Weather forecasts for the Easter Week...

Weather forecasts for the Easter Weekend, fine

There are 45 comments on the Matangi Tonga story from Apr 3, 2012, titled Weather forecasts for the Easter Weekend, fine. In it, Matangi Tonga reports that:

Fine weather is forecasted for the whole of Tonga during the coming Easter Weekend, according to the National Weather Forecast Centre at Fua'amotu, and the depression that brought the humid and rainy weather that had affected the Tonga islands since yesterday, 2 March is expected to clear up by Thursday, 5A April.

Join the discussion below, or Read more at Matangi Tonga.

First Prev
of 3
Next Last
LUSA da ROOSTER

Melbourne, Australia

#1 Apr 22, 2012
This is a very rude comment for my family and it was me LUSA da ROOSTER who comented this one..All my families are hate my gut n' stopped contact me after they read it on this site..I ask you please deleted it from this topix...Thank very much n' it'll make me and my family speak to each other again,espcially my sons and daughters are stopping contact to me...Please ! Help me out to be happy with all my families again like we used to be...Thank you very much....Your's faithfully Josh(LUSA da ROOSTER...
KUMALA

Ferntree Gully, Australia

#2 Apr 22, 2012
LUSA da ROOSTER wrote:
This is a very rude comment for my family and it was me LUSA da ROOSTER who comented this one..All my families are hate my gut n' stopped contact me after they read it on this site..I ask you please deleted it from this topix...Thank very much n' it'll make me and my family speak to each other again,espcially my sons and daughters are stopping contact to me...Please ! Help me out to be happy with all my families again like we used to be...Thank you very much....Your's faithfully Josh(LUSA da ROOSTER...
'E Rooster,Koe 'atunga ia e 'ikai ke vahevahe mai e ngaahi fo'i laini,kake toki mihi'i fkpulipuli meia kimautolu.Ko ena kuo ke high pea fehipakaki ho sio 'o type e me'a kehe pea sent ki he feitu'u kehe.'Oku mau mihi pe mo kimautolu 'o hange ko koe,ka koe fa'ahinga pauta 'a'au kihe weedeater(lol)'ofa mai 'o ki'i fkholoholo hifo mo ke fokifoki mai ki mamani...ok bro
judge

Auckland, New Zealand

#3 Apr 22, 2012
LUSA da ROOSTER wrote:
This is a very rude comment for my family and it was me LUSA da ROOSTER who comented this one..All my families are hate my gut n' stopped contact me after they read it on this site..I ask you please deleted it from this topix...Thank very much n' it'll make me and my family speak to each other again,espcially my sons and daughters are stopping contact to me...Please ! Help me out to be happy with all my families again like we used to be...Thank you very much....Your's faithfully Josh(LUSA da ROOSTER...
thnks for the weather forecast rooster
LUSA da ROOSTER

Melbourne, Australia

#4 Apr 23, 2012
KUMALA wrote:
<quoted text>'E Rooster,Koe 'atunga ia e 'ikai ke vahevahe mai e ngaahi fo'i laini,kake toki mihi'i fkpulipuli meia kimautolu.Ko ena kuo ke high pea fehipakaki ho sio 'o type e me'a kehe pea sent ki he feitu'u kehe.'Oku mau mihi pe mo kimautolu 'o hange ko koe,ka koe fa'ahinga pauta 'a'au kihe weedeater(lol)'ofa mai 'o ki'i fkholoholo hifo mo ke fokifoki mai ki mamani...ok bro
Fkmalo atu Kumala kihe ngaahi good advice,ka na'aku kohi pe homo ki'i laini mo Judge,pea 'ikai kemo lava mai,koia neu toe mihi'i pe moia..haha.Toki fktokanga'i hake ta koe pauta(self raising flour)for cooking..haha..Kaekehe,Ko 'etau Weather forecasts for this week, will be wet n' more wetwet with freezing cold..lol..Koia ai bro ke 'ufi'ufi'i ho sino ke mafana 'aki pe ho lau'ikumala..Pea kia Judge ke 'ai pe fanga finematu'a ke toko lahi,'o hange ha electric blanket,he 'oku toe momoko ange homou fonua 'a moutolu..haha
FAIKOSI

Saint Albans, Australia

#5 Apr 24, 2012
haha...Masi'i ko koe teke fetakai pe moha fa'ahinga me'a e ala ma'u.Mahalo ne tupu e self raising flour o' exploded ho fo'i 'uto'i moa..he koe rooster 'oku 'atamai kovi.He na'a ke hanga hake 'o 'ai ho'o message koe apology,kihe Department kehe pea iku 'o sent kihe Weather Forecast.Tokanga'i foki bro na 'oku ngangaue mamalie hifo,e fktupu 'ae self raising flour ki lalo,pea toe fk'ofa si'i laho ia ha'ane explode moia he 'aho ni koe ANZAC DAY..'ouaaaa e 'ita toko...ofa atu
KUMALA

