Wate poes gan an met nne kan hulle nie gann werk nie