wht i knw iz that all wht they are doin Zanele n her frends umacashelana nje i IfP iqembu elikhulu nelidala they shld thnk abt that bayeke ukuzihlanyisa