Hon. Lupepau'u divorces Matai'ulua

Hon. Lupepau'u divorces Matai'ulua

There are 4671 comments on the Matangi Tonga story from May 18, 2008, titled Hon. Lupepau'u divorces Matai'ulua. In it, Matangi Tonga reports that:

Nuku'alofa , Tonga: HON. Lupepau'u Tuita finalised a divorce with her husband Matai'ulua Fusitu'a on Thursday, May 8 when the Nuku'alofa Supreme Court granted her divorce application. via Matangi Tonga

Join the discussion below, or Read more at Matangi Tonga.

Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#235 Mar 2, 2009
Tongan Wonderer wrote:
It will be very interesting to see who Matai and Pau'u marry next? No one knows for sure?
I heard Pau'u younger sister Freddie is marrying Maka Malupo? But its only hear say.
Ha fua ho'o fie 'ilo??You go and get a partner for yourself.
FK-IRIFIA

Palmdale, CA

#236 Mar 2, 2009
Maa Lahi wrote:
<quoted text>
Ha fua ho'o fie 'ilo??You go and get a partner for yourself.
heheheeeee...koia pe he ko hono hingoa ko Tonga Wonderer....*ehk*
Tongan Wonderer

Doonside, Australia

#237 Mar 2, 2009
Words has it that Matai and Taone si'i could be remarrying while Pau'u is remarrying a commoner. It may be just gossip or true? We will wait and see.

“TIGRESS,SCORPION ,PHOENIX”

Since: Nov 08

Location hidden

#238 Mar 2, 2009
Tongan Wonderer wrote:
Words has it that Matai and Taone si'i could be remarrying while Pau'u is remarrying a commoner. It may be just gossip or true? We will wait and see.
My goodness Tongan Wonderer, you seem to be hearing alot of things lately!LOL!
What do you have...little bugs and secret implanted hearing devices planted all over Tonga,Australia and New Zealand??? hahahahaha! nuts!!
Koala

Wahroonga, Australia

#239 Mar 3, 2009
Tongan Wonderer wrote:
Words has it that Matai and Taone si'i could be remarrying while Pau'u is remarrying a commoner. It may be just gossip or true? We will wait and see.
Food for thoughts .... I have seen Matai and Taone in Tonga together with that Indian baby... so yu must be on the right track...

Not surprised at all... Koe me'a pe ia 'a hou'eiki...
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#240 Mar 3, 2009
Tongan Wonderer wrote:
Words has it that Matai and Taone si'i could be remarrying while Pau'u is remarrying a commoner. It may be just gossip or true? We will wait and see.
Here you go again.Once upon a time,I'm begining to think that your bed time story was gossips.That's all you open your ears for,it's your opinion and I respect that but please tell us what you know for sure,not what you hear.
FK-IRIFIA

Palmdale, CA

#241 Mar 3, 2009
Maa Lahi wrote:
<quoted text>
Here you go again.Once upon a time,I'm begining to think that your bed time story was gossips.That's all you open your ears for,it's your opinion and I respect that but please tell us what you know for sure,not what you hear.
LOL!!! Ma'a Lahi...koe bed time story ia a Tongan Wonderer koe fo'i video a Lupepauu mo Mataiulua...hahahaaaaa...
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#242 Mar 4, 2009
FK-IRIFIA wrote:
<quoted text>
LOL!!! Ma'a Lahi...koe bed time story ia a Tongan Wonderer koe fo'i video a Lupepauu mo Mataiulua...hahahaaaaa...
No wonder his name is Wonderer,too much rewind and repeats siuhuuuuuu!!!!!.
what the

