Ho na le seo ke ithutileng sona

Since: Nov 08

any place on this planet

#23 Jul 26, 2013
monna Katakata, oa likhomo, maoba mona o la ntjoetsa hore ke khanna hampe, eaba ke re "ke khannile joalo khale le pele u tseba ho khanna empa u nontso thotse o sa re letho, ratu!"

eaba oa nts'ea.

joale taba tsena kea ipotsa u li tsebella kae hobane ke tseba hantle hore u sechomane, uena Katakata.

“I'M IN LOVE AGAIN”

Since: Jul 11

MMM!THAT KISS...

#24 Jul 26, 2013
matsutsupa wrote:
<quoted text>
If you cannot do it some men will do it for you and oskalla .why obatla hoetsa mosadi wahao ntho esenang kelello ephelang habohloko ?
otlake atsamaye neng le bana feela baye shopping hoba haretsamaya lelona leya teneha harekena dishopong tsengata ledula lere tatisitse
Che nna ke leboha Ramasedi ebe ha kea wela matsohong a Katas,monna o khopo enoa yerrrr,o teng motho antseng a phedisa mosadi ka tsela eso...? khilik....Katas khama le linako ntate.
Ka nnete Tsutsu o tisitse batla o etsetsa ebe haoqeta otlo rehloliha mona hape.

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#25 Jul 26, 2013
matsutsupa wrote:
<quoted text>
If you cannot do it some men will do it for you and oskalla .why obatla hoetsa mosadi wahao ntho esenang kelello ephelang habohloko ?
otlake atsamaye neng le bana feela baye shopping hoba haretsamaya lelona leya teneha harekena dishopong tsengata ledula lere tatisitse
E bang a sa rate seo ha a suthela ba tla dumelang ho tshwarwa jwaloka mafumahadi.Ha ke tshepe hore ha ke mo isa hohle moo a nkopang hore ke moisa teng ke ha ke se ke mophedisa ha bohloko.O tsamaya le bana a le mona jwale nna ke setse kae hoba ntate Modimo o itse ha se re nyetse re nama e le ngwe,ke ka ho ke sa moruting ho kganna hore ke tle ke tsebe ho dula ke eya le ena moo a batlang ho ya teng ho pheta se bolelwa ke bible e leng " le nama e le ngwe"

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#26 Jul 26, 2013
monatja wrote:
monna Katakata, oa likhomo, maoba mona o la ntjoetsa hore ke khanna hampe, eaba ke re "ke khannile joalo khale le pele u tseba ho khanna empa u nontso thotse o sa re letho, ratu!"
eaba oa nts'ea.
joale taba tsena kea ipotsa u li tsebella kae hobane ke tseba hantle hore u sechomane, uena Katakata.
Ha o le mohlankana ya hlalefileng ya batla ho ipina o tshwana le malome Monax hore o tse ho hlola diphepetso o lokela ho dula o behile motho eo e le mosadi leihlo ho tlo ha katlung ho kgaitsedi le mme ya o tswalang hore ke difi ntho tse o bonang ba ne ananela mme tseo e tla fela tseo ho thweng loketse mosadi mme ke tseo a dihlokang,e be o tla sheba le tseo di ba amang maikutlo le ho ba utlwisa bohloko mme o tla tseba ho di qoba mohla o se o nyetse jwaloka malome Monax.
Kape ke ya fosa kgaitsedi ya mme ha ke re ka nako tseding ha o hloke ho nyala kapa ho ba l moratuwa ho tseba tse mosadi a do ananelang le tse mo utlwisang bohloko?

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#27 Jul 26, 2013
Sash_ wrote:
<quoted text>
Ha ke lumellane le litaba tsa hau. Basali ha ba tshoane.
Ke sefe seo ba sa tshwaneng ka sona,na ntho ha e le ya bona ha ba rate hore mang le mang a bone hore eo ke ya bona weee?
Ke nahana hore ke kao ho ho seng ya batlang ho dula ha batswadi ba monna hoba a kekebe a kgona ho ikotla sefuba are "monna ke nna ke nna mona"
E cho he hore ke ho kae moo sa tshwaneng ke tswe ke ithuela tseba nna?

