Hon. Lupepau'u divorces Matai'ulua

May 18, 2008 Full story: Matangi Tonga 4,663

Nuku'alofa , Tonga: HON. Lupepau'u Tuita finalised a divorce with her husband Matai'ulua Fusitu'a on Thursday, May 8 when the Nuku'alofa Supreme Court granted her divorce application. via Matangi Tonga

Full Story
ileini

San Jose, CA

#3646 Aug 23, 2011
'e 'eiki pe 'a Lupepau'u he 'ahoni 'o a'u ki he ngata'anga pea he 'ikai toe fehu'ia pea ka osi a mamani ha'ane va'inga faifaiteliha 'e 'ikai fehu'ia pe ma'ulalo.Even now or da next king of tonga ....Piloleva is still da only true n beautiful princess n her baby girl Lupepau'u is beyond 'eiki n forever...u can hate her all u want but she was born in da royal fam n it don't matter who she likes to Fuccck! Lol she has no reason ke lotokovi to any lil houeiki e Mali ki he fanau a Nanasi he koe fuu puleanga kotoa peiaaaa ae ta'ahine ko Lupepau'u Tuita.....
Koloa

Tonga

#3647 Aug 23, 2011
ileini wrote:
'e 'eiki pe 'a Lupepau'u he 'ahoni 'o a'u ki he ngata'anga pea he 'ikai toe fehu'ia pea ka osi a mamani ha'ane va'inga faifaiteliha 'e 'ikai fehu'ia pe ma'ulalo.Even now or da next king of tonga ....Piloleva is still da only true n beautiful princess n her baby girl Lupepau'u is beyond 'eiki n forever...u can hate her all u want but she was born in da royal fam n it don't matter who she likes to Fuccck! Lol she has no reason ke lotokovi to any lil houeiki e Mali ki he fanau a Nanasi he koe fuu puleanga kotoa peiaaaa ae ta'ahine ko Lupepau'u Tuita.....
Ileini - IEEE HO'O TU'U HAKE MO HO'O KI'I 'USI KEKE FAKAKILEKILA HAKE HO'O KI'I POINI 'USI VALE KAITA'E FULE'I KE 'O KOMO TA'E 'ATA'ATA PE 'IA LUPE VITIO KAE TUKU HE KUO MAU 'ELO'IA KOTOA AI...'USI FAI 'USI PEA KAI ULE PEA TONO MALI..PALAKU...PILOLEVU KO E FU'U KAI ULE TONO MALI MOIA 'E TAHA...KO E FE LEVA 'A E FALE'I 'A E FU'U KUINI? KAI ULE KE LAHI HEEEEEEEEE 'USI MATA LEMU!
poti

Tonga

#3648 Aug 23, 2011
hui!hui!hui!...ileini vs Koloa ..tokanga na'a lavea ha taha.hahahaha
Bianni

Auckland, New Zealand

#3649 Aug 24, 2011
ileini wrote:
'e 'eiki pe 'a Lupepau'u he 'ahoni 'o a'u ki he ngata'anga pea he 'ikai toe fehu'ia pea ka osi a mamani ha'ane va'inga faifaiteliha 'e 'ikai fehu'ia pe ma'ulalo.Even now or da next king of tonga ....Piloleva is still da only true n beautiful princess n her baby girl Lupepau'u is beyond 'eiki n forever...u can hate her all u want but she was born in da royal fam n it don't matter who she likes to Fuccck! Lol she has no reason ke lotokovi to any lil houeiki e Mali ki he fanau a Nanasi he koe fuu puleanga kotoa peiaaaa ae ta'ahine ko Lupepau'u Tuita.....
'E 'Ileini 'alu kai ha ta'e koe mau fo'i eni he sio he fu'u mui kilekila homou fuu 'eiki kake kei tuuaki pe hoiiii me ata'e mahino koe ha oku ave atu e Pau'u hao foi talo keke fafa'o ofa mai aa tukuh ono tuuaki ma'ama'a pehe hoomou kii 'eiki he kuo mau fo'i he fanongo koe me'a pe oku mou tuuaki mai koe fai folalahi moe fai noa'ia pehe atu ki kasele fai ai e tuuaki koena he oku fuu fieme'a hili koia oku tonu ke vali aki e mahoa'a ke lahi e vaha'a va'e ke lanu ma'a he oku fuu taka'uli he koena kuo toe feti ia he taimi ni koe toe 'amo ange ene taka'uli tala kia Pau'u ke mo o puna i vai salisali koena i mui'i sopu o kaukau ai telia na'a ma'a hono fuu ava 'uli ouaaaa teke toe afi'i mai o siko holo he forum koeni he koe kakai ma'a pe okut alanoa he me'a koeni he koaa 'Ileini 'alu taki a Pau'u meihe 'api koena oku 'iai he pooni ke mo o a ki 'api pea fekau ke alu kaukau mo fufulu hono fuu ngutu falahi he oku ikai ke toe ha me'a heene kai he oku hao pe fo'i size kehekehe ai he oku fuu falahi o hange pe ko hono fu'u lalo tapu keke toe mahae mai ke tuuaki mai homou fuu 'eiki falahi heni pea taki atu mo Freddie he oku 'ange'ange etau lau kia Pau'u he lau kia Freddie koe ha oku fuu falahi pehe ai honau ngutu koe lahi e kai mea kovi teu ero he kata koe 'atunga ena 'ena ava ki hona ngaahi mehikitanga 'e foki atu pe o fa'aki 'ia ki naua .
ileini

