Can Natalie Portman Act?

Can Natalie Portman Act?

There are 11 comments on the International Herald Tribune story from Dec 8, 2009, titled Can Natalie Portman Act?. In it, International Herald Tribune reports that:

In her review of "Brothers," Dana Stevens raises an important question : Unfortunately, [the movie] also assumes that Natalie Portman is interesting enough to watch suffer for two hours.

Join the discussion below, or Read more at International Herald Tribune.

Darrel

Amarillo, TX

#1 Dec 9, 2009
His review is just flat wrong.

She's a great actress. Not seeing Closer, I cannot comment on, but seeing half of Brothers prior to some damn old man stalker coming into the theater, see was doing an excellent job, besides one flaw or missunderstanding by us viewers.

My guess is that it was the directors fault for not catching it, but maybe he was out to ruin her and asked her to do it that way?

Yes, answering the door with a look of (most likely true feelings and not acting, love, in this case for Jake in real life), it was nuts to watch it flow from that to "....HE'S DEAD!...." I'm blaming the producers/directors but it could be the writer or even Natalie's idea (not likely but possible).

The director hates her, or they all missed it because it was so obvious that they were a thing a part from the scripte?)

Hey! I love her, and enjoyed seeing the multiple faces of Natalie (or how many doubles? any?).

She should've recieved an Oscar for Other B. Girls. I didn't see the ending, but anyone that knows her would be able to see the great job see did. Scripts like that don't produce Oscars though because those scums took too long to release it (for one other reason).

“Ngoana Loti”

Since: Aug 07

These Mountains are My Home

#2 Dec 11, 2009
Tabane e ne e le morena oa Bakhatla ea neng a ahile Thabeng ea Mohale (Mohalesberg, now Magaliesberg) e pela Tšoane (Pretoria). Ka mosali e moholo Tabane a tsoala Molise. Ka mosali oa bobeli ea bitsoang ‘Mathulare (mosali hara basali) a tsoala bara ba bahlano, Liale (Mopeli), Khetsi, Matsiboho, Khoali le Mosiea.
Molise e ile ea eba eena morena oa Bakhatla ea hlahlamang Tabane. Ha e le bara ba 5 ba Tabane le ‘Mathulare ba ile ba ithehela liboko tse ncha. Liale (Mopeli) ke eena ntata Bapeli, Khetsi ke ntata Makholokoe, Matsiboho ke ntata Maphuthing, Khoali ke ntata Batlokoa, ha Mosiea e le ntata Basiea. Tseo li etsahetse lilemong tsa bo 1650.
Batlokoa le Basiea ba ile ba tšela Lekoa, ba tla aha ho tloha Namahali, ho ea nokeng ea Pitsi (Bamboos Spruit) le ho ea fihla tlasa maloti a Drakensberg. Batlokoa le Basiea ba ile ba phela hammoho ka lilemo tse ngata-ngata. Batlokoa ba ile ba arohana likoto tse peli (tse kholo). Sekoto sa pele ke sa ba Mokhalong ( e leng bao hangata mabitso a bona e leng bo Nkhahle, Tšotsetsi, Molefe, Lebaka, Bulane j.j). Sekoto sa bobeli ke ba Mokotleng (bao mabitsong a bona ho hlahang bo Motonosi, Montoeli, Mokotjo, Sekonyela, Lelingoana, Lehana, Manthatisi, Moepi, Semona, Motšetše, Sehalahala j.j).

