Seven Coronation Lakalaka will not in...

Seven Coronation Lakalaka will not include Tatakamotonga

There are 100 comments on the Matangi Tonga story from Jul 17, 2008, titled Seven Coronation Lakalaka will not include Tatakamotonga. In it, Matangi Tonga reports that:

SEVEN Lakalaka, the great historical dances of Tonga, will be performed on Saturday, August 2 at Pangai Lahi during the Coronation Celebration of HM King George V, but they exclude the most famous Lakalaka of ...

Join the discussion below, or Read more at Matangi Tonga.

First Prev
of 5
Next Last
LOVE

Kamuela, HI

#83 Sep 1, 2008
'E Leli, fekau 'ae ki'i ta'ahine koia ke heka mai ke ma feaohi HULA!!!!!!!
what the

Windsor, Australia

#84 Sep 3, 2008
ngali 'iai ha'amo konga kihe kolo kakala hono mamahi'i pe 'enau taleniti 'ia moe hisitolia 'i he mala'e.

Vakai ange 'oku mo mamahi he ki'i liliu koeni kamo pikitai pe ki he fatunga motu'a.

Si'i pea nife e ki'i me'a ia koena.

feinga e liliu fonua ia he koena kuo hanga he'e poate ia 'a e kakai 'o toe hiki 'etau 'uhia.

Haka pe mo fakateki kai pulole fa'i teliha mo teuteu ki he tangi moe to'e.
POUPOU

AOL

#85 Sep 3, 2008
what the wrote:
ngali 'iai ha'amo konga kihe kolo kakala hono mamahi'i pe 'enau taleniti 'ia moe hisitolia 'i he mala'e.
Vakai ange 'oku mo mamahi he ki'i liliu koeni kamo pikitai pe ki he fatunga motu'a.
Si'i pea nife e ki'i me'a ia koena.
feinga e liliu fonua ia he koena kuo hanga he'e poate ia 'a e kakai 'o toe hiki 'etau 'uhia.
Haka pe mo fakateki kai pulole fa'i teliha mo teuteu ki he tangi moe to'e.
Sai aupito he koe me'a ia oku talaatu fai2 lelei e kaikaila liliu he oku ikai ke iai ha fo'i tefito ia oe fo'i liliu .koe fima'u power pe ae kau taki he demo..tenau sai pe nautolu..ko koe tonga nofo tonga e suffer..pea tuku ae fa'a lau ki tata ta'e o tonga moe fk-piko he kohai oku care kihe ikai ke nau kau he laka2..Tama Tu'i koia oange ae fonua kihe demo ka tau sio pe tenau fefe'i..kapau oku nau ke. pe kohai e taki.God Bless Tonga mo hono kaha'u..
POUPOU

AOL

#86 Sep 3, 2008
Leli wrote:
Na'a tau tupu hake pe kitautolu ne osi mahino hono fokotu'utu'u hotau fonua ki he faiva, goue moe ha fua... Ne 'ave faiva ke fai mei Tatakamotonga pea ne mahino 'aupito pe ia ... even e nofo 'i muli ni 'oku makehe atu pe ka faiva pe tau'olunga ha ki'i fefine ia mei Tatakamotonga.. hei'ilo pe koe ha ka koe me'a mahino pe ia mei mu'a..
Kataki pe Pilisona he ki'i fa'a afe holo ka 'oku 'iai e ongo'i ia 'a e miss ehe katoanga e faiva 'a e kainga ni ... Pea ne 'iai moe kau punake 'iloa 'iai 'oku nau kei tauhi pe hono fai 'oe faiva ni..
Malo ia kuo lava pea hange koe lau 'a e hiva "Si'i pe si'i lou fatai ka ko hoto ve'eve'e mei he Paki"... koe fakamahino ia 'oe nanuga 'oe Kolo Kakala...
Lelli koe fili miss eni e fiha moe ma'u ae ta'olunga ehe u kolo kehe..tuku ho'o lea ta'e ilo..moe te..me'a pe oku mou iloa ai. koe ave noia holo ae down under..lol
what the