San Jose, CA

#3650 Aug 24, 2011
Eheeeeeee tuku ena moe fklangaaa Lea pea tuku hifo ha'o mou mei 'uli ke mou alu fkfiefia'i hoo mou ngaahi Mali mo enau kole Kai ia au! Oh plsss save it for yo mama...hafua hoo mou nofo mamahi'ia moe avangaa he fanga mehikitanga ...oku ikai ke tauhi mehikitanga e fanau a pilolevu he oku nau 'eiki taupotu mahino ?! Lol alu o fkmaau hoo moheanga mo fo e kafu mo ngaahi e moheanga ke
Maa ke lata ngaahi Mali I API tuku noa'i e fanau e kakai cause they hav life hehehe ..don't hate because I'm beautiful ...pinati mo holoaa ee lol
vete

Auckland, New Zealand

#3651 Aug 24, 2011
ileini wrote:
Eheeeeeee tuku ena moe fklangaaa Lea pea tuku hifo ha'o mou mei 'uli ke mou alu fkfiefia'i hoo mou ngaahi Mali mo enau kole Kai ia au! Oh plsss save it for yo mama...hafua hoo mou nofo mamahi'ia moe avangaa he fanga mehikitanga ...oku ikai ke tauhi mehikitanga e fanau a pilolevu he oku nau 'eiki taupotu mahino ?! Lol alu o fkmaau hoo moheanga mo fo e kafu mo ngaahi e moheanga ke
Maa ke lata ngaahi Mali I API tuku noa'i e fanau e kakai cause they hav life hehehe ..don't hate because I'm beautiful ...pinati mo holoaa ee lol
Pea kapau koia 'oku 'ikai ke nau 'ai mehikitanga koe ha oku nau lau ai o pehe ko'enau fa'e koe mehikitanga ia 'o Pilinisi 'Ulukalala kaikehe kapau oku ikai ke nau 'ai mehikitanga pea tonu leva ke 'oua toe 'ai ha me'a koe mehikitanga tatau aipe kake kataki 'Ileini 'alu mo hoo kii fkkaukau 'o kaukau'i aki ho fuu ava 'uli ke ma'a moe mau mei lua hhhahahaha.
ileini

San Jose, CA

#3652 Aug 24, 2011
Hehehe tuku atu pe eku kii fkkaukau ke fkmaama aki hoo laumalie...oh yeah koe ha koa oku ke avangaa mo taunga lea Mai ai ki he eku vagina ?kii lipooti atu pe eni ko eni oku ma'a mo namulelei oku ata pe keke ha'u o sio tapu 'ala! Hehehe ....toki eke koe ki palasi fekauaki moe mehikitanga :)
Lapila

Tonga

#3653 Aug 24, 2011
Bianni wrote:
<quoted text> ..... tala kia Pau'u ke mo o puna i vai salisali koena i mui'i sopu o kaukau ai....
Eiiii, fai atu e keee kiha feitu'u kehe he koe ifoifo'ia ena ia 'a Lapi ka hifo mai ha taha ki vai ni, hihihihhihi.