“Ngoana Loti”

Since: Aug 07

These Mountains are My Home

#3 Dec 11, 2009
Batlokoa ba Mokotleng ke bona ba banyane, empa ba ile ba phahamela baholoane ba bona ka lebaka la morena oa bona ea matla, Motonosi. Mora oa Motonosi, Montoeli a nyalisoa khosana ea Basiea e bitsoang Ntlo-kholo. Ba tsoala ngoana ea bitsoang Mokotjo, empa Montoeli a hlokahala ka kotsi ha Mokotjo a sa le monyenyane. Le ha Mokotjo a ne a tsoaletsoe ntlong e kholo, empa o hlahile ho se ho ena le bana ba matlong a manyane ba akhang Moepi le Sehalahala. Bao ba ne ba hlorisa Mokotjo, ba leka le ho ‘molaea ha a le mophatong. Ha Mokotjo a holile a nyalisoa khosana ea Basiea e bitsoang Monyaluoe, eo Batlokoa ba ileng ba mo reha ‘Manthatisi.
Mokotjo le Manthatisi ba ile tsoala Sekonyela. Mokotjo o ile a hlokahala kapele. Mokotjo o ne a ile a phetela mosali ka se neng se etsoe ke baena ba hae bo Moepi ha a le mophatong,‘me eaba ‘Manthatisi ha hlole a tšepa bo Sehalahala le Moepi, eaba o khetha hore mora oa hae Sekonyela a ilo bolotsoa habo, Tšieng. Sekonyela a fela a bolotsoa ke Basiea le ha bo Moepi ban e ba koatile.
‘Manthatisi e ne e le mohale oa ‘nete. O ne a be a laole ntoa ka boeena. Ha Sekonyela a se a tsoa mophatong Batlokoa ba loana le Mahlubi a Motšohi, tlasa Maloti a neng a ahile ke bochabela ho maloti a Drakensberg. Sekonyela ka boeena a khaola hlooho ea morena Motšohi. Dingaan oa Mazulu le eena o ne hloloe ke Batlokoa, hoo ba ne beng ba thusoa ke moruti oa Lekhooa hore ba tšoare Sekonyela ka ho mo eka. Empa le ha Sekonyela e ne e le mohale hakalo ntoeng empa o ne a hloka kelello ea ‘m’ae le ntatae. O ne a rata ho loana, a hapa makhomo a batho ka linako tsohle. Taba eo ea baka qabang e neng e sa hlokehe lipakeng tsa Batlokoa le Moshoeshoe. Batlokoa ba senya lijo tsa Moshoeshoe masimong, ba bile ba etsa seo Sthiba Mathe a seng a se boletse ka mokopu oa ‘Mamohato. Qhobosheane ea Batlokoa e ka leboea ho Ficksburg, e ea bonahala le ha u le Tsikoane.
Le ha Batlokoa ba ne ba luba Moshoeshoe hakalo empa qetellong Moshoeshoe o ile a ba hlolela ruri. Sekonyela a tsamaea a ea kopa tjako hara Makhooa. Ha ke eso fumane na ‘Manthatisi o hlokahetse neng, hokae. Hamorao Batlokoa ba ile ba aha ho tloka (Qibing) Wepener, ho tla moo e leng Keiti ea Van Rooyens, Mafeteng, le ho ea fihla Matlakeng (Zastron),‘me ho ntse ho ena le Batlokoa ba bangata moo, esita le Devertsdorp. Lebitla la Sekonyela le haufi le Zastron.
Ho tloha moo Batlokoa ba ile ba fetela Hershel, empa ba khutlela Lesotho lilemong tsa bo 1879-81. Mora oa Sekonyela, Lelingoana o ile a batla tjako ho Letsie. A nyolosa ka phula ea Senqu a ea aha Malingoaneng, Mokhotlong. Moena oa Lelingoana ea bitsoang Lehana eena o ile a aha Mount Fletcher, Matatiele, moo litloholo tsa hae li ntseng li le teng.
Mosali ea bohlale joalo ka ‘Manthatisi ha a eso be teng ho basali bohle ba marena a Basotho. Bang ba mo bapisa ke Cleopatra. Se seng sa likepe tsa ntoa tsa South Africa se reheletsoe ka ‘Manthatisi.
Histori ea Batlokoa e telele haholo, e telele le ho feta ea Bakoena, ke mpa ke lekile ho okola kaholimo feela.
Darrel

Amarillo, TX

#4 Dec 11, 2009
Khotso, Pula, Nala
(Peace, Rain, Prosperity)

Official language Sesotho

Peace? Must be Jewish influence.
Darrel

Amarillo, TX

#5 Dec 11, 2009
World (life) will be destroyed by "molelo" next time instead of water.

http://www.economicexpert.com/a/Sesotho:langu...

