King returns to Tonga

King returns to Tonga

There are 36 comments on the Matangi Tonga story from Feb 10, 2011, titled King returns to Tonga. In it, Matangi Tonga reports that:

Nuku'alofa , Tonga: HM King George Tupou V returned to Tonga on the evening of Tuesday February 8. David Dunkley the King's Private Secretary said on February 10 that the king left Tonga on January 8 on a visit to Hong Kong, Japan China and Australia.

Join the discussion below, or Read more at Matangi Tonga.

First Prev
of 2
Next Last
Lone Ranger

Tonga

#1 Feb 10, 2011
Can someone enlighten me on the purpose of these Royal Visits as we tax-payers have a right to know. If it is a 'luxury cruise' why do the politicians we just elected agreeable to it ?

Tonga should look closely at our elected MP's as some are OK & the majority are C-R-A-P doing nothing just lining their pockets. As far as work is concerned : 2 Acts to appoint a Lord Chancellor & an Attorney General. No motions, No public petitions, No... nothing.

p
sinouwhite

Anchorage, AK

#2 Feb 10, 2011
kohai ee fkleiti koena ko tevita tangikalii?
masiva

Tonga

#3 Feb 11, 2011
sinouwhite wrote:
kohai ee fkleiti koena ko tevita tangikalii?
me'a pe 'oku ou 'ilo'i koe fkleiti ena 'oku vahe mei he 'eku tax!!!!
United

Lodi, CA

#4 Feb 11, 2011
Speaking of the Fakaladies..

Oku ou pehe oku fe'unga pe 'ae fa'ahinga mo'ui palaku mo ta'efe'unga ko eni 'ae kakai Tonga tautau tefito kihe kakai tangata 'o Tonga Fakaleiti (hufanga he fktapu)ngali pe ia moe ngaahi fonua muli.Ko Tonga koe tupu'i tangata kamata pe meia KgT1 kia KgT5.

Ko Tonga koe ki'i pule'anga si'i.Ka oku ikai ke faka'apa'apa'i ehe tangata 'ae ki fonua he koe talu e tu'u 'ae ki Pule'anga Tonga moe mo'ui faka'apa'apa.Neu tupu hake 'ia TupouV pea na'e te'eki teu sio au iha fakaleiti he'eku tupu hake.

Pea oku tonu pe ketau faka'ehi'ehi'i e to'onga moe ulungaanga fakalemutii ko eni mei he 'etau fanau tangata, he mahalo ko ene osi atu pe ha ta'u 'e 10 mei heni kuo ikai toe 'iai ha straight man ia 'i Tonga.Oku ou fakatokanga'i koe palaku ko eni oku hoko ia he kau Polisi moe kau Sotia 'i Tonga fie tangata 'i hala pule'anga kae act fakaleiti he Bar.

Fie tokoni kihe kaha'u 'oe fanau moe pule'anga TONGA.
Kulukona

Palo Alto, CA

#5 Feb 11, 2011
UNITED,'oku ke pehe 'e anga fakafefe 'a hono ta'ofi 'o e fa'ahinga mo'ui koeni 'i Tonga.'Oku 'ikai mahino kia te au 'a ho'o pehe (quote) ".Neu tupu hake 'ia TupouV pea na'e te'eki teu sio au iha fakaleiti he'eku tupu hake."(end of quote) Koe Tupou fe koa 'oku ke 'uhinga ki ai. Kapau ko ho'o 'uhinga kia Tupou5, ta 'oku ke si'i kui (tapuange mo koe), he ko Tupou5 'oku taki he Fkleiti. Koe pehe ke ta'ofi e fkleiti 'i Tongani, ka ko ho tau tu'i ia 'o tautolu 'oku fkleiti fika uluaki.

