Borashea

“Mashai ke koko”

Since: Oct 07

Malumeng Ha 'Mankhala

#1350 Oct 10, 2010
ba meile molisanyana Seoa!

ke ne rerile hoea fihla koo, empa tseleng ke kaletse pitsi ea heso ho tloha Hellsport, ka fumana buti maDan le mabeletoko a hae ba entse surround ba qaholla koloi ea bona - ka ineahanya le matsatsa ka hlaha holima motse oa mofumahali 'Mankhala ka khoro tsa maipatiloe, empa ke bone ka kopana le Matsetse, le molisanyana Chicago namane e ts'ehla tholi monna e molelele!

banna bare le lebelle khasete ea morena Mahlanya ka khoeli ea bolevene - banna ena ea likobo tse ts'ehla kea bona lea e nyatsa feela le hlokomele liea ha mahlatsi lia ka bohlale, etsoe litaba tsena le hloka ho shejoa ka mahlakore ohle, ke ee ke bolelle Taliban oa lefatshe la Afekanistan hore banna bana re ba shebe etleskare mohla ba ts'oaranang ka matsoho ebe rona re setse ke ts'oere mamphele ka sekotlo
kuku ea ntja

UK

#1351 Oct 10, 2010
hantle santata tsee tsa mafeteng li tla utloisisa neng? Ha li sa tseke joang ba likhomo li tseka koriana.

Since: Jun 10

Location hidden

#1352 Oct 10, 2010
'Muso ha o ke o felise lithunya hoba li bolaea batho ka sehloho,ena ke temana ea mashome a maputsoa a metso e metala khaolong ea lerato bukeng ea bophelo ea ndoda MANCHABORA,oa poho oa fatere.Mohlolo ke hore mafu a bana ba batho a fetotsoe papali,ke hore moqoqo feela tjena.E mong sefako se tla mo tshoara tseleng,tlali e haela ka har'a borikhoe ba hae e re ha qhotsa a rahe mabota,ke mali a batho a ntseng a etsoa mona,nxa!!!Ke utloa bahlankana ba ntse roka manyala ana a batho ba re'ng ke ba TERENE le ba re'ng ke ba SEAKHI,nxa!!!'Na ngoan'a motho e mong nka mo tabola moholunyana ona,nka qhalla mosoang ka mpeng ka molamu oa kalime!Haeso ke pel'a tsela mono,hona mono.
KHANYAPA

Maseru, Lesotho

#1353 Oct 12, 2010
Sek Bontate haeba ha lea fihla Malumeng ka moqebelo le hlotsoe ke ntho entle Bokhabane bobokaalo ba matlama,eitse ha ke icheba ka bona e ntsoanetse kobo ea letlama ke betsa Sekhi ke khutle ke ikhatle ea Makaoteng KHANYAPA phal li lla mmele oaka oa hlohlona lifela ho nna ke lihooa joalo ka sefako se ena bontate ba tenne ka bo jete ngoana MATHONKHA ra mo felehetsa ka Entle Phupu kea tsepa le moo a teng lehlakoreng la ngoana MATLAMA o ntse a tseha are che a ntsapota Makaota.

feela ke le sebele ene e hloentse toropo ea makaoteng thunya se ne se khabola ha ele mafelong abeke ena banna joale KHANYAPA ke eme ka bojete kere mosi o seke oa mphahla ke utloa hothoe li ile tsa thulana bosiung ba labohlano tseleng e eang tebelong ke moo li ileng tsa shebisana melomo banna ba tlola ka masene Benz ba e tlola holimo hoba ba ne ba se ba etselitsoe Surround ke bao ba neng ba palame twin cab e tsoeu ea nomoro ea FS che,bo ntate letseka ntho e se kaa ka letho,nna ebile ke utloa ke se ke tsab hoba ntho ena ke enkile ele papali ea banna joale lona le e nketse holimo tjee ka kobo tse kolobilleng empa ha ke lle kere mang a nthusetse ke tla tiea tjee ka ngoane motona. uena molisanyana Manchabora ke bona joale otla ka litaele tseo ke sa lirateng hao sa tsebe letho o cheche o eme morao o shebelle ntho tse etsoang ke banna.
Ke utloa ore oka phunya moholu oa motho kea ipotsa naa ha o tsoere lemao ka letsohong le kobo ea ho qhoaeloa ka lona o sena eona na ontse o reng,ebe oka phunya mang ka le mao,sheba ntso eso ako khutlale naheng olo lisa linku etlere hara motseare o chehe linonyana hara masimo o li phune meholu ka lemao che moo nka o pasisa ka linalei
Ke utloa o ntena hoba o bonahala o le mosatsebeng oa batho pasopa ba tle ba seke ba o tsomula sephaka.