Natalie, peace to you this Sabbath, this Hannukkah.

Psalms 29:11, "Hashem (Adonai)strength to people of him he gives, Hashem (Jesus of Naz. the Christ - He is One) he blesses [completion and perfection] people of him with peace."
Erik Rager

Tulsa, OK

#6 Dec 12, 2009
Definately:)
Kakatu-hlephola

South Africa

#7 Apr 24, 2010
My grandfather is Lephuthing and My Grandmother is Lekgolokwe and this makes a Lephuthing. It surprising how i have always been taught that there is no difference between the Makgolokwe and us (maphuthing) now today after reading your article i know THAT BATLOKWA, BAPEDI ARE JUST AS OF MY KIND AS MAKGOLOKOE. I DID NOT KNOW THAT IN REALITY I AM MOKGATLA BY ORINGIN.

will you please give me a bit on the history of maphuthing.i.e where is their base (HOME) and why are they so scares. the only baphuthing that i know of are the baphuthing ba khwase (mabejane family)

“Most handsome man on Earth”

Since: May 10

KATSE DAM

#8 Jun 2, 2010
Oa Drakensberg wrote:
Batlokoa ba Mokotleng ke bona ba banyane, empa ba ile ba phahamela baholoane ba bona ka lebaka la morena oa bona ea matla, Motonosi. Mora oa Motonosi, Montoeli a nyalisoa khosana ea Basiea e bitsoang Ntlo-kholo. Ba tsoala ngoana ea bitsoang Mokotjo, empa Montoeli a hlokahala ka kotsi ha Mokotjo a sa le monyenyane. Le ha Mokotjo a ne a tsoaletsoe ntlong e kholo, empa o hlahile ho se ho ena le bana ba matlong a manyane ba akhang Moepi le Sehalahala. Bao ba ne ba hlorisa Mokotjo, ba leka le ho ‘molaea ha a le mophatong. Ha Mokotjo a holile a nyalisoa khosana ea Basiea e bitsoang Monyaluoe, eo Batlokoa ba ileng ba mo reha ‘Manthatisi.
Mokotjo le Manthatisi ba ile tsoala Sekonyela. Mokotjo o ile a hlokahala kapele. Mokotjo o ne a ile a phetela mosali ka se neng se etsoe ke baena ba hae bo Moepi ha a le mophatong,‘me eaba ‘Manthatisi ha hlole a tšepa bo Sehalahala le Moepi, eaba o khetha hore mora oa hae Sekonyela a ilo bolotsoa habo, Tšieng. Sekonyela a fela a bolotsoa ke Basiea le ha bo Moepi ban e ba koatile.
‘Manthatisi e ne e le mohale oa ‘nete. O ne a be a laole ntoa ka boeena. Ha Sekonyela a se a tsoa mophatong Batlokoa ba loana le Mahlubi a Motšohi, tlasa Maloti a neng a ahile ke bochabela ho maloti a Drakensberg. Sekonyela ka boeena a khaola hlooho ea morena Motšohi. Dingaan oa Mazulu le eena o ne hloloe ke Batlokoa, hoo ba ne beng ba thusoa ke moruti oa Lekhooa hore ba tšoare Sekonyela ka ho mo eka. Empa le ha Sekonyela e ne e le mohale hakalo ntoeng empa o ne a hloka kelello ea ‘m’ae le ntatae. O ne a rata ho loana, a hapa makhomo a batho ka linako tsohle. Taba eo ea baka qabang e neng e sa hlokehe lipakeng tsa Batlokoa le Moshoeshoe. Batlokoa ba senya lijo tsa Moshoeshoe masimong, ba bile ba etsa seo Sthiba Mathe a seng a se boletse ka mokopu oa ‘Mamohato. Qhobosheane ea Batlokoa e ka leboea ho Ficksburg, e ea bonahala le ha u le Tsikoane.
Le ha Batlokoa ba ne ba luba Moshoeshoe hakalo empa qetellong Moshoeshoe o ile a ba hlolela ruri. Sekonyela a tsamaea a ea kopa tjako hara Makhooa. Ha ke eso fumane na ‘Manthatisi o hlokahetse neng, hokae. Hamorao Batlokoa ba ile ba aha ho tloka (Qibing) Wepener, ho tla moo e leng Keiti ea Van Rooyens, Mafeteng, le ho ea fihla Matlakeng (Zastron),‘me ho ntse ho ena le Batlokoa ba bangata moo, esita le Devertsdorp. Lebitla la Sekonyela le haufi le Zastron.
Ho tloha moo Batlokoa ba ile ba fetela Hershel, empa ba khutlela Lesotho lilemong tsa bo 1879-81. Mora oa Sekonyela, Lelingoana o ile a batla tjako ho Letsie. A nyolosa ka phula ea Senqu a ea aha Malingoaneng, Mokhotlong. Moena oa Lelingoana ea bitsoang Lehana eena o ile a aha Mount Fletcher, Matatiele, moo litloholo tsa hae li ntseng li le teng.
Mosali ea bohlale joalo ka ‘Manthatisi ha a eso be teng ho basali bohle ba marena a Basotho. Bang ba mo bapisa ke Cleopatra. Se seng sa likepe tsa ntoa tsa South Africa se reheletsoe ka ‘Manthatisi.
Histori ea Batlokoa e telele haholo, e telele le ho feta ea Bakoena, ke mpa ke lekile ho okola kaholimo feela.
Are you still alive??