Pea koe taha, na'e 'ikai ko ha toki fkleiti pe eni 'a tonga he kuonga koeni, na'e talu pe 'a e fkleiti meia 'Atama mo 'Ivi 'o a'u mai ki he kuongani, pea 'oku 'ikai ko Tonga pe 'oku 'iai e fkleiti,'oku 'i mamani hono kotoa. Koe me'a pe foki, he 'oku more open and more accepted ki nautolu now than before. Ka koe 'atunga pe foki ia 'a e fklaka, Kuo pau pe ke ha'u fktaha 'a e ngaahi lelei pea moe ngaahi kovi (if you think fkleiti is kovi lol!). Ka 'oku 'ikai ke 'iai ha kaunga 'o e kau fkleiti pea moe fk'apa'apa.'Oku lava pe ke lele fktaha 'a e fkleiti pea moe anga fk'apa'apa, pea toe lava pe foki ke lele 'a e ta'e fk'apa'apa ia 'ia kinautolu 'oku 'ikai fkleiti.

'Oua mu'a teke taaufehi'a ki he kau fkleiti, he koe fanau pe mo kinautolu 'a e 'Otua, pea ka 'oku 'iai ha'a nau fehalaaki, pea tuku pe mu'a ki he 'Otua kene toki fai hano fkmaau. We need to be more tolerable of each other pea tau fe'ofo'ofani.
United

Lodi, CA

#6 Feb 11, 2011
Kulukona, ko KING TUPOU IV eku 'uhinga koe ki mistake si'i pe.

Pea oku iai pe ho'o poini 'i ho'o comment about the fuckerleitii..ka kiate au Kulokula heikai teu lava keu tauhi ha'aku ki tamasi'i ke poto mo anga'i tangata pea lahi hake ia 'o fakaleitii..LOL sorry.

fakaofa

Tonga

#7 Feb 11, 2011
masiva wrote:
<quoted text>me'a pe 'oku ou 'ilo'i koe fkleiti ena 'oku vahe mei he 'eku tax!!!!
me'a hala lahi mo'oni ko ho'o vakai masiva.lau aipe tokotaha kotoa 'oku ngaue ki he Tu'i ko e fakaleiti.mahino mai 'eni ia ko e kau fakaleiti kotoa pe ia 'oku nau ngaue ki ai e?you know what they think about you writing this??nau faka'ofa'ia ho fo'i 'uto 'ene pehe fau.ke mei 'alu hake koe kiai fai ngaue tokotaha koia hei'ilo na'a pehe atu ai e kakai 'oku 'ikai ko ha fakaleiti koe kae toki ma'u atu pe ki ha fakapo'uli 'oku ke leta mai ai mo ha siana.ko e ha ia?fakaleiti pe ko e leta pe ia?ke vahe mei ho'o tax ke 'ilo pe ko e ha e tax ki ho 'uto?tuku e fanongo talanoa ia mo e fakapiko.
masiva

Tonga

#8 Feb 11, 2011
fakaofa wrote:
<quoted text>
me'a hala lahi mo'oni ko ho'o vakai masiva.lau aipe tokotaha kotoa 'oku ngaue ki he Tu'i ko e fakaleiti.mahino mai 'eni ia ko e kau fakaleiti kotoa pe ia 'oku nau ngaue ki ai e?you know what they think about you writing this??nau faka'ofa'ia ho fo'i 'uto 'ene pehe fau.ke mei 'alu hake koe kiai fai ngaue tokotaha koia hei'ilo na'a pehe atu ai e kakai 'oku 'ikai ko ha fakaleiti koe kae toki ma'u atu pe ki ha fakapo'uli 'oku ke leta mai ai mo ha siana.ko e ha ia?fakaleiti pe ko e leta pe ia?ke vahe mei ho'o tax ke 'ilo pe ko e ha e tax ki ho 'uto?tuku e fanongo talanoa ia mo e fakapiko.
'oku ou halaia 'ihe fakakaukau ke pehee ko david dunkley koe fakaleitii. ka koe vahe 'ihe 'eku tax 'oku kei tu'u pe ia pea 'oku fu'u faka'ofa lahi faka'ulia ho 'uto 'i ho'o ta'e'ilo.
paul shykora arts

Calgary, Canada

#9 Feb 11, 2011
..GOOD....Okay...I's DO ''LOVE''...tONGA.....yada u...eh...GOD Bless...LOV'yha.....yada u...eh...
Lone Ranger

Tonga

#10 Feb 11, 2011
I do not like the character assasination on this thread. I do know David Dunkley from Tasmania & he is definitely NOT a 'leitii'.