Ferntree Gully, Australia

#243 Mar 7, 2009
ngauetonu wrote:
'iaueeeeeee he fkoli 'oatu 'eamu tohi koe tali atu 'enau tangamimi he fanga pali falooooooooooooooo koe 'ai atu 'emau tali kae oma tamate'i na'a lau 'ehe kakai ..kae sai 'ai a ki'i loki ni ia koe loki tau kapekape koe ifo..sa'a koe 'ai koa hange ma'alahoo 'oku ke mo'ui mai he kai 'e koala ho pali faloooooooooo ..pea tuku mu'a e fkoli ia moe fekelengete'eeki talu ai pe 'enau lau fkleiti moe moe ha sio kihe pikopiko'i koe 'ae talanoa ke amma'o mei he fo'i topix falemalolo na'a na lele mai moai koia tamate'i a 'emau tohi kae 'oatu a tui atu ai pe homo kakala lahoooooooooooooooooo he 'aho kihe 'aho..lele mai koala he ko ko 'eni toki 'osi ho'o kai hoku laho pea kuo ke lele moe ifoifo'ia 'aue ma'alhoooooo ta 'oku ke mo'oni ko ngauetonu ia koe ifo atu hono lahooooooooo teu toe foki pe 'o komo he 'oku ifo ange ia 'i hoku hoa..koe fkleiti 'ean ia 'i pou5 mo pilevu..fksotoma pe kaikai lahoooooooooo pe moe palemia tonga moe 'initia nau tu'u hake kai $$ fonua..koia me'a 'e hoko ko ho'omou fksotoma..ok ongo pali faloooooooooooooooo
kau koe he laione mo'oni!

ko ho'o pehe fe'unga pea 'oku 'ikai ke ke toe pehe mai koe ha e fanga ki'i ngone koeni 'oku toe vakuvaku atu.

malie!
FK-IRIFIA

Palmdale, CA

#244 Mar 8, 2009
ngauetonu wrote:
'eku fa'e'e na'e 'olunga he kaliloa toki 'omai 'e he'eku tamai mei he lotofale..'oku fehangaki 'eku tamai 'aku mo 'eku fa'e'e hono tauhi mautolu ko hoo faee pe ava tungaiku ko 'ene me'a 'ena 'oku ne fai 'a'ena pe 'oku ke fkmatala'i mai ee..hoku laho 'oku ma'a 'oku komokomo ai he 'aho moe po malie mu'a komo sepitiki..ko 'eku lea'anga koe he ko 'emau fiefiko pe mau lele mai ki ho ngutu kemau siko ai 'ai mai ke ha ho'o tamai mo ho'o fae'e na'e ma'u he lalo ava'i maka moe lele mai koe fie'eiki vale mui tau he na'e fa'ele'i valae koe koe mea' ia ke kai laho noa'ia ai koe..koe ha ke remove ai 'eku fkmatala ke hange tofu pe koe lea 'ae Tu'i Pou4 he talaatu fa'ele 'ae ki'i pukau kaivao ko 'ene lea 'eni..mali 'a mele tu'iha'angana..mali 'a poltu mali 'a 'eni 'ae puaka mahina pe nima kuo nau fa'ele ka ko fe'ia fu'u mahina ia ko 'e e 'e 4..koia koe fanga pali lalahi falahi ia fktaha mo hoo fae'e he 'oku falahi ange ia he hoosi he ko 'eku fa'e'e 'oku si'i anag maopo pea na'e tangtu pe ia 'i loto fale kai ke hange ko 'ena fai moe kosi fai moe hoosi pea toki lele atu hoo tamai ke fai ai kene 'ilo koe hoosi 'ena ia 'oku lolotonga fai ai sai pe ia he 'oku fai 'eku ongomatu'a he na'e fai he founga totonu ko 'ena ho'o fa'e'e na'e toki fkvetevet mai mei he hoosi he koe hako ta'e fkma'uma'u..siuhuuuuuuuuuuuuuu uuuu 'alu ai kakai..pea koia fo'i 'eke koe 'ae tu'i tatu pe mo 'eku 'eke ko fe 'ia fua leva tohi 'e 4 'eni kuo mou remove ..fanga pi avavava ko koe pe avavav falahi mahino mai ko hooo fae'e kai ke ai ha'o tamai 'oku li'aki koeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee siuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu..ai ha tenga pala ia teke fulifuli hono kai mo hono kole keke kai pe 'ivi'i
Ngauetonu....me'a fakalea totonu eni e *Ha'u e ta'e meihe ngutu e Vale* oku ke fai ko eni. Koe hele fakatoumata 'ata ho'o ngutu. Ha mai aipe ho'o olunga he kaliloa he koe mea ena na'ake ma'u meihe olunga he kaliloa koe lea fklielia pe mo fakalilifu. Mahlo pe koe mea pe ia na'e talu hoo tupu mo fanongo ai eee. Pea oku mooni pe hoo hange ha fakaleiti he mahalo koe mafahi kovi pe koe ka ke 'ai ke pehe koe tautau koe....hoi. Ai pea makosi ho ngutu he lea fklielia. Ikai ketau ilo mahalo koe te'e koe 'a Eseta mo Matai pea mahalo ko koe oku ke tata honau ta'e ke ma'u ai ha'o mei ngako'i puaka eee....hahhahhaa. Ta oku sai pe hoo taukapo'i e kaume'a he ko hoo ma'u'anga mo'ui ia ke ma'u atu ha fo'i ngako ke ke kai ke ke tekefili ai he lo'ilo'ia eee...hahhahaaa. Alu o fai ha'o lotu ke hufia ho ngutu he kou ilo ko fuoloa ene nanamu he lahi ho lea kovi....lol.
what the