Melbourne, Australia

#6 Apr 25, 2012
FAIKOSI wrote:
haha...Masi'i ko koe teke fetakai pe moha fa'ahinga me'a e ala ma'u.Mahalo ne tupu e self raising flour o' exploded ho fo'i 'uto'i moa..he koe rooster 'oku 'atamai kovi.He na'a ke hanga hake 'o 'ai ho'o message koe apology,kihe Department kehe pea iku 'o sent kihe Weather Forecast.Tokanga'i foki bro na 'oku ngangaue mamalie hifo,e fktupu 'ae self raising flour ki lalo,pea toe fk'ofa si'i laho ia ha'ane explode moia he 'aho ni koe ANZAC DAY..'ouaaaa e 'ita toko...ofa atu
Tuku noa'i 'a Rooster na'a 'ita kane tosi koe toko.Fa'ahinga rooster 'oku 'ikai toe afe meiha moa pisia,panefunefu,moatoloaki 'o a'u pe kihe moata'ane 'e kei heka pe siana ia ai(haha)'iaue rooster
judge

Auckland, New Zealand

#7 Apr 25, 2012
KUMALA wrote:
<quoted text>Tuku noa'i 'a Rooster na'a 'ita kane tosi koe toko.Fa'ahinga rooster 'oku 'ikai toe afe meiha moa pisia,panefunefu,moatoloaki 'o a'u pe kihe moata'ane 'e kei heka pe siana ia ai(haha)'iaue rooster
moe toe 'aa 'ana o kaikaila longoa'a he hengi hengi hahah
KUMALA

Melbourne, Australia

#8 Apr 25, 2012
judge wrote:
<quoted text>
moe toe 'aa 'ana o kaikaila longoa'a he hengi hengi hahah
Judge..Koe moa ta'ane ni 'oku tonu ke tunu'i ai leva moe 'u'ua longoa'a he hengihengi lolotonga 'etau tofa..haha
LEMUZ

Melbourne, Australia

#9 Apr 26, 2012
Tuku noa'i si'i rooster he koe die hard 'ene sipinga.'Oku ou 'ilo 'e au 'ene way talu mei fuoloa..koe mate ngata'a ka 'oku 'ofa..tui mai kiate au bro
LUSA da ROOSTER

Melbourne, Australia

#10 Apr 26, 2012
LEMUZ wrote:
Tuku noa'i si'i rooster he koe die hard 'ene sipinga.'Oku ou 'ilo 'e au 'ene way talu mei fuoloa..koe mate ngata'a ka 'oku 'ofa..tui mai kiate au bro
Malo bro Lemuz pea tala atu kia bro Kumala ke 'omai pe ha fo'i pikilau,tongamai,siale,palu moe pali..kumelo engeenga hange koe hinaaa..hahaaaaa
LUSA da ROOSTER

Melbourne, Australia

#11 Apr 26, 2012
KUMALA wrote:
<quoted text>Judge..Koe moa ta'ane ni 'oku tonu ke tunu'i ai leva moe 'u'ua longoa'a he hengihengi lolotonga 'etau tofa..haha
ONGO LOHO TANGA'I FULE'I 'USI'USI..lol
KUMALA

Melbourne, Australia

#12 Apr 26, 2012
Rooster ko fe koe he ngaahi houa ni ?'oku mau miss koe toko..kataki na'a 'oku si'i kovi e lea atu 'a Lemuz mo Faikosi.Fk'amu 'oku ke kei tetetete pe he funga fale e nextdoor,ka mau fkmafana'i koe he bbq(haha)'oua e 'ita bro..lol..'ofa atu
KUMALA

Melbourne, Australia

#13 Apr 26, 2012
Judge,Ko 'eta bro roosta mahalo 'oku ne fiema'u ha tokoni fk'atamai,he 'oku kei nofo pe ia he yesterday moe day b4..haha..What do u think bro ?
judge

Auckland, New Zealand

#14 Apr 26, 2012
KUMALA wrote:
Judge,Ko 'eta bro roosta mahalo 'oku ne fiema'u ha tokoni fk'atamai,he 'oku kei nofo pe ia he yesterday moe day b4..haha..What do u think bro ?
osi taimi ke tui ha fo'i ring he kolokalo kae poto hehehe
KUMALA

Melbourne, Australia

#15 Apr 26, 2012
judge wrote:
<quoted text>
osi taimi ke tui ha fo'i ring he kolokalo kae poto hehehe
Bro ! Koe 'eta bro 'oku 'osi 'iai e ring moe tattoo 'i hono fo'i ule..haha..Ko Lemuz koe ongo tatau he 'oku na in and out mei he Uni..Fanongo pe he pau'u 'ae moa ta'ane he Uni pea 'oku tokolahi e kau Well Known 'i Aussie,'oku nau 'ilo'i 'ae rooster mei he Uni he koe tangata respect mo die hard 'i he Uni..'oku toko lahi hono kaungame'a Ha'amoa,Raro,Kiwis,Niueans,Fij ians moe pakehas 'oku mau fa'a kai 'umu mo tunu puaka 'i hono nofo'anga.Koe tangata if he takai moia pea falala'anga,ka 'ene other part Lemuz 'oku fk'ai'ai e siana ki he me'a koe..fk'ofa si'i roosta he koe Mr YES 'ene sipinga..He never said No or Die until he end up in the Uni again..lol..'uto'i moa e 'atamai..lol
LEMUZ