Poti, fakateka'i mai foki ... hahahaha
vete

Auckland, New Zealand

#3654 Aug 24, 2011
Lapila wrote:
<quoted text>Eiiii, fai atu e keee kiha feitu'u kehe he koe ifoifo'ia ena ia 'a Lapi ka hifo mai ha taha ki vai ni, hihihihhihi.
Poti, fakateka'i mai foki ... hahahaha
'oku ke pehe Lapila ka to atu e fo'i feti 'o Lupepau'u hena teke 'ohofi pe teke kalo mamahi koe hoii fai mai ha'o lau kapau teke pehe 'e lav ha'o me'a peake talamai kau teke'i tahataha atu teu 'uluaki teke'i atu pe 'a 'Ileini he koena oku ne talamai 'oku ma'a peau toki teke'i fika 2 atu a Pau'u pea fika 3 leva 'a Freddie koe ha ha'o lau kiai.
ileini

Sunnyvale, CA

#3655 Aug 24, 2011
Salapu hoo ngutu vete..teke lava?! Teke ave koe ongo pilinisesi kake keep koe au ...tuku hoo Lea lahi

Since: Jun 11

Location hidden

#3656 Aug 24, 2011
ngutu lau wrote:
Koe ke eni 'a lupepau'u mo tupou'ahome'e faupula, her aunt, on facebook.
Tupou'ahome'e: LUPEPAUU – kuou ‘osi fakatokanga atu kia koe - ka ke email takai holo ke nau lau mai kiate au ta'e'uhinga-‘OUA TEKE TOE MIO’I-'a ia ko ho'o 'ita he mali 'a VAHA'I MO TUNA, KO HO'O 'ITA HE'EMAU POUPOU KI HE FAITOHI 'A E KI"I TAMASI'I PILINISI 'O KAITANGI 'A 'OFA, KO HO'O 'ITA he 'ikai teke LAVA'I 'a VUI- TEKE FUA HIA KOE !!!! Ko e ‘api ‘o hai na’e fakatau ke ma’u ai hao kofu mo hao su??..’iaaaaaaaaaaau ‘osi talaatu peee– teke fua hia lahi BIG TIME Kau HOKO ATU KI HE CHAPTER ONE !!
Me'a tama kihe tevolo, ee? MHK
ngutu lau

Schofields, Australia

#3657 Aug 24, 2011
ko ena 'oku ha mai pe he 'aho ni 'a e fai 'a pilolevu pea mo tu'iono pea to e fai mo saia moehau pea ko lupepau’u 'oku fai moe fu'u siana mali fakaiku taumoepeau pea ko frederica oku lele holo fai mo e foha 'o sione filipe ko sione filipe si'i... ko e hu ange 'a lupepau'u ki lotofale'ia ko e failautohi neu fanogo ne hanu e kau lotu ke ta'ofi he oku totonu ke 'uluaki lotu fehu'i ka ko e kuini na'a ne pehe ke 'omai he'ilo na'a liliu ai...

lupepau'u is just a fat lard that's a bitter alcoholic. you have no life and never will. lupepau'u go lose some weight and leave married men alone. oh and andrew phillip and david puloka don't want your fat, ugly, blob self. bad enough josh taumoepeau fell for your dumbass. thank goodness he seen the light and went back to his wife. you're so pathetic talking to their mom or auntys to get info on them. who does that? oh yeah i know pathetic fat losers such as yourself. you're on lucy foi pi as if it's drew's.
fakalangakete

Schofields, Australia

#3658 Aug 24, 2011
ngutu lau wrote:
ko ena 'oku ha mai pe he 'aho ni 'a e fai 'a pilolevu pea mo tu'iono pea to e fai mo saia moehau pea ko lupepau’u 'oku fai moe fu'u siana mali fakaiku taumoepeau pea ko frederica oku lele holo fai mo e foha 'o sione filipe ko sione filipe si'i... ko e hu ange 'a lupepau'u ki lotofale'ia ko e failautohi neu fanogo ne hanu e kau lotu ke ta'ofi he oku totonu ke 'uluaki lotu fehu'i ka ko e kuini na'a ne pehe ke 'omai he'ilo na'a liliu ai...
lupepau'u is just a fat lard that's a bitter alcoholic. you have no life and never will. lupepau'u go lose some weight and leave married men alone. oh and andrew phillip and david puloka don't want your fat, ugly, blob self. bad enough josh taumoepeau fell for your dumbass. thank goodness he seen the light and went back to his wife. you're so pathetic talking to their mom or auntys to get info on them. who does that? oh yeah i know pathetic fat losers such as yourself. you're on lucy foi pi as if it's drew's.
It looks like no one in their right mind wants lupepau'u. fakalangakete mo'oni.
fakamatalili