Ferntree Gully, Australia

#245 Mar 8, 2009
nofo pe koe kia Sisu ngauetonu.'Oua teke teitei pehe mai koe ha e kau uku maumaulao kei eni. Matuku e kau fuhu kae toki koki holo he kumi hoka!lol
Tongan Wonderer

Sydney, Australia

#246 Mar 9, 2009
Obama wrote:
pea koe mo'oni, nae ha'u kia Matailua, kuo osi ava mei he fu'u jianna, mei vaini,
Obama, please do tell us the name of the guy from Vaini, so we can confirm your stories.
Tongan Wonderer

Sydney, Australia

#247 Mar 9, 2009
‘Oku ou loto ke tu’u heni ke tala ki he fanau ‘a Talo Lakepa Fulivai´, tuku ho’omou fieme’a he ‘e kei Lupepau’u pe ‘a Lupepau’u ia “no matter what”. Te mou kei pakupaku pe koe - Salamo, Temaleti Faka’osi, pea mo Toa; pea ki a ‘Eseta Fusitu’a, feinga ke totongi ho’omou ‘uu mo’ua ki he kakai´, he ‘enau fanga puaka na’e ‘omai ke fai’aki ‘a e fiehaa´, kae si’i fiu kumi holo kimoutolu ‘e he kakai´ ke totongi ‘enau fanga puaka´. Ko e tupunga ‘eku lea´, ko ‘eku ‘ita ho’o tala te ke faka’ilo kimautolu he ‘oku mau fakamatala holo e mali ‘a ‘Ulu mo Lupe.

‘Eseta, tuku aa ho’omou fie valeloi´ na’a mou ‘osi ‘ilo pe feitama ‘a Lupe´, he na’e faka’ofa ‘a e ta’ahine´ he’ene telefoni ange ki a Mata’i’ulua,‘o ‘eke ange pe ‘e fefee ‘a e ‘api´. Kaila mai ‘a Salamo ke tapuni e telefoni´ he ko e mali´‘oku fai ‘apongipongi, pea ka pehee ke tuku pea tuku. Faka’ofa e ki’i ta’ahine´ hono pehe’i´. Ko e anga ia e talangata’a.