Windsor, Australia

#87 Sep 4, 2008
POUPOU wrote:
<quoted text>Sai aupito he koe me'a ia oku talaatu fai2 lelei e kaikaila liliu he oku ikai ke iai ha fo'i tefito ia oe fo'i liliu .koe fima'u power pe ae kau taki he demo..tenau sai pe nautolu..ko koe tonga nofo tonga e suffer..pea tuku ae fa'a lau ki tata ta'e o tonga moe fk-piko he kohai oku care kihe ikai ke nau kau he laka2..Tama Tu'i koia oange ae fonua kihe demo ka tau sio pe tenau fefe'i..kapau oku nau ke. pe kohai e taki.God Bless Tonga mo hono kaha'u..
'Poupou''ai lelei pe mo loho moe lavea noa'ia ai e kainga ia mei Tataka moe Tonga ho'o ki'i tapa'i laine li pulu noa'ia.

Kehe pe kovi ia e lakalaka 'a Leli mo Pilisona moe si'i nofo leilei e kainga mei he kolo koia.

ka'oku ou poupou ki ho'o lave ki he liliu ta'e mahino koeni kuo paasi. Peseti e 80 'o Tonga 'oku nau lue noa'ia ta'e fai ha me'a kae vaoa pe 'a 'uta 'oku nau vili kikihi.

ta'emahino mo'oni.
Leli

Sydney, Australia

#88 Sep 6, 2008
what the wrote:
ngali 'iai ha'amo konga kihe kolo kakala hono mamahi'i pe 'enau taleniti 'ia moe hisitolia 'i he mala'e.
Vakai ange 'oku mo mamahi he ki'i liliu koeni kamo pikitai pe ki he fatunga motu'a.
Si'i pea nife e ki'i me'a ia koena.
feinga e liliu fonua ia he koena kuo hanga he'e poate ia 'a e kakai 'o toe hiki 'etau 'uhia.
Haka pe mo fakateki kai pulole fa'i teliha mo teuteu ki he tangi moe to'e.
Koe anga pe ia e sio ki hono tautea'i si'i matu'a ni... ka koe 'ai koaa ke ha???? ne malie pea lava lelei pe katoanga ia he lakalaka 'a e Laione pea moe toenga..

Ki he liliu 'oku hange koe lau hopo mei he kulo ki he fakapaku...

Koe saafa 'ena 'e hu mai pe ki kolo pea kuo kai pe mei maketi 'a Vaini mo e ngaahi kolo ki 'uta he ngaahi 'aho ni.. koe tupu ia mei he lahi e nofo sipa'ilaa kae vaoa 'a 'uta ...
POUPOU

AOL

#89 Sep 6, 2008
Leli wrote:
<quoted text>
Koe anga pe ia e sio ki hono tautea'i si'i matu'a ni... ka koe 'ai koaa ke ha???? ne malie pea lava lelei pe katoanga ia he lakalaka 'a e Laione pea moe toenga..
Ki he liliu 'oku hange koe lau hopo mei he kulo ki he fakapaku...
Koe saafa 'ena 'e hu mai pe ki kolo pea kuo kai pe mei maketi 'a Vaini mo e ngaahi kolo ki 'uta he ngaahi 'aho ni.. koe tupu ia mei he lahi e nofo sipa'ilaa kae vaoa 'a 'uta ...
Kuou fiefia lahi ihe etau agreed ihe me'a e taha..kakai tuku ae fk-piko2 fa'a ngaue..keke falala pe kiate koe.ihe ene pehe he ikai teke fa'a tui holo.he okuke sai pe koe.pea e ikai fu'u mahuinga ae liliu ta'e iai ha uhinga ia.he koe ha??.oku ke sai pe koe.me'a e taha .Koe ha ha'amo lau?.kihe kalapu kava tonga ene get out of hand moe to'u tupu enau inu kava.start so very young.ikai ko tonga pe .ka ki muli ni foki..oku ou tui lahi koe fo'i me'a lahi ia oku ne uesia ae famili,siasi,fonua.Oku ou fk-malo ki he eiki ikai ke kau hoku famili.mean my father. he fo'i palopalema lahi koeni..count my blessings.
what the