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#28 Jul 26, 2013
Ikaneng N wrote:
<quoted text>Che nna ke leboha Ramasedi ebe ha kea wela matsohong a Katas,monna o khopo enoa yerrrr,o teng motho antseng a phedisa mosadi ka tsela eso...? khilik....Katas khama le linako ntate.
Ka nnete Tsutsu o tisitse batla o etsetsa ebe haoqeta otlo rehloliha mona hape.
O bolela hore le ha a eya hohle moo abatlang ka nako efe kapa efe ha a rata,le ho thole efe kapa efe ntho eo a e batlang e sale bokgopo le bona boo?
Ke mpa fela ke qoba dipetsa tsa ha mosadi a rutehile kapa a tseba ho kganna koloi,fela e bang ke mothotse a ena le tsohle teng ha ke na bothata mme botha e tlaba fela ha batla sebedisa seo kgahlano le nna monna wa hae.
E bang a sa ruteha a sa tsebe hore khanna ke motlohela fela jwalo fela ho ha ho bolele hore e se e le ha ke tla baoala ka ena le hona ho sitwa ho mohlokomela ka hohle hohle.

Since: Nov 08

any place on this planet

#29 Jul 26, 2013
mochana, teng tse ling tsa lintho li tsebahala le pele motho a kena jokong eo ea lenyalo hore li lokeloa ho etsoa kapa ho se etsuoe. u nepile mochana!

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#30 Jul 26, 2013
Shasha wrote:
Jwale mpolelle hore mohlomong wakula,kapa a tswile ka mosebetsi and kaofela ra tseba hore di ambulance ha se hangata di fihlang ka nako mo dibatlahalang teng, koloi keena jareteng hake tsebe ho kganna hasemoo otlo shwang kapa ho etsahala kotsi keleteng nkabe ke thusitse
Bontate ba teng ba tseba ho kganna motseng e bang mora a le monyane hore a ka kganna kapa ke eso mo nkele license hoba ke ena motho e nka morutang ho kganna a ya nka license kapa o founela bomalome,rangwane e bang ba le haufi.
Ka nako tse ding ka ha basadi ha ba ya bopjwa jwaloka ka rona,aka tshwana a etsa ntho e kgolo fela kapa la letswalo la hore ke shwa a nchebile a thule tseleng mona ka shwa mohlomong hoja ke ne ke se no ho shwa Shasha.
Ea lla koto

Bloemfontein, South Africa

#31 Jul 26, 2013
Ke nahana batho ba bangata ba batla ba sa elellwa seo o qetetseng ka sona ka hore mosadi ha a tlameha ho sotlwa ka mabaka a hobane a sa fihlella tse itseng.

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#32 Jul 26, 2013
monatja wrote:
mochana, teng tse ling tsa lintho li tsebahala le pele motho a kena jokong eo ea lenyalo hore li lokeloa ho etsoa kapa ho se etsuoe. u nepile mochana!
E ne e tlaba ha ke ya hodiswa ke wena malome nna ngwana wa mosadi e motshwana.

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#33 Jul 26, 2013
Ea lla koto wrote:
Ke nahana batho ba bangata ba batla ba sa elellwa seo o qetetseng ka sona ka hore mosadi ha a tlameha ho sotlwa ka mabaka a hobane a sa fihlella tse itseng.
Ehlile o batla o le sedi ha motho a bua monna Koto mme e se e ka banna bongata re ka ba sedi jwaloka wena ha taba di le majwaneng mane.

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#34 Jul 26, 2013
dinono wrote:
<quoted text>Jo!! Haai mara wena?
Hono ke hona ho bontsha basadi ba bangata hore boitaolo manyalong ha se hore ke hona ho ratwa e le ka nnnete,hona le basadi ba bangata ba kgallang ka moo banna ba bang ba tshwereng basadi ba bona ka teng, ba bang ba basadi bao ha ba bala ha ba bang ba sa tsebe ho kganna yona koloi eno ya lapeng la hae, hoja bona ba ena le boitaolo le tsohle le tseo banna ba bangata ba sitwang ho di finyella bakeng sa basadi ba bona.
O ipotse hore na jwale e saleng hoba bana le tsohle mmoho le boitaolo manyalong a bona,fela ha ke re ke phoso ha ba ena le tshohle fela ba se di sebedise kgahlano le banna ba bona.

Since: Jan 12

Location hidden

#35 Jul 26, 2013
KatakataEmaotoAditshepe wrote:
<quoted text>
Ke sefe seo ba sa tshwaneng ka sona,na ntho ha e le ya bona ha ba rate hore mang le mang a bone hore eo ke ya bona weee?
Ke nahana hore ke kao ho ho seng ya batlang ho dula ha batswadi ba monna hoba a kekebe a kgona ho ikotla sefuba are "monna ke nna ke nna mona"
E cho he hore ke ho kae moo sa tshwaneng ke tswe ke ithuela tseba nna?
Ha ba tshoane ka ho ba le pelo e mpe.