KGV despite his faults is 'straight'. Acting effeminate is very British if not Oxbridge. He only likes Jack Russel puppies. His favourite girl has always been from Ha'apai. Vava'u thinks otherwise. LOL.
Vaihele

Porirua, New Zealand

#11 Feb 11, 2011
fakaofa wrote:
<quoted text>
me'a hala lahi mo'oni ko ho'o vakai masiva.lau aipe tokotaha kotoa 'oku ngaue ki he Tu'i ko e fakaleiti.mahino mai 'eni ia ko e kau fakaleiti kotoa pe ia 'oku nau ngaue ki ai e?you know what they think about you writing this??nau faka'ofa'ia ho fo'i 'uto 'ene pehe fau.ke mei 'alu hake koe kiai fai ngaue tokotaha koia hei'ilo na'a pehe atu ai e kakai 'oku 'ikai ko ha fakaleiti koe kae toki ma'u atu pe ki ha fakapo'uli 'oku ke leta mai ai mo ha siana.ko e ha ia?fakaleiti pe ko e leta pe ia?ke vahe mei ho'o tax ke 'ilo pe ko e ha e tax ki ho 'uto?tuku e fanongo talanoa ia mo e fakapiko.
tokotaha kotoa pe 'oku ngaue 'i he fonua ko 'enau tax 'oku 'alu ki he potungaue tukuhau vahenga mo e fale pa'anga pea ha ,pea vahe mei ai ho nau taki mo e kau paipa etc,'o laka ange e vahe 'a Tonga he kau paipa 'o NZ mo e ngaahi fonua muli fakatatau ki he ki'i fonua masiva,LMFAO.
moni90

Salt Lake City, UT

#12 Feb 11, 2011
United wrote:
Kulukona, ko KING TUPOU IV eku 'uhinga koe ki mistake si'i pe.
Pea oku iai pe ho'o poini 'i ho'o comment about the fuckerleitii..ka kiate au Kulokula heikai teu lava keu tauhi ha'aku ki tamasi'i ke poto mo anga'i tangata pea lahi hake ia 'o fakaleitii..LOL sorry.
Hahaha.....Koe king t5 koe musa'a taha ia 'i Tonga he fai tagata.'Uluaki feiga ia ke tuku fai 'usi holo kae muimui atu ki ai kakai fonua he koe taki ia.
Koe nunu'a ena 'o e fkpo he kuoga 'o T1 koe fkleiti 'a T5 ko hono hako ia.....tamate pe ki he fkmamahi he kakai hono 'usi...'o si'i fua ia 'e T5.....Ko hai tene hoko atu e kaha'u hahahaa....tokaga na ko koe Kona......'ofa atu.
masiva

Tonga

#13 Feb 12, 2011
Vaihele wrote:
<quoted text>tokotaha kotoa pe 'oku ngaue 'i he fonua ko 'enau tax 'oku 'alu ki he potungaue tukuhau vahenga mo e fale pa'anga pea ha ,pea vahe mei ai ho nau taki mo e kau paipa etc,'o laka ange e vahe 'a Tonga he kau paipa 'o NZ mo e ngaahi fonua muli fakatatau ki he ki'i fonua masiva,LMFAO.
poupou atu lo'ihele, sorry ... vaihele.
'oku 'ikai ke mahino kihe fo'i 'uto kovi 'o "faka'ofa" 'oku kau moe tax 'a 'ene ki'i pepee, neongo 'oku kei totolo pea 'ikai kene (baby) lava 'o fa'elu'i hono tungaiku 'ihe tanaki tax ke vahe ai 'a david dunkley mo fefolau'aki 'e GT5.
koe fakatau pe 'e "faka'ofa" 'ae taipa 'ene pepee pea 'oku totonu ke mahino ki hono fo'i 'uto mo hono fo'i 'atamai kovi 'oku 'i loto ai 'ae duty & tax 'e 'ave kia Clive Edwards pea mei ai kia Sunia Fili pea mei ai ki 'ofisi palasi kia GT5, pea mei ai ki fe?
sinouwhite