Windsor, Australia

#90 Sep 7, 2008
Kataki poupou koe poini manifi ena 'oku tau vavaofi ai.'Oku lahi 'aupito moe si'o kainga 'oku nau lava lelei pe 'enautolu 'o fua 'enau kavenga 'aki pe honau kakava. Mahino pe kuoke fo'i koe he fa'a kolekole holo hena e fanau pea moe kau folau mei Tonga ka 'oku ou koe atu 'oku fakatou 'i Tonga pe e kainga ngaue moe kau ta'e ngaue.

Malie ho'o lave ki he inu kavatonga e fanua kae 'ikai keke toe lave ki he kau inu kavamalohi kae 'uma'aa e epitemiki 'oe mihi moe malisuana 'i Tonga.

Amusia ho tangata 'eiki 'au moho'o famili 'oku mou kei maau pe pea moe lotu lahi.

Kae tuku e longa'i fanua ke fai e lili sikolasipi na'a 'aonga ki ha taha 'oku mole 'ene tamai pe fa'ee kae kei fie ako pe.

'oku lahi lahi e ngaahi la'i va'e 'oku 'asi 'i sopu faiatu ai ki mui sopu pea hange koe lau 'a 'leli' moe ki'i fo'i talanoa fakalotu koe 'oe fononga 'a Sisu moe tangata koe he 'one'one.

Toki faka'osi atu 'e koe kau ngata a he.
Leli

Sydney, Australia

#91 Sep 7, 2008
POUPOU wrote:
<quoted text>Kuou fiefia lahi ihe etau agreed ihe me'a e taha..kakai tuku ae fk-piko2 fa'a ngaue..keke falala pe kiate koe.ihe ene pehe he ikai teke fa'a tui holo.he okuke sai pe koe.pea e ikai fu'u mahuinga ae liliu ta'e iai ha uhinga ia.he koe ha??.oku ke sai pe koe.me'a e taha .Koe ha ha'amo lau?.kihe kalapu kava tonga ene get out of hand moe to'u tupu enau inu kava.start so very young.ikai ko tonga pe .ka ki muli ni foki..oku ou tui lahi koe fo'i me'a lahi ia oku ne uesia ae famili,siasi,fonua.Oku ou fk-malo ki he eiki ikai ke kau hoku famili.mean my father. he fo'i palopalema lahi koeni..count my blessings.
Ko ha koaa hono maumau???? Nau hae ai ha fale pe fakamalohi'i ha taha ke ave 'ene pa'anga??? Koe palopalema pe ko sikii.. Koe palopalema 'o e matu'a faikava ia koe toe hola moe tou'a ka li'aki 'a mali 'i 'api which is so common in the States... Ikai koia??? Tongan parents should be very happy is their son turned out to be a kava drinker rather than an alcoholics...

Ko e mole pe 'oku ma'u he faikava hala ha me'a 'e ma'u kae hange koe lau 'a what the lava atu ai pe 'o fakakakato e ako 'a e fanau 'oku 'ikai lava 'a dad mo mum o totongi... pe kuo mole 'a mum pe ko dad...

Tuku pe ke tau sio pe ko hai 'e palopalema lahi ange koe leka faikava pe koe leka takainoa'ia 'o ma'u atu 'ehe mihi moe kaihaha'a he ngaahi kolo...

So far the boys are doing a gud job in Tonga.... helping keeping peace and freedom... its obvious that those who were at Pangai Si'i that fateful day were influenced by alcohol... kapau ne nau faikava 'e lahi to tangutu pe kae 'ikai tolotolo mo tutututu..
LOVE

Kamuela, HI

#92 Sep 7, 2008
'E what the mo Leli,'ai homo fakamatala ke mahino pe 'oku mo poto pe 'oku mo vale!!!!!!!!!
what the

Windsor, Australia

#93 Sep 8, 2008
love,'oku 'ikai keu fu'u mahino'i e me'a 'oku ke mamahi mai ai.Koeni 'oku ou kei lava pe keta po talanoa.'okapau koe faka'ilonga ia ha tokotaha vale, pea ta 'oku ou vale.

