Dr Lalji Singh - apne bahan ko chodta hai even apne maa ko bhi,
Dogle Logon ne india ko randi khana bana diya hai