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#36 Jul 26, 2013
Sash_ wrote:
<quoted text>
Ha ba tshoane ka ho ba le pelo e mpe.
Jwale o re ke tla bona jwang hore mosadi o na le pelo e mpe Sash?

Since: Jan 12

Location hidden

#37 Jul 26, 2013
KatakataEmaotoAditshepe wrote:
<quoted text>
Jwale o re ke tla bona jwang hore mosadi o na le pelo e mpe Sash?
Hahahahahahaha, unfortunately you can't tell empa seo ha se bolele hore u ska tshepa mosali oa hau.

Since: Jul 13

Location hidden

#39 Jul 26, 2013
Ho nepahetse ho rata leho hlompha e kasita le ho tsireletsa molekane oa hau. Mosali o tsoanetse ho tseba moo a fellang teng. Ea hore ke kopana le mosali oaka hohle mona a tsamaea ka koloi le lichomi fela a rutuoe ho khanna ke nna che. Nna Katas kere taba ena ea hau e tlha li pele hobane ka hara eona hona le melemo le tse seng monate.

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#40 Jul 26, 2013
Sash_ wrote:
<quoted text>
Hahahahahahaha, unfortunately you can't tell empa seo ha se bolele hore u ska tshepa mosali oa hau.
Teng makgarebe ho nyalwa a tshetjwang Sash,bona bao re sa tsebeng hore ha re se re le nama e le ngwe tsa teng etla ba dife fela ka baka la lerato e be pelo e bona sohle se kgonahala.
Motho tshepo ho ena o lahliswa ke tseo a o etsang tsona akere mme o tla be o se motho ho se tshepe motho hose letho le bohlohko kapa o sa le thabele leo a kileng a o etsa lona ka maikemisetso.

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#41 Jul 26, 2013
Russian vodka wrote:
Ho nepahetse ho rata leho hlompha e kasita le ho tsireletsa molekane oa hau. Mosali o tsoanetse ho tseba moo a fellang teng. Ea hore ke kopana le mosali oaka hohle mona a tsamaea ka koloi le lichomi fela a rutuoe ho khanna ke nna che. Nna Katas kere taba ena ea hau e tlha li pele hobane ka hara eona hona le melemo le tse seng monate.
Ngwana mona,Stolichnaya Gold vodka or Russian Diamond vodka,ha ke o bona ka ba ka norwa.

“Botle bo bokalo ba monna”

Since: Mar 10

Ha o cha o cheche

#42 Jul 26, 2013
KatakataEmaotoAditshepe wrote:
Ha o thotse mosadi a sa ya sekolong(uneducated) seke wa moisa sekolo hoba ka nako engwe ke ho ikenyetsa metsi ka moedi,le ha a sa tsebe ho kganna koloi motlohela a le jwalo ka mo o mothotseng ka teng wena o nne o moise hohle mo a batlang hore o moise teng jwaloka mofumahadi wa hao.
Fela o seke wa bapala ka ena ka mabaka ao.
Bare in mind that nowadays it's very dangerous to marry a consumer.

“Diplomat man always remembers ”

Since: Jan 12

woman birthday not her age.

#43 Jul 26, 2013
Chitja wa Botha Bothe wrote:
<quoted text>
Bare in mind that nowadays it's very dangerous to marry a consumer.
Ha o ya ka wa ba botsa hore na e be kotsi ke efe wa maChitja e bang o bolela ho nyala moreki,kapa bolela the organism that feeds from other?

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Lesotho Discussions

Title Updated Last By Comments
Ke tlo Le Ruta Ka Lebollo la Sesotho. (Apr '13) Feb 6 chibuku 719
Topix Jan 24 Mutapa 1
Lifela tsa Bakriste (Feb '12) Jan 18 Refilwe 24
The Second Coming of Christ Jan 15 Punani 1
ke batla ho holisa koae Jan '16 Young stuner 1
NALANE EA BAKOENA (HISTORY of BAKOENA) (Mar '11) Jan '16 Masello 421
Are They Realy Speaking in TONGUES?? (Mar '14) Dec '15 hewhohasnoname 26
More from around the web