Kapau leva 'oku ke poto koe pea 'ai e kataki mo ho'o 'ofa 'au ke lahi.

'Ofa lahi atu
POUPOU

AOL

#94 Sep 8, 2008
Leli wrote:
<quoted text>
Ko ha koaa hono maumau???? Nau hae ai ha fale pe fakamalohi'i ha taha ke ave 'ene pa'anga??? Koe palopalema pe ko sikii.. Koe palopalema 'o e matu'a faikava ia koe toe hola moe tou'a ka li'aki 'a mali 'i 'api which is so common in the States... Ikai koia??? Tongan parents should be very happy is their son turned out to be a kava drinker rather than an alcoholics...
Ko e mole pe 'oku ma'u he faikava hala ha me'a 'e ma'u kae hange koe lau 'a what the lava atu ai pe 'o fakakakato e ako 'a e fanau 'oku 'ikai lava 'a dad mo mum o totongi... pe kuo mole 'a mum pe ko dad...
Tuku pe ke tau sio pe ko hai 'e palopalema lahi ange koe leka faikava pe koe leka takainoa'ia 'o ma'u atu 'ehe mihi moe kaihaha'a he ngaahi kolo...
So far the boys are doing a gud job in Tonga.... helping keeping peace and freedom... its obvious that those who were at Pangai Si'i that fateful day were influenced by alcohol... kapau ne nau faikava 'e lahi to tangutu pe kae 'ikai tolotolo mo tutututu..
Ko Leli oku faingata'a ae talanoa moia..Koe kau takai noa ia koe kau kava tonga ia..mohe mohe o pahia a pe o takai holo.taimi koee i tonga koe fele ae kautaha ae u kolo tainimi si'i2 aupito.pe taha koe ha okuke fa'a refer pe me'a kotoa ki amelika.oku kovi kovi ho loto kihe kau american he taimi kotoa oku fai ai ha talaatalanoa.eke atu ae faikava talamai e koe oku sai pe ia ko matua pe iamelika oku hola moe tou'a.Koe kau tou'a koe kau australia o mai o kumi pa'anga.mo live in holo heni.koia oua e fa'a lele ae ita i mu'a ho'o conversation ok..When was the last time u were in Tonga?????.He ko ho'o tali oku mahino mai oku ki'i fuoloa.Koe u fale kalapu oku fai ihe aho kihe aho.matua moe fanau fk-taha2 kia ai.kole2 kole2 ha pa'anga e 2,3,4,5.ke o o holoaki.it's a huge problem in Tonga. biiiiiig one.o io refer kihe holo ae kau matua moe tou'a.oku lolotonga i heni ae finemotu'a mei hena fanau e 6 liaki ae hoa ia hena moe fanau kae nofo ia heni moe motua.osi ia hoko kihe motua e taha,hoko atu kihe taha.fk-ofa mo'oni koe kau austalalia hono si'i pehe'i holo heni..Koe kau amelika foki koe kau.. kaupoe..lol.
taahine kolokakala