Schofields, Australia

#3659 Aug 24, 2011
ngutu lau wrote:
ko ena 'oku ha mai pe he 'aho ni 'a e fai 'a pilolevu pea mo tu'iono pea to e fai mo saia moehau pea ko lupepau’u 'oku fai moe fu'u siana mali fakaiku taumoepeau pea ko frederica oku lele holo fai mo e foha 'o sione filipe ko sione filipe si'i... ko e hu ange 'a lupepau'u ki lotofale'ia ko e failautohi neu fanogo ne hanu e kau lotu ke ta'ofi he oku totonu ke 'uluaki lotu fehu'i ka ko e kuini na'a ne pehe ke 'omai he'ilo na'a liliu ai...
lupepau'u is just a fat lard that's a bitter alcoholic. you have no life and never will. lupepau'u go lose some weight and leave married men alone. oh and andrew phillip and david puloka don't want your fat, ugly, blob self. bad enough josh taumoepeau fell for your dumbass. thank goodness he seen the light and went back to his wife. you're so pathetic talking to their mom or auntys to get info on them. who does that? oh yeah i know pathetic fat losers such as yourself. you're on lucy foi pi as if it's drew's.
Mahalo pe ko si'i Poti tokotaha pe tene kei tali 'a lupepau'u. LOL. I know David Puloka from Miami dolphins and josh taumoepeau is rowena bryce husband but who is andrew philip and lucy? Please explain? LOL
fietokoni

Schofields, Australia

#3660 Aug 24, 2011
fakamatalili wrote:
<quoted text>
Mahalo pe ko si'i Poti tokotaha pe tene kei tali 'a lupepau'u. LOL. I know David Puloka from Miami dolphins and josh taumoepeau is rowena bryce husband but who is andrew philip and lucy? Please explain? LOL
Andrew Phillip is in the USA like David Puloka. Drew is a good friend of Mona Palu etc.
fietokoni

Schofields, Australia

#3661 Aug 24, 2011
Andrew phillip is way older than lupepau'u. he never lived in tonga. i know him through friends and cousins. nice guy keeps to himself
Tau

Auckland, New Zealand

#3662 Aug 25, 2011
fakamatalili wrote:
<quoted text>
Mahalo pe ko si'i Poti tokotaha pe tene kei tali 'a lupepau'u. LOL. I know David Puloka from Miami dolphins and josh taumoepeau is rowena bryce husband but who is andrew philip and lucy? Please explain? LOL
koia kotoa koe 'api ia oku inuinu mau pe ai he week end toki mahino kia Rowena oku ikai koene hau inuinu friends he ta koaa oku after ia kih ono mali mate ero he kata kaikehe koe atunga pe ia e feti 'elo koe ikai mau ha siana single 'alu kihe gym ke fkholo hei'ilo na'a toe tokanga atu a Poti kia koe.
poti

Tonga

#3663 Aug 25, 2011
Ko poti fe 'ena 'oku mou 'uhinga ki ai ,ko poti Tonga pe ko poti ia mei mulina.....kapau ko poti ko au kou fakamalo atu ,pea kapau ko ha poti kehe ia pea talaange ki he poti ko ia 'oua toe ha'u ki Tonga ni he teu fusi hono fo'i pito heni..hahahhahahaa

'ofa pe ko au hahahahahahah malo ...
fokisi

Schofields, Australia

#3664 Aug 25, 2011
Tau wrote:
<quoted text>koia kotoa koe 'api ia oku inuinu mau pe ai he week end toki mahino kia Rowena oku ikai koene hau inuinu friends he ta koaa oku after ia kih ono mali mate ero he kata kaikehe koe atunga pe ia e feti 'elo koe ikai mau ha siana single 'alu kihe gym ke fkholo hei'ilo na'a toe tokanga atu a Poti kia koe.
malie lupepau'u. tuku e kaiha'a tangata
zzzzingzang

Bondi, Australia

#3665 Aug 25, 2011
Mani e, faka'ulia mo'oni ko kimoutolu ia...the people you are discussing here are none of your bleeding business...faka'ofa mo'oni koe Tongaa....'osi pe pea mou pehe atu kihe lotu 'o fai ha ki'i kuikui nini ai...malie, malie kakai Tonga. Ta'e kete, kaunoa moe lea noa.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

World News Discussions

Title Updated Last By Comments
Croat, Serb organisations urge reconciliation (Jan '14) 2 min dissed and dismissed 11,717
NATO sends rapid-reaction forces to Russia's ne... 3 min Pro-Ukraine 303
Spielberg - 70 years after Holocaust Jews still... 4 min White Pride 15
3rd Russian submarine arrives in Vietnam 10 min nguy ac on 21
Islam Will Conquer Italy and the Entire West (Sep '10) 13 min DaniEl 403,704
Auschwitz survivor recalls Nazi evil, liberatio... 14 min servonazis 10
Kurds battle Syrian army, opening new front in ... 15 min Zaccaria1999 20
More from around the web