Anchorage, AK

#14 Feb 12, 2011
kapau 'oku 'ikai fkleiti 'a tevita tangikalii .. me'a ni 'oku 'ikai lava he'e tu'i 'o ngaue'aki ee kau Tongaa? me'a ni kuo 'ikai ke toe falala ia kiha Tonga? ke vahe mei he 'etau ki'i me'aa pea tuku ee $$'i Tonga ... fefe fu'u lord Fisi me'a fk'ulia mo'oni..? ku mei 'ohovale p ha 'initia pe koha siaina kuo fknofo lord 'e G5 ... ko hai tene 'eke ee ngaahi fehu'i koeni ki he tu'i?..hala ha taha...'e lava pe ia he'e povai moe ngahau, he koe tala ia 'a e hisitolia...koe foaki mokomoko ia 'a e pule'anga koe fkpoto ia ki he hokohoko atu 'a ecorruption hotau ki'i pule'angaa.
HAU-KI-NIMA

New Zealand

#15 Feb 12, 2011
He ki'i tu'i 'alunoa'ia mo'oni...hehehehe.'Ai mu'a pea ke ma siana 'i he heka vakapuna holo'aki 'a e pa'anga 'a e kakai....hahahahahaha. He 'ikai keU to e teketeke atu mo poupou kia koe kingi, he 'oku ke fu'u 'alunoa'ia, ka e 'ikai ke ke ha'u 'o 'omai ha'aku vahe.

Na'aku poupou fefeka atu kiate koe kingi 'i he forum 'a e TNEWS, neongo hono mulu mo fakatelefua'i au 'e Kehe, Kava, Hot mo e kakai Tonga nofo muli. Pea kuo 'a hoku matapilau 'o 'ilo 'eku vale kai xxxx, pea mo u kataki aa kakai te u foki atu au ke tau tu'u fakataha, hee 'e 'ikai to e ma'u ha'aku paku'i maa 'i he 'eku te'ete'epato na'aku maheni 'i hono fai ki he ki'i tu'i ni...hohohoho.
moni90

Salt Lake City, UT

#16 Feb 12, 2011
HAU-KI-NIMA wrote:
He ki'i tu'i 'alunoa'ia mo'oni...hehehehe.'Ai mu'a pea ke ma siana 'i he heka vakapuna holo'aki 'a e pa'anga 'a e kakai....hahahahahaha. He 'ikai keU to e teketeke atu mo poupou kia koe kingi, he 'oku ke fu'u 'alunoa'ia, ka e 'ikai ke ke ha'u 'o 'omai ha'aku vahe.
Na'aku poupou fefeka atu kiate koe kingi 'i he forum 'a e TNEWS, neongo hono mulu mo fakatelefua'i au 'e Kehe, Kava, Hot mo e kakai Tonga nofo muli. Pea kuo 'a hoku matapilau 'o 'ilo 'eku vale kai xxxx, pea mo u kataki aa kakai te u foki atu au ke tau tu'u fakataha, hee 'e 'ikai to e ma'u ha'aku paku'i maa 'i he 'eku te'ete'epato na'aku maheni 'i hono fai ki he ki'i tu'i ni...hohohoho.
Hau ki nima....ko koe na'u fa'a kape he Tnews ,...hahaha pe ko ha fo'i 'eti eni taha.....kpau koe mo'oni eni ta 'oku kamata pe ke 'aoga 'etau talaga....pea kpau ko hano toko pe ka kuo maama toe kau pe mo ia he sai....hahaha...malo ia
sinouwhite

Anchorage, AK

#17 Feb 12, 2011
Haukinima moe kau tangata koe tu'i ko hotau taki ne tau kau he'ene ngaahi feinga tau 'o toka'one mai ai 'a e melino 'i hotau ki'i fonua..ne ngaue'aki ee kakai ne 'ikai ke tau tokotaha ee tu'i ..peakoe kau fkleitii pe ne fknofo nopele mo hou'eiki... pea kuo mmaau hono palasi pea hangee eni ia kuo fkhangahangaa kehee ia ... na'a ne HAU 'I HO NIMA MO HOKU MINA pea koe taimi ni kuo ne HAU PEA KUI...
HAU-KI-NIMA