??
Erik Rager

Tulsa, OK

#9 Jun 5, 2010
Of course she can you dingleberries ;)

Since: Jan 07

Northeast, Ohio

#10 Jun 29, 2010
She started getting a bad rp after Star Wars. The character was wooden to the point of almost being frigid by deisgn, and she played it perfectly. A lot of people mistook that for a poor performance.
Ramako Tshotetsi

South Africa

#11 Jan 27, 2011
Ke a leboha ka tlhahiso-leseding ena, Mohlomphehi.
Ke ntse ke batlisisa ka ditloholo tsa Morena Sekonyela- ho tloha ho Ledigoana j.j.- mme lesedi lena le nkatameditse haholwanyane.
Nna ke Tshotetsi wa Matshaneng Ntate-moholo setswala Ntate ke Nketu. Ba falletse Lekwa ho tswa Heidelburg pele ke tswalwa. Ha ho buuwa ke Ntate, re ditloholwana tsa Sekonyela; ke hona hoo ke ntseng ke fatisisa ka hona ha ke tla kopana le tsebahatso ya hao.
Ha eba o na le lesedi ntlheng ena nka thaba ha o ka nneheletsa lona.
Dikgomo.
Darrel wrote:
Khotso, Pula, Nala
(Peace, Rain, Prosperity)
Official language Sesotho
Peace? Must be Jewish influence.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Garden State Discussions

Title Updated Last By Comments
News Zach Braff stages a career move (Jul '11) Aug '11 Last Screenname Left 2
News Natalie Portman turns 30 (Jun '11) Jun '11 James 1
News Oscar smackdown looms (Dec '10) Dec '10 The Professional 2
News 'Swan' star: I lost trailer after asking for medic (Nov '10) Nov '10 triple6vamp 1
News Love Hurts (Aug '09) Aug '10 Serge 2
News Daniel Radcliffe loves Natalie Portman (Jul '07) Mar '10 You stinkharry po... 4
News Review: 'Boleyn Girl' Crowded, Rushed Epic (Mar '08) Jan '10 Darrel 3
More from around the web