Rowville, Australia

#95 Mar 3, 2009
im sorry u are all arguying for nothing na'e ikai mei alu a tatakamotonga ia o' hu lou ifi ka koe hau a Pilolevu o' fai a fk taha fk kolo o' tu'utu'u ni ki he kolo ke nau alu o' hu lou ifi koe uhinga ai ae alu ho'o tau kainga o' hu lou ifi.. the king has no thought of making tonga better for the people the royal family is all for them selves taking from our families in tonga who can bearly look after themselves. kapau koe tu'i ofa na'ane forgive them o' tukuange ke nau kau he lakalaka he oku ilo pe ae kotoa ko tatakamotonga pe o' malie taha enau faiva..ka'e sai pe enau malolo he kuo nau hela he me'a lau pisi ae houeiki oku nau fai kae fua ae ki'i kolo ko eni...
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#96 Mar 4, 2009
taahine kolokakala wrote:
im sorry u are all arguying for nothing na'e ikai mei alu a tatakamotonga ia o' hu lou ifi ka koe hau a Pilolevu o' fai a fk taha fk kolo o' tu'utu'u ni ki he kolo ke nau alu o' hu lou ifi koe uhinga ai ae alu ho'o tau kainga o' hu lou ifi.. the king has no thought of making tonga better for the people the royal family is all for them selves taking from our families in tonga who can bearly look after themselves. kapau koe tu'i ofa na'ane forgive them o' tukuange ke nau kau he lakalaka he oku ilo pe ae kotoa ko tatakamotonga pe o' malie taha enau faiva..ka'e sai pe enau malolo he kuo nau hela he me'a lau pisi ae houeiki oku nau fai kae fua ae ki'i kolo ko eni...
'Io ko Tatakamotonga 'oku malie taha he faiva 'i vahe hahake pe,ka koe Fola'osi mei Kanokupolu 'oku laulotaha mo malie 'enau faiva 'i vahe hihifo...
taahine kolokakala

Caulfield, Australia

#97 Mar 10, 2009
yes that is true that kanokupolu is good from the vahe hihifo but over all tatakamotonga is MALIE TAHA in tonga and everyone knows that as a fact... they use to make tatakamotonga faiva last to make people stay and watch the whole thing if tatakamotonga was first people would leave the event after that because the rest of the towns were no competition for them... it's only the truth..
TUITONGA KAITAEEE

Redlands, CA

#98 Oct 5, 2009
HIHIFO 4 LIFE wrote:
<quoted text>
MUA LAHI..OKUKE ILOI KOAA AE UHINGA OE MUA LAHI??.KOE BIGG THE KINE..KOHAI OKUKE IU KOE FANGA NGELI??.KAU HIHIFO??. SIO MAI OKU MAU AE NOPELE E 11 KI HIHIFO..ILOI HONO UHINGA??..(KOE MA'ALAHI).SO SALAPU EH...MOE MUA LAHI HAHAHAHA...ngeli mua lahi pe koe..lol
Ko hai 'oku tokanga atu kiha nopele no-kutu. Hanga 'ehe tu'i tonga mo hono famili 'o mono homou 'uto he po kasele ka nau toki pule fa'iteliha. Fanga fksesele, mou ooo 'o fai ha me'a temou nonga ai, kae tuku e 'omi 'ae me'a fk.hou'eiki fk.tupu-siko koena 'o laku he kakai tonga ke tau UNPRODUCTIVE mo fefehi'a'aki ma'u pe. Felau e holomui mo 'elo ma'u pe pule'anga tonga he taki 'ae kau fk.sesele 'ehe fk.sesele...hahahaha.'Alu 'o siko moe mano'o ho ngakau (tupunga mei he 'atamai vaivai).. PUAKA!!!
Besides,'aonga ke fokotu'u ha falevale (maybe more than 10..haha) ke 'ave ha ni'ihi 'o li kiai moe langoa 'a tonga. SIKO EEEEEE!!!
TUITONGA KAITAEEE

Redlands, CA

#99 Oct 5, 2009
Ko hai 'oku tokanga atu kiha nopele no-kutu. Hanga 'ehe tu'i tonga mo hono famili 'o mono homou 'uto he po kasele ka nau toki pule fa'iteliha. Fanga fksesele, mou ooo 'o fai ha me'a temou nonga ai, kae tuku e 'omi 'ae me'a fk.hou'eiki fk.tupu-siko koena 'o laku he kakai tonga ke tau UNPRODUCTIVE mo fefehi'a'aki ma'u pe. Felau e holomui mo 'elo ma'u pe pule'anga tonga he taki 'ae kau fk.sesele 'ehe fk.sesele...hahahaha.'Alu 'o siko moe mano'o ho ngakau (tupunga mei he 'atamai vaivai).. PUAKA!!!
Besides,'aonga ke fokotu'u ha falevale (maybe more than 10..haha) ke 'ave ha ni'ihi 'o li kiai moe langoa 'a tonga. SIKO EEEEEE!!!
UILI FALAMOE