New Zealand

#18 Feb 13, 2011
moni90 wrote:
<quoted text>
Hau ki nima....ko koe na'u fa'a kape he Tnews ,...hahaha pe ko ha fo'i 'eti eni taha.....kpau koe mo'oni eni ta 'oku kamata pe ke 'aoga 'etau talaga....pea kpau ko hano toko pe ka kuo maama toe kau pe mo ia he sai....hahaha...malo ia
'Io, ko e ki'i motu'aa 'eni 'oku fakahoha'aa. Pea ke kataki pe Moni 'i he 'eku fa'a 'aofi 'a e ki'i tu'i ta'e 'ofa ni, fakataha mo e palemia 'o e 'aneafi. Ka na'e 'uhinga pe ia ko hoku fanga ki'i 'uhiki 'oku nau kei ako, pea u 'ai'ai kovi ai pe 'i he 'e ne folofola mai ke u 'aofi ange ia pea mo hono pule'anga, he 'oku hange 'oku tu'u mahae pe. Kaekehe, kuo toki 'a hoku poko'i mata 'o 'ilo 'eku ta'e 'ofa mo'oni 'i he 'eku ki'i fanau,'i hono fakaako'i 'aki 'a e pa'anga kona, he koe ivi ia 'o e kakai masiva.

“Fight For Democracy in Tonga!!”

Since: Sep 10

Location hidden

#19 Feb 13, 2011
who cares if this buffoon would ever come back? If you like the Chinese so much King, why don't you stay there? It's obvious you don't like your homeland, and can't fix the small problems of your citizens, because you are ripping them off

“Fight For Democracy in Tonga!!”

Since: Sep 10

Location hidden

#21 Feb 13, 2011
Lone Ranger wrote:
Can someone enlighten me on the purpose of these Royal Visits as we tax-payers have a right to know. If it is a 'luxury cruise' why do the politicians we just elected agreeable to it ?
Tonga should look closely at our elected MP's as some are OK & the majority are C-R-A-P doing nothing just lining their pockets. As far as work is concerned : 2 Acts to appoint a Lord Chancellor & an Attorney General. No motions, No public petitions, No... nothing.
p
I wonder how long you have lived in tonga? You seem to be very naive about the workings of government and the civil service in the islands. It's obvious to everybody tha tonga is run by a criminal elite, doing its best to rip off even the little money that each citizen needs to survive.
why don't you be a little bit more productive, and instead of whingeing, do something about the lack of democracy and Justice in our homeland.
We have enough whingers, what we need is doers! we don't need dreamers, we have enough of them, we don't need the feminine university types, the country is overloaded with them, what we need is fighters for democracy!
our country our beautiful paradise could be the best place in the world to live, only if we throw off this corrupt burden of this so-called royal family and their boot licking barons who are hellbent on ripping off every little dollar that our citizens are trying to hang on to,for sheer survival
I was told that the Princess's hotel costs $3000 a night's stay there, part of the room service was young girls, and drugs.
Let's be true to each other, you sound like a complete moron, prove it to me that you are not by saying something reasonable about the journey from serfdom and slavery to bringing our country to a free democracy populated by free men and women.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 2
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Xi Jinping Discussions

Title Updated Last By Comments
News Serbian PM meets with Chinese president on Davo... Jan 18 Slobodan B Medojevic 1
News Trump's choice for top China diplomat has long ... Dec '16 Jackie 2
News China's Xi calls for 'smooth transition' in rel... Nov '16 Chinese Fortune C... 1
News As Trump talks wall, China builds bridges to La... Nov '16 anonymous 7
News After Trump, Americans want Facebook and Google... Nov '16 Guarding the Guar... 2
News China just got rid of its finance minister Nov '16 Neville Thompson 1
News A Looming Power Struggle for China? Oct '16 CCP FACTION WAR 1
More from around the web