Since: Jun 10

Location hidden

#1354 Oct 12, 2010
KHANYAPA wrote:
Sek Bontate haeba ha lea fihla Malumeng ka moqebelo le hlotsoe ke ntho entle Bokhabane bobokaalo ba matlama,eitse ha ke icheba ka bona e ntsoanetse kobo ea letlama ke betsa Sekhi ke khutle ke ikhatle ea Makaoteng KHANYAPA phal li lla mmele oaka oa hlohlona lifela ho nna ke lihooa joalo ka sefako se ena bontate ba tenne ka bo jete ngoana MATHONKHA ra mo felehetsa ka Entle Phupu kea tsepa le moo a teng lehlakoreng la ngoana MATLAMA o ntse a tseha are che a ntsapota Makaota.
feela ke le sebele ene e hloentse toropo ea makaoteng thunya se ne se khabola ha ele mafelong abeke ena banna joale KHANYAPA ke eme ka bojete kere mosi o seke oa mphahla ke utloa hothoe li ile tsa thulana bosiung ba labohlano tseleng e eang tebelong ke moo li ileng tsa shebisana melomo banna ba tlola ka masene Benz ba e tlola holimo hoba ba ne ba se ba etselitsoe Surround ke bao ba neng ba palame twin cab e tsoeu ea nomoro ea FS che,bo ntate letseka ntho e se kaa ka letho,nna ebile ke utloa ke se ke tsab hoba ntho ena ke enkile ele papali ea banna joale lona le e nketse holimo tjee ka kobo tse kolobilleng empa ha ke lle kere mang a nthusetse ke tla tiea tjee ka ngoane motona. uena molisanyana Manchabora ke bona joale otla ka litaele tseo ke sa lirateng hao sa tsebe letho o cheche o eme morao o shebelle ntho tse etsoang ke banna.
Ke utloa ore oka phunya moholu oa motho kea ipotsa naa ha o tsoere lemao ka letsohong le kobo ea ho qhoaeloa ka lona o sena eona na ontse o reng,ebe oka phunya mang ka le mao,sheba ntso eso ako khutlale naheng olo lisa linku etlere hara motseare o chehe linonyana hara masimo o li phune meholu ka lemao che moo nka o pasisa ka linalei
Ke utloa o ntena hoba o bonahala o le mosatsebeng oa batho pasopa ba tle ba seke ba o tsomula sephaka.
Ha ke ho rate ho arabisana le bana hoba ha ke arabisoa kea teneha,ke ee ke rate ha arabisana le motho oa monna,ea tsoang ka sehlabeng,ea jeleng poho.Ha e le ngoana nka mo lematsa...theola moea ndoda Manchabora chaba sena ke sa hao.

Joale ke re Khanyapa eo ke mo tsebang ke oa Ntilane eo ba mo rokang ba re ke koetsa ea Ntilane...Beng ba mabitso ana ba tla le lematsa.'Na ke original ndoda MANCHABORA,ha ke fochare banna ba bang.

Ha ke qala ho alosa ke ne ke alosa manamane,ba mpromota ka ea likatoleng le lipokoleng,ea ba ke alosa likhutshoane ka nto kena likhomong ha ke theoha ka holim'a sehlaba.Joale linkung ke ilo etsang baheso?Ntho e tenang ke hore ke tsotsi ea lepantsola e reng ke khutlele linkung,nxa!Ke hore motho oa teng le kobo ena e pala ha a tsebe ho e apara,le lisoufeleng ha a tsebe,leha e le lehlaka lena le pala.Kannete ha nka u fumana holim'a thota nka u mamola ka soele khopo tsena hoba ka kolitshane nka u bolaea...

Khutla tabeng tse matla Machabora,fatere ea banna,joale ke re,ntoa ha li fele ka Lesotho.Le tsekang bana ba Mojela athe le bana ba monn'a a le mong,le mali a le mang.Behang lithunya fatshe le phaphathe khotso...Khutlelang talenteng ea lona,monna ha a u fositse u mo kalle,e re a u bata re re khaola,u tla mo kalla hape hosasa...Leseli!!!

