse li-condoms kapa che. ke ho bolela hore kaha ausi ke stranger, you don't give a damn hore na o tlaba pregnant kapa che; you don't give a damn whether she has HIV and probably passed it on ho uena kapa che; kapa mohlomong uena u se u na le lefu so you think "no risk, no fun". che, ke utloa ke u nyonya!
He talks about her age(18 or 20). what about his age to balance issues?
bich

Västerlanda, Sweden

#17 Aug 15, 2010
tjhee o creative monna batho,batho bajeleng kuku okeke wa utlwa bantse barasa baretena jwalo ka wena....if i mean big if,o bua nnete o sono cos o jele lekgosha sono ke hore o tswile bo-virgin wa kenwa ke hiv
Nkoliopa

Bloemfontein, South Africa

#18 Aug 15, 2010
Lea rata ho thetsoa ka mashano a nkhang. Moshanyana enoa o bua mashano shano shano. Haeba a le HIV positive o bua nnete, but o re o negative, therefore hona le mashano tabeng tsa hae.
Nana

Västerlanda, Sweden

#19 Aug 15, 2010
Bathong ho kotanake nature ho monate but le Aids e teng. Wise up condomise pliz.

“Likenkeng Marapo”

Since: May 09

Location hidden

#20 Aug 15, 2010
Nkoliopa wrote:
Lea rata ho thetsoa ka mashano a nkhang. Moshanyana enoa o bua mashano shano shano. Haeba a le HIV positive o bua nnete, but o re o negative, therefore hona le mashano tabeng tsa hae.
indeed we dunno whether he tells the truth or not but as Nana here says, the message is Condomize
Anonymous

South Africa

#21 Aug 15, 2010
SELOPOEMERE wrote:
Haeba omo kotile osa kenya condom o bone masepa
Hocho nna ngoanabo Thuoana
butle ngoanabo thuoana. eletsa feela.

Since: Jun 10

Pretoria, South Africa

#22 Aug 15, 2010
o leshano he re o jwetse.
O nyoruwe ho nyela moo o teng honajwale.

Empa, o sengodi se setle sa porn. O bonahala o le creative haholo moleko towe.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 6
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Lesotho Discussions

Title Updated Last By Comments
I need a genuine urgent loan for my business (Jul '13) Jul 2 MRS SHARON WILLIAMS 34
was Jesus Born in Africa (Jan '11) Jun '16 Atw 7
News 2,3 tons of compressed dagga found on farm (Jan '10) Jun '16 Chitja wa Botha B... 21
Nalane ea batloung (Mar '13) Apr '16 popo motloung 13
ntloabe (Mar '13) Apr '16 fat man 16
More from around the web