Laie, HI

#100 Oct 6, 2009
TUITONGA KAITAEEE wrote:
Ko hai 'oku tokanga atu kiha nopele no-kutu. Hanga 'ehe tu'i tonga mo hono famili 'o mono homou 'uto he po kasele ka nau toki pule fa'iteliha. Fanga fksesele, mou ooo 'o fai ha me'a temou nonga ai, kae tuku e 'omi 'ae me'a fk.hou'eiki fk.tupu-siko koena 'o laku he kakai tonga ke tau UNPRODUCTIVE mo fefehi'a'aki ma'u pe. Felau e holomui mo 'elo ma'u pe pule'anga tonga he taki 'ae kau fk.sesele 'ehe fk.sesele...hahahaha.'Alu 'o siko moe mano'o ho ngakau (tupunga mei he 'atamai vaivai).. PUAKA!!!
Besides,'aonga ke fokotu'u ha falevale (maybe more than 10..haha) ke 'ave ha ni'ihi 'o li kiai moe langoa 'a tonga. SIKO EEEEEE!!!
ko e taimi 'oku ha'u ai e liliu ,'e 'ikai toe lava 'o ta'ofi , tatau pe ia moe ha'u e peau kula , kuo 'aoaofia e ha'a tu'i mo hou'eiki
Da Man

Padstow, Australia

#101 Oct 6, 2009
MOA wrote:
mea nae tosi ehe moa
Mo hono fo'i tenga'i koa.(Should have been a poet)
Da Man

Padstow, Australia

#102 Oct 6, 2009
POUPOU wrote:
<quoted text>Ko Leli oku faingata'a ae talanoa moia..Koe kau takai noa ia koe kau kava tonga ia..mohe mohe o pahia a pe o takai holo.taimi koee i tonga koe fele ae kautaha ae u kolo tainimi si'i2 aupito.pe taha koe ha okuke fa'a refer pe me'a kotoa ki amelika.oku kovi kovi ho loto kihe kau american he taimi kotoa oku fai ai ha talaatalanoa.eke atu ae faikava talamai e koe oku sai pe ia ko matua pe iamelika oku hola moe tou'a.Koe kau tou'a koe kau australia o mai o kumi pa'anga.mo live in holo heni.koia oua e fa'a lele ae ita i mu'a ho'o conversation ok..When was the last time u were in Tonga?????.He ko ho'o tali oku mahino mai oku ki'i fuoloa.Koe u fale kalapu oku fai ihe aho kihe aho.matua moe fanau fk-taha2 kia ai.kole2 kole2 ha pa'anga e 2,3,4,5.ke o o holoaki.it's a huge problem in Tonga. biiiiiig one.o io refer kihe holo ae kau matua moe tou'a.oku lolotonga i heni ae finemotu'a mei hena fanau e 6 liaki ae hoa ia hena moe fanau kae nofo ia heni moe motua.osi ia hoko kihe motua e taha,hoko atu kihe taha.fk-ofa mo'oni koe kau austalalia hono si'i pehe'i holo heni..Koe kau amelika foki koe kau.. kaupoe..lol.
Kaupope mo e feti sino 'elo lahi e kai Kentucky ta'e fakamalohisino.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 5
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

The University of Findlay Discussions

Title Updated Last By Comments
News UF discussion on Islam to address election rhet... (Oct '16) Dec '16 snorko 5
News Corbin, Hooks Set for Run-off in Treutlen Count... (Jul '08) Jun '16 cemyamsmith 381
News UF students to host African Night (Apr '15) Jun '15 lion 2
News Mom's smoking tied to oral birth defect (Jul '08) Jun '11 MyAdvocates 6
News Gays Should Understand the Religious, and Vice ... (Jul '08) May '10 LuLu Ford 452
News Springdale Har-Ber coach arrested in rapes (Jul '08) Apr '10 player 18
News Cold Case: Investigators try to identify girl f... (Jul '08) Jan '10 Saddened 54
More from around the web