“Mashai ke koko”

Since: Oct 07

Malumeng Ha 'Mankhala

#1355 Oct 12, 2010
manchabora wrote:
<quoted text>
Ha ke ho rate ho arabisana le bana hoba ha ke arabisoa kea teneha,ke ee ke rate ha arabisana le motho oa monna,ea tsoang ka sehlabeng,ea jeleng poho.Ha e le ngoana nka mo lematsa...theola moea ndoda Manchabora chaba sena ke sa hao.
Joale ke re Khanyapa eo ke mo tsebang ke oa Ntilane eo ba mo rokang ba re ke koetsa ea Ntilane...Beng ba mabitso ana ba tla le lematsa.'Na ke original ndoda MANCHABORA,ha ke fochare banna ba bang.
Ha ke qala ho alosa ke ne ke alosa manamane,ba mpromota ka ea likatoleng le lipokoleng,ea ba ke alosa likhutshoane ka nto kena likhomong ha ke theoha ka holim'a sehlaba.Joale linkung ke ilo etsang baheso?Ntho e tenang ke hore ke tsotsi ea lepantsola e reng ke khutlele linkung,nxa!Ke hore motho oa teng le kobo ena e pala ha a tsebe ho e apara,le lisoufeleng ha a tsebe,leha e le lehlaka lena le pala.Kannete ha nka u fumana holim'a thota nka u mamola ka soele khopo tsena hoba ka kolitshane nka u bolaea...
Khutla tabeng tse matla Machabora,fatere ea banna,joale ke re,ntoa ha li fele ka Lesotho.Le tsekang bana ba Mojela athe le bana ba monn'a a le mong,le mali a le mang.Behang lithunya fatshe le phaphathe khotso...Khutlelang talenteng ea lona,monna ha a u fositse u mo kalle,e re a u bata re re khaola,u tla mo kalla hape hosasa...Leseli!!!
hela ua e tseba phakoe eeo e phelang ka Bolomo?
ehlile ha ba bohele mpokho haeba ke marashea litaba li lokiso, haeba ke baqhaka ba koriana haba etsise Matsie, Phakane le Apollo ntoa ebe ea mantsoe hoba Sanko o itse ea lithunya eea boleea!

Since: Jun 10

Location hidden

#1356 Oct 12, 2010
Lerashea wrote:
<quoted text>
hela ua e tseba phakoe eeo e phelang ka Bolomo?
ehlile ha ba bohele mpokho haeba ke marashea litaba li lokiso, haeba ke baqhaka ba koriana haba etsise Matsie, Phakane le Apollo ntoa ebe ea mantsoe hoba Sanko o itse ea lithunya eea boleea!
Kannete litaba tse kaholomo mona ha lia hlaka ho hang,ka Sesotho ho thoe bopaki ba mohlankana enoa Lerashea bo lobokane.Empa 'na ke re ntho tse mpe ha ke li rate,ha se hore kea li tshaba.Bahlankana ba kang enoa ha ba so bone mali a motho ha a matha liphororo,ha ba so bone mofu oa sethunya...leha e le ho batoa ke molamu hona ho pala.Joale ba eme laeneng ba hlohleletsa merusu,bona ba safe ba lutse habo'ma...Be!Ka batloa ke betoa ke pelo,ke re ba lutse le batsoali mahae,joale likheleke lia fela ka Makaoteng.'Na ke r ntoa li lale!
sheshethe

Maseru, Lesotho

#1357 Oct 14, 2010
eka joale le bua ntho tsa bohlokoa

“Mashai ke koko”

Since: Oct 07

Malumeng Ha 'Mankhala

#1358 Oct 14, 2010
manchabora wrote:
<quoted text>
Kannete litaba tse kaholomo mona ha lia hlaka ho hang,ka Sesotho ho thoe bopaki ba mohlankana enoa Lerashea bo lobokane.Empa 'na ke re ntho tse mpe ha ke li rate,ha se hore kea li tshaba.Bahlankana ba kang enoa ha ba so bone mali a motho ha a matha liphororo,ha ba so bone mofu oa sethunya...leha e le ho batoa ke molamu hona ho pala.Joale ba eme laeneng ba hlohleletsa merusu,bona ba safe ba lutse habo'ma...Be!Ka batloa ke betoa ke pelo,ke re ba lutse le batsoali mahae,joale likheleke lia fela ka Makaoteng.'Na ke r ntoa li lale!
tlohela ho isheqola malele, hlakisa hantle na u reng
Tonki ea poho

Durban, South Africa

#1359 Oct 14, 2010
moho bontate ba thaba ka hodima qhoqhobela rashe 'mabela ...ha e dumele thaba
sheshethe

Maseru, Lesotho

#1360 Oct 18, 2010
lumela poho, lemong sena tonki ha lisa neheloa monna kea ipotsa na o tlo etsa joang.
Tonki ea poho

Durban, South Africa

#1361 Oct 18, 2010
sheshethe wrote:
lumela poho, lemong sena tonki ha lisa neheloa monna kea ipotsa na o tlo etsa joang.
ho sotla bonahala ka nako eo e moholo

Since: Jun 10

Location hidden

#1362 Oct 20, 2010
Lerashea wrote:
<quoted text>
tlohela ho isheqola malele, hlakisa hantle na u reng
U bue le 'na hantle koete ha ke moshanyana,ke se ke le ntate.Ke re le tlohele ho tshehetsa masoana.Kopanyang banna ba likoriana le tlohele ho ba arola tjena.Ha re kopanyeng makaota.Na u lekaota koete?