Ferntree Gully, Australia

#16 Apr 28, 2012
Kumelo,kataki 'o tuku a hono 'ohake pehe si'i rooster,kake 'alu 'o fai ha'o ngaue 'oku 'aonga.Na'a 'ikai ke 'ahia mai he siana e loki ni..malo
LUSA da ROOSTER

Balwyn, Australia

#18 May 4, 2012
KUMALA wrote:
<quoted text>Bro ! Koe 'eta bro 'oku 'osi 'iai e ring moe tattoo 'i hono fo'i ule..haha..Ko Lemuz koe ongo tatau he 'oku na in and out mei he Uni..Fanongo pe he pau'u 'ae moa ta'ane he Uni pea 'oku tokolahi e kau Well Known 'i Aussie,'oku nau 'ilo'i 'ae rooster mei he Uni he koe tangata respect mo die hard 'i he Uni..'oku toko lahi hono kaungame'a Ha'amoa,Raro,Kiwis,Niueans,Fij ians moe pakehas 'oku mau fa'a kai 'umu mo tunu puaka 'i hono nofo'anga.Koe tangata if he takai moia pea falala'anga,ka 'ene other part Lemuz 'oku fk'ai'ai e siana ki he me'a koe..fk'ofa si'i roosta he koe Mr YES 'ene sipinga..He never said No or Die until he end up in the Uni again..lol..'uto'i moa e 'atamai..lol
Tahaa he 'usi fai hoosi..Malo 'aupito ho'o suck my lollipop lolotonga 'eku mohe..lol.'Ikai keu fu'u 'ita kae ki'i 'ita si'isi'i pe 'iate koe fo'i lohotanga'i..'ikai ma'u ha dollar ia he loki ni,kake foki pe 'o tou'a kihe cash in hand,sakaluka moe 'onopito.Manatu'i ke apply ho lipstick ki ho'o fu'u ngutu'i fefine ngutulau..'alu moe tau'otule fishingnet pantyhose..pea 'oua na'a ngalo ho'o G/string mahi 'ukamea,ki mu'a pea ke toki feels good huki 'ia Lemuz 'o ohuohu homou kava..'auiii he tou'a lalekini fo'i lole..I'll gonna miss u babe but pleazzz don't come back..love u sweetie xoxoxo
Talamahea

New Zealand

#19 May 5, 2012
OFA ATU KIHE KAU MELIPOANE HAHAHAH TEU ELO HE KATA , FAI EKU FEI UMU KIHE KAU FK ME KA KOU KII KAMATA AU HE KII OTA MASOLO E , ATU HA MOU MASOLO HAHAHA ,MALO MASII LUSA DA ROOSTER ,LEMUZ AN KUMALA E TAU MOE FONUA NA OFAATU KIHE VP MOE FOSTER OE FONUA EE , JUDGE FAI HA KAI LELEI HAHA ? OFAATU TOKO
Talamahea

New Zealand

#20 May 5, 2012
LUSA DA ROOSTER , KATAKI KOE CHECK ATU PE FKMATALA EA PEE SAIPE KIA PO HE TEU MANGA KI K.ROAD O AMA TUNA .HAHAHAH
judge

New Zealand

#21 May 5, 2012
Talamahea wrote:
OFA ATU KIHE KAU MELIPOANE HAHAHAH TEU ELO HE KATA , FAI EKU FEI UMU KIHE KAU FK ME KA KOU KII KAMATA AU HE KII OTA MASOLO E , ATU HA MOU MASOLO HAHAHA ,MALO MASII LUSA DA ROOSTER ,LEMUZ AN KUMALA E TAU MOE FONUA NA OFAATU KIHE VP MOE FOSTER OE FONUA EE , JUDGE FAI HA KAI LELEI HAHA ? OFAATU TOKO
koeni nau alu kaipola he kii mali sio mali mo fie mali ai pe.nae ha e lau e lesoni ia talamahea

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 3
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Natural Disasters Discussions

Title Updated Last By Comments
News More Monterey Co. Residents Evacuated As Sobera... 14 hr mattie05 1
News The Latest: California fire drives people from ... 19 hr TheDNC is crappy 1
News Heat wave, drought showing no signs of slowing ... Sun YouDidntBuildThat 2
News Excessive heat warning issued as Democratic con... Sun fell that BERN 1
News Magnitude 5.0 quake jolts Kanto area Jul 22 Ainu 3
News 'Corn sweat' heat domes are becoming more commo... Jul 21 Acolyte 1
News The Latest: Land officials OK closing nuclear s... Jul 21 warrengraham 2
More from around the web