Ko e me’a ia na’e tala ke tuku e holi´ he ko hono ‘ai´ e kuo hanga ‘e he Lupe´‘o ‘ai ke mou fata e fu’u fala mo e ‘api loi, ke mou nofo’aki ‘o pa ‘a ngangalu, ho’omou fo’i pato´, ta’e’ilo kuo ‘ela ‘a Lupe ia mo e fua´, pea mou toki ‘omi ‘a e famili ‘o e Tu’i´ mo e Kuini´‘o ‘ela ko e tali ke fai ‘a e ‘api´. Pea talolo ‘a e fanga tokoua ‘o e Kuini´ kae fievaleloi pe ‘a ‘Eseta mo hono fanga tokoua´.

‘I he hoko ‘a e 2 hengihengi, kuo ui mai ki he fanga tokoua ‘o e Kuini´ ke nau oo hake ‘o fe’iloaki, he kuo sio ‘i mamani ‘a e ta’ahine´. Ta, koee kuo fuoloa ‘ene sio ‘ana ia ‘i mamani.

Ko e ha leva ‘a e me’a ‘a ‘Eseta na’e pelu he pongipongi´‘o takai he fala´ pea teu e kainga´ mo e fu’u ifi ‘a e kau polisi´, pea talolo mo e fu’u fanga puaka ke fai ‘a e holo ki Palasi. Faka’ofa e Kuini´ mo e Tu’i´ mo Tuita´ he talangata’a ‘a e ta’ahine´.

‘Eseta kapau ‘oku ke loi ‘i he anga fakafonua´, feefee ho’o loi ki he kakai ‘o e fonua? Ko e me’a ia ‘oku ‘ai ai ke mou ta’ofi e pepa´ ko e fakamatala atu ho’omou loi´, pe ko e fai ke a’u ki fe ‘a e loi´. Te ke masiva pe koe ko e lahi e lohiaki’i e kakai´, pea ‘oku ‘ikai pe ke ke poto he ‘oku ke fu’u fiema’u ‘e koe kimautolu, pea kuo poto ‘a e kakai´ kuo nau ‘alu ‘o kumi ha’anau mo’ui he kuo ‘ikai ke toe ‘aonga ke nofo pe ‘o te’e ‘i he kau ma’olunga´, ke nau nofo pe ‘o tali ‘a e katoanga´, pea toho ai pe si’i kakai´‘o hangee ko e fu’u mali fakahisitolia ‘a ‘Eseta na’e toki fai´.

Kuo hanu e kakai´ he te’eki totongi e fu’u mo’ua he ngaahi me’a na’e fai’aki e mali´. Maloo mo e poto ‘a ‘emau matu’a´‘o ‘omai kimautolu ki muli ‘o mau nofo fonua ai. Kapau na’a mou tokanga ke fakatotolo’i ‘a e pa’anga mole ‘a Tonga´ kae tuku noa’i ‘a e pepa´ ia, ka ‘oku ‘ikai ke mou kataki’i ‘a e ‘alu tonu e fakamatala’i atu e faihala ‘a e kau taki ‘o e fonua´.

‘Oku laka ange ‘a e kau ngaue live-in ia heni ‘a e kau Tonga´ ho’omou ako mata’itohi fakapiko.

Tu’a’ofa atu,

Lahi-’etau-lea
1 post removed
FK-IRIFIA

Palmdale, CA

#249 Mar 10, 2009
what the wrote:
nofo pe koe kia Sisu ngauetonu.'Oua teke teitei pehe mai koe ha e kau uku maumaulao kei eni. Matuku e kau fuhu kae toki koki holo he kumi hoka!lol
Koe hoka ia koe me'a kehe ia...lol...pea oku ikai ke ha'u ha taha ia o pole fuhu heni. Fkmalo pe koe me'a ni oku ikai ke fai ha fesiofaki ai he mahalo ka natau sio mata kihe mata he fai tohi heni mahalo kuo fuoloa ha hange ho fu'u fo'i mata ha fu'u tangamimi ha'aku tuki'i ke fafaaa...hahahaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa....*fhk*
what the

Ferntree Gully, Australia

#250 Mar 11, 2009
Malo e ma'u koloa "ilifia" he 'oku hange ho'o ngone ha kuli sio lala!