“Mashai ke koko”

Since: Oct 07

Malumeng Ha 'Mankhala

#1363 Oct 26, 2010
banna hoa luloa fats'e hoa shebisanoa mabaka, a le teng Lekase la Malumeng, Selomo sa Matelile le moshemane o teng oa terene ka Quthing Sepabala!

ba itlama ho tlohela likobiso ha ho letsoa koriana!

ke itse ho lona le theole moea banna le tlohele litaba li tla loka ebe lona le sala le ts'oere mmamphele ka sekotlo
TALIBAN

UK

#1364 Oct 26, 2010
Lerashea wrote:
banna hoa luloa fats'e hoa shebisanoa mabaka, a le teng Lekase la Malumeng, Selomo sa Matelile le moshemane o teng oa terene ka Quthing Sepabala!
ba itlama ho tlohela likobiso ha ho letsoa koriana!
ke itse ho lona le theole moea banna le tlohele litaba li tla loka ebe lona le sala le ts'oere mmamphele ka sekotlo
Ho betere ngoana monna haeba ho joalo.Rese rerla ipuoa lekunutung koana moo re leng babeli hantle,ke bona eka ka mona hose ho nkha lephoka la tello,o kae Matala,o kae Setlabocha,khale kana kao joetsa hore seropo se etsoa ka basali.
Seqoko sa cheche

Maseru, Lesotho

#1365 Oct 26, 2010
o kae Phello oa Maboloka, taba lithata bo ntate nthoena e mpe leha baka lula ho lukisa litaba empa hoso etsahetse tse kholo mme haeba le nkutloa hantle kere nthoena hase e kaba fela, re lakatsa fela¡ Kesa cho kere Qhoqoane le e bonang ena e ts'eloa ka mangolo....

“Mashai ke koko”

Since: Oct 07

Malumeng Ha 'Mankhala

#1366 Oct 26, 2010
Seqoko sa cheche wrote:
o kae Phello oa Maboloka, taba lithata bo ntate nthoena e mpe leha baka lula ho lukisa litaba empa hoso etsahetse tse kholo mme haeba le nkutloa hantle kere nthoena hase e kaba fela, re lakatsa fela¡ Kesa cho kere Qhoqoane le e bonang ena e ts'eloa ka mangolo....
se lahleheloe ke tsepo ngoana monna, khaale ho bolaoa batho ba baholo koakoariri tse melala e metenya ebe ba setseng bophelo bo tsoelapele; ka shoeloa ke Mashai ka Malumeng, hoa eshoa Raliemere, Sanko oa terateng, ka lahleheloa ke Lerapo le leholo la China oa Mokopung nnake sehlola meleko, haele fafatsane la mariha Ts'eole lefu la hae la ntlhaba pelong
Seqoko sa cheche

Maseru, Lesotho

#1367 Oct 26, 2010
ngoana mönna hola maobane TV Lesotho lenaneo Rea ribolla hone ho ts'ohloa tsona taba tsena tsa libini tsa Makaoteng, hole teng Daniel oaka Bloem are ena le Chakela ba qabantsoe ke bo bare, a khutla are batleperetsa bitso la hae, eka bothena bana le li-tarven hona Pereng moo joale Chakela o tseka hore ngoana oa Rampipi ho tsa hae batho ba ea ka böngata, meleko....hole teng Lehlanya a emetse terene, are bo ntate marumo fats'e ntoa hase ea melamu ha reea qabana, a itlama hore haeba likebekoa li teng kahara terene batla monehela sepoleseng....hole teng morena Sello a emetse Seakhi, are pele taba lika tsoelapele ho hlake na Rants'o, Tona oa Masechaba Titimaneng, Rakhaku oa Monts'oane, Makhaola le Seoa sa likhomo ngoana Tsoibila ba bolailoe keng, moifo oa mothiba ha bohloko...hole teng Selemo se mona se methati sa Matelile le eena a bala teripi ea habo eseng e faletse...li akha Mme Mpuse, marena a lihloho le marenana a hona Bokaota le sepolesa.....

Since: Oct 09

Pretoria, South Africa

#1369 Oct 28, 2010
lumelang marashea a ka khutsong.

“Mashai ke koko”

Since: Oct 07

Malumeng Ha 'Mankhala

#1370 Nov 3, 2010
pe peeeeeeeeeeeeeeeee!

ke tlilo ts'oela litaba kea khutla

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Lesotho Discussions

Title Updated Last By Comments
News Raul Castro meets African leaders Oct 2 South Africa 1
News Under The African Capricorn Oct 2 South Africa 2
More from around the web