Faka'amu lala kae fu'u hala, talu ai pe ho'o hikofi e fakaveve e kau leka. hahaaaaaa

Fai atu a e kumi hoka, pea fai atu ai pe moe fakamanamana, pea kake hela'ia he fakapiko peake tuki'i ha ngaue 'aonga ke fafaa....bawahaaaaaa

Hoka ai ke 'auha!
FK-IRIFIA

Palmdale, CA

#251 Mar 15, 2009
what the wrote:
Malo e ma'u koloa "ilifia" he 'oku hange ho'o ngone ha kuli sio lala!
Faka'amu lala kae fu'u hala, talu ai pe ho'o hikofi e fakaveve e kau leka. hahaaaaaa
Fai atu a e kumi hoka, pea fai atu ai pe moe fakamanamana, pea kake hela'ia he fakapiko peake tuki'i ha ngaue 'aonga ke fafaa....bawahaaaaaa
Hoka ai ke 'auha!
Na'ake fa'a kai e koe e fakaveve e kauleka???? Kapau oku ke kai fakaveve koe peake kataki o ma'u pe e koe.

Ko ia kuli sio lala au ka ke kuli lala koe....hahahhaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa.
what the

Collaroy, Australia

#252 Mar 16, 2009
FK-IRIFIA wrote:
<quoted text>
Na'ake fa'a kai e koe e fakaveve e kauleka???? Kapau oku ke kai fakaveve koe peake kataki o ma'u pe e koe.
Ko ia kuli sio lala au ka ke kuli lala koe....hahahhaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa.
Tuku ho'o kohu he 'oku sai ange keu lea atu ke to'o ho 'atamai meihe mamahi 'oku ke tofanga ai.

Mahino eni 'oku ou lala au kake siosio pe? Sio pe na'a ma'u ai ha'o ifo.
FK-IRIFIA

Palmdale, CA

#253 Mar 16, 2009
what the wrote:
<quoted text>
Tuku ho'o kohu he 'oku sai ange keu lea atu ke to'o ho 'atamai meihe mamahi 'oku ke tofanga ai.
Mahino eni 'oku ou lala au kake siosio pe? Sio pe na'a ma'u ai ha'o ifo.
Koia...sio lala au ke mahino koe tangata ka ke lala koe ke mahino koe kuli koe...ehehehheeeeee!!!
Random Facts

New Zealand

#254 Mar 17, 2009
-Lupepau'u is single looking after their daughter as its her first year in Primary this year shes 5

-Mata'i'ulua is living in sin with Taone si'i and are waiting for Taone'z divorce to go through kana mali

-No-one is dating Maka he fale'alo & it was just a rumour that went around oku 'eva kia Lupepau'u

-& as for Mata'aho sii marrying Fono oku teeki ke fakapapau'i pe tena mali pe ikai but still dating at the moment.

Ngauetonu you need to get laid dont know what the hell you problem is stop being a hater & get your facts right before posting shit online.
Tongan Wonderer

Blacktown, Australia

#255 Mar 18, 2009
Thank you Random Facts for your enlightment.
We now know for sure that Matai is reamarrying Taone si'i. But who is remarrying Lupepau'u?

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

US Politics Discussions

Title Updated Last By Comments
News North Carolina's rush to bigotry 1 min woodtick57 1,781
News In America, atheists are still in the closet (Apr '12) 3 min ChristineM 50,915
News Voters have trust issues with Hillary Clinton? ... (Jul '15) 3 min Knights of the Lepus 5,453
News Republicans downplay Trump rally unrest in Cali... 4 min Truthfull 90
News Donald Trumpa s bizarre California GOP conventi... 4 min Chilli J 19
News Evolution vs. Creation (Jul '11) 5 min DanFromSmithville 195,259
News The President has failed us (Jun '12) 6 min Katrina 381,032
News US currency to feature an African-American for ... 11 min Ronald 194
Election 'Fox News Sunday' to Host Kentucky Senate Debate (Oct '10) 54 min Abe 